Fara titlu

Sentinţă civilă 2567 din 03.12.2008


Dosar nr. 2834/257/2008

R O M Â N I A

JUDECATORIA MEDIAS

SECTIE GENERALA

SENTINTA CIVILA  Nr. 2567

Sedinta publica de la 03 Decembrie 2008

La data de 22 octombrie 2008 s-a înregistrat la Judecatoria Medias plângerea contraventionala formulata de petentul L. L. S., prin care a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria CC nr. 1021835 din 16.10.2008 emis de Politia Mun. Medias.

În sustinerea plângerii se arata ca starea de fapt  nu corespunde cu cele consemnate în procesul-verbal. Considera ca avea prioritate de trecere întrucât venea din partea dreapta a traiectoriei de mers a celuilalt autoturism. A avut parte de o cercetare tendentioasa a tamponarii, partinitoare datorita faptului ca celalalt conducator auto implicat în accidentul rutier este agent de circulatie la Biroul Politiei Rutiere a Municipiului Medias.

În drept, plângerea nu este motivata.

Legal citata, intimata Inspectoratul Judetean de Politie Sibiu a depus Întâmpinare solicitând respingerea plângerii.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

Prin procesul verbal seria CC nr.1021835 din 16.10.2008 intimata a sanctionat petentul cu avertisment si 3 puncte de penalizare  pentru comiterea contraventiei prev. de art. 54 al.1 din OUG nr. 195/2002, retinându-se ca : la data de 16.10.2008 în localitatea Medias în parcarea Hotelului Central a condus auto Renault Megane cu nr. de înmatriculare … în parcarea Hotelului Central iar la efectuarea virajului la stânga nu s-a asigurat corespunzator si a intrat în coliziune cu autoturismul Ford cu nr. de înmatriculare … care circula în parcare printre sirurile de autovehicule oprite, fiind condus de numitul C. R.

În cauza a fost citat si conducatorul auto C. R. care nu s-a prezentat la judecata si nu a depus Întâmpinare.

La filele 25,26 dosar, intimata a comunicat declaratiile celor doi conducatori auto luate de agentul constatator si în baza carora s-a încheiat procesul-verbal de contraventie.

Petentul declara ca a condus auto … în parcarea din spatele Hotelului Central  unde nu i s-a acordat prioritate de dreapta de câtre auto … intrând în coliziune cu acesta.

Conducatorul auto C. R. declara ca a condus auto  circulând între doua siruri de autoturisme parcate în parcarea Hotelului Central, din sirul din partea dreapta iesind în fata autoturismul Renault intrând în coliziune cu acesta si fiind avariate ambele autovehicule.

Se apreciaza ca starea de fapt descrisa de agentul constatator este corecta fata de sustinerile partilor în declaratiile date în fata agentului constatator,

De asemenea ,se apreciaza ca agentul constatator a efectuat o corecta individualizare a sanctiunii aplicata petentului, cu avertisment, raportat la pericolul social al faptei contraventionale.

Nu se pot lua în considerare motivele invocate în aparare de petent deoarece regula prioritatii de dreapta este valabila pentru intersectii si nu în parcare, cum este cazul de fata.

În ceea ce priveste însa, aplicarea sanctiunii complementare, respectiv a celor 3 puncte de penalizare, se considera ca ,de vreme ,ce agentul constatator a apreciat raportat la pericolul social minim al faptei contraventionale ca se impune doar o sanctiune cu avertisment, sanctiunea complementara nu se mai impune a fi aplicata.

Sanctiunea complementara este aplicata în baza dispozitiilor art. 108 alin. 1 lit. b pct. 3 care prevede :

ART. 108

(1) Savârsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe langa sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza:

b) 3 puncte de penalizare pentru savârsirea urmatoarelor fapte:

3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

Din textul legal rezulta ca aceasta sanctiune cu puncte de penalizare  se aplica pe lânga sanctiunea amenzii . In cauza , agentul constatator a aplicat avertisment  si nu sanctiunea amenzii contraventionale .

Verificind din oficiu legalitatea procesului verbal de contraventie prin prisma dispozitiilor art. 16 si art. 17 din OG nr 2/2001 nu s-a constatat lipsa unor mentiuni obligatorii de natura sa atraga nulitatea actului de sanctionare .

Pentru aceste considerente, în baza art. 118 din O.U.G. 195/2002 se va admite în parte plângerea petentului, cu consecinta anularii partiale a procesului-verbal de contraventie numai în ce priveste sanctiunea complementara, înlaturând aceste dispozitii.

Se va respinge cererea petentului pentru anularea integrala a procesului-verbal de contraventie.