Plangere contraventionala privind anularea unui proces verbal de contraventie – consecinta intocmirii unui proces verbal de contraventie cu incalcarea dispozitiilor legale.

Sentinţă civilă 754 din 04.08.2009


Plangere contraventionala privind anularea unui proces verbal de contraventie – consecinta intocmirii unui proces verbal de contraventie cu incalcarea dispozitiilor legale.

( Judecatoria Lipova, sentinta civila nr. 754 din 4 august 2009 în dosar nr. 941/250/2009 )

Prin sentinta civila nr. 754 din 4 august 2009 în dosar nr. 941/250/2009, definitiva si irevocabila, s-a admis plângerea formulata de societatea petenta în contradictoriu cu intimatul CJA, privind anularea procesului verbal de contraventie seria AR nr. din 9 iulie 2009 încheiat de intimat.

S-a desfiintat procesul verbal de contraventie  atacat,  s-a exonerat petenta de amenda în suma de 500 lei.

Petenta a fost sanctionata contraventional cu suma de 500 lei întrucât în data de 9 iulie 2009, pe DJ 691 pe raza localitatii Zabrani a transportat balast cu auto de la un punct de lucru, cu aviz de transport.

Procesul verbal de contraventie a fost semnat de catre conducatorul auto, dar s-a mentionat în acesta faptul ca nu are obiectii.

In mod corect, instanta a constatat faptul ca a transporta balast cu autovehicule nu constituie contraventie.

Din procesul verbal atacat nu a rezultat nici temeiul de drept în baza caruia societatea petenta a fost sanctionata.

Având în vedere cele mai sus aratate, era firesc sa se admita plangerea petentei, în baza art. 34 din OG nr. 2/2001, întrucât nu  s-a putut retine ca persoana juridica a savârsit fapta.

În consecinta, instanta a pronuntat solutia de mai sus.

Sentinta primei instante a fost atacata cu recurs, dar instanta de recurs a mentinut decizia instantei de fond.