Concurs infracţiuni - distrugere art. 253 alin. 1 cp şi tulburarea ordinii şi liniştii publice art. 371 cp

Sentinţă penală 34 din 24.03.2021


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi cu numărul X/P/2020 din data de 03.02.2021, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, dar sub control judiciar, inculpatul P. Ş. A., C.N.P.: X, fiul lui Ş. şi N., născut la data de X în oraşul Filiaşi, domiciliat în oraşul Filiaşi, str. X, nr. X, judeţul Dolj, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de distrugere prevăzută de art. 253 alin. 1 Cod penal şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

 În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt, că, în seara de 16.12.2020, în jurul orei 23:30, aflandu-se intr-o stare avansata de ebrietate, inculpatul P.Ş. A. a fost transportat cu ambulanţa, însoţită de organele de poliţie, în compartimentul primiri urgenţe din cadrul Spitalului Filişanilor, unde, după plecarea organelor de poliţie,  a devenit violent cu personalul medical, care încerca să-i acorde îngrijiri medicale, distrugând geamuri şi aparatură medical, lovind cu pumnii si picioarele, ridicand deasupra capului si aruncand diverse obiecte de mobilier(noptiere metalice, aparatura medicala). Astfel, in seara de 16.12.2021, în jurul orei 23.30, în compartimentul primiri urgenţe, a intrat echipajul de pe ambulanţă, însoţiţi de un echipaj de poliţie, cu  inculpatul P. Ş. A. transportat pe targă. În urma unei evaluări primare a reieşit că inculpatul era somnolent şi letargic, fapt pentru a fost condus de  martora E.V.în camera de resuscitare pentru monitorizarea funcţiilor vitale .

S-a reţinut că, din declaraţiile asistentelor E. V. şi M. D. reiese că în timp ce se aflau în camera de resucitare cu pacientul P.Ş. A.pentru a-i pune branula pe brat, în momentul în care l-au atins pe brat, acesta a devenit violent, încercând să o lovească cu piciorul pe martora E. V. şi cu pumnul pe martora M. D., s-a ridicat în picioare a început să tipe şi să lovească cu pumnii şi picioarele în obiectele de mobilier din cameră. Cele două asistente, fiind îngrozite şi speriate de reacţia violentă a pacientului, au părăsit încăperea retrăgându-se în camera triaj, unde se aflau restul cadrelor medicale.

S-a mai reţinut conform declaraţiei martorei P. L.M.,medic specialist, aceasta auzind gălăgie şi văzându-le pe cele două asistente fugind din camera de resuscitare, s-a deplasat în camera de resuscitare,  unde l-a văzut pe inculpatul P.Ş. A. stând în picioare lângă uşa de intrare în camera de consulataţii pediatrice, având sânge la nivelul arcadei drepte, şi continua să se manifeste violent. Aceasta s-a apropriat de inculpat în încercarea de a-l linişti şi de a-i îndepărta garoul de pe braţ, moment în care P. Ş. A. a încercat să o lovească, lovind cu mâna în viziera de protecţie pe care aceasta o avea pe faţă. În acel moment aceasta a realizat că nu poate să-l linişteaşcă şi poate să devină o potenţială victimă, fapt pentru care a fugit din camera,  retrăgându-se în sala de triaj. Inculpatul P. Ş. A.a ieşit din camera de resuscitare lovind cu pumnii şi picioarele cele două uşi prin care se comunică cu camera de triaj şi fiind dezorientat a pătruns pe o uşă laterală în izolatorul compartimentului de suspecţi covid. În tot acest timp cadrele medicale prezente s-au refugiat, o parte în sala de aşteptare, iar o parte a ieşit în curtea unităţii.

Totodată, în actul de sesizare s-a reţinut că martorul B.R.-G., medic, a declarat că văzându-l pe inculpatul P. Ş. A., care se manifesta violent şi urla, cu câtă uşurinţă ridică noptierele metalice, deasupra capului si le arunca a realizat starea de pericol creată de acesta şi temându-se pentru integritatea sa fizică şi a colegelor, a încuiat cu cheia uşa de acces în izolator, timp în care la faţa locului au ajuns organele de poliţie, care au reuşit să-l imobilizeze pe numitul P. Ş. A..

