Fapte concurente; contopire pedepse; aplicare spor

Sentinţă penală 140 din 01.04.2013


Prin sentinţa penală nr. 140 pronunţată de Judecătoria Găeşti, s-a hotărât:

1. În baza art. 449 Cod procedură penală:

Admite cererea formulată de petentul condamnat M.G., deţinut în Penitenciarul Găeşti.

În baza art.  33 lit. a Cod penal:

Constată că:

·  fapta pentru care a fost condamnat petentul prin sentinţa penală nr. 48 din data de 08.02.2011, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 1572/283/2010 – faptă săvârşită la data de 06.04.2010 şi

·  fapta pentru care a fost condamnat petentul prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012* – faptă săvârşită la data de 22.11.2009

sunt concurente.

În baza art. 36 Cod penal raportat la art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal:

Contopeşte: 

·  pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 48 din data de 08.02.2011, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 1572/283/2010 – definitivă la data de 06.10.2011 prin decizia penală nr. 1397 din data de 06.10.2011 a Curţii de Apel Ploieşti cu

·  pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012* – definitivă la data de 15.01.2013 prin decizia penală nr. 32 din data de 15.01.2013 a Curţii de Apel Ploieşti.

Pedeapsa cea mai grea este aceea de 3 ani închisoare.

Aplică pedepsei de mai sus, stabilită ca fiind cea mai grea, un spor de 6 luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, în regim de executare efectivă în penitenciar conform art. 57 Cod penal.

În baza art. 35 alin. 1 Cod penal:

Având în vedere că pentru una dintre infracţiunile concurente s-a stabilit şi o pedeapsă complementară, conform art. 64 Cod penal (respectiv prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012*):

Aplică pe lângă pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare, pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal, pe o durată de 2 ani.

În baza art. 66 Cod penal: 

Executarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi va începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal:

Interzice petentului drepturile civile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal, pe perioada de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

În baza art. 88 Cod penal:

Deduce din durata pedepsei rezultante de 3 ani şi 6 luni închisoare stabilite prin prezenta sentinţă penală, perioada detenţiei efectiv executate, respectiv de la data de 10.10.2011, până la zi.

Dispune:

anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 104/10.10.2011 emis în baza sentinţei penale nr. 48 din data de 08.02.2011, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 1572/283/2010 – definitivă prin decizia penală nr. 1397 din data de 06.10.2011 a Curţii de Apel Ploieşti;

anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 453/16.01.2013 emis în baza sentinţei penale nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012*, definitivă prin decizia penală nr. 32 din data de 15.01.2013 a Curţii de Apel Ploieşti.

şi emiterea unui nou mandat, conform dispoziţiilor prezentei sentinţe penale.

2. În baza art. 449 Cod procedură penală:

Admite cererea formulată de petentul condamnat M.V.B., deţinut în Penitenciarul Găeşti.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012*, definitivă prin decizia penală nr. 32 din data de 15.01.2013 a Curţii de Apel Ploieşti, în următoarele pedepse componente:

- pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de dispoziţiile art. 192 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, art. 37 lit. b Cod penal şi art. 320 indice 1 alin. 7 Cod procedură penală;

- pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de dispoziţiile art. 182 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, art. 37 lit. b Cod penal şi art. 320 indice 1 alin. 7 Cod procedură penală;

În baza art.  33 lit. a Cod penal:

Constată că:

·  fapta pentru care a fost condamnat petentul prin decizia penală nr. 927 din data de 22.06.2011 a Curţii de Apel Ploieşti pronunţată în dosar nr. 1307/283/2010 – faptă săvârşită la data de 07/08.03.2010 şi

·  faptele pentru care a fost condamnat petentul prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012* – fapte săvârşite la data de 22.11.2009

sunt concurente.

