Conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev de art 335 alin1 Cp

Sentinţă penală **** din 11.04.2018


ECLI:RO………….

RO M Â N I A

JUDECĂTORIA BRAŞOV

DOSAR NR……..

SENTINŢA PENALĂ NR.

Şedinţa publică din data de 

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ……….-  judecător

GREFIER :……………

Ministerul Public este reprezentat de PROCUROR: ………… din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov,

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea în cauza penala de faţă care s-a dezbătut în fond în şedinţa publică din data de ……….. care face parte integrantă din prezenta sentinţă, iar instanţa din lipsă de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea iniţial pentru data de ……….. iar ulterior pentru data de astăzi, …………..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constata lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, reţine următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă  Judecătoria Braşov  nr…………. din data de 16 decembrie 2016 s-a dispus  trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpatului  PCT,  fiul lui  ……………….., pentru săvârşirea  infracţiunii  de  conducere a unui  vehicul fără permis de conducere prev de art  335 alin1 Cp.

Prin actul de sesizare  în sarcina  inculpatului PCT  s-a  reţinut că în data de 31.07.2016, în intervalul orar 17,15-18,00, a condus  pe DN11, din localitatea Moacşa, jud Covasna până  pe str Poienelor din municipiul Braşov, autoturismul marca Opel Corsa cu numărul de înmatriculare ………., fără a poseda permis de conducere pentru nicio  categorie de autovehicule.

Situaţia de fapt reţinută mai sus a fost stabilită pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, respectiv:  proces- verbal de constatare a infracţiunii  flagrante ( f. 8-9 dup) , declaraţia în calitate de suspect/ inculpat PCT( f. 11, 13-14 dup)  declaraţiile martorilor MCC ( f. 15 dup) ITI ( f. 16 dup), proces- verbal  de verificare  în baza de date  auto a inculpatului PCT  ( f. 17 dup) .

Prin încheierea de Cameră de Consiliu din data de 28.02.2017, rămasă  definitivă judecătorul de  cameră preliminară în baza art 346 Cpp a constatat legalitatea  sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penale în dosarul de urmărire penală nr. ……. al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov privind inculpatul  PCT, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev de art 335 alin1 Cp  şi a dispus începerea judecăţii .

Inculpatul PCT a fost audiat în fază de urmărire penală (f. 13-14), recunoscând  săvârşirea infracţiunii iar în fază de judecată s-a prezentat personal în faţa instanţei şi a solicitat judecarea cauzei conform recunoaşterii vinovăţiei. Raportat la faptul că instanţa a admis cererea formulată în cauză nu au fost administrate alte probe, soluţia fiind pronunţată pe baza probelor aflate la dosarul de urmărire penală.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

  În data de 31.07.2016, inculpatul PCT a condus autoturismul  proprietate personală marca Opel Corsa cu numărul de înmatriculare ……….., din  localitatea  Moacşa, jud Covasna, până în municipiul  Braşov, unde pe  str Poienelor a fost oprit, în jurul orelor 18,00, de către  organele de poliţie care efectuau control în trafic.

În urma  verificărilor, s-a constatat  că inculpatul PCT nu posedă  permis de  conducere pentru nici o categorie  de vehicule.

Pentru a reţine această situaţie de fapt, instanţa va avea în vedere probele administrate în fază de urmărire penală care se coroborează cu recunoaşterea inculpatului din fază de urmărire penală şi fază de  judecată .

Astfel  din procesul verbal de constatare  (f.8 -9 dup) se reţine că în data 31  iulie 2016 în jurul orelor 18,00 agenţii de poliţie din cadrul Serviciului  Rutier Braşov,  în timp ce se  aflau  în serviciul pentru controlul  şi supravegherea traficului au oprit autoturismul  marca Opel Corsa  cu  numărul de înmatriculare ………, în municipiul Braşov,  au procedat la  identificarea conducătorului,stabilind  că acesta  se numeşte  PCT,după care  l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul alcootest  marca Drager seria ARPJ -0375 la poziţia nr 20413 constatându-se o alcoolemie de 0,00mg/l alcool pur în aerul expirat. Organele de cercetare penală  în urma verificărilor efectuate  au constatat  că numitul PCT nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

În ceea ce priveşte neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru desfăşurarea acestei activităţi se va reţine că în urma verificărilor efectuate în DEPABD s-a stabilit că inculpatul  PCT nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule ( f.17 dup) .

Martorii MC şi I T audiaţi la data de 31.07.2016 care la momentul depistării  în trafic se aflau în autoturismul condus de inculpat au susţinut că,nu aveau cunoştinţă  că inculpatul nu deţine  permis de conducere.

În fază de urmărire penală inculpatul PCT a recunoscut săvârşirea faptei susţinând că,  în luna martie 2016 a cumpărat  autoturismul marca Opel Corsa cu numărul de  înmatriculare ………., iar ulterior s-a înscris la o Şcoală  de şoferi, dar pe  care nu a absolvit-o. A mai precizat faptul că, deşi  cunoştea  că nu are  dreptul  să conducă autoturismul marca Opel Corsa întrucât nu deţine  permis de conduce, a  condus  respectiva maşină  din localitatea Moacşa şi până în municipiul Braşov, unde a  fost  oprit de  către agenţii  de poliţie. 

În fază de  judecată inculpatul  PCT a  recunoscut că a condus acel autoturism  fără  a poseda permis de conducere.

