Infractiuni contra patrimoniului talharie art. 233, C.p.

Sentinţă penală 3 din 12.01.2016


Prin rechizitoriul nr. …….. al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, a fost trimis în judecată inculpatul M.I.G. pentru săvârşirea a trei infracţiuni de tâlhărie, fapte prev. şi ped. de art. 233 alin. 1 Cp cu aplic. art. 113 alin. 2 Cp, în final cu aplic. art. 38 alin. 1 Cp şi art. 5 Cp.

În actul de sesizare s-a reţinut in esenta că: că în datele de 25.05.2013, 31.05.2013 şi 17.06.2013 inculpatul, prin smulgere a deposedat pe fiecare dintre persoanele vătămate B.N., M.B. şi P.E. de câte un lănţişor din aur.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: plângeri penale persoane vătămate, procese-verbale încheiate de organele de poliţie, declaraţii  persoane vătămate/părţi civile, procese verbale de cercetare la faţa locului, procese verbale de reconstituire, planşe fotografice, procese verbale de prezentare pentru identificarea inculpatului dintr-un grup de persoane şi grup de fotografii, planşă fotografică privind aspectele fixate cu ocazia identificării inculpatului, raport de expertiză medico-legală psihiatrică nr. ….. emisă de IML Craiova, raport de expertiză medico legală psihiatrică nr. …… emisă de IML Craiova, declaraţii martori, declaraţie suspect şi declaraţie inculpat.

În cursul judecatii, instanta a procedat la audierea inculpatului, care a declarat ca recunoaste savarsirea faptelor retinute în sarcina sa si nu contestă probele de la urmărire penala si nu solicita readministrarea acestora, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

În temeiul art. 374 alin. 7 Cp, instanţa a pus în dezbaterea contradictorie a procurorului şi a părţilor probele administrate în faza de urmărire penală, probe care nu au fost contestate, şi nici nu s-a solicitat administrarea altor probe în cursul judecăţii.

Persoana vatamata P.E. s-a constituit parte civila cu suma de 1 835 lei iar persoana vatamata B.N. s-a constituit parte civila cu suma de 1400 lei.

Persoana vatamata M.B. nu s-a constituit parte civila intrucat si-a recuperat prejudiciul.

Fata de starea de minoritate a inculpatului la momentul savarsirii faptelor s-a dispus efectuarea unui referat de evaluare de catre Serviciul de Probatiune Timis, referatul fiind atasat la dosar.

Analizând materialul probatoriu, instanţa reţine următoarele:

1. În ziua de 25.05.2013, în jurul orelor 13,00, în timp ce se afla pe strada Împăratul Traian, din mun. Craiova, inculpatul M.I.G.  s-a apropiat de persoana vătămată B.N. şi i-a smuls de la gât un lănţişor din aur, după care acesta a fugit cu bunul sustras.

Inculpatul s-a deplasat în zona unde îl aştepta unchiul său, respectiv, martorul C.F., căruia i-a arătat lănţişorul sustras şi i-a spus acestuia că l-a găsit, pe o alee dintre blocuri.

Ulterior inculpatul însoţit de unchiul său, au mers la o casă de amanet, situată pe strada Calea-Bucureşti şi au vândut lănţişorul din aur, cu suma de 200 lei, unei persoane rămase neidentificate.

Aceasta stare de fapt rezulta din declaratiile incupatului prin care recunoaste savarsirea infractiunii care se coroboreaza cu celelalte probe administrate in faza de urmarire penala.

Astfel, in cauză, în aceiaşi zi,  s-a procedat la efectuarea cercetării la faţa locului, activitatea respectivă fiind consemnată şi fixată în procesul-verbal şi planşele fotografice aflate la dosarul cauzei.

De asemenea întrucât, persoana vătămată a declarat că, a reţinut semnalmentele inculpatului şi în situaţia în care i-ar fi prezentat l-ar putea recunoaşte, în cauză s-a procedat la efectuarea procedeului probatoriu privind identificarea inculpatului dintr-un grup de persoane.