Procurorul a mai reţinut că, din declaraţiile cadrelor medicale prezente în compartimentul de primiri urgenţe reiese că actele de violenţă exercitate de numitul P. Ş.A. au durat aproximativ 10 minute, timp în care a lovit cu pumnii şi picioarele uşile aferente camerelor componente ariei de primiri urgenţe, dislocând părţi din acestea şi spărgând geamurile, a trântit, răvăşit şi devastat lucrurile şi aparatura medicală din încăperi,  fapt ce le-a creat acestora un sentiment de temere, nesiguranţă şi insecuritate şi o stare de pericol temându-se pentru integritatea lor fizică.

A reţinut procurorul de caz că, prin modalitatea de săvârşire a faptei, în compartimentul de primiri urgenţe, acţiunea inculpatului P. Ş. A. a tulburat în mod real liniştea şi ordinea publică, având un impact extins asupra cadrelor medicale, care temându-se pentru integritatea fizică au părăsit aria de primirii urgenţe, întrerupând astfel exercitarea actului medical

În actul de sesizare s-a arătat că, din adresele Spitalului Filisanilor (f.29, 31, 32, 62) coroborate cu celelalte mijloace de proba rezulta ca in urma actelor savarsite de  inculpat au fost distruse doua pulsiometre si doua glucometre, fiind sparte si doua geamuri, prejudiciul produs fiind in valoare de 771, 12 lei

S-a apreciat că situaţiile de fapt expuse mai sus se dovedesc cu următoarele mijloace de probă: plângerea reprezentantului Spitalului Filişanilor; procesul verbal de cercetare de la faţa locului şi planşa foto aferentă din data de 17.12.2020; adresă Spitalul Filişanilor nr.10794/17.12.2020 privind descrierea aparaturii medicale distruse; adresă Spitalul Filişanilor nr.435/20.01.2020 constituie parte civilă; declaraţie reprezentant persoană vătămată N. R.-D., declaraţiile martorilor B.R.-G., martor B. C.-C., P. L., E.V.-G., N.M., M.D. şi declaraţiile de suspect şi de inculpat ale numitului P. Ş.A..

La primirea dosarului, în cursul proceduri de cameră preliminară, conform dispoziţiilor art. 207 alin. 2 din Codul de procedură penală republicat, s-a procedat la verificarea, din oficiu, a legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar, măsură luată de procuror în cursul urmăririi penale în dosarul de cercetare penală nr. X/P/2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi faţă de inculpatul P. Ş. A., trimis în judecată în stare de libertate, dar sub control judiciar, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi din data de 03.02.2021, dat în dosarul de cercetare penală nr. X/P/2020 pentru săvârşirea  infracţiunilor de distrugere prev. de art. 253 alin. 1 Cod penal şi tulburarea ordinii şi liniştii publice perv. de art. 371 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

Astfel, prin Încheierea de la data de 08 februarie 2021, în baza art. 348 din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 207 alin. 2 şi alin. 4 din Codul de procedură penală, s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar şi s-a menţinut măsura controlului judiciar cu privire la inculpatul P.Ş.A., măsura controlului judiciar fiind luată de procuror în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi nr. X/P/2020  din data de 18.12.2020, şi pe cale de consecinţă, judecătorul de cameră preliminară dispune ca pe perioada controlului judiciar, inculpatul să respecte obligaţiile prevăzute de art. 215 alin. 1 lit. a), lit. b) şi lit. c)  şi alin. 2 lit. a, b, f şi  lit. i  din Codul de procedură penală.

În procedura camerei preliminarii, fază procesuală distinctă de faza de judecată, prin Încheierea din camera de consiliu de la data de 03 martie 2021, s-a constatat de către judecătorul de cameră preliminară că, sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege cu privire la competenţa organelor judiciare, iar rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi numărul X/P/2020 din data de 03 februarie 2021 cuprinde menţiunile prevăzute de art. 328 alin. 1 şi alin. 2 raportat la art. 285 alin. 2, ambele din Codul de procedură penală republicat, indicându-se denumirea parchetului şi data emiterii, numele, prenumele şi calitatea celui care l-a întocmit, semnătura celui care l-a întocmit, faptele şi identitatea persoanei pentru care s-a efectuat urmărirea penală, încadrarea juridică a acestora, motivele de fapt şi de drept, probele şi mijloacele de probă, dispoziţia de trimitere în judecată, cheltuielile judiciare, precum şi numele şi prenumele persoanelor care trebuie citate în instanţă, cu indicarea calităţii lor în proces şi locul unde urmează a fi citate.

