Art. 270, 274 din Legea 86/2006

Sentinţă penală 6 din 10.09.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SĂVENI

Şedinţa publică de la 17 Noiembrie 2014

Completul constituit din:

PREŞEDINTE - XXXXX

Grefier - XXXXX

Ministerul Public este reprezentat de procuror XXXXX

din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni

SENTINŢA PENALĂ Nr. 555

Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţii XXXXX şi XXXXX şi pe parte vătămată DGAFP IAŞI - DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI, având ca obiect infracţiuni la regimul vamal (Legea 86/2006).

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data 27.10.2014 şi au fost consemnate în încheierea de amânarea pronunţării de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta, când, instanţa, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat iniţial pronunţarea la data de 03.11.2014, şi ulterior pentru azi, 17.11.2014.

Dezbaterile orale din timpul şedinţei de judecată au fost înregistrate audio potrivit dispoziţiilor art. 369 Cod procedură penală.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată:

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni în dosarul de urmărire penală având nr. 1284/P/2013 şi înregistrat pe rolul Judecătoriei Săveni în data de 31.01.2014, sub nr. 230/297/2014, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor XXXXX, cetăţean român, fiul lui XXXXX şi XXXXX, născut la data de XXXXX în com. XXXXX, CNP XXXXX, agricultor, căsătorit, 3 copii minori, studii 8 clase, fără antecedente penale, cu domiciliul în XXXXX şi XXXXX, cetăţean român, fiul lui XXXXX, născut la data de XXXXX în com. Ripiceni XXXXX, CNP XXXXX, agricultor, căsătorit, 2 copii minori, studii 8 clase, fără antecedente penale, cu domiciliul în XXXXX, sub aspectul comiterii infracţiunii de colectare, deţinere, producere, transport, depozitare, predare, desfacere şi vânzare de bunuri sau mărfuri care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României.

În actul de sesizare al instanţei s-a arătat că, în seara zilei de 07.10.2013, în jurul orei 1955, inculpaţii XXXXX şi XXXXX au deţinut şi transportat cu un atelaj hipo tractat de două cabaline, de la malul râului Prut spre DN 24C (care face legătura între localităţile Ripiceni şi Stânca, jud. Botoşani) in  număr de 18.410 pachete cu ţigări marca „Plugarul” având timbru de acciză al republicii Moldova, prejudiciul cauzat fiind evaluat la suma de 188.019 lei. Coletele în care se aflau ţigările au fost aruncate de persoane necunoscute pe malul râului Prut dintr-o ambarcaţiune care s-a întors pe celălalt mal al râului, în Republica Moldova, prin trecerea ilegală a frontierei de stat.

Faptele au fost descoperite de către organele poliţiei de frontieră din cadrul S.P.F. Stânca - I.T.P.F. Iaşi, care au observat ambarcaţiunea cu ajutorul autospecialei de termoviziune, iar în momentul în care au încercat să oprească atelajul hipo condus de inculpaţi, aceştia au fugit, pentru prinderea lor fiind necesară folosirea armamentului din dotare.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: declaraţia inculpatului XXXXX (f. 34-37 dos. u.p.), declaraţia inculpatului XXXXX (f. 38-39 dos. u.p.), declaraţia martorului XXXXX (f. 40-42 dos. u.p.), dovada de reţinere a pachetelor de ţigări (f. 43 dos. u.p.),  dovezile de ridicare şi reţinere a obiectelor (f. 44-45 dos. u.p.) dovadă de primire pachete ţigări la camera de corpuri delicte (f. 46 dos. u.p.), procese-verbale de percheziţie corporală (f. 47-48 dos. u.p.), proces-verbal de folosire a armamentului din dotare (f. 49-51 dos. u.p.) şi procese-verbale de indisponibilizare atelaj hipo (f. 52-56 dos. u.p.).

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 17.04.2014, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

La termenul de judecată din data de 08.09.2014, inculpaţii prin apărătorii lor au învederat instanţei că înţeleg să beneficieze de procedura privind recunoaşterea vinovăţiei, prev. de art. 375 Cod proc. penală.

