Tâlhărie (art.211 C.p.)

Sentinţă penală 975 din 23.09.2013


Dosar nr. 4582/109/2013

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢE PENALĂ  Nr. 975

Şedinţa publică de la 23 Septembrie 2013

Obiectul cauzei:tâlhărie (art.211 C.p.)

T R I B U N A L U L

Asupra procesului penal de faţă,

Constată că prin rechizitoriul nr. 991/P/10.06.2013 Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş a trimis în judecată pe inculpatul S.C. Ip-R., pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 alin.1 , alin.2 lit. a şi c, alin.2 /1 lit.a şi b şi alin.3 c.p cu aplic.  disp.art.37 lit.b C.p.

În esenţă în actul de sesizare se reţine că la data de 09.08.2011 inculpatul împreună cu alte două persoane  mascate, în loc public, prin ameninţarea cu arma , le-au deposedat pe părţile vătămate G.M.A. şi K.H. de trei genţi în care se afla cantitatea de 22.881m53 grame bijuterii de aur în valoare de 2.411.713,25 RON.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea  faptei, aşa cum a fost reţinută în actul de sesizare şi a solicitat judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, potrivit art. 320/1 C.p.p.

Având în vedere probatoriul administrat în faza de urmărire penală, tribunalul  reţine , în fapt, următoarele:

Părţile vătămate G.M.A. şi K.H. , angajaţi ai SC D.V. SRL , au declarat că, în data de 09.08.2011, au plecat din mun. Bucureşti, cu autoturismul VW Passat , cu nr. de înmatriculare … , în care  se aflau cca.22,8 kg bijuterii din aur, aşezate în portbagajul autoturismului în trei genţi, urmând să se deplaseze în diferite oraşe ale ţării pentru a realiza prezentări cu acele bijuterii în vederea comercializării acestora (f.58-82 vol.I).

Partea vătămată G.M.A. se afla la volanul autoturismului VW Passat, iar partea vătămată K.H. , ocupa  locul dreapta faţă.

În timp ce se deplasau pe Autostrada A1 către Piteşti, la km.83, au observat prezenţa unui autoturism marca Honda Accord, de culoare neagră, din care , o persoană cu cagulă şi mănuşi, ce ocupa locul dreapta faţă, le-a făcut semn să oprească cu un baston reflectorizant.

Părţile vătămate s-au conformat, având convingerea că ocupanţii autoturismului Honda Accord erau angajaţi al Poliţiei Române, oprind autoturismul pe banda de urgenţă.

În acel moment, din autoturismul Honda Accord au coborât  trei persoane, cu cagule şi mănuşi, strigând „ Poliţia ! Droguri!”.

Persoana ce le-a făcut semn să oprească , stabilită ulterior ca fiind inc. S.C. IP-R., s-a îndreptat către partea vătămată K.H. având asupra sa un pistol nichelat şi un ciocan asemănător celor aflate în mijloacele de transport comun.

În momentul în care a ajuns, a spart geamul portierei cu ciocanul, a deschis uşa şi a scos-o pe partea vătămată din autoturism, punând-o cu faţa la sol.

O altă  persoană mascată s-a îndreptat către partea vătămată G.M.A. , pe care a tras-o din autoturism şi a aşezat-o cu faţa la sol, lângă partea  vătămată K.H., după ce a fost spart geamul  portierei stânga faţă.

A treia persoană mascată s-a îndreptat către portbagajul autoturismului VW Passat , de unde a luat cele trei genţi în care se aflau 22,8kg bijuterii din aur.

Înainte de a părăsi locul faptei, cele trei persoane mascate au luat două telefoane  mobile găsite asupra părţilor vătămate, unul marca IPHONE 4, aparţinând părţii vătămate K.H. şi altul Nokia 6700, aparţinând părţii vătămnate G.M.A. , precum şi cheile de la autoturismul cu care acestea de deplasau, pentru a le împiedica să pornească în urmărirea acestora sau să anunţe organele de poliţie.

În raport cu situaţia de fapt reţinută, tribunalul consideră că  fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  tâlhărie prev.de art.211 alin.1, alin.2  lit.a şi c, alin.2/1 lit.a şi b şi alin.3 C.p, texte în baza cărora se va pronunţa condamnarea.

Din  fişa de cazier judiciar a inculpatului rezultă că acesta a comis fapta în stare de recidivă post executorie prev.de art. 37 lit.b C.p, primul termen  al recidivei constituindu-l pedeapsa de 3 ani închisoare aplic. prin sentinţa penală nr. 1880/2004 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Întrucât inculpatul şi-a recunoscut vinovăţia, se vor reţine disp.art. 320/1 C.p.p.

La stabilirea pedepsei vor fi avute în vedere criteriile prev.dea rt. 72 C.p, reţinându-se că inculpatul este recidivist, că este o persoană tânără care are în întreţinere doi copii minori.

În raport de aceste circumstanţe, tribunalul apreciază că scopul preventiv şi educativ prev.ede art. 52 C.p va fi  realizat numai prin condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii în  cuantumul minim rezultat ca urmare a  reducerii limitelor de pedeapsă cu 1/3 potrivit art.320/1 alin.7 C.p.p.

De asemenea, tribunalul apreciază că modalitatea de executare aptă să ducă la realizarea scopului prev.de art.52 C.p este privarea de libertate , reglementată de art.57 C.p.

