Plangeri contraventionale. Consecinte juridice ale lipsei menţiunii privind numele contravenientului

Sentinţă civilă 15468 din 19.12.2008


Prin sentinta civila nr. 15468 din 19 decembrie 2008 Judecatoria Iasi a admis plângerea formulata de petentul S.M.C. împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria .D nr. 24012/02.08.2007 al intimatei Garda Nationala de Mediu - Comisariatul judetean.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut faptul ca, prin înscrisul contestat, a fost aplicata petentului persoana fizica o amenda în suma de 3000,00 lei, pentru savârsirea contraventiei prevazute de art.96 alin.1 pct.26 din O.U.G. nr. 195/2005, modificata, constatându-se ca, în calitate de locatar, a evacuat ape uzate fecaloid menajere fara a asigura vidanjarea fosei (bazinului) de colectare aferenta blocului în care locuieste, acestea deversând pe terenul din imediata apropriere a blocului infiltrându-se în pânza freatica si în sol si producând un potential mare de infectie .

Având în vedere nota de constatare din 24.07.2007 a intimatei, ce a stat la baza aplicarii sanctiunii contraventionale, din care reiese pe de parte  ca toti locatarii blocului au fost somati, atât verbal cât si în scris, de reprezentantii primariei, ca trebuie sa încheie contract cu o firma autorizata în vederea vidanjarii foselor, iar pe de alta parte ca acestia, proprietari de locuinte individuale, fac parte dintr-un condominiu a carui administrare si gestionare revine unei asociatii ce s-a constituit în urma acordului lor, instanta apreciaza ca în speta calitatea de contravenient o poate avea doar asociatia de proprietari, careia îi revin obligatiile privind buna administrare a proprietatii comune si nu în mod individual fiecarui locatar.

În contextul dat, lipsa mentiunii privind numele contravenientului atrage constatarea nulitatii absolute a procesului verbal ce a fost întocmit cu nerespectarea disp. art.17 alin.1 din O.G. nr.2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.