De asemenea, judecătorul de cameră preliminară a constatat că, rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi numărul X/P/2020 din data de 03 februarie 2021 este verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de Prim – procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi.

Totodată, judecătorul de cameră preliminară a constatat că, în cauză au fost respectate normele procesual penale care guvernează faza urmăririi penale, neimpunându-se excluderea vreunui mijloc de probă sau sancţionarea vreunui act de urmărire penală.

Judecătorul de cameră preliminară a mai constatat că, în cauză nu au fost formulate cereri şi excepţii şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate.

În raport cu cele mai sus menţionate, în temeiul art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală republicat, judecătorul de cameră preliminară a constatat ca fiind întrunite condiţiile prevăzute de lege cu privire la competenţa organelor judiciare;  legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriului Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi numărul X/P/2020 din data de 03 februarie 2021, fiind respectate dispoziţiile art. 328 alineatul 1 şi alineatul 2, raportate la prevederile art. 285 alineatul 2, ambele din Codul de procedură penală republicat; legalitatea administrării probelor şi a mijloacelor de probă, respectiv: plângerea reprezentantului Spitalului Filişanilor; procesul verbal de cercetare de la faţa locului şi planşa foto aferentă din data de 17.12.2020; adresă Spitalul Filişanilor nr.X/17.12.2020 privind descrierea aparaturii medicale distruse; adresă Spitalul Filişanilor nr.X/20.01.2020 constituie parte civilă; declaraţie reprezentant persoană vătămată N. R.-D., declaraţiile martorilor B. R.-G., martor B.C.-C., P. L., E.V.-G., N.M., M. D. şi declaraţiile de suspect şi de inculpat ale numitului P. Ş. A., neimpunându-se excluderea vreunui mijloc de probă, precum şi legalitatea actelor de urmărire penală, neimpunându-se sancţionarea vreunui act de urmărire penală.

La data de 17.12.2020, prin ordonanţa organului de cercetare penală din cadrul Poliţiei oraşului Filiaşi nr. X/P/202 s-a dispus masura reţinerii faţă de suspectul  P. Ş.-A., pe o durata de 24 de ore, începând cu data de 17.12.2020, ora 17:30 până la data de 18.12.2020, ora 17.00.

Prin ordonanţa din data de 18.12.2020 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi, s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul P. Ş. A. pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art.371 din C.pen. şi distrugere, prev. de art.253 alin.1 Cod penal, cu aplicarea prevederilor art. 38 din Cod penal, pe o perioadă de 60 de zile începând cu data de 18.12.2020 până la data de 15.02.2021, inclusiv.

În consecinţă, prin Încheierea din camera de consiliu de la data de 03 martie 2021 s-a dispus începerea judecăţii cauzei înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi la data de 03.02.2021, sub numărul X/230/2021, privind pe inculpatul P. Ş. A.

La solicitarea instanţei s-au înaintat la dosar fişa cazierului judiciar al inculpatului P. Ş. A, aflate la filele nr. 11, 15 din dosar.

În şedinţa publică din data de 24 martie 2021, la interpelarea instanţei, inculpatul P. Ş. A a arătat că recunoaşte săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată, astfel cum au fost reţinute în rechizitoriu şi că doreşte să beneficieze de procedura simplificată în cazul recunoaşterii vinovăţiei, instanţa procedând la luarea unei declaraţii inculpatului P. Ş. A, consemnată şi ataşată la dosarul cauzei (fila nr. 17 din dosar).

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa constată că situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu este corectă, fiind dovedită cu ajutorul mijloacelor de probă administrate în faza de urmărire penală şi în faza de judecată.

Astfel, instanţa reţine că în seara de 16.12.2020, în jurul orei 23:30, aflandu-se intr-o stare avansată de ebrietate, inculpatul P. Ş. A a fost transportat cu ambulanţa, însoţită de organele de poliţie, în compartimentul primiri urgenţe din cadrul Spitalului Filişanilor, unde, după plecarea organelor de poliţie,  a devenit violent cu personalul medical, care încerca să-i acorde îngrijiri medicale, distrugând geamuri şi aparatură medicală, lovind cu pumnii si picioarele, ridicand deasupra capului si aruncand diverse obiecte de mobilier(noptiere metalice, aparatura medicala).

