Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 21.09.2021

Apel. Obligație de a face

Decizie - 08.10.2020

Acțiune în anulare a hotărârii AGA. Încălcare drept de informare membri AGA

Decizie - 06.11.2019

Plângere împotriva rezoluției directorului ORC

Decizie - 13.05.2019

Informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor la informaţiile de interes public. Informații referitoare la date cu caracter personal

Sentinţă civilă - 13.06.2018

Acţiune în constatarea dreptului de administrare asupra unui bun din domeniul public al statului. Respingere

Decizie - 01.02.2017

Informaţii de interes public

Decizie - 08.06.2016

obligaţie de a face daune morale

Decizie - 20.05.2016

Încălcarea principiului publicităţii şedinţei de judecată - motiv de nulitate absolută

Sentinţă civilă - 09.09.2015

Contencios administrativ; Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Decizie - 03.06.2015

Încalcarea principiului publicitatii sedintei de judecata

Sentinţă civilă - 17.12.2014

Contencios administrativ; Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Sentinţă civilă - 22.10.2014

Contencios administrativ; Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Sentinţă civilă - 22.05.2013

Revendicare imobiliară - rectificare C.F.

Sentinţă civilă - 10.05.2013

Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Sentinţă civilă - 15.04.2013

Obligaţia de a face

Sentinţă civilă - 03.12.2012

Rectificare CF

Decizie - 05.09.2011

Informatii de interes public..

Sentinţă civilă - 15.06.2011

Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

Decizie - 09.05.2011

Informatii de interes public. Notiune. Informatii exceptate de la accesul liber al cetatenilor.

Decizie - 12.10.2010

Public