Infracţiunii prev. şi ped. de art. 184 alin. 2 şi 4 C.penal.

Sentinţă penală 119 din 17.05.2011


SENTINŢA PENALĂ NR. 119/17.05.2011 (Domeniul-Infracţiuni contra persoanei- art. 184 al. 2 şi 4 C.pen.)

Pe rol soluţionarea cauzei penale privindu-l pe inculpatul K. I., trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 1232/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 184 alin. 2 şi 4 C.penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-a prezentat partea civilă S. E., personal şi asistat de dl. av. G. P., lipsă fiind celelalte părţi, inculpatul fiind reprezentat din oficiu de dl. av. C. M.

 Procedura  este legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

 Instanţa nemaifiind alte cereri de formulat şi nici probe de administrat, apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

 Reprezentantul parchetului expune şi susţine oral situaţia reţinută în sarcina inculpatului în modalitatea descrisă în rechizitoriu, pune concluzii de condamnare a inculpatului la pedeapsa închisorii, cu obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat, inclusiv onorariul apărătorului din oficiu. Pe latură civilă solicită ca inculpatul să fie obligat în solidar cu asiguratorul la plata despăgubirilor civile.

 Apărătorul părţii civile precizează că îşi menţine concluziile puse la termenul din data 12.04.2011.

 Apărătorul din oficiu al inculpatului precizează că îşi menţine concluziile puse la termenul din data 12.04.2011.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra acţiunii penale de faţă:

Prin rechizitoriul nr. 1232/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară, inculpatul K. I., a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev. şi ped. de art.184 alin.2 şi 4 C.pen.

Din actul de sesizare a instanţei rezultă că în ziua de 24.08.2008, timp ce conducea autoturismul Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare GL-44-GZP pe autostrada A2, din cauza oboselii, în zona km 54 a adormit la volan, a pierdut controlul autoturismului, a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat în şanţul lateral paralel cu autostrada, cauzându-i  părţii vătămate S. E. vătămarea corporală, necesitând pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri medicale.

 Din raportul de constatare medico-legală raport de expertiză medico –legală nr.A1/914/2009, emis de INML Mina Minovici, rezultă că S. E. prezintă leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire  de corpuri dure, posibil în condiţiile unui accident de circulaţie, pot data din 24.08.2008, necesitând 70-80 de zile de îngrijiri medicale, iar leziunile traumatice nu au pus în primejdie viaţa victimei.

 Audiat fiind la urmărirea penală inculpatul a recunoscut fapta, astfel cum a fost reţinută şi în actul de sesizarea a instanţei, arătând că autovehiculul marca Dacia cu nr. de  înmatriculare GL-44-GZP a fost condus până la Cernavodă de către partea vătămată S. E., cu care a la intrarea pe autostradă a făcut schimb de locuri, partea vătămată spunându-i că este obosită.

 Cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală inculpatul a precizat faptul că i-a spus părţii vătămate că nu poate conduce întrucât este foarte obosit, chiar cerându-i în zona Medgidia şi a oraşului Cernavodă să oprească pentru a se odihni. Arată că partea vătămată i-a interzis să oprească şi a fost nevoit să se conformeze întrucât acesta este şeful lui. Mai arată că pe drum i-a cerut părţii vătămate să nu mai doarmă deoarece poate aţipi la rândul lui dar partea vătămată a continuat să doarmă, interzicându-i chiar să deschidă geamul pentru aerisire.

Situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu se probează prin: proces - verbal de  cercetare la faţa locului; planşă fotografică cuprinzând principalele aspecte ale cercetării la faţa locului; declaraţiile inculpatului K. I.; declaraţiile părţii civile S. E.; raport de expertiză medico –legală nr.A1/914/2009 emis de INML Mina Minovici; buletin de analiză toxicologică - alcoolemie din care rezultă că inculpatul nu se află sub influenţa băuturilor alcoolice; fişe de cazier judiciar ale inculpatului; proces verbal de prezentare a materialului de urmărire penală.

