Refuzul executorului de a îndeplini un act de executare

Sentinţă civilă 1822 din 09.12.2014


Reţine următoarele :

Prin plângerea împotriva refuzului executorului de a îndeplini un act de executare

formulată de  S.C. E.  A. S.R.L în contradictoriu cu intimatul B. T. V. P. s-a solicitat obligarea  intimatului  la întocmirea unui nou proces verbal de distribuire a sumelor provenite din executarea silita pornita în dosarul execuțional nr. 29.2013, în concordanţă cu prevederile art. 563 si 569 Cod Procedura Civila si ale Sentinței Civile Nr. 74/22.01.2014 pronunțată in dosarul nr. 4600/257/2013 si anume distribuirea sumei de 11.570,90 lei către B. T. V. P. cu titlu de cheltuieli de executare in dosarul execuțional 29/2013 si distribuirea restului de sumă în cuantum de 41.032,74 lei către S.C. E.  A.B. S.R.L.,  cu titlu de cheltuieli de executare in dosarul 29/2013 - onorariu avocațial si parțial din creanța supusă executării silite.

În susţinerea plângerii se arată că in calitate de creditor, a înregistrat la B. T. V. P. o cerere de executare silita - nr. 29/2013 formulata împotriva debitorului lor S.C. C.  C. S.R.L, pentru recuperarea crenatei in valoare totala de 331.718,43 lei. Ulterior, ca urmare a popririlor înfiinţate, a fost virata în contul B.  T. V. P., din contul debitoarei, suma de 52.603,64 lei din T. S.

Astfel, la data de 18.04.2013, executorul judecătoresc a încheiat un prim proces verbal de distribuire a sumei încasate. Datorita faptului ca acesta a fost încheiat in mod nelegal (nu au fost convocați si, mai mult decât atât, nu le-a fost distribuita nici o parte din suma încasata), au atacat in instanță respectivul proces-verbal si au obținut anularea lui prin Sentința civila a Judecătoriei M. nr.1679/01.10.2013, sentința rămasa definitiva prin nerecurare . In motivarea sentinței, instanța a reținut faptul ca executorul a nerespectat dispozițiile art. 569 si 570 C.pr.civ. si "si-a însușit banii in contul cheltuielilor de executare stabilite in mai multe dosare execuționale in care figura ca debitor SC C. C. SRL", fără ca aceste dosare sa fi fost conexate si, de asemenea, a obligat paratul la încheierea unui alt proces verbal, de aceasta data in conformitate cu prevederile legii. Ca urmare a dispozițiilor instanței, executorul a încheiat un altul la data de 06.12.2013, prin care a distribuit respectiva suma in același mod, in primul rând asupra cheltuielilor de executare din alte dosare execuționale. Mai mult, distribuirea s-a făcut doar asupra cheltuielilor de executare ale executorului (la fel, din mai multe dosare execuționale neconexate), acesta nedistribuind nici o suma pentru onorariul avocațial in valoare de 15.000 lei, in dosarul execuţional  29/2013.

Si de aceasta data au  obținut anularea procesului verbal prin Sentința nr. 74/22.01.2014, instanța reținând faptul ca acesta a fost încheiat cu nerespectarea dispozițiilor prevăzute de art. 562 C.pr.civ. Aceasta sentința a rămas definitiva prin Decizia nr. 374/2014 a Tribunalului Sibiu prin care instanța a menținut dispozițiile din sentința atacată în ceea ce privește anularea procesului verbal. Astfel, instanța a dispus prin hotărâre definitivă si irevocabilă "anularea procesului verbal de distribuire a sumelor încheiat de Biroul E J T.V.P. la data de 6.12.2013 si obligarea executorului la încheierea unui nou proces verbal de distribuire a sumelor rezultate din executarea silita in dosarul nr. 29/2013, in conformitate cu dispozițiile legale."

Nici până în acest moment, executorul nu a trecut la întocmirea unui  nou proces verbal prin care să distribuie sumele în mod legal, încălcându-se astfel obligațiile prevăzute în art. 7 din Legea 188/2000.

Prin întâmpinare B. T. V. P. a solicitat respingeţi acţiunea în totalitate.

Arată că la data de 18.09.2014 , anterior adresei din data de 07.10.2014, după convorbirea telefonică avută cu av. V. S., a solicitat SC W. R. SRL, ca urmare a anulării procesului verbal de distribuire din data de 18.04.2014, restituirea sumei de

12.754,75 lei, care a fost distribuită acestei la data de 23.04.2013.

