Uzucapiune. Edificare construcţii. Moştenire şi partaj voluntar. Intabulare. Superficie

Sentinţă civilă 739 din 18.05.2011


Reclamantul a solicitat instantei sa constate ca pârâta CA si defunctul CP au dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra terenului de 596 mp si prin edificare o bucatarie de vara, ca reclamantul a dobândit prin edificare dreptul de proprietate asupra constructiilor casa, baie, beci, magazie, sura cu grajd, sa constate ca reclamantul a dobândit prin mostenire si partaj voluntar dreptul de proprietate asupra terenului de 596 mp sus-mentionat, iar pârâta CA a dobândit dreptul de proprietate asupra constructiei bucatarie de vara, sa stabileasca un drept de superficie pentru parcelele 710/33, 710/34 si 710/35 si sa dispuna înscrierea acestor drepturi în cartea funciara.

Instanta a admis în parte actiunea, în sensul ca a respins capatul de cerere privind stabilirea dreptului de superficie si a admis celelalte capete de cerere. În motivare s-a aratat ca terenul este situat în satul Doroteia, iar pe acest teren pârâta CA si defunctul sau sot CP au edificat o bucatarie de vara, stapânind terenul de 596 mp începând cu anul 1971 public, sub nume de proprietari, continuu si netulburat, timp de peste 30 de ani, fiind îndeplinite conditiile prev. de art.1846 si urmatoarele cod civil. Dupa decesul lui CP, intervenit la 06.01.2002, în baza partajului voluntar intervenit între mostenitori, reclamantul a preluat terenul în litigiu; pe acest teren reclamantul a construit în urma cu circa 20 de ani constructiile casa, baie, beci, magazie, sura cu grajd. În ce priveste capatul de cerere privind stabilirea dreptului de superficie pentru parcelele 710/33, 710/34 si 710/35 în favoarea reclamantului, instanta a constatat ca acest teren face parte din domeniul public si nu poate face obiectul nici unui mod de dobândire, fiind inalienabil, insesizabil si imprescriptibil, acest capat de cerere fiind respins; reclamantul are posibilitatea, conform pârâtului Orasul Frasin, de a-si rezolva situatia juridica a terenului pe cale administrativa.