Declarare judecătorească a dispariţiei

Sentinţă civilă 1067 din 03.10.2012


Reclamanta HN, în contradictoriu cu pârâtii Primaria GH, Autoritatea Tutelara de pe lânga Primaria GH, Serviciul Stare Civila de pe lânga Primaria GH si PMN– prin curator PL, a solicitat instantei sa declare pe cale judecatoreasca disparitia numitului PMN.

Din probatoriu rezulta : reclamanta a întretinut o relatie de concubinaj cu numitul PMN din care a rezultat minorul HLL, nerecunoscut de tata la data înregistrarii nasterii copilului; ulterior prin SC 888/1998 a Judecatoriei GH s-a stabilit ca PMN este tatal minorului HLL si s-a încuviintat ca minorul sa poarte numele de familie a tatalui; în fapt, reclamanta nu a schimbat certificatul de nastere a minorului, figurând în certificatul de nastere tot cu numele HLL. În cauza sunt aplicabile dispozitiile Decretelor 31/54 si nr.32/1954, care erau în vigoare la data la care reclamanta pretinde ca a disparut pârâtul Pantir Marcel-Nicolai (cu 13 ani în urma), potrivit dispozitiilor art.6 din Legea nr.287/2009 privind noul cod civil. Conform art.16 din Decretul nr.31/1954 : „Cel care lipseste de la domiciliul sau poate fi declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca, putându-se institui curatela, daca a trecut un an de la data ultimelor stiri din care rezulta ca era în viata.”. Fata de probatoriul administrat, respectiv relatiile furnizate de Politia GH si declaratia martorului HG, instanta constata ca data ultimelor informatii despre faptul ca pârâtul PMN era în viata este luna ianuarie 2012, iar de atunci pâna în prezent nu a trecut un an de zile, astfel ca nefiind îndeplinite dispozitiile art.16 din Decretul nr.31/1954 instanta a respins actiunea.