Astfel, in seara de 16.12.2021, în jurul orei 23.30, în compartimentul primiri urgenţe, a intrat echipajul de pe ambulanţă, însoţiţi de un echipaj de poliţie, cu  inculpatul P. Ş. A transportat pe targă. În urma unei evaluări primare a reieşit că inculpatul era somnolent şi letargic, fapt pentru a fost condus de  martora E. V. în camera de resuscitare pentru monitorizarea funcţiilor vitale .

Din declaraţiile asistentelor E. V. şi M. D. reiese că în timp ce se aflau în camera de resucitare cu pacientul P. Ş. A pentru a-i pune branula pe brat, în momentul în care l-au atins pe brat, acesta a devenit violent, încercând să o lovească cu piciorul pe martora E. V. şi cu pumnul pe martora M. D., s-a ridicat în picioare a început să tipe şi să lovească cu pumnii şi picioarele în obiectele de mobilier din cameră. Cele două asistente, fiind îngrozite şi speriate de reacţia violentă a pacientului, au părăsit încăperea retrăgându-se în camera triaj, unde se aflau restul cadrelor medicale.

Conform declaraţiei martorei P. L. M., medic specialist, aceasta auzind gălăgie şi văzându-le pe cele două asistente fugind din camera de resuscitare, s-a deplasat în camera de resuscitare,  unde l-a văzut pe inculpatul P. Ş. A. stând în picioare lângă uşa de intrare în camera de consulataţii pediatrice, având sânge la nivelul arcadei drepte, şi continua să se manifeste violent. Aceasta s-a apropriat de inculpat în încercarea de a-l linişti şi de a-i îndepărta garoul de pe braţ, moment în care P. Ş. A. a încercat să o lovească, lovind cu mâna în viziera de protecţie pe care aceasta o avea pe faţă. În acel moment aceasta a realizat că nu poate să-l linişteaşcă şi poate să devină o potenţială victimă, fapt pentru care a fugit din camera,  retrăgându-se în sala de triaj. Inculpatul P. Ş. A. a ieşit din camera de resuscitare lovind cu pumnii şi picioarele cele două uşi prin care se comunică cu camera de triaj şi fiind dezorientat a pătruns pe o uşă laterală în izolatorul compartimentului de suspecţi covid. În tot acest timp cadrele medicale prezente s-au refugiat, o parte în sala de aşteptare, iar o parte a ieşit în curtea unităţii.

Totodată, martorul B. R.-G., medic, a declarat că văzându-l pe inculpatul P. Ş. A., care se manifesta violent şi urla, cu câtă uşurinţă ridică noptierele metalice, deasupra capului si le arunca, a realizat starea de pericol creată de acesta şi temându-se pentru integritatea sa fizică şi a colegelor, a încuiat cu cheia uşa de acces în izolator, timp în care la faţa locului au ajuns organele de poliţie, care au reuşit să-l imobilizeze pe numitul P. Ş. A..

Din declaraţiile cadrelor medicale prezente în compartimentul de primiri urgenţe reiese că actele de violenţă exercitate de numitul P. Ş. A. au durat aproximativ 10 minute, timp în care a lovit cu pumnii şi picioarele uşile aferente camerelor componente ariei de primiri urgenţe, dislocând părţi din acestea şi spărgând geamurile, a trântit, răvăşit şi devastat lucrurile şi aparatura medicală din încăperi,  fapt ce le-a creat acestora un sentiment de temere, nesiguranţă şi insecuritate şi o stare de pericol temându-se pentru integritatea lor fizică.

Prin modalitatea de săvârşire a faptei, în compartimentul de primiri urgenţe, acţiunea inculpatului P. Ş. A. a tulburat în mod real liniştea şi ordinea publică, având un impact extins asupra cadrelor medicale, care temându-se pentru integritatea fizică au părăsit aria de primirii urgenţe, întrerupând astfel exercitarea actului medical.

Din adresele Spitalului Filisanilor (f.29, 31, 32, 62) coroborate cu celelalte mijloace de proba rezulta ca in urma actelor savarsite de  inculpat au fost distruse doua pulsiometre si doua glucometre, fiind sparte si doua geamuri, prejudiciul produs fiind in valoare de 771, 12 lei.

Cu ocazia audierii, inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunilor, declaraţia acestuia coroborându-se cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză.