 Cu adresa nr. 9041/09.09.2010 Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Bucureşti a precizat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3690,35 lei, reprezentând c/val. cheltuielilor de spitalizare efectuate cu partea vătămată S. E..

 În şedinţa publică din 18.01.2011 s-a luat act de faptul că partea vătămată S. E. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 10.000 lei reprezentând daune materiale şi 250.000 lei reprezentând daune morale.

 În faza de cercetare judecătorească inculpatul nu a putut fi audiat, acesta neprezentându-se în pofida demersurilor instanţei.

 Cum inculpatul nu este cetăţean român şi nici nu s-a prezentat la instanţă, s-a apreciat că acesta nu şi-ar putea face singur apărarea şi s-a dispus, prin încheierea din 07.12.2010 desemnarea de către Baroul Călăraşi a unui apărător din oficiu.

 La cererea părţii civile a fost audiată, pe latura civilă, martora D. A. R., cumnata părţii civile, care a declarat că după perioada de spitalizare de după accident  partea civilă a fost nevoită să se reinterneze pentru extragerea unei tije montate la picior, că a rămas cu probleme locomotorii, nu mai merge şi nici nu mai poate face sport la fel ca înainte. Mai arată că după accident partea civilă acuză dureri după ce stă mai mult timp în picioare, că a urmat şi urmează şi în prezent un program de recuperare medicală, iniţial la spital iar acum doar acasă. Arată că după accident a fost nevoit să-şi cumpere din bani proprii cârje şi cadru iar pentru recuperarea medicală pe care o efectuează acasă a cumpărat un aparat care îl ajută. Mai arată că şi medicamentele au fost cumpărate mai mult din fonduri proprii, doar o mică parte fiind gratuite sau compensate. Martora arată că în familie s-a estimat că suma cheltuită pentru refacerea sănătăţii părţii civile s-a ridicat la 100.000 lei.

 Instanţa, analizând întregul material probator administrat în cauză, a reţinut următoarea situaţie de fapt:

 În dimineaţa zilei de 24.08.2008 inculpatul K. I., având ca pasager pe locul din dreapta faţă pe  partea civilă S. E., a plecat din mun. Constanţa spre Bucureşti, conducând autoutilitara marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare GL-44-GZP. În jurul orei 650, pe autostrada A2 – km 54, a adormit la volan pierzând controlul autoutilitarei care s-a răsturnat în şanţul paralel cu autostrada, accident în urma căruia a rezultat vătămarea corporală a părţii civile S. E., care conform raportului de expertiză medico –legală nr.A1/914/2009 întocmit de INML Mina Minovici a necesitat pentru vindecare 70-80 de zile de îngrijiri medicale.

 Instanţa analizând actele şi lucrările dosarului, constată că fapta există, prezintă pericol socială, este prevăzută de legea penală şi a fost săvârşită din culpă de către inculpat.

 În drept, instanţa constată că fapta inculpatului K. I., care în ziua de 24.08.2008, în timp ce conducea din direcţia Constanţa spre Bucureşti autoutilitara marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare GL-44-GZP, ca urmare a oboselii a adormit la volan, pierzând astfel controlul autovehiculului pe care îl conducea ceea ce a dus la răsturnarea acestuia în şanţul paralel cu autostrada şi  la vătămarea corporală a pasagerului de pe locul din dreapta faţă, partea civilă S. E., care a necesitat pentru vindecare 70-80 de zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 184 alin. 2 şi 4 din C.pen.

 În ceea ce priveşte apărarea inculpatului conform căreia partea civilă i-a interzis să oprească şi a fost nevoit să se conformeze întrucât acesta era şeful său, nu poate fi reţinută pentru înlăturarea vinovăţiei inculpatului în producerea accidentului. Astfel, inculpatului îi aparţine responsabilitatea atât pentru decizia a se urca la volan, deşi era obosit, cât şi pentru decizia de a nu se fi oprit într-una din parcările cu care este prevăzută autostrada A2 atunci când a simţit că este posibil să aţipească, după cum declara la prezentarea materialului de urmărire penală.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului K. I., rezultă că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale.

