Tagada paternitate

Hotărâre 2098 din 02.05.2012


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la ,reclamantul CA a solicitat în contradictoriu cu pârâta CMV pronunţarea unei hotărâri prin care să se stabilească că este cu neputinţă să fie tatăl biologic al minorului CSA, născut la data de 17 iulie 2009 din relaţia de căsătorie cu pârâta şi să se dispună efectuarea cuvenitelor modificări în actul de naştere al minorului în sensul radierii numelui său de la rubrica numele de familie al tatălui, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a fost căsătorit cu pârâta, căsătoria fiind desfăcută prin divorţ. Atât în timp căsătoriei, cât şi ulterior a avut serioase dubii că minorul CSA este fiul său. Această îndoială i-a fost alimentată în timp din cauza informaţiilor pe care le primea în legătură cu comportamentul infidel al fostei sale soţii atât în România, cât şi în străinătate.

A mai învederat reclamantul că, în urma discuţiilor pe care le-a purtat cu pârâta, aceasta  nu a tăgăduit că este posibil să nu fie tatăl natural al minorului, iar pentru a înlătura orice dubiu a decis să promoveze această acţiune.

În drept au fost invocate prevederile art. 53 şi 55 din codul familiei.

Legal citată, pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În  motivare, a arătat că, în mod cert reclamantul este tatăl minorului, astfel încât acţiunea este neîntemeiată.

A mai învederat pârâta că, îşi manifestă disponibilitatea ca minorul să fie supus testelor de paternitate, în măsura în care aceste cheltuieli vor fi avansate de reclamant.

În drept au fost invocate prevederile art. 115 – 118, 170, 242 al. 2 c.pr.civ., art. 54 din codul familiei.

A fost efectuat raportul de expertiză medicală ADN de către INML Mina Minovici.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Partile s-au casatorit la data de ….. 2005 conform certificatului de casatorie, căsătoria acestora fiind desfăcută prin sentinţa civilă nr. ……/2011 a Judecătoriei Turda.

În timpul căsătoriei părţilor, respectiv la data de XX iulie 2009, s-a nascut minorul CSA, intocmindu-se certificatul de nastere a acestuia, act in care la rubrica “ tatăl” figurează reclamantul.

Potrivit  concluziilor raportului de expertiza medico- legala - examen ADN intocmit de  INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ MM,  reclamantul este tatăl biologic al minorului CSA cu o probabilitate de 99,9999875%.

Potrivit dispoziţiilor art. 54 Codul familiei – „Paternitatea poate fi tagaduita daca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului”.

Având în vedere că, din probele administrate a reieşit că reclamantul este tatăl minorului cu o probabilitate de 99,9999875%, nefiind înlăturată prezumţia de paternitate instituită de art. 53 al. 1 din codul familiei ( potrivit căreia  copilul născut în timpul căsătoriei are ca tata pe soţul mamei), instanta urmeaza a respinge ca neîntemeiată  acţiunea promovată de reclamantul CAA.

În baza art. 274 c.pr.civ. va obliga reclamantul căzut în pretenţii să plătească în favoarea pârâtei suma de 200 lei reprezentând cheltuieli de judecată, onorariu avocaţial, justificată prin chitanţa.