Anulare ordin prefect.

Sentinţă civilă 13122 din 10.11.2008


Prin sentinta civila nr. 13122 din 10 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins actiunea formulata de catre reclamantul CA impotriva ordinului nr.848/25.08.2008, adoptat de paratul Prefectul jud.Iasi, prin care s-a solicitat, in contradictoriu cu acesta, anularea inscrisului contestat si obligarea paratului la emiterea unui nou ordin, prin care sa  se constituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 144,99 mp teren, situat in Iasi, str.Sulfinei, jud.Iasi.

Pentru a pronunta aceatsa sentinta, instanta a retinut in fapt ca, potrivit mentiunilor din Ordinul nr.878/25.08.2008 adoptat de parat, a fost respinsa cererea formulata in baza prev. Legii nr.247/2005, de reclamantul CA cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren de 144,99 mp, din totalul suprafetei de 276,99 mp pe care acesta sustine ca o detine in Iasi, str.Sulfinei, jud. Iasi, motivat de faptul ca nu dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului revendicat, la baza solutiei de respingere aflandu-se referatul cu propunerea de respingere al Comisiei municipale Iasi de fond funciar, prin care s-a aratat faptul ca reclamantul nu este indreptatit la constituirea dreptului de proprietate terenul solicitat facand parte din fosta proprietate Mandru, pentru care a fost inregistrata o cerere de revendicare, indicandu-se ca temei pentru aceasta solutie art.24 alin. 11 din Legea nr.18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare .

Instanta a constatat faptul ca prin contractul de vanzare cumparare nr.197/02.02.1974, incheiat cu O.J.C.J.L. Iasi, reclamantul, impreuna cu tatal sau CC, decedat in prezent, au cumparat un apartament in Iasi, str. Buna Vestire, jud.Iasi (actual str.Sulfinei), fiindu-le atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei prin acelasi inscris suprafata de 132,00 mp teren aferent locuintei reprezentand cota indiviza de 33% din suprafata de 400,00 mp teren, pentru care a fost adoptata ulterior decizia nr. 136/15.04.1974 (f.44) si emis pe numele reclamantului Titlul de proprietate nr. 183746/07.07.1995 (f.25).

Potrivit disp. art.36 lain.2 din Legea nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  „Terenurile proprietate de stat, situate in intravilanul localitatilor, atribuite, potrivit legii, in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei, in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor, in proprietatea acestora, integral sau, dupa caz, proportional cu cota detinuta din constructie. „

 Coroborand situatia de fapt retinuta in speta cu dispozitia legala anterioara, instanta a apreciat ca reclamantul este indreptatit la dobandirea, prin constituire, a dreptului de proprietate doar pentru  suprafata de 132,00 mp ce i-a fost atribuit in folosinta, mentionata in cuprinsul Deciziei de atribuire nr.136/15.04.1974 si a contractului de vanzare cumparare nr.197/02.02.1974, cu privire la care acestuia i-a fost consfintit dreptul de proprietate, prin emiterea Titlului de proprietate nr.183.746/07.07.1995, nefiind relevant, in aplicarea art.36 alin.2 din Legea nr.18/1991 faptul ca CA detine in fapt o suprafata mai mare de teren, chiar daca achita impozitul aferent folosintei acestuia.

Domenii speta