 Cu această ocazie, persoana vătămată, în prezenţa martorului asistent P.S., l-a recunoscut şi indicat  fără nici-o ezitare pe inculpat, activitatea fiind materializată în procesul-verbal şi planşele fotografice efectuate de organele de cercetare penală.

De asemenea pentru a stabili împrejurările de fapt, organele judiciare au procedat la efectuarea reconstituirii, în întregime, a modului şi a condiţiilor în care inculpatul a comis fapta, activitatea fiind consemnată şi fixată în procesul-verbal din data de 06.06.2013 şi planşele fotografice ataşate la dosarul cauzei.

Fiind audiat  martorul C.F., a precizat că în ziua de 25.05.2013, în jurul orelor 12,30-13,00, împreună cu inculpatul s-au deplasat în cartierul Valea-Roşie şi au stat pe scările din faţa unei librării, iar la un moment dat inculpatul i-a spus că pleacă să caute pet-uri şi fier vechi, la tomberoanele din zonă.

După cca. 15 minute, acesta s-a întors şi i-a arătat un lănţişor din aur, rupt, spunându-i că la găsit pe o alee dintre blocuri.

Ulterior împreună cu inculpatul s-au deplasat la o casă de amanet amplasată pe strada Calea Bucureşti şi au vândut bunul sustras unei persoane necunoscute, pentru suma de 200 lei.

Întrucât la data comiterii faptei, inculpatul M.I.G., avea vârsta de 14 ani, în cauză a fost efectuată expertiza medico – legală psihiatrică si potrivit raportului de expertiza nr. ….. din 13.06.2013 intocmit de IML Craiova inculpatul M.G. la data de 25.05.2013, avea discernământul faptelor şi al consecinţelor format.

2. În ziua de 31.05.2013, în jurul orelor 15,20,  în timp ce persoana vătămată M.B., se deplasa către domiciliu, pe strada Spania din Craiova, a observat doi tineri de etnie rromă care s-au apropiat de aceasta şi unul dintre aceştia, i-a smuls de la gât lănţişorul din aur, după care au fugit în direcţia străzii Nanterre.

Persoana vătămată l-a contactat telefonic pe soţul său, relatându-i cele întâmplate şi  indicându-i zona în care se află, rugându-l totodată să apeleze serviciul 112.

La scurt timp la faţa locului şi-a făcut apariţia un echipaj de poliţie, care a pornit în urmărirea celor doi minori, reuşindu-se imobilizarea acestora, pe strada Cloşca.

În prezenţa martorilor A.P.D. şi D.C.V. s-a procedat la legitimarea celor doi minori stabilindu-se identitatea acestora în persoana numiţilor M.I.G. şi A.I. care au fost conduşi la sediul Secţiei 3 Poliţie pentru cercetări.

La sediul Secţiei de Poliţie, s-a procedat la efectuarea unei percheziţii corporale şi cu această ocazie, asupra inculpatului M.I.G., a fost găsit lănţişorul sustras care ulterior a fost restituit persoanei vătămate.

De asemenea, persoana vătămată a precizat că, cel care i-a smuls de la gât lănţişorul este inculpatul,  persoană  asupra căruia a şi  fost găsit bunul.

Prin comiterea faptei s-a cauzat persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 3.000 lei care a fost recuperat, fapt pentru care aceasta nu s-a mai constituit parte civilă în procesul penal.

Întrucât persoana vătămată prezenta urme vizibile la nivelul toracelui, produse ca urmare a smulgerii lănţişorului, s-a procedat la examinarea fizică a acesteia, activitatea fiind materializată în procesul-verbal şi planşele fotografice ataşate la dosar.

Cu ocazia audierii martorii D.C.V. şi A.P.D. au precizat că au intervenit şi au ajutat organele de poliţie pentru a prinde pe cei minori, care au fost identificaţi şi conduşi la sediul Secţiei 3 Poliţie.

Fiind audiat inculpatul M.I.G. a avut o atitudine sinceră recunoscând fapta reţinută în sarcina sa.

