Plingere rezolutie procuror adminsa pentru efectuare expertiza

Hotărâre 168 din 02.04.2007


 Prin sentinta penala 168/02,04,2007 a judecătoriei Hârlău  în baza art.278 indice 1 alin.8 lit.b Cod procedură penală admite plângerea formulată de către petentii G C si I C s-a desfiinţat rezoluţia procurorului şi trimisă cauza  procurorului în vederea începerii urmăririi penale pentru efectuare de expertiză.

 Pentru a se pronunta astfel instanta a retinut că plângerea petentului este întemeiată, soluţia fiind nelegală şi neteminică pentru următoarele considerente:

 Pentru a se ajunge la o imprejurare de culpa exclusivă a copilului care a treversat de lângă o căruţa in mod inopinant, este necesar a se stabili dacă autorturismul circula cu o viteza regulamentară, adaptata la conditiile de drum, viteză, care să poata evita orice pericol.

 Raportul tehnico stiintific afectuat in faza de urmarire penală se limitează doar să constate defectiuni la sistemul de frânare, pe care le apreciază ca inexistente, insă nu este suficient pentru a se stabili culpa exclusiva decat dacă se constata ca, conducătorul auto ar fi circulat cu o viteza adaptat la condiitiile de drum, regulamantară.

Conducatorul de autovehiculului  trebuie sa aiba in permanenta controlul asupra vitezei, ceea ce inseamnă că  în timpul circulatiei pe drumurile prublice este obligat sa adapteze viteza la conditiile de traffic si de vizibilitate in asa fel incat sa evite orice pericol.

In consecinta este obligatorie reducerea vitezei până la limita care să asigure prevenirea accidentelor atunci când  ajunsese in dreptul unui atelaj cu presoane ce se afla oprit pe carosabil, in conditiile in care, o altă autoutilitară din fata sa a depasit acel atelj şi a văzut doi copii alergând în spatele căruţei, (asa cum rezulta din declaratia conducătorului auto). Din declaratia martorului G M rezulta cum ca un copil a traversat strada, iar cel implicat în accident a fugit spre celălalt pe partea de drum opusă. Din probele administrate in cauza nu rezulta cu ce viteza rula autorismul in momentul accidentului si inainte de a frana pana la impact.

 Instanta nu poate aprecia dacă conducatorul auto a nesocotit obligatiile ce îi reveneau din  dispozitiile legale prevazute de OUG 195/2002, dacă avea o viteza regulamentară care in conditiile de trafic să ii asigure o bună vizibilitate şi implicit posoibilitatea controlării autovehicul si drept consecintă dacă atitudinea sa a fost culpabilă sau nu.

În cursul cercetării penale, organele de urmărire penală nu au stabilit clar modul in care s-a ajuns la culpa exclusivă a copilului in condiţiile in care nu s-a efectuat o  expertiză tehnică pentru a se constata dacă şoferul autorurismului implicat in accident circula in conditii de legalitate cu o viteză care să poata evita orice pericol.

 Pentru aceste motive se impune efectuarea unei expertize tenico stiintifice in conditiile art 116 si următoarele din codul de procedură penală pentru a se stabili dinamica accidentului si viteza de rulare în imediata apropiere a impactului şi la impact.

 Lămurirea tuturor acestor aspect, este necesar pentru justa solutionare a cauzei, cu asigurarea drepturilor precesuale ale partilor.

Numai stabilindu-se aceste lucruri, se poate vorbi despre o cercetare completă.

Pentru considerentele mai sus arătate, instanţa, în baza art. 278/1 alin.8 lit.b C.proc.pen., urmează să admită plângerea petentilor, va desfiinţa rezoluţiilor urmând să trimită cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale, şi a efectuarii unei expertize tehnico stiintifice in vederea stabilirii vitezei de rulare a autovehiculului în imediata apropiere a impactului şi la impact şi apoi să se stabileasca culpa in functie de contătările expertizei, şi a celorlate materiale de probă adminsitrate in cauză.

În baza art. 192 alin. 3 Cod proc.pen., cheltuielile judiciare efectuate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

 

 Solutia a fost recurata de reprezntantii parchetului insă a fost respins recursul ca nefondat