În baza art. 36 Cod penal raportat la art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal:

Contopeşte: 

·  pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012* – definitivă la data de 15.01.2013 prin decizia penală nr. 32 din data de 15.01.2013 a Curţii de Apel Ploieşti cu

·  pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012* – definitivă la data de 15.01.2013 prin decizia penală nr. 32 din data de 15.01.2013 a Curţii de Apel Ploieşti şi cu

·  pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin decizia penală nr. 927 din data de 22.06.2011 a Curţii de Apel Ploieşti pronunţată în dosar nr. 1307/283/2010.

Pedeapsa cea mai grea este aceea de 4 ani închisoare.

Aplică pedepsei de mai sus, stabilită ca fiind cea mai grea, un spor de 6 luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare, în regim de executare efectivă în penitenciar conform art. 57 Cod penal.

În baza art. 35 alin. 1 Cod penal:

Având în vedere că pentru două dintre infracţiunile concurente s-a stabilit şi o pedeapsă complementară, conform art. 64 Cod penal (respectiv prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012*):

Aplică pe lângă pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare, pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal, pe o durată de 2 ani.

În baza art. 66 Cod penal: 

Executarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi va începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal:

Interzice petentului drepturile civile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal, pe perioada de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

În baza art. 88 Cod penal:

Deduce din durata pedepsei rezultante de 4 ani şi 6 luni închisoare stabilite prin prezenta sentinţă penală, perioada detenţiei efectiv executate, respectiv de la data de 28.06.2011, până la zi.

Dispune:

anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 749/23.06.2011 emis în baza deciziei penale nr. 927 din data de 22.06.2011 a Curţii de Apel Ploieşti,  pronunţată în dosar nr. 1307/283/2010;

anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 452/16.01.2013 emis în baza sentinţei penale nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012*, definitivă prin decizia penală nr. 32 din data de 15.01.2013 a Curţii de Apel Ploieşti.

şi emiterea unui nou mandat, conform dispoziţiilor prezentei sentinţe penale.

În baza art. 192 alin. 3 Cod procedură penală:

Cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia, iar onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu, respectiv:

- 100 de lei pentru PM, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 337/2013 şi

- 100 de lei pentru RO, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 338/2013

vor fi înaintate din fondurile Ministerului Justiţiei.

În baza art. 385 indice 1 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, raportat la art. 385 indice 3 Cod procedură penală:

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei lipsă.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 25.01.2013 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Găeşti, cererea condamnatului M.G. prin care acesta a solicitat contopirea pedepsei aplicate prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012 cu pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 48 din data de 08.02.2011, ambele pronunţate de Judecătoria Pucioasa, judeţul Dâmboviţa.

La data de 25.01.2013 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Găeşti, cererea condamnatului M.V.B. prin care acesta a solicitat contopirea pedepsei aplicate prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012 cu pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 288 din data de 14.12.2010, ambele pronunţate de Judecătoria Pucioasa, judeţul Dâmboviţa.

Prin încheierea din data de 07.03.2013, instanţa a dispus reunirea celor două cauze sub nr. .../232/2013, pentru o bună înfăptuire a justiţiei, mai ales că prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012 au fost condamnaţi ambii petenţi, iar Judecătoria Pucioasa a înaintat Judecătoriei Găeşti un singur exemplar al acestei sentinţe, comun ambelor dosare.

Au fost solicitate de instanţă, din oficiu, sentinţele penale pronunţate de Judecătoria Pucioasa - invocate de către petenţi, însoţite de referate întocmite de Biroul executări penale, precum şi mandatele emise în executarea acestora pe numele petenţilor, fiind depuse la dosar toate aceste înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut că:

Potrivit art. 449 Cod procedură penală, pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii: concursul de infracţiuni; recidiva; acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

Instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărâri sau, în cazul când cel condamnat se află în stare de deţinere ori în executarea pedepsei la locul de muncă, instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere sau, după caz, unitatea unde se execută pedeapsa.

Sesizarea instanţei se face din oficiu, la cererea procurorului ori a celui condamnat.

