Uzucapiune – neîndeplinirea conditiilor legale, consecinte.

Sentinţă civilă 221 din 26.02.2009


Uzucapiune – neîndeplinirea conditiilor legale, consecinte.

(Judecatoria Lipova, sentinta civila nr. 211 din 26.02.2009 în dosar nr. 1122/250/2008)

Prin sentinta civila nr. 211 a Judecatoriei Lipova din dosar nr. 1122/250/2008, definitiva si irevocabila, s-a respins atât actiunea reclamantului Z.P. pentru uzucapiune  în contradictoriu cu pârâtul Z. N. cât si opozitia precizata în actiune în uzucapiune formulata de intervenientii P.R. si P.C.

S-a retinut în considerentele hotarârii ca posesia exercitata atât de reclamant cât si de opozantii P.R. si P.C. asupra imobilului teren intravilan viran în suprafata de 3600 mp înscris în CF nr. 21, nr. top 45-48 cu valoare de circulatie de 3000 lei care sustin ca ar fi apartinut famililor acestora din generatie în generatie, nu îndeplineste conditiile prevazute de art. 28 al.1 din Legea nr. 115/1938 pentru a dobândi dreptul de proprietate prin uzucapiune. Pentru proprietarul tabular ZN nu s-a facut doada ar fi decedat. Nici potrivit declaratiilor martorilor nu se poate retine decesul acestuia, iar la dispozitia instantei nu s-au depus acte de stare civila în acest sens. Mai mult, partile cu interese contradictorii îsi contesta reciproc posesiile, numitorul comun fiind acela ca terenul în litigiu, dupa desfiintarea CAP a fost pârlog, nelucrat de catre nimeni.

Fata de aceasta stare de fapt, în baza art. 28 al.1 din Legea nr.115/1938, reluate în art. 28 din Legea nr. 7/1997, 1846 si urm. C.civ. instanta a pronuntat solutia de mai sus.