Tâlhărie prevăzute de art.211 alin.1 alin.2 ind.1 lit.b, c C.pen., săvârşite în condiţiile art.33 lit.a C.pen.

Sentinţă penală 5 din 30.09.2009


Dosar nr. _____/258/2008

JUDECĂTORIA MIERCUREA CIUC – JUDEŢUL HARGHITA

SENTINŢA PENALĂ Nr. 171 din  04 Martie 2009

Tâlhărie prevăzute de art.211 alin.1 alin.2 ind.1 lit.b, c C.pen.,  săvârşite în condiţiile art.33 lit.a C.pen.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc, din data de  17.10.2008,  înregistrată la această instanţă sub nr.xxx, din 20.10.2008, a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv, inculpatul R.Z., cu datele personale din dispozitiv, deţinut în Penitenciarul Miercurea Ciuc, pentru comiterea  a două infracţiuni de  tâlhărie prevăzute de art.211 alin.1 alin.2 ind.1 lit.b, c C.pen.,  săvârşite în condiţiile art.33 lit.a C.pen.

În considerentele actului de sesizare în fapt se arată că, la data de 24.09.2008, în jurul orelor 21,00 inculpatul împreună cu minorul R.G., prin folosirea violenţei şi a ameninţărilor cu un cuţit au deposedat-o pe partea vătămată K.I. de un telefon mobil, astfel R.G. a pus cuţitul la gâtul părţii vătămate iar inculpatul R.Z. i-a sustras telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor.

La data de 24.09.2008, în jurul orelor 22,00 inculpatul împreună cu minorul R.G., prin imobilizare au deposedat-o pe partea vătămată T.I. de suma de 40 lei

Părţile  vătămate K.I. şi T.I. nu s-au constituit părţi civile în cauză,

Inculpatul în declaraţia dată, în faţa instanţei nu a recunoscut comiterea infracţiunilor declarând că la data respectivă a stat şi a consumat împreună cu părţile vătămate băuturi alcoolice, în drum spre casă a găsit un telefon mobil pe care l-a dat mamei sale.

Inculpatul a mai declarat că sa aflat în stare avansată de ebrietate şi că din bar a plecat împreună cu partea vătămată K.I., dar nu mai reţine ce s-a întâmplat având în vedere starea în care se afla.

 Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt următoarele:

În considerentele actului de sesizare în fapt se arată că, la data de 24.09.2008, în jurul orelor 21,00 partea vătămată s-a îndreptat către casă a fost ajuns din urmă de către  inculpat însoţit de minorul R.G., acesta din urmă a pus cuţitul la gâtul părţii vătămate iar inculpatul R.Z. i-a sustras telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor.

Această stare de fapt rezultă din declaraţia părţii vătămate care a arătat că nu are nici un dubiu asupra identităţii persoanei care în urma ameninţării cu un cuţit i-a sustras telefonul mobil.

Telefonul a fost găsit asupra martorului O.M., care locuieşte în aceiaşi casă cu inculpatul şi căruia inculpatul în dimineaţa următoare a predat telefonul .

În aceiaşi seară  în jurul orelor 22,00 inculpatul împreună cu minorul R. G., l-au ajuns din urmă pe partea vătămată T.I., inculpatul R.Z., l-a prins de mână iar persoana care la însoţit i-a rupt buzunarul şi i-a sustras banii, potrivit declaraţiei părţii vătămate .

În cauză a fost examinat îmbrăcămintea părţii vătămate act despre care s-a încheiat un proces verbal şi s-a efectuat o planşă fotocriminalistică, acte  care confirmă susţinerea părţii vătămate referitoare la ruperea buzunarului din spate al pantalonului.

În ambele situaţii sustragerea telefonului mobil şi a sumei de 40 lei a fost precedat de acte de violenţă ameninţare cu un cuţit şi imobilizarea mâinii, cu scopul de a facilita sustragerea bunurilor , astfel între actele de violenţă şi furtul bunurilor există o legătură cauzală care califică faptele inculpatului.