1. În prezenta cauză, cu privire la petentul M.G., instanţa a constatat că acesta a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 48 din data de 08.02.2011, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 1572/283/2010 – faptă săvârşită la data de 06.04.2010 şi prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012* – faptă săvârşită la data de 22.11.2009.

Astfel, prin sentinţa penală nr. 48 din data de 08.02.2011, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 1572/283/2010, petentul M.G. a fost condamnat în baza art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. g şi e Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b şi art. 320 indice 1 alin. 7 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

Prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012*, petentul M.G. – recidivist, arestat în altă cauză, a fost condamnat în baza art. 192 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. b Cod penal şi art. 320  indice 1 alin. 7 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 ani închisoare.

De asemenea, în baza art. 64 Cod penal, s-a aplicat inculpatului ca pedeapsă complementară interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, pe o durată de 2 ani.

Sentinţa penală nr. 48 din data de 08.02.2011, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 1572/283/2010 a rămas definitivă la data de 06.10.2011 prin decizia penală nr. 1397 din data de 06.10.2011 a Curţii de Apel Ploieşti.

Sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012* a rămas definitivă la data de 15.01.2013 prin decizia penală nr. 32 din data de 15.01.2013 a Curţii de Apel Ploieşti.

În baza art. 33 lit. a Cod penal, instanţa învestită cu soluţionarea cererii de contopire a constatat că faptele pentru care a fost condamnat petentul prin cele două sentinţe penale sunt concurente, întrucât au fost săvârşite înainte ca acesta să fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele.

În aceste condiţii, instanţa, în baza art. 36 Cod penal raportat la art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal, a contopit cele două pedepse descrise mai sus, pedeapsa cea mai grea fiind aceea de 3 ani închisoare.

Instanţa a aplicat pedepsei stabilite ca fiind cea mai grea un spor de 6 luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, în regim de executare efectivă în penitenciar conform art. 57 Cod penal.

Faţă de persistenţa petentului M.G. în săvârşirea de infracţiuni, faţă de faptul că petentul, deşi se afla în stare de recidivă postexecutorie, nu s-a reeducat, ci a continuat să desfăşoare activităţi ilicite, instanţa a apreciat că este necesar a se aplica acestei pedepse sporul mai sus arătat, deoarece cultivarea în conştiinţa petentului a respectului faţă de valorile sociale nu se poate realiza decât prin stabilirea unei pedepse mai aspre.

În baza art. 35 alin. 1 Cod penal, având în vedere că pentru una dintre infracţiunile concurente s-a stabilit şi o pedeapsă complementară, conform art. 64 Cod penal (respectiv prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012*), instanţa a aplicat, pe lângă pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare, pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal, pe o durată de 2 ani.

În baza art. 66 Cod penal, s-a stabilit că executarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi va începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal, instanţa a interzis petentului drepturile civile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal, pe perioada de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

Instanţa nu a interzis petentului dreptul civil prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. a teza I Cod penal, ţinând cont de hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Calmanovici c. României, unde s-a statuat că privarea de dreptul de a vota pentru toţi condamnaţii care execută pedepse şi care se aplică în mod automat acestora, indiferent de durata pedepsei lor, de natura sau gravitatea încălcării pe care aceştia au săvârşit-o şi independent de situaţia lor personală, depăşeşte limitele unei aprecieri rezonabile, astfel că este incompatibilă cu articolul 3 din Protocolul nr. 1.

Întrucât în speţă, persoana petentului şi natura infracţiunii săvârşite nu impunea interzicerea dreptului de a vota, a fost exceptată de la aplicare pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 alin. 1 lit. a teza I Cod penal.

În baza art. 88 Cod penal, instanţa a dedus din durata pedepsei rezultante de 3 ani şi 6 luni închisoare stabilite prin prezenta sentinţă penală, perioada detenţiei efectiv executate, respectiv de la data de 10.10.2011, până la zi, aşa cum reiese din adresa nr. 18111/PGDB din data de 12.03.2013, emisă de Penitenciarul Găeşti (fila 46).