 În drept, fapta  inculpatului  PCT,  constând în aceea  că, în data de 31.07.2016, în intervalul orar 17,15-18,00, a condus  pe DN11, din localitatea Moacşa, jud Covasna până pe str Poienelor din municipiul Braşov, autoturismul marca Opel Corsa cu numărul de înmatriculare ………., fără a poseda permis de conducere pentru nicio  categorie de autovehicule, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cp.

Astfel, sub aspectul laturii obiective, există o acţiune a inculpatului de a conduce un autoturism pe drumurile publice în condiţii ilicite, caracterul ilicit rezultând din nerespectarea obligaţiei care îi incubă conducătorului auto de a avea permis de conducere corespunzător categoriei autovehiculului pe care îl conduce, acţiune ce a avut ca urmare crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite, legătura de cauzalitate dintre acţiune şi urmare rezultând din însăşi materialitatea activităţii desfăşurate de inculpat. Sub aspectul laturii subiective, acesta a acţionat cu intenţie directă.

  La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului PCT pentru infracţiunea reţinută în sarcina sa instanţa va reţine dispoziţiile art. 74Cp, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs sau a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după comiterea infracţiunii şi elementele de natură a caracteriza persoana inculpatului.

În speţă, se va avea în vedere, pe lângă elementele indicate mai sus şi faptul că acţiunea s-a derulat la o oră la care traficul relativ scăzut  iar cu privire la persoana inculpatului se va da eficienţă faptului că a recunoscut încă de la momentul constatării săvârşirea infracţiunii iar în cursul procesului penal a manifestat interes faţă de situaţia sa, prezentându-se în faţa organelor judiciare ori de câte ori a fost chemat, în faţa instanţei asumându-şi responsabilitatea pentru comiterea infracţiunii.

Faţă de acestea, instanţa va stabili o pedeapsă mai ridicată decât minimul special,astfel cum a fost redus ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cpp, respectiv 1 an închisoare.

 În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei aplicate, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 91 Cp, pedeapsa aplicată fiind închisoarea de cel mult 3 ani, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii  mai mare de 1 an, şi acesta s-a prezentat personal în faţa instanţei, manifestându-şi acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii. De asemenea, raportat la persoana inculpatului, asumarea de către acesta a responsabilităţii săvârşirii faptei, conduita adoptată de acesta până în prezent în societate, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni.

Pe cale de consecinţă, în baza art. 91 Cp, instanţa va suspenda executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 3 ani stabilit în condiţiile art. 92 Cp.

În baza art. 93 alin. 1 Cp va obliga inculpatul PCT, pe durata termenului de supraveghere, la respectarea următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de probaţiune Braşov, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cp va impune condamnatului PCT obligaţia de a  frecventa un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 Cp cu aplic. art. 404 alin. 2 Cpp va obliga inculpatul PCT ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii,  la Primăria Braşov sau  Direcţiei  Generale de Asistenţă  Socială şi Protecţia  copilului Braşov .

Va pune în vedere inculpatului  PCT dispoziţiile art. 96 alin. 1, 4 Cp referitoare la revocarea suspendării executării sub supraveghere în situaţia în care, cu rea credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere ori nu execută obligaţiile impuse precum şi în situaţia săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate în interiorul termenului de supraveghere.

În ceea  ce privesc  pedepsele complementare  şi accesorii instanţa apreciază că raportat  la fapta pentru care inculpatul PCT a fost condamnat şi persoana  inculpatului acestea nu sunt  necesare.

Se va constata că infracţiunea pentru care a  fost condamnat  inculpatul PCT nu comportă  latură civilă.

 În baza art. 274 alin. 1 Cpp va  obliga inculpatul PCT la plata sumei de 470 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat .

PENTRU  ACESTE MOTIVE,

ÎN  NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE :

 

 În baza art 335 alin1 Cp cu aplic art 396 alin10 Cpp condamnă pe inculpatul PCT……………..  la  pedeapsa de 1 an  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

 În baza art. 91 Cp suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 3 ani  stabilit în condiţiile art. 92 Cp.

În baza art. 93 alin. 1 Cp obligă inculpatul PCT, pe durata termenului de supraveghere, la respectarea următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Braşov, la datele fixate de acesta ;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa ;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile ;

- să comunice schimbarea locului de muncă ;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă

În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cp impune condamnatului PCT,  obligaţia de a  frecventa un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

 În baza art. 93 alin. 3 Cp cu aplic. art. 404 alin. 2 Cpp obligă inculpatul PCT ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii,  la Primăria Braşov sau  Direcţiei  Generale de Asistenţă  Socială şi Protecţia  copilului Braşov .

Pune în vedere inculpatului  PCT,  dispoziţiile art. 96 alin. 1, 4 Cp referitoare la revocarea suspendării executării sub supraveghere în situaţia în care, cu rea credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere ori nu execută obligaţiile impuse precum şi în situaţia săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate în interiorul termenului de supraveghere.

Constată că infracţiunea pentru care a fost condamnat inculpatul PCT,  nu comportă  latură civilă.

 În baza art. 274 alin. 1 Cpp  obligă inculpatul  PCT,  la plata sumei de 470 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat .

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi,  ………..

 PREŞEDINTE, GREFIER,

 

Red/Tehnored.