Faptele inculpatului, întrunesc în drept elementele constitutive a două infracţiuni distincte tâlhărie prevăzută de art.211 alin.1 alin.2 ind.1 lit.b, c  alin.2 ind.1 lit.b,c C.pen. săvârşite în condiţiile art.33 lit.a, C.pen.

În privinţa pedepsei ce urmează a se aplica incupatului, văzând criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art.72 Cod penal instanţa constată următoarele:

În privinţa circumstanţelor personale, inculpatul  a mai fost condamnat la pedeapsa de 4 luni închisoare din antecedentele penale ale inculpatului rezultă  nu numai perseverenţă in activitatea infracţională dar şi  faptul că acesta comitea infracţiuni din ce în ce mai grave.

Inculpatul a comis cele două infracţiuni împreună cu un minor împrejurare care având în vedere consecinţele pe care le poate avea asupra minorului agravează răspunderea inculpatului.

 Infracţiunea fiind  îndreptată împotriva a două persoane prin exercitarea unor acte de violenţă, imprimă faptelor un pericol social sporit.

Aceste criterii, se vor avea în vedere la stabilirea cuantumului şi felul pedepsei, care va fi închisoare cu executare în regim de detenţie pentru fiecare infracţiune săvârşită urmând ca inculpatul în baza art.34 lit.a C.pen să execute pedeapsa ceea mai grea.

Din pedeapsa aplicată inculpaţilor în baza art.88 C. pen.a va deduce durata reţinerii şi a arestului preventiv.

Va aplica faţă de inculpat prevederile art.71, 64 lit.a, b C. pen.

Având în vedere că partea vătămată T.I. deşi a fost prejudiciat cu suma de 40 lei nu s-a constituit parte civilă în cauză, această sumă urmează să fie confiscat de la inculpat în favoarea statului având în vedere că a fost dobândit în mod ilicit.

În baza art.191 alin.1 Cod proc pen va obliga pe inculpat să plătească  statului 500 lei cheltuieli judiciare din care onorarul avocaţial din oficiu se va avansa Baroului Harghita, din fondul Ministerului de Justiţie.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 211 alin. 1,  alin.2 lit.b, c , 2 ind.1 lit.a, b C.pen. art.75 lit.c C.pen, condamnă pe inculpatul R.Z.,fiul lui x şi z, născut la data de xx în zz, jud. Harghita, cu domiciliul în xz, nr., jud. Harghita, cetăţean român, neşcolarizat, fără ocpuaţie, posesor CI seria xx. Nr. , CNP: xzh, la pedeapsa de 7 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie.

În baza art. 211 alin. 1,  alin.2 lit.b, c , 2 ind.1 lit.a, b C.pen., art.75 lit.c C.pen condamnă pe acelaşi inculpat R.Z., la pedeapsa de 7 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie.

Constată săvârşite faptele în condiţiile art.33 lit.a C.pen., urmând ca în baza art.34 lit.b C.pen inculpatul să execute pedeapsa ceea mai grea de 7 ani închisoare.

În baza art.88 C. pen. deduce din durata pedepsei perioada reţinerii şi a arestului preventiv începând cu data de 25.09.2008, şi până la zi.

Menţine starea de arest preventiv a inculpatului.

În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a-b C.pen.

Constată că părţile vătămate K.I. şi T.I. nu s-au constituit părţi civile .

Confiscă de la inculpat în favoarea statului a sumei de 40 lei.

În baza art. 191 C.pr.pen., obligă pe inculpat să plătească statului suma de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care onorarul apărătorului din oficiu, va fi avansat Baroului Harghita din fondul Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în 10 zile de la pronunţare şi de la comunicare cu inculpatul..

Pronunţată în şedinţa publică din  04 Martie 2009