Drept consecinţă, instanţa a dispus:

anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 104/10.10.2011 emis în baza sentinţei penale nr. 48 din data de 08.02.2011, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 1572/283/2010 – definitivă prin decizia penală nr. 1397 din data de 06.10.2011 a Curţii de Apel Ploieşti;

anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 453/16.01.2013 emis în baza sentinţei penale nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012*, definitivă prin decizia penală nr. 32 din data de 15.01.2013 a Curţii de Apel Ploieşti.

şi emiterea unui nou mandat, conform dispoziţiilor prezentei sentinţe penale.

2. În ceea ce îl priveşte pe petentul M.V.B., instanţa a constatat că acesta a fost condamnat prin decizia penală nr. 927 din data de 22.06.2011 a Curţii de Apel Ploieşti pronunţată în dosar nr. 1307/283/2010 – faptă săvârşită la data de 07/08.03.2010 şi prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012* – fapte săvârşite la data de 22.11.2009.

Astfel, prin sentinţa penală nr. 288 din data de 14.12.2010, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 1307/283/2010, inculpatul M.V.B. a fost achitat în baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, raportat la art. 10 alin. 1 lit. c Cod procedură penală.

Prin decizia penală nr. 927 din data de 22.06.2011 a Curţii de Apel Ploieşti pronunţată în dosar nr. 1307/283/2010, în baza art. 26 Cod penal, raportat la art. 208 alin. 1 - art. 209 alin. 1 lit. a şi g Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. b Cod penal, art. 74 şi art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal, inculpatul M.V.B. a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

Prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012*, inculpatul M.V.B. a fost condamnat astfel:

În baza art. 192 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu art. 33 lit. a şi art. 37 lit. b Cod penal şi făcând aplicarea dispoziţiilor art. 320 indice 1 alin. 7 Cod procedură penală, la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

În baza art. 182 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu art. 33 lit. a şi art. 37 lit. b Cod penal şi făcând aplicarea dispoziţiilor art. 320 indice 1 alin. 7 Cod procedură penală, la o pedeapsă de 4 ani închisoare.

În baza art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal, au fost contopite pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare.

În baza art. 64 Cod penal, s-a aplicat inculpatului ca pedeapsă complementară interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, pe o durată de 2 ani.

S-a luat act că inculpatul este arestat în altă cauză.

Sentinţa penală nr. 288 din data de 14.12.2010, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 1307/283/2010 a rămas definitivă prin decizia penală nr. 927 din data de 22.06.2011 a Curţii de Apel Ploieşti.

Sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012* a rămas definitivă la data de 15.01.2013 prin decizia penală nr. 32 din data de 15.01.2013 a Curţii de Apel Ploieşti.

Mai întâi instanţa învestită cu soluţionarea cererii de contopire a descontopit pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012*, definitivă prin decizia penală nr. 32 din data de 15.01.2013 a Curţii de Apel Ploieşti, în următoarele pedepse componente:

- pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de dispoziţiile art. 192 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, art. 37 lit. b Cod penal şi art. 320 indice 1 alin. 7 Cod procedură penală;

- pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de dispoziţiile art. 182 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, art. 37 lit. b Cod penal şi art. 320 indice 1 alin. 7 Cod procedură penală;

În baza art.  33 lit. a Cod penal, instanţa învestită cu soluţionarea cererii de contopire a constatat că fapta pentru care a fost condamnat petentul prin decizia penală nr. 927 din data de 22.06.2011 a Curţii de Apel Ploieşti pronunţată în dosar nr. 1307/283/2010 – faptă săvârşită la data de 07/08.03.2010 şi faptele pentru care a fost condamnat petentul prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012* – fapte săvârşite la data de 22.11.2009 sunt concurente.