 La stabilirea şi aplicarea pedepsei, instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor prev. de art. 72 C.p., respectiv persoana inculpatului, tânăr în vârstă de 28 de ani la data săvârşirii infracţiunii, lipsit de antecedente penale, fiind la prima confruntare cu legea penală, natura infracţiunii - faptă săvârşită din culpă,  modalitatea şi împrejurările comiterii faptei – pe fondul unei stări de oboseală, rezultatul produs - vătămarea corporală a părţii civile S. E.,  pericolul social pe care-l reprezintă o astfel de faptă ce se putea solda cu consecinţe şi mai grave, dar şi atitudinea inculpatului după producerea accidentului, care a recunoscut comiterea faptei, atitudinea cooperantă a acestuia în faza de urmărire penală.

 Faţă de toate aceste considerente, instanţa apreciază că i se pot acorda inculpatului largi circumstanţe atenuate, prev. de art. 74 C.pen., urmând ca pedeapsa să fie coborâtă în mod corespunzător sub minimul prev. de lege, astfel cum dispune art. 76 lit. „e” din C.pen.

 Se apreciază totodată că scopul pedepsei şi reeducarea inculpatului se pot realiza şi fără executarea efectivă a pedepsei, fiind îndeplinite condiţiile privind  suspendarea executării a pedepsei.

 Urmează, în baza art. 184 alin.2 şi 4 C.pen., cu aplic. art. 74-76 lit. „e” C.pen. a-l condamna pe inculpatul K. I.  la pedeapsa închisorii de 3 (trei) luni.

 Urmează, în baza art. 81 – 82 C.pen. a dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 2 (doi) ani şi 3 (trei) luni  – ce constituie termen de încercare, calculat de la data rămânerii definitive a sentinţei.

Urmează, în baza art. 359 C.proc.pen. a-i atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

 Urmează, în baza art. 71 alin 5 C.pen. a suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale.

 Cum prin faptele inculpatului s-au cauzat prejudicii, se naşte în sarcina acestuia obligaţia de a le repara integral.

 Astfel, din cauza leziunilor traumatice suferite în urma accidentului de circulaţie, partea civilă S. E. a fost internată în Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon” din Bucureşti, efectuându-se cheltuieli cu spitalizarea acesteia. Potrivit prevederilor art. 313 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii „Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată”.

 Legea nr. 136/1995 stabileşte calitatea procesuală a societăţii de asigurare într-un proces – aceea de asigurator, iar autoturismul condus de inculpat avea, la momentul producerii accidentului, asigurare de răspundere civilă obligatorie la OTP G. A. SA, în prezent G. A. SA. Prezenţa asiguratorului în procesul penal şi posibilitatea obligării acestuia la plata despăgubirilor acordate părţilor civile, nu exclude răspunderea civilă delictuală a inculpatului ca autor al faptei cauzatoare de prejudicii, iar asiguratorul răspunde alături de inculpat în baza contractului de asigurare. Dispoziţiile art. 49 şi 55 din Legea nr. 136/1995 prevăd acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de autovehicule, în baza contractului de asigurare, despăgubirile plătindu-se de asigurator persoanelor fizice sau juridice.

 Instanţa apreciază că se impune obligarea în solidar a inculpatului şi a societăţii de asigurare, deoarece părţile civile trebuie să-şi recupereze integral prejudiciul, având în vedere prevederile art. 998 Cod civil, art. 14 şi 346 C.proc.pen.

 Urmează a lua act că valoarea cheltuielilor de spitalizare este de 3690,35 lei.