De asemenea având în vedere vârsta inculpatului de 14 ani la data comiterii faptei, în cauză s-a procedat la expertizarea psihiatrică a acestuia şi conform expertizei medico-legale psihiatrice nr. ……… s-a concluzionat că avea discernământul faptelor şi al consecinţelor acestora format.

3. În ziua de 17.06.2013, în jurul orelor 12,30, în timp ce persoana vătămată P.E., în vârstă de 71 ani, se întorcea la domiciliu, în zona blocului …., din cartierul Sărari, a fost observată de  inculpatul M.I.G.,  care era însoţit de Z.M.A.M..

Inculpatul observând că persoana vătămată purta un lănţişor din aur, fără a preciza martorei Z.M.A.M, intenţiile sale, rugând-o doar să-şi continue singură deplasarea, s-a apropiat de persoana vătămată şi i-a smuls de la gât lănţişorul.

Inculpatul a părăsit în fugă locul comiterii faptei cu bunul sustras şi trecând pe lângă martoră i-a spus acesteia să fugă.

Persoana vătămată fiind în vârstă şi neputând să alerge după autor, a început să ţipe şi să strige după ajutor.

Alertaţi de ţipetele persoanei vătămate, care striga după ajutor, martorii P.I. şi D.I.V., aflându-se în zonă au pornit în urmărirea a  doi tineri care alergau, însă nu au reuşit să imobilizeze decât persoana de sex feminin.

Ulterior martorii, însoţiţi de persoana vătămată, au condus-o pe tânăra respectivă la sediul Secţiei 3 Poliţie, unde s-a procedat la legitimarea şi identificarea acesteia, stabilindu-se că se numeşte Z.M.A.M.

Cu ocazia audierii sus numita a declarat  că în ziua respectivă se afla împreună cu inculpatul M.I.G., pe care îl cunoştea de câteva zile şi în timp ce se plimbau pe str. Electroputere, acesta din urmă i-a spus să-şi continue deplasarea singură, lucru pe care l-a făcut.

La un moment dat, după parcurgerea a 20 metrii, sus numita a auzit o persoană de sex feminin  strigând după ajutor, ţipând că i-a fost sustras lănţişorul şi atunci, l-a observat pe inculpat alergând din direcţia respectivă.

De teamă numita  Z.M.A.M, a declarat că a început să alerge împreună cu inculpatul, însă a fost prinsă de două persoane de sex masculin, care ulterior au condus-o la poliţie.

Cu ocazia audierii  martora Z.M.A.M a precizat că nu a cunoscut nici un moment intenţiile inculpatului şi a fugit întrucât i-a fost teamă de persoanele aflate în zonă.

 În aceiaşi zi, inculpatul s-a deplasat cu bunul sustras în parcarea magazinului KAUFLAND, de pe strada Calea Bucureşti şi l-a vândut unei persoane neidentificate, cu suma de 50 lei.

În cauză s-a procedat la efectuarea cercetării la faţa locului cele constatate fiind materializate  şi fixate prin procesul-verbal şi planşele fotografice întocmite de organele de poliţie.

De asemenea întrucât persoana vătămată a precizat că a reţinut semnalmentele inculpatului, în cauză s-a procedat la efectuarea procedeului probatoriu privind identificarea acestuia de pe fotografii.

Cu această ocazie în prezenţa martorului R.A.G., persoana vătămată l-a identificat şi indicat fără ezitare pe inculpatul M.I.G..

Procedeul probatoriu sus menţionat fiind materializat şi fixat prin procesele-verbale şi planşele fotografice ataşate la dosarul cauzei.

De asemenea în cauză s-a procedat la efectuarea reconstituirii faptei comise şi cu această ocazie, inculpatul a arătat modul, împrejurările şi condiţiile comiterii faptei.

Cu ocazia audierii inculpatul a avut o atitudine sinceră şi cooperantă recunoscând fapta reţinută în sarcina sa.

În cauză a fost efectuată expertiza medico-legală psihiatrică a inculpatului, având în vedere vârsta acestuia la data comiterii faptei, si prin raportul de expertiza nr. ……. s-a concluzionta ca inculpatul M.I.G. avea discernământul faptelor şi al consecinţelor format la data de 17.06.2013.