În data de 29.l0.2014, a primit din partea SC W. R. SRL, adresa nr. 707/29.10.2014, prin care arată că cele două hotărâri judecătoreşti nu ii sunt opozabile, deci nu va  restitui sumele virate de el, deoarece nu s-a dispus întoarcerea executării silite.

De asemenea, mai solicită ca la distribuirea sumei să aibă în vedere şi creanţa acesteia, constând în cheltuieli de executare avansate şi sumele constatate prin titlurile executorii din dos .ex. 3112013, 32/2013, 33/2013 şi 34/2013.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele :

Prin procesul verbal de distribuire sume încheiat la 6.12.2013 de B. T. V. P. în dosarul execuţional nr.29/2013, suma de 52.603,64 lei a fost distribuită în dosarele execuţionale nr.29/2013, 30/2013, 31/2013, 32/2013, 33/2013, 34/2013, 64/2013, 79/2013, 80/2013, aflate pe rolul B. T. V. P., astfel:

- 11.570,90 lei – cheltuieli de executare în dos.ex.29/2013 al B  T V  P, creditor SC E  AB SRL;

- 11.316,23 lei – cheltuieli de executare în dos.ex.30/2013 al B  T  V P, creditor SC E AB SRL;

- 11.897,92 lei – cheltuieli de executare în dos.ex.31/2013 al B  T  V P, creditor SC W R SRL;

- 11.094,65 lei – cheltuieli de executare dos.ex.32/2013 al B  T V  P, creditor SC W  R SRL;

- 67,83 lei – cheltuieli de executare dos.ex.33/2013 al B  T VP, creditor SC W R SRL;

- 2.477,64 lei – cheltuieli de executare dos.ex.34/2013 al B T V P, creditor SC W R SRL;

- 4.178,47 lei – cheltuieli de executare dos.ex.64/2013 al B T V P, creditor SC EAB SRL

suma totală fiind de 52.603,64 lei.

Din această sumă, a fost restituită suma de 12.754,75 lei către creditoarea SC W. R. SRL, cu titlu de cheltuieli de executare avansate în dos.ex.31, 32, 33, 34/2013 ale B. T. V. P. Nu s-au distribuit sume de bani în dos.ex.79 şi 80/2013 ale B. T. V. P., creditor fiind SC E. A.B. SRL, dosare în care cheltuielile de executare se ridică la suma de 20.553 lei.

Acest dosar execuţional (nr.29/2013) s-a format în urma cererii de executare silită introdusă de creditoarea contestatoare împotriva debitoarei intimate SC C. C. SRL pentru recuperarea unei creanţe de 305.351,53 lei. Titlul executoriu este reprezentat de BO avalizat BTRL3BT 2197256, iar cererea de executare silită a fost înregistrată la B. T. V.P. la data de 23 ianuarie 2013 (fila 28 dosar).

Conform procesului verbal de distribuire sume încheiat la 18.04.2013, executorul judecătoresc a distribuit suma de 52.603,64 lei asupra cheltuielilor de executare stabilite în mai multe dosare execuţionale în care figura ca debitor intimata SC C. C. SRL.

Prin sentinţa civilă nr.1679/1.10.2013 pronunţată în dosar nr.1819/257/2013 s-a admis contestaţia la executare promovată de S.C. E. A.B. S.R.L.,  împotriva procesului verbal de distribuire sume, acesta a fost anulat, după  care, la data de 6.12.2013 executorul judecătoresc a procedat la încheierea unui nou proces verbal de distribuire.

Distribuirea sumei rezultate prin executare silită (poprire) în acest proces verbal s-a făcut de asemenea în primul rând asupra cheltuielilor de executare stabilite în dosarele execuţionale nr.29/2013, 30/2013, 31/2013, 32/2013, 33/2013, 34/2013 şi 64/2013, nemaidistribuindu-se sume de bani aferente dosarelor execuţionale nr.79/2013 şi 80/2013 ale B. T. V. P.