Inculpatul a solicitat să is e aplice disp.art.9 alin.2 din Legea nr. 39/(2003 privind criminalitatea organizată, în sensul reducerii la jumătate a limitelor de pedeapsă, întrucât a denunţat şapte persoane care ar fi participat la săvârşirea  faptei deduse judecăţii.

Potrivit textului de lege menţionat, persoana care a săvârşit una din faptele prev.de art.7 alin.1 sau 3 ( iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea unui astfel  de grup) şi care, în cursul urmăririi penale  sau al judecăţii denunţă şi facilitează  identificarea şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai  unui grup infracţional organizat beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor prevăzute de lege.

Or, în speţă inculpatul nu a fost cercetat pentru vreuna dintre infracţiunile prev.de art.7 alin.1 sau 3 din Legea nr. 39/2003, iar faptul că i-a denunţat pe ceilalţi participanţi la săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, nu echivalează cu denunţul membrilor unui grup  infracţional organizat, din moment ce în cauză nu s-au efectuat cercetări pentru vreo infracţiune de criminalitate organizată.

De asemenea, inculpatul a invocat şi disp.art.19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor în sensul reducerii la jumătate a limitelor de pedeapsă întrucât i-a denunţat pe numiţii P.I. şi T.A.M. cercetaţi sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de omor.

Potrivit textului de lege menţionat, persoana care are calitate de martor şi  care a comis o infracţiune gravă, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecăţii, denunţă sau facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă  prevăzute de lege.

În legătură cu acest aspect, tribunalul reţine că , într-adevăr , la data de 6.06.2013 inculpatul a denunţat , iar la data  de 17.06.2013 a dat o declaraţie privitoare la numiţii P.I. şi T.A.M. , cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor şi tentativă de omor.

Aceştia au fost arestaţi preventiv prin încheierea nr. 40/CC/06.06.2013 a Tribunalului Argeş, fiind reţinuţi la data de 05.06.2013.

Din economia textului de lege rezultă că beneficiază de reducerea pedepsei martorul care prin declaraţia sau documentul său  facilitează identificarea şi tragerea la răspundere a unor persoane care  au comis fapte grave.

În opinia Tribunalului, identificarea şi tragerea la răspundere sunt două condiţii ce trebuiesc îndeplinite cumulativ.

Or, în speţă denunţul inculpatului a fost formulat în momentul când cele două persoane fuseseră identificate şi reţinute deja, prin urmare  condiţia privind facilitatea identificării nu este îndeplinită, motiv pentru care cererea de aplicare a disp.art.19 nu poate fi primită.

În fine, inculpatul a solicitat să se reţină în favoarea sa circumstanţele  atenuante prev.de art. 74 C.p.

Tribunalul constată că niciuna dintre circumstanţele respective nu poate fi reţinută în speţă întrucât inculpatul este recidivist, prejudiciul nu a fost acoperit, iar comportarea de după săvârşirea faptei a fost avută în vedere cu ocazia reţinerii disp.art.320/1 C.p.p.

În baza art.65 C.p i se va aplica inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin.1 lit.a teza a IIa , lit.b C.p, iar în baza art. 71 alin2 C.p pe durata  executării pedepsei i se va interzice exercitarea  aceloraşi drepturi.

Întrucât inculpatul a fost arestat în cauză, în baza art.88 C.p se va  deduce di pedeapsă perioada executată, începând cu data de 15.02.2013, şi până la pronunţare, iar în baza art. 350 C.p.p va fi menţinută starea de  arest.

În legătură cu această ultimă dispoziţie, tribunalul consideră că temeiurile ce au determinat arestarea iniţială, respectiv disp.art.148 lit.f C.p.p impun în continuare privarea de libertate a  inculpatului.

Pericolul concret pentru ordinea publică, cerut de articolul menţionat, continuă să subziste, dată fiind amploarea faptei deduse judecăţii m dar mai ales a modalităţii în care a fost comisă.

Sub aspectul laturii civile, tribunalul constată că, potrivit avizului de însoţire a mărfii, valoarea bijuteriilor sustrase a fost de 2.411.713,25 lei, sumă cu care SC D.V. SRL Bucureşti s-a constituit parte civilă.

Având în vedere că prin fapta sa inculpatul i.a cauzat părţii civile prejudiciul reclamat, în baza art.14 rap.la art.346 C.p.p urmează să fie obligat acesta să-i plătească suma pretinsă.

Văzând şi disp.art.191 C.p.p.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul S. C. Ip-R., în prezent aflat în Penitenciarul Colibaşi, la 10 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a lit. b Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 alin.1 , alin.2 lit.a şi c, alin.2/1 lit.a şi b şi alin. 3 Cod penal, cu aplic. disp. art. 37 lit.b şi art. 320/1 alin.7 Cod proc.penală , în condiţii privative de libertate, potrivit art. 57 Cod penal.

În baza art. 71 alin.2 C.pen., pe durata executării pedepsei interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II- a lit.b  Cod penal. În baza art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsă perioada executată, începând cu data de 15.02.2013 şi până la pronunţarea prezentei sentinţe, iar în baza art. 350 Cod proc.penală, menţine starea de arest a inculpatului.

Obligă pe inculpat să plătească părţii civile SC D.V. SRL Bucureşti suma de 2.411.713,26 lei cu titlu de despăgubiri civile. Obligă pe inculpat la 17.000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 16.380 lei în faza de urmărire penală. Cu apel .

Pronunţată în şedinţa publică astăzi,  23 Septembrie 2013, la Tribunalul Argeş- Secţia penală.