Situaţia de fapt expusă mai sus se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă: procesul verbal de cercetare de la faţa locului şi planşa foto aferentă din data de 17.12.2020; adresă Spitalul Filişanilor nr.X/17.12.2020 privind descrierea aparaturii medicale distruse; adresă Spitalul Filişanilor nr.X/20.01.2020 constituie parte civilă; declaraţie reprezentant persoană vătămată N. R.-D., declaraţiile martorilor B. R.-G., martor B. C.-C., P. L., E. V.-G., N.M., M. D. şi declaraţiile inculpatului P. Ş. A..

În drept, fapta inculpatului P. Ş. A., care în data de 16.12.2020, în jurul orelor 23:30, în timp ce se afla în compartimentul de primiri urgenţe a spitalului Filişanilor, a distrus mai multe geamuri şi aparatură medicală, rezultând un pejudiciu în cuantum de 771,12 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de distrugere, prev. de art. 253 alin. 1 Cod penal. 

Fapta inculpatului P. Ş. A., care în data de 16.12.2020, în jurul orelor 23:30, în timp ce se afla în compartimentul de primiri urgenţe a spitalului Filişanilor, a tulburat liniştea şi ordinea publică având o atitudine recalcitrantă cu cadrele medicale, provocând scandal şi distrugând mai multe bunuri, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 Cod penal.

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi stabilite în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii (inculpatul a săvârşit două infracţiuni în concurs, fiind în stare de ebrietate), precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs (a provocat distrugeri echipamentelor medicale) ori a altor consecinţe ale infracţiunii (a tulburat ordinea şi liniştea publică), motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului (lipsa antecedentelor penale), conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal (atitudinea sinceră a inculpatului, care a recunoscut săvârşirea infracţiunilor) şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Pentru aceste motive, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei inculpatului pentru o perioadă determinată, în condiţiile art. 83 Cod pen., fiind îndeplinite condiţiile impuse de acest text de lege.

Astfel, în baza art. 371 Cod pen., cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod pr. pen., va stabili în sarcina inculpatului P. Ş. A. pedeapsa de 6 luni închisoare. 

În baza art. 253 alin. 1 Cod pen., cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod pr. pen., va stabili în sarcina inculpatului P. Ş. A. pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 38 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b), ambele din Codul penal republicat, va contopi cele două pedepse de câte 6 luni închisoare, stabilite în sarcina inculpatului P. Ş. A.  prin prezenta sentinţă penală, în pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare.

În baza art. 83 alin. (1) din Codul penal republicat, va amâna aplicarea pedepsei rezultante de 8 luni închisoare pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 din Codul penal, de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) din Codul penal republicat, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 85 alin. 2 lit. lit. b) şi c) C. pen. se va impune inculpatului să execute următoarele obligaţii: să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei oraşului Filiaşi sau Şcolii generale cu clasele I-VIII Filiaşi, pe o perioadă de 30 (treizeci) de zile lucrătoare şi să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 86 alin. (1) din Codul penal republicat, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Dolj.

În baza art. 404 alin. (3) din Codul de procedură penală republicat, raportat la art. 83 alin. (4) din Codul penal republicat, se va atrage atenţia inculpatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere în cursul termenului de supraveghere, consecinţe prevăzute de dispoziţiile art. 88 din Codul penal republicat care reglementează revocarea amânării aplicării pedepsei.

În baza art. 72 Cod penal, va deduce din durata pedepsei aplicate inculpatului perioada reţinerii pentru 24 de ore, de la data de 17.12.2020 ora 17.30 până la data de 18.12.2020 ora 17.00.

În ceea ce priveşte acţiunea civilă formulată de partea civilă, instanţa, în baza art. 19 din Codul de procedură penală republicat şi art. 397 din Codul de procedură penală republicat raportat la art. 1.357 din Codul civil republicat, va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Filişanilor şi îl va obliga pe inculpatul P. Ş. A. la plata sumei de 771,12 lei, reprezentând despăgubiri materiale, către partea civilă Spitalul Filişanilor, conform înscrisurilor doveditoare depuse la dosar.

În baza art. 241 alin. 1 lit. b Cod pr. pen. rap. la art. 399 alin. 1 şi 4 Cod pr. pen., va constata încetată de drept măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul P. Ş. A., măsura controlului judiciar fiind luată de procuror în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi nr. X/P/2020  din data de 18.12.2020.

În baza art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală republicat, îl va obliga pe inculpatul P. Ş. A. la plata sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.