Ucidere din culpă. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Sentinţă penală 525 din 24.04.2015


Obiect – săvârşirii infracţiunii de „Ucidere din culpă”, prevăzută şi pedepsită de art. 178 alin. 2 Cod penal din anul 1969.

Cuprins pe materii : Drept penal. Ucidere din culpă. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Index alfabetic :

-Ucidere din culpă

-Neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă

-Suspendarea condiţionată a executării pedepsei

-Daune morale

Judecătoria Galaţi, secţia penală, sentinţa penală nr. 2145/13.10.2014 definitivă prin decizia penală nr. 525/24.04.2015 a Curţii de Apel Galaţi

Rezumat hotărâre :

Instanţa de fond, a reţinut în sarcina  inculpatului X. Y. , că la data de 01.01.2010 a diagnosticat în mod eronat simptomele pe care le prezenta pacientului V.V., fără a efectua investigaţiile necesare, iar după câteva ore, pacientul a decedat în urma unui infarct miocardic acut, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 178 alin. 2 Cod penal din anul 1969.

A condamnat pe inculpatul X. Y., medic la Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi, fără antecedente penale), la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prevăzute de art. 178 alin. 1 şi 2 Cod penal din anul 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal (faptă săvârşită la data de 01.01.2010).

În temeiul art. 81 Cod penal din anul 1969, a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe durata unui termen de încercare de 4 (patru) ani, stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal din anul 1969.

A aplicat inculpatului X. Y. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din anul 1969, iar în temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal din anul 1969, a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii, pe durata termenului de încercare de 4 (patru) ani.

A respins excepţia lipsei calităţii procesuale a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul Apostol Andrei Galaţi, invocată de partea responsabilă civilmente Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul Apostol Andrei Galaţi, ca fiind nefondată.

În temeiul art. 19, art. 25 şi 397 din Codul de procedura penala, în referire la art. 998 şi urm. Cod civil, a obligat pe inculpatul X. Y., în solidar cu partea responsabilă civilmente Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul Apostol Andrei Galaţi la plata sumei de 35.000 euro (echivalentul în lei al acestei sume calculat la cursul BNR de la data plăţii efective), reprezentând daune morale către partea civilă A.B..

În temeiul art. 19, art. 25 şi 397 din Codul de procedura penala, în referire la art. 998 şi urm. Cod civil, a obligat pe inculpatul X. Y., alături de asigurătorul SC XYZ Asigurare Reasigurare SA la plata sumei de 37,22 lei către, cu titlu de daune materiale către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul Apostol Andrei Galaţi, reprezentând cheltuielile ocazionate de îngrijirile medicale acordate victimei V.V. în data de 01.01.2010.

A respins ca neîntemeiate celelalte pretenţii formulate de partea civilă A.B..

În temeiul art. 274 alin.1 şi 3 Cod procedură penală a obligat pe inculpatul X. Y., în solidar cu partea responsabilă civilmente Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul Apostol Andrei Galaţi la plata sumei de 3404 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. (din care suma de 2404 lei cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale).

În temeiul art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, a atras atenţia inculpatului X. Y.,asupra consecinţelor prevăzute de art. 83 alin. 1 Cod penal din anul 1969.

Împotriva sentinţei au formulat apel inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente.

Instanţa de apel, a admis apelul declarat de inculpatul X. Y., a desfiinţat în parte sentinţa penală nr. 2145/13.10.2014 a Judecătoriei Galaţi şi, în rejudecare:

A înlăturat din sentinţa penală apelată dispoziţia privind obligarea inculpatului, alături de asigurătorul G SC XYZ Asigurare Reasigurare SA la plata de despăgubiri către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi.

A respins ca nefondată acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi.

A respins ca nefondate apelurile declarate de partea civilă şi de partea responsabilă civilmente Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi.

În baza art. 275 alin. 2 şi 4 Cod procedură penală, a obligat pe partea civilă şi pe partea responsabilă civilmente Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi la plata către stat a câte 50 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în apel.

Problema de drept

Aplicarea legii penale mai favorabile în mod global - motivat de faptul că de la momentul săvârşirii faptei şi până la soluţionarea cauzei în primă instanţă a intrat în vigoare o nouă lege penală care nu este mai favorabilă sub aspectul modalităţii de executare a pedepsei, noul Cod penal prevede imposibilitatea aplicării unei modalităţi de suspendare a executării pedepsei care ar fi fost modalitatea potrivită de executare. Toate acestea au condus la concluzia că legea penală mai favorabilă este Codul penal din 1969.

Au fost acordate daune morale soţiei victimei, despăgubirile solicitate în acest dosar au fost considerate întemeiate de către instanţa de fond şi de apel, având scopul de a alina suferinţa pricinuită soţiei, prin moartea victimei, de care era legată afectiv.

Instanţa de control judiciar a apreciat că asistenţa medicală acordată în regim de urgenţă  în valoare  de 37,22 lei erau cheltuieli care se acoperă în virtutea calităţii de asigurat a victimei.

Domenii speta