Rectificare cf

Sentinţă civilă 1558 din 03.12.2012


Reclamantul C.Ov.I., în contradictoriu cu pârâta C.E., a solicitat instantei sa constate ca suprafata de teren descrisa în SC 1018/30.06.2011 a Judecatoriei Gura Humorului este identica cu parcela nr.1012, 1100 din CF 30136 UAT B. si cu parcela nr.596/2 din CF 30135 UAT B. si sa dispuna înscrierea acestui drept de proprietate pe numele reclamantului în cartea funciara.

Având în vedere ca în dosarul nr.604/237/2011 reclamantul (de atunci si de acum) C.Ov.I. a solicitat instantei sa constate ca a dobândit prin mostenire dupa defunctul sau tata C.G., decedat la 01.05.2009, si prin partaj voluntar cu pârâta C.E. (mama reclamantului) dreptul de proprietate asupra terenului de 1.997 mp curte si gradina identic cu parcelele nr.1A si 2A din CF 30136 a com.cad. Berchisesti, sa constate ca reclamantul a dobândit dreptul de proprietate asupra casei si anexelor gospodaresti amplasate pe acest teren si sa dispuna înscrierea în cartea funciara a acestor drepturi, reclamantul aratând ca terenul a fost dobândit prin cumparare de sotii C.G. si C.E. (parintii reclamantului) prin contractul autentificat cu nr.1539/22.04.1998, având în vedere ca în dosarul nr.604/237/2011 nu a fost depus extrasul de carte funciara, iar planul de situatie receptionat cu nr.5537/07.10.2008 de Oficiul de Cadastru Suceava este incomplet în sensul ca nu se arata de unde provin parcelele nr.1Cc de 818 mp si nr.2A de 1.179 mp (daca provin din divizarea/comasarea altor parcele sau din schimbarea numarului topografic, din care carti funciare, daca fac obiectul vreunui contract), având în vedere ca în dosarul nr.604/237/2011 nu au participat toti mostenitorii defunctului C.G., iar intabularea nu se poate dispune fara ca procesul sa se desfasoare între toti mostenitorii si ca nu se poate dispune intabularea în lipsa unui plan cadastral complet avizat de Oficiul de Cadastru, având în vedere ca în dosarul nr.2146/237/2009 a fost dezbatuta succesiunea dupa acelasi defunct C.G., decedat la 01.05.2009, si în acest dosar au participat toti succesorii respectiv sotia C.E. (atunci reclamanta, acum pârâta) si fiii C.Ov.I. (atunci si acum reclamant), V.A.I., C.F.D., C.V.M. (atunci reclamanti, acum nu sunt parti în proces) si C.A.C. (atunci pârât, acum nu este parte în proces) si dintre bunurile împartite face parte si terenul din contractul autentificat cu nr.1539/22.04.1998, având în vedere ca actul de succesiune încheiat fara participarea tuturor erezilor este lovit de nulitate absoluta, având în vedere ca bunurile ce compun masa succesorala dupa defunctul C.G., decedat la 01.05.2009, din care face parte si imobilul de 1.977 mp în litigiu, au fost deja partajate prin SC 1719/17.12.2009 a Judecatoriei Gura Humorului opozabila reclamantului C.Ov.I., iar cel putin o parte din terenul în litigiu respectiv parcela nr.596/2 de 1.002 mp cu o casa, un grajd si o sandrama din CF nr.30135 (provenita din CF nr.215 B.) au fost atribuite în lotul lui C.F.D. (a se întelege în deplina proprietate) cu clauza de întretinere si uzufruct viager pentru C.E., având în vedere ca numai judecatorul care a pronuntat o hotarâre se poate pronunta asupra identitatii imobilului asupra caruia s-a purtat judecata, sens în care reclamantul îsi poate realiza dreptul prin sesizarea instantei cu o cerere de lamurire a întinderii si întelesului SC nr.1018/30.06.2011 a Judecatoriei Gura Humorului, neformulata pâna în prezent, instanta a constatat ca actiunea este inadmisibila conform art.111 cod procedura civila, motiv pentru care  a respins-o.