În baza art. 36 Cod penal raportat la art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal, instanţa învestită cu soluţionarea cererii de contopire a contopit

·  pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012* – definitivă la data de 15.01.2013 prin decizia penală nr. 32 din data de 15.01.2013 a Curţii de Apel Ploieşti cu

·  pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012* – definitivă la data de 15.01.2013 prin decizia penală nr. 32 din data de 15.01.2013 a Curţii de Apel Ploieşti şi cu

·  pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin decizia penală nr. 927 din data de 22.06.2011 a Curţii de Apel Ploieşti pronunţată în dosar nr. 1307/283/2010.

Pedeapsa cea mai grea fiind aceea de 4 ani închisoare.

Instanţa a aplicat pedepsei de mai sus, stabilită ca fiind cea mai grea, un spor de 6 luni, urmând ca petentul să execute pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare, în regim de executare efectivă în penitenciar conform art. 57 Cod penal.

Faţă de persistenţa petentului M.V.B. în săvârşirea de infracţiuni, faţă de faptul că petentul, deşi se afla în stare de recidivă postexecutorie, nu s-a reeducat, ci a continuat să desfăşoare activităţi ilicite, instanţa a apreciat că este necesar a se aplica acestei pedepse sporul mai sus arătat, deoarece cultivarea în conştiinţa petentului a respectului faţă de valorile sociale nu se poate realiza decât prin stabilirea unei pedepse mai aspre.

În baza art. 35 alin. 1 Cod penal, având în vedere că pentru două dintre infracţiunile concurente s-a stabilit şi o pedeapsă complementară, conform art. 64 Cod penal (respectiv prin sentinţa penală nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012*), instanţa a aplicat pe lângă pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare, pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal, pe o durată de 2 ani.

În baza art. 66 Cod penal, s-a stabilit că executarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi va începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal, instanţa a interzis petentului drepturile civile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal, pe perioada de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

Instanţa nu a interzis petentului dreptul civil prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. a teza I Cod penal, ţinând cont de hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Calmanovici c. României, unde s-a statuat că privarea de dreptul de a vota pentru toţi condamnaţii care execută pedepse şi care se aplică în mod automat acestora, indiferent de durata pedepsei lor, de natura sau gravitatea încălcării pe care aceştia au săvârşit-o şi independent de situaţia lor personală, depăşeşte limitele unei aprecieri rezonabile, astfel că este incompatibilă cu articolul 3 din Protocolul nr. 1.

Întrucât în speţă, persoana petentului şi natura infracţiunii săvârşite nu impunea interzicerea dreptului de a vota, a fost exceptată de la aplicare pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 alin. 1 lit. a teza I Cod penal.

În baza art. 88 Cod penal, instanţa a dedus din durata pedepsei rezultante de 4 ani şi 6 luni închisoare stabilite prin prezenta sentinţă penală, perioada detenţiei efectiv executate, respectiv de la data de 28.06.2011, până la zi, aşa cum reiese din adresa nr. 18111/PGDB din data de 12.03.2013, emisă de Penitenciarul Găeşti (fila 45).

Drept consecinţă, instanţa a dispus:

·  anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 749/23.06.2011 emis în baza deciziei penale nr. 927 din data de 22.06.2011 a Curţii de Apel Ploieşti,  pronunţată în dosar nr. 1307/283/2010;

·  anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 452/16.01.2013 emis în baza sentinţei penale nr. 186 din data de 03.10.2012, pronunţată de Judecătoria Pucioasa în dosar nr. 70/283/2012*, definitivă prin decizia penală nr. 32 din data de 15.01.2013 a Curţii de Apel Ploieşti.

şi emiterea unui nou mandat, conform dispoziţiilor prezentei sentinţe penale.

În baza art. 192 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu, respectiv: 100 de lei pentru PM, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 337/2013 şi 100 de lei pentru RO, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 338/2013 urmând a fi înaintate din fondurile Ministerului Justiţiei.

Prin decizia penală nr. 176 din data de 24.05.2013, Tribunalul Dâmboviţa a respins ca nefondate recursurile declarate de către condamnaţii M.G. şi M.V.B., împotriva sentinţei penale nr. 140 pronunţate de către Judecătoria Găeşti la data de 01.04.2013 în prezentul dosar.