Obligaţia de a face

Sentinţă civilă 417 din 15.04.2013


OBLIGATIA DE A FACE

(SENTINTA CIVILA NR. 417/15.04.2013 – DOMENIU: PUBLICITATE IMOBILIARA)

Reclamanta BRD a solicitat instantei sa o oblige pe pârâta SV sa-i permita accesul de pe terenul proprietatea acesteia identic cu parcela nr.235/9 din CF Frasin, la imobilul proprietatea reclamantei situat în Bucsoaia – Prund, oras Frasin judetul Suceava, situat pe parcela nr.346 din CF nr.31326 Frasin si sa o oblige pe pârâta sa-si dea acordul în vederea efectuarii de catre reclamanta a unor lucrari de consolidare, finalizare fatada si întretinere a imobilului mentionat (anexe gospodaresti), în caz contrar hotarârea urmând sa tina loc de acord pentru accesul si efectuarea lucrarilor mentionate.

Instanta a respins actiunea pentru urmatoarele considerente : Conform extrasului de carte funciara (fila 66) parcelele nr.346 curti-constructii de 566 mp  si nr.227/3 arabil de 1.573 mp din CF nr.31326 Frasin (fosta CF nr.924 Bucsoaia) sunt proprietatea exclusiva a reclamantei BRD. Conform extrasului de carte funciara (fila 55) parcela nr.235/9 arabil de 1.327 mp din CF nr.31621 Frasin (fosta CF nr.610 Bucsoaia) este proprietatea exclusiva a pârâtei SV. Terenurile partilor se învecineaza, fiind identificate împreuna pe acelasi plan în mai multe planuri, la cere vom face referire mai jos. Pe terenul reclamantei se afla anexele gospodaresti garaj, bucatarie de vara si magazie, la hotarul cu terenul pârâtei.

Analizând planul de situatie din 1990 (fila 67), planul de situatie din 20.02.2013 cu terenurile partilor neavizat de Oficiul de Cadastru Suceava (filele 53-55) si planul din documentatia aferenta autorizatiei nr.39/26.09.2011 (fila 35) instanta constata ca în urma masuratorilor efectuate în 2011 si 2013 au aparut modificari ale configuratiei si suprafetelor terenurilor partilor. Astfel, conform masuratorilor facute în 2011 si 2013 pentru a pastra suprafata (ca mp) ai terenului reclamantei acest teren s-a extins peste terenul pârâtei, reclamanta ocupând astfel o parte din terenul pârâtei. Comparând planurile instanta constata ca vechile constructii ale reclamantei aveau un amplasament, iar actualele constructii garaj, bucatarie de vara si magazie ale reclamantei au un amplasament putin modificat, neavând aceeasi fundatie, reclamanta ocupând cu aceste constructii noi o parte din terenul pârâtei.

Având în vedere ca prin remasurarea terenului reclamanta a schimbat linia de hotar si a ocupat o parte din terenul pârâtei, având în vedere ca linia de hotar nu se poate schimba decât cu acordul pârâtei sau printr-o hotarâre judecatoreasca opozabila ambelor parti, iar din probatoriu rezulta ca anterior edificarii constructiilor reclamanta nu a cerut si nu a obtinut acordul pârâtei pentru modificarea liniei de hotar si pentru a construi pe linia de hotar, instanta constata ca reclamanta nu este constructor de buna-credinta. Reclamanta si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art.970, art.1073, art.1077-1081 din vechiul cod civil, texte care fac referire la conventia partilor si obligativitatea respectarii acesteia. Ori reclamanta nu a dovedit ca anterior edificarii constructiilor sale a existat o conventie între parti  prin care pârâta sa-si dea acordul pentru modificarea liniei de hotar si pentru a construi pe linia de hotar. Celalalt temei invocat de reclamanta, respectiv art.11, art.12 si art.16 din Legea nr.230/2007 nu este aplicabil în cauza, întrucât potrivit art.1 din acest act normativ  prevede : „Prezenta lege reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si modul de administrare si de exploatare a cladirilor de locuinte aflate în proprietatea a cel putin 3 persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, inclusiv în cazul celor care au în structura lor si spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta.”, ori reclamanta nu a facut dovada ca în speta este vorba de o asociatie de proprietari.