În drept, faptele inculpatului M.I.G., care  în datele  de 25.05.2013; 31.05.2013 şi 17.06.2013  prin smulgere, a deposedat  pe fiecare dintre  persoanele vătămate B.N., M.B. şi P.E.,  de câte un lănţişor din aur, realizează conţinutul constitutiv a 3 ( trei ) infracţiunii de tâlhărie,  fapte prev. şi ped. de art. 233 alin. 1 din CP cu aplicarea art. 113 alin. 2 din CP, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din CP, în final cu aplicarea art. 5 din CP.

La alegerea măsurii educative ce va fi aplicată inculpatului M.I.G. instanţa va avea în vedere disp art. 115 alin. 2 rap. la art. 74 C.p., împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, prejudiciile create, numărul de infracţiuni comise de inculpat, perseverenţa infracţională deosebită manifestată de acesta, conduita inculpatului după săvârşirea infracţiunii, prezentarea acestuia în faţa instanţei de judecată, atitudinea sinceră manifestată.

Potrivit referatului de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune  Timis standardul de viata in mediu familial este extrem de scazut iar existenta sa viitoare se va desfasura in aceleasi conditii intrucat minorul nu a experimentat un alt stil de viata, nu si-a propus acest lucru iar in conditiile actuale nici nu are capacitatea de a modifica aceasta situatie. S-a mai apreciat ca inculpatul prezinta un risc crescut de a mai comite fapte penale

Instanţa mai reţine că prin sentinţa penală nr. ……….. a Judecătoriei Craiova, definitivă prin d.p. nr. ……… a Curţii de Apel Craiova, a fost aplicată inculpatului minor M.I.G. măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 233 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. d C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (fapte săvârşite în perioada martie – mai 2013)

Potrivit art. 129 alin. 1 C.p. in caz de concurs de infractiuni savarsite in timpul minoritatii se stabileste si se ia o singura masura educativa pentru toate faptele, in conditiile art.114 tinand seama de criteriile prevazute in art. 74 C.p.

Cu privire la latura civila  potrivit art. 1349 Cod civil, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Potrivit art. 1357 C.civil cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita savarsita cu vinovatie, este obligat sa il repare.

Din analiza acestor prevederi legale reiese că pentru angajarea răspunderii civile delictuale trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: existenţa unui prejudiciu cert şi care să nu fi fost reparat încă, existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul, constând în intenţia, neglijenţa sau imprudenţa celui care a acţionat.

Răspunderea civilă delictuală şi răspunderea penală pot acţiona concomitent, se pot cumula, deoarece prima se bazează pe ideea reparării unui prejudiciu, în timp ce răspunderea penală se bazează pe ideea pedepsirii unei fapte socialmente periculoase.

 Prin urmare, când infracţiunea este cauzatoare de prejudiciu, vom avea două acţiuni: o acţiune penală şi o acţiune civilă, acestea putând fi soluţionate şi separat.

Potrivit art.1372 C.civil cel care in temeiul legii,al unui contract ori al unei hotarari judecatoresti este obligat sa supravegheze un minor sau o persoana pusa sub interdictie raspunde de prejudiciul cauzat altuia de catre aceste din urma persoane.

Fiind audiat inculpatul si partea responsabila civilmente C.L.  au fost de acord sa achite prejudiciul  partilor civile.

Instanta retine ca P.E. s-a constituit parte civila cu suma de 1 835 lei iar persoana vatamata B.N. s-a constituit parte civila cu suma de 1400 lei.

Persoana vatamata M.B. nu s-a constituit parte civila intrucat si-a recuperat prejudiciul.

Avand in vedere aceste aspecte instanta apreciaza ca sunt indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale astfel ca va admite actiunile civile formulate de partile civile.

Faţă de considerentele expuse mai sus va constata că prin sentinţa penală nr. ……. a Judecătoriei Craiova, definitivă prin d.p. nr. …… a Curţii de Apel Craiova, a fost aplicată inculpatului minor M.I.G., măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 233 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. d C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.