 Faţă de aceste considerente, în conformitate cu prevederile art. 998 Cod civil, art. 14 şi 346 C.proc.pen., urmează, a admite cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „SF.PANTELIMON”-BUCUREŞTI şi obligă pe inculpatul K. I., alături de asiguratorul SC G. A. SA la plata sumei de 3690,35 RON – reprezentând cheltuieli de spitalizare efectuate cu partea civilă S. E., la care se adaugă dobânda legală, până la stingerea debitului către această parte civilă.

 Cererea părţii civile de a i se acorda suma de 10.000 lei cu titlul de daune materiale, urmează a fi respinsă întrucât nu a fost dovedită, ori aceste cheltuieli nu se prezumă ci trebuie dovedite iar suma avansată de martora audiată pe latura civilă este apreciativă, nu are caracter de certitudine.

 Pe de altă parte însă, în urma accidentului, părţii civile i s-au produs şi suferinţe psihice, sentimentul de umilinţă, de frustrare, starea de şoc prin care a trecut, perioada de internare şi intervenţiile chirurgicale, numărul mare de zile de îngrijiri medicale, şi anume 70-80 de  zile.

 Astfel, pe lângă concluziile raportului de expertiză medico-legală instanţa reţine, din depoziţia martorei audiate, faptul că partea civilă a fost internat o lungă perioadă, urmată de o perioadă îndelungată de repaus, de controale medicale dar şi de un program de recuperare care este încă în curs, recuperarea de pe urma accidentului nefiind deplină nici după aproape 3 ani de la producere.

 Aceasta înseamnă faptul că partea civilă a fost nevoită să-şi modifice stilul de viaţă, să renunţe la o parte din activităţile cotidiene, situaţie faţă de care aceasta este îndreptăţită la plata unor daune morale, însă mult cenzurate, întrucât suma de 250.000 lei este apreciată ca excesivă în condiţiile în care viaţa nu i-a fost pusă în pericol şi nici nu a rămas cu infirmităţi fizice evidente.

 Pentru toate aceste motive, urmează a admite în parte cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă S. E. şi obligă pe inculpatul K. I., alături de asiguratorul SC G. A. SA la plata sumei de 80.000 lei cu titlul de  daune morale.

 Cum inculpatul a fost condamnat, urmează, în baza art. 191 alin. 1 C.proc.pen. a-l obliga pe inculpat la plata sumei de 1000 RON cheltuieli judiciare în favoarea statului (din care 200 lei către Baroul Călăraşi, onorariu apărător oficiu av. C. M.).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

 În baza art. 184 alin.2 şi 4 C.pen., cu aplic. art. 74-76 lit. „e” C.pen. condamnă pe inculpatul K. I. la pedeapsa închisorii de 3 (trei) luni.

 În baza art. 81 – 82 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 2 (doi) ani şi 3 (trei) luni  – ce constituie termen de încercare, calculat de la data rămânerii definitive a sentinţei.

În baza art. 359 C.proc.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

 În baza art. 71 alin 5 C.pen. suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale.

Admite cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „SF.PANTELIMON”-BUCUREŞTI şi obligă pe inculpatul K. I., alături de asiguratorul SC G. A. SA (cu sediul în Bucureşti, str. Mihai Eminescu, nr.45, sector 1) la plata sumei de 3690,35 RON – reprezentând cheltuieli de spitalizare efectuate cu partea civilă S. E., la care se adaugă dobânda legală, până la stingerea debitului către această parte civilă.

 Admite în partea cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă S. E şi obligă pe inculpatul K. I., alături de asiguratorul SC G. A. SA la plata sumei de 80.000 lei cu titlul de  daune morale.

În baza art. 191 alin. 1 C.proc.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 1000 RON cheltuieli judiciare în favoarea statului (din care 200 lei către Baroul Călăraşi, onorariu apărător oficiu av. C. M.).

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi partea civilă şi de la comunicare pentru inculpat, asigurator şi partea civilă spital.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.05.2011.

1