Infracţiunea de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere

Sentinţă penală 20 din 28.01.2015


Constată că prin rechizitoriul nr. .../P/2014 al Parchetului Moineşti, jud. Bacău şi înregistrat sub nr. .../260/2014 pe rolul Judecătoriei Moineşti, a fost trimis în judecată inculpatul D.G.  10 clase, stagiul militar neîndeplinit, căsătorit, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor  de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere, faptă  prev.şi ped. de art. 335 al.1 C.pen.

În actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul D.G. la data de 03.04.2014 a condus pe DC 138 C , autoturismul cu nr......, fără a poseda permis de conducere.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 03.04.2014 inculpatul D.A. , a condus pe DC  C autoturismul cu nr. ....., a pierdut controlul volanului şi a intrat într-o poartă metalică de la locuinţa numitei P.V. , iar în urma verificărilor s-a stabilit că acesta nu posedă permis de conducere

Inculpatul prezent în instanţă a recunoscut faptele şi a solicitat aplicarea procedurii simplificate prevăzute de art. 375 alin. (1) şi (2) rap. la art. 396 alin. (10) N.C.proc.pen.

Faptele au fost dovedite prin : proces verbal de  sesizare din oficiu fl.3; proces - verbal de cercetare la faţa locului fl.9-11 ;adresă  Serviciul Rutier fl.19;

declaraţie martori  A.A. şi P.V.  fl.24,26,27 ;declaraţii inculpat  fl.16,17.

Efectuându-se verificări la Serviciul Public Comunitar Regi Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bacău, prin adresa nr.66272/2014 s-a comunicat faptul că D.A.  nu figurează în evidenţe ca fiind deţinător de permis de conducere.

Situaţia de fapt fiind dovedită , în drept fapta inculpatului D.A.  care la data de 03.04.2014 a condus pe DC 138 C... , autoturismul cu nr....., fără a poseda permis de conducere, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii  de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere, faptă  prev.şi ped. de art. 335 al.1 C.pen.

La individualizarea pedepsei , conform art. 74 NCP se va face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Inculpatul nu a mai fost condamnat , aşa cum rezultă din fişa cazier , a avut o atitudine sinceră , colaborând cu organele de urmărire penală .

Conform art.83 Cod penal , instanţa poate dispune amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiţii: pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracţiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani; infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii;în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Fiind întrunite cumulativ condiţiile prevăzute de lege , în baza art. 83 alin. (1), (3) C. pen. se va dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 82 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Bacău.

În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.88 Cod penal dacă pe parcursul termenului de supraveghere , cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa va revoca amânarea şi va dispune aplicarea şi executarea pedepsei.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. va fi obligat pe inculpatul la plata sumei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.