Din ansamblul probelor administrate în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În seara zilei de 07.10.2013, în jurul orei 1955, inculpaţii XXXXX şi XXXXX au deţinut şi transportat cu un atelaj hipo tractat de două cabaline, de la malul râului Prut spre DN 24C (care face legătura între localităţile Ripiceni şi Stânca, jud. Botoşani) in  număr de 18.410 pachete cu ţigări marca „Plugarul” având timbru de acciză al republicii Moldova, prejudiciul cauzat fiind evaluat la suma de 188.019 lei. Coletele în care se aflau ţigările au fost aruncate de persoane necunoscute pe malul râului Prut dintr-o ambarcaţiune care s-a întors pe celălalt mal al râului, în republica Moldova, prin trecerea ilegală a frontierei de stat.

Faptele au fost descoperite de către organele poliţiei de frontieră din cadrul S.P.F. Stânca - I.T.P.F. Iaşi, care au observat ambarcaţiunea cu ajutorul autospecialei de termoviziune, iar în momentul în care au încercat să oprească atelajul hipo condus de învinuiţi, aceştia au fugit, pentru prinderea lor fiind necesară folosirea armamentului din dotare.

Din conţinutul adresei nr. 64055/07.03.2014 a Direcţiei Regionale Vamale Iaşi,  rezultă că valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat este de 188.019 lei, din care: 11.568 lei - taxe vamale, 136.173  lei - accize şi  40.278 lei - T.V.A.

În drept, faptele inculpaţilor XXXXX şi XXXXX, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 274 coroborat cu art. 270 alin. 3 C. vamal, de contrabandă de ţigări, respectiv „deţinerea(…) şi transportul(…) bunurilor(…) care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea(…) sunt destinate săvârşirii contrabandei(…) săvârşite de(…) mai multe persoane împreună”,

Faţă de considerentele prezentate mai sus, instanţa va aplica fiecărui inculpatul o pedeapsă, la individualizarea acesteia urmând a fi avute în vedere dispoziţiile art. 53 Cod penal, precum şi criteriile de individualizare prevăzute de art. 74 Cod Penal.

Astfel, instanţa va ţine seama de limitele speciale de pedeapsă  prevăzute de  art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 Cod Vamal, reduse cu 1/3 urmare a aplicării dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Totodată, la individualizarea pedepsei, instanţa va avea în vedere şi circumstanţele personale ale fiecărui inculpat, din fişele de cazier ale inculpaţilor XXXXX şi XXXXX,  rezultând că niciunul dintre aceştia nu posedă antecedente penale , ambii au avut o atitudine procesuală corectă, recunoscând săvârşirea faptelor reţinute în sarcina acestora, încă de la momentul constatării şi au colaborat cu organele judiciare atât pe parcursul urmării penale, cât şi în faza de judecată.

În temeiul art. 396 alin. 10 C.proc.pen. raportat la art. 274 coroborat cu art. 270 alin. 3 C. vamal, art. 74 alin. 1 lit. a, c C.pen./1968, art. 76 alin. 1 lit. b C.pen./1968 cu aplicarea art. 375 şi art. 5 C.pen. instanţa va condamna pe inculpatul XXXXX (cetăţean român, fiul lui XXXXX, născut la data de XXXXX în com XXXXX, CNP XXXXX, agricultor, căsătorit, 3 copii minori, studii 8 clase, fără antecedente penale, cu domiciliul XXXXX) la o pedeapsă de 1 (unu) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă de ţigări respectiv „deţinerea(…) şi transportul(…) bunurilor(…) care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea(…) sunt destinate săvârşirii contrabandei(…) săvârşite de(…) mai multe persoane împreună”, cu aplicarea cauzei de recunoaştere a învinuirii şi a legii mai favorabile (fapta din 07.10.2013).

În baza art. 81 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 1 din L. nr. 187/2012 instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 3 ani reprezentând termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 2 din L. nr. 187/2012.

În baza dispoziţiilor art. 71 alin. 1, 2 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012 instanţa va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. (a) teza a II-a şi lit. (b) C.pen./1969 iar în temeiul art. 71 alin. (5) C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012 suspendă executarea acesteia pe durata suspendării executării pedepsei închisorii.

Deduce din pedepasa stabilită perioada reţinerii din 08.10.2013, conform Ordonanţei nr. 1284/P/2013 a STPF Stânca.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. instanţa va atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. instanţa va atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 84 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul neexecutării obligaţiilor civile.

În temeiul art. 396 alin. 10 C.proc.pen. raportat la art. 274 coroborat cu art. 270 alin. 3 C. vamal, art. 74 alin. 1 lit. a, c C.pen./1968, art. 76 alin. 1 lit. b C.pen./1968 cu aplicarea art. 375 şi art. 5 C.pen. instanţa va condamna pe inculpatul XXXXX (cetăţean român, fiul lui XXXXX, născut la data de XXXXX în XXXXX, CNP XXXXX, agricultor, căsătorit, 2 copii minori, studii 8 clase, fără antecedente penale, cu domiciliul în XXXXX) la o pedeapsă de 1 (unu) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă de ţigări respectiv „deţinerea(…) şi transportul(…) bunurilor(…) care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea(…) sunt destinate săvârşirii contrabandei(…) săvârşite de(…) mai multe persoane împreună”, cu aplicarea cauzei de recunoaştere a învinuirii şi a legii mai favorabile (fapta din 07.10.2013).

În baza art. 81 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 1 din L. nr. 187/2012 instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 3 ani reprezentând termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 2 din L. nr. 187/2012.

În baza dispoziţiilor art. 71 alin. 1, 2 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012 instanţa va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. (a) teza a II-a şi lit. (b) C.pen./1969 iar în temeiul art. 71 alin. (5) C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012 suspendă executarea acesteia pe durata suspendării executării pedepsei închisorii.

Deduce din pedepasa stabilită perioada reţinerii din 08.10.2013, conform Ordonanţei nr. 1284/P/2013 a STPF Stânca.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. instanţa va atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. instanţa va atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 84 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul neexecutării obligaţiilor civile.

Fiind îndeplinite condiţiile cumulative ale răspunderii delictuale pentru fapta proprie instanţa urmează a admite acţiunea civilă, astfel cum au solicitat şi inculpaţii la termenul de judecată.

Instanţa va admite acţiunea civilă formulată de ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi obligă inculpaţii, în solidar între ei, la plata sumei 188.019 lei (din care 11.568 lei taxe vamale, 136.173 accize, 40.278 TVA) reprezentând despăgubiri materiale către partea civilă, la care se adaugă dobânda de referinţă a BNR începând cu 08.10.2013 şi până la achitarea efectivă a despăgubirilor.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. a C.pen./1968 instanţa va dispune confiscarea de la inculpaţi a 18.410 pachete ţigări „Plugaru”, cu timbru de acciză Rep. Moldova, aflate în Camera Corpuri Delicte a STPF Botoşani, conform PV seria AAA nr. 08996/09.10.2013.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. c C.pen./1968 instanţa va dispune confiscarea de la inculpatul XXXXX a  unei cabaline de culoare alb (sur) şi un atelaj hipo, indisponibilizate conform procesului-verbal nr. P/481568 din 07.10.2013 a STPF Stânca.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. c C.pen./1968 instanţa va dispune confiscarea de la inculpatul XXXXX a  unei cabaline de culoare gri, indisponibilizată conform procesului-verbal nr. P/481568 din 07.10.2013 a STPF Stânca.

În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen. instanţa va obliga inculpatul XXXXX la 750 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul avocat oficiu XXXXX, de la urmărirea penală, în sumă de 300 lei, deleg. nr. 2326/2013, va rămâne în sarcina statului şi se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către B.A. Botoşani.

În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen. instanţa va obliga inculpatul XXXXX la 750 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul avocat oficiu XXXXX, de la urmărirea penală, în sumă de 300 lei, deleg. nr. 2325/2013, va rămâne în sarcina statului şi se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către B.A. Botoşani.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E:

În temeiul art. 396 alin. 10 C.proc.pen. raportat la art. 274 coroborat cu art. 270 alin. 3 C. vamal, art. 74 alin. 1 lit. a, c C.pen./1968, art. 76 alin. 1 lit. b C.pen./1968 cu aplicarea art. 375 şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul XXXXX (cetăţean român, fiul lui XXXXX, născut la data de XXXXX în XXXXX, CNP XXXXX, agricultor, căsătorit, 3 copii minori, studii 8 clase, fără antecedente penale, cu domiciliul XXXXX) la o pedeapsă de 1 (unu) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă de ţigări respectiv „deţinerea(…) şi transportul(…) bunurilor(…) care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea(…) sunt destinate săvârşirii contrabandei(…) săvârşite de(…) mai multe persoane împreună”, cu aplicarea cauzei de recunoaştere a învinuirii şi a legii mai favorabile (fapta din 07.10.2013).