În temeiul art. 129 alin. 1 C.p. va instituie faţă de inculpatul M.I.G., măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni pentru săvârşirea a trei infractiuni de talharie prev. de art. 233 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 113 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. si art. 5 C.p. pentru care a fost trimis în judecată în prezenta cauză precum şi pentru săvârşirea infracţiunilor pentru care s-a dispus aplicarea faţă de inculpat a măsurii educative prin s.p. nr…….. a Judecătoriei Craiova.

Va deduce din măsura educativă a internării într-un centru educativ perioada executată de la data de 25.06.2013 la data de 28.06.2013 şi de la data de 04.04.2014 la zi.

Va anula formele de executare întocmite în baza s.p. nr. …….. a Judecătoriei Craiova şi va dispune întocmirea formelor de executare conform prezentei sentinţe.

Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale amintite anterior.

Va lua act că persoana vătămată M.B. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În baza art. 19, 397 C.p.p. va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă P.E. şi va obliga pe  inculpatul M.I.G. în solidar cu partea responsabila civilmente C.L., la plata sumei de 1 835 lei către partea civilă, reprezentând daune materiale.

Va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă B.N. şi va obliga pe  inculpatul M.I.G. în solidar cu partea responsabila civilmente C.L., la plata sumei de 1  400 lei către partea civilă, reprezentând daune materiale.

În baza art. 274 alin. 3 C.p.p. va obliga inculpatul M.I.G. în solidar cu partea responsabila civilmente C.L., la plata sumei de 300 lei, cheltuieli judiciare către stat.

Cheltuielile judiciare în cuantum de 260 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu va  rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Constată că prin sentinţa penală nr. ……. a Judecătoriei Craiova, definitivă prin d.p. nr…….. a Curţii de Apel Craiova, a fost aplicată inculpatului minor M.I.G., fiul lui M.P. şi C.L., născut la data de ……. în Craiova, jud. Dolj, cu domiciliul în Craiova, str. ……, nr. ….., jud. Dolj, în prezent deţinut în Centru de Reeducare Buziaş, CNP ……… măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 233 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. d C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.

În temeiul art. 129 alin. 1 C.p. instituie faţă de inculpatul M.I.G., măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni pentru săvârşirea a trei infractiuni de talharie prev. de art. 233 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 113 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. si art. 5 C.p. pentru care a fost trimis în judecată în prezenta cauză precum şi pentru săvârşirea infracţiunilor pentru care s-a dispus aplicarea faţă de inculpat a măsurii educative prin s.p. nr. ………. a Judecătoriei Craiova.

Deduce din măsura educativă a internării într-un centru educativ perioada executată de la data de 25.06.2013 la data de 28.06.2013 şi de la data de 04.04.2014 la zi.

Anulează formele de executare întocmite în baza s.p. nr. ………….. a Judecătoriei Craiova şi dispune întocmirea formelor de executare conform prezentei sentinţe.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale amintite anterior.

Ia act că persoana vătămată M.B., fiica lui L. si M., nascuta la ….., domiciliata in comuna ….., sat ……..u, str. ….. nr. …., jud. Dolj, f.f.l in Craiova , str. …..nr…..,camin ….,ap….…, nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În baza art. 19, 397 C.p.p. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă P.E., fiica lui O. si I., nascuta la …….., domiciliata in Craiova, str. …….  şi obliga pe  inculpatul M.I.G. în solidar cu partea responsabila civilmente C.L., la plata sumei de 1 835 lei către partea civilă, reprezentând daune materiale.

Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă B.N., fiica lui D si M., nascuta la ……., domiciliat in Craiova, str. ……., şi obliga pe  inculpatul M.I.G. în solidar cu partea responsabila civilmente C.L., la plata sumei de 1  400 lei către partea civilă, reprezentând daune materiale.

În baza art. 274 alin. 3 C.p.p. obligă inculpatul M.I.G. în solidar cu partea responsabila civilmente C.L., la plata sumei de 300 lei, cheltuieli judiciare către stat.

Cheltuielile judiciare în cuantum de 260 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu , rămân în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12.01.2016.