Si de această dată S.C. E. A.B. S.R.L.,  a  obținut anularea procesului verbal prin Sentința nr. 74/22.01.2014, instanța reținând faptul ca acesta a fost încheiat cu nerespectarea dispozițiilor prevăzute de art. 562 C.pr.civ. Aceasta sentința a rămas definitiva prin Decizia nr. 374/2014 a T.S. prin care s-au  menținut dispozițiile din sentința atacata in ceea ce privește anularea procesului verbal.

Cu această ocazie instanţele au reţinut că potrivit dispoziţiilor art.563 Cod procedură civilă în cazul când până la eliberarea sau distribuirea sumelor au depus şi alţi creditori titlurile lor, sumele se distribuie în primul rând asupra creanţelor reprezentând cheltuieli de judecată, pentru măsuri asigurătorii sau de executare silită, pentru conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie, precum şi orice alte cheltuieli făcute în interesul comun al creditorilor.

Distribuirea sumelor asupra cheltuielilor de executare (onorarii executor) stabilite în alte dosare nu reprezintă o cheltuială făcută în interesul comun al creditorilor. Practic în fiecare dosar de executare separat s-au stabilit onorarii pentru executor, însă nu se poate spune că reprezintă cheltuieli făcute în interesul comun al celor doi creditori (contestatoarea şi SC W. R. SRL). În aceste condiţii, chiar dacă celălalt creditor a depus titlul său, executorul judecătoresc nu putea distribui sumele după ordinea de preferinţă instituită de art.563 Cod procedură civilă, întrucât cheltuielile de executare în alte dosare decât cel în care s-a făcut executarea nu reprezintă cheltuieli făcute în interesul comun al creditorilor.

Executorul judecătoresc trebuia să distribuie în aceste condiţii sumele doar în dosarul în care s-a făcut executarea (dosar nr.29/2013). Doar în cazul în care dosarele execuţionale în care s-a făcut distribuirea ar fi fost conexate în temeiul art.3734 Cod procedură civilă, prin încheierea instanţei (aceasta urmând a se pronunţa şi asupra cheltuielilor de executare efectuate până în momentul conexării), distribuirea ar fi vizat cheltuieli de executare stabilite în acele dosare, aşa cum le-ar fi determinat instanţa.

Pe de altă parte, art.562 Cod procedură civilă stabileşte că suma de bani realizată prin executare silită se eliberează creditorului urmăritor până la acoperirea integrală a drepturilor sale, iar suma rămasă disponibilă se predă debitorului.

Aceasta este regula şi scopul executării silite – recuperarea creanţelor ci nu mărirea nejustificată a cheltuielilor de executare, în prejudiciul debitorului.

Prin urmare, distribuirea se face asupra cheltuielilor de executare din dosarul execuţional nr.29/2013, aspect stabilit de altfel cu putere de lucru judecat prin sentinţa civilă nr.1679/2013 a Judecătoria M, definitivă, procesul verbal de distribuţie atacat fiind astfel nelegal încheiat.

Cu toate acestea executorul nu a trecut la întocmirea unui  nou proces verbal prin care sa distribuie sumele conform celor stabilite.

Apărările lui în sensul că SC W. R. SRL, arată că cele două hotărâri judecătoreşti nu ii sunt opozabile, deci nu va  restitui sumele virate de el, deoarece nu s-a dispus întoarcerea executării silite , nu sunt justificate.

Instanţele au constatat în esenţă că executorul a nerespectat dispozițiile art. 569 si 570 C.pr.civ. si  în sensul si-a însușit nejustificat cea mai mare parte a  sumelor de bani obţinute din executarea debitorului, in contul cheltuielilor de executare stabilite in mai multe dosare execuționale în care figura acelaşi debitor , fără ca aceste dosare sa fi fost conexate.

Executorul trebuie să treacă la întocmirea unui nou proces verbal de distribuire a sumelor provenite din executarea silita pornita în dosarul execuțional nr. 29.2013, in concordanta cu prevederile art. 563 si 569 Cod Procedura Civila si ale Sentinței Civile Nr. 74/22.01.2014 pronunțată in dosarul nr. 4600/257/2013 si anume distribuirea sumei de 11.570,90 lei către B. T. V. P. cu titlu de cheltuieli de executare in dosarul execuțional 29/2013 si distribuirea restului de suma in cuantum de 41.032,74 lei către S.C. E. A.B. S.R.L. urmând ca suma distribuită în mod abuziv către SC W. R. SRL să şi-o recupereze printr-o acţiune separată ( dacă este cazul).