3. Perfectare antecontract de vanzare-cumparare

Sentinţă civilă 74 din 06.08.2014


Prin actiunea civila înregistrata pe rolul instanteu sub numar de dosar reclamantul I A a chemat în judecata pe pârâta SA COOPERATIVA DE C T solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta :

- sa valideze contractul de vanzare-cumparare sub semnatura privata intre reclamant și pârâtă cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilelor înscrise în CF nr. XX89 T., precum si dreptul de superficie asupra terenului inscris in CF nr. XX89 T, nr.cad. 5XX89 de sub A1, in suprafata de 1059 mp si în consecintă să pronunte o hotarare care sa tina loc de contract autentic de vanzare-cumparare, cu privire la aceste imobile ,

- sa dispuna intabularea în CF a dreptului de proprietate si a dreptul de superficie asupra imobilelor mai sus mentionate, în favoarea reclamantului , cu titlu de drept cumparare , cu cheltuieli de judecată .

În motivarea cererii formulate s-a mentionat ca la data de 12 martie 2012 între reclamant si parata , in calitate de proprietar de carte funciara a intervenit un contract de vanzare-cumparare sub semnatura privata cu privire la imobilul inscris in CF nr. 5XX89 T., nr.cad. 5XX89-C1, de sub A1.1 cu destinatia de "magazin universal cu bufet, edificat pe fundatii din beton, pereti din caramida, sarpanta din lemn, acoperit cu tigla, compus din 2 sali de vanzare, 7 magazii, 1 hol, 2 vestiare, 2 windfanguri si pivnita"; la imobilul cu nr.cad. 5XX89-C2, de sub A1.2, cu destinatia de "magazie edificata pe fundatie de beton, pereti din caramida, acoperis tip terasa, compusa din o incapere"; la imobilul cu nr.cad. 5XX89-C3, de sub A1.3, constand in "latrina cu 2 cabine de tip uscat, cu pereti din caramida"; respectiv la imobilul cu nr.cad. 5XX89-C4 de sub A1.4, cu destinatia de "magazie de tabla" ; prin acelasi contract sub semnatura privata, a dobandit si dreptul de superficie aferent imobilelor-constructii mentionate, edificate pe terenul proprietatea Comunei Tureni, inscris in CF 5XX89 Tureni, nr.cad. 51189, de sub A1, in suprafata de 1059 mp.

Reclamantul a precizat ca si-a îndeplinit obligatiile asumate prin contractul de vanzare-cumparare, achitand catre parata de la momentul încheierii contractului si pana la data de 08.04.2013 suma totala de XXXXX lei conform facturilor fiscale atasate .

În drept s-au invocat prev. art. 896 si urm. N.C.civ , art. 1260, art.1270, art.1279 al.3 N.C.civ., art.1268 N.C.civ.

Reclamantul a formulat la data de 27.11.2013 extindere a cererii de chemare în judecata împotriva pârâtei COMUNA T. prin reprezentantii legali , în calitatea sa de proprietar asupra terenului si pentru opozabilitatea înscrierii dreptului sau de proprietate asupra constructiilor si a dreptului de superficie asupra terenului .

Verificand actele si lucrarile dosarului instanta a retinut ca, conform extrasului de carte funciara atasat parata Cooperativa de Consum T este proprietara tabulara a imobilului constructie cu destinatia de magazin universal cu bufet, edificat pe fundatii din beton, pereti din caramida, sarpanta din lemn, acoperit cu tigla, compus din 2 sali de vanzare, 7 magazii, 1 hol, 2 vestiare, 2 windfanguri si pivnita , C2, de sub A1.2, cu destinatia de magazie edificata pe fundatie de beton, pereti din caramida, acoperis tip terasa, compusa din o încapere , C3, de sub A1.3, constand în latrina cu 2 cabine de tip uscat, cu pereti din caramida , C4 de sub A1.4, cu destinatia de magazie de tabla .

La data de 12.03.2012 între reclamanta si parata S Cooperativa de C T a fost încheiat un contract de vanzare-cumparare sub semnatura privata cu privire la imobilele-constructii cu destinatia de magazin universal cu bufet, edificat pe fundatii din beton, pereti din caramida, sarpanta din lemn, acoperit cu tigla, compus din 2 sali de vanzare, 7 magazii, 1 hol, 2 vestiare, 2 windfanguri si pivnita iar ca anexa magazie edificata pe fundatie de beton, pereti din caramida, acoperis tip terasa, compusa dintr-o încapere  , apoi magazie de tabla si latrina cu 2 cabine de tip uscat, cu pereti din caramida precum si dreptul de superficie aferent constructiilor  , pentru pretul stabilit de xxxxx lei din care s-a achitat cu titlu de avans suma de xxxxx lei la data încheierii contractului si s-a mentionat ca diferenta se va putea achita în rate pana cel mai tarziu la data de 01.05.2013 fara nici o dobanda .

Fata de starea de fapt retinuta în cauza , se apreciaza ca fiind întemeiata actiunea civila formulata care se va admite raportat si la prevederile art 896 si art 885 NCciv .

Instanta va lua act ac reprezentantul reclamantului nu a mai solicitat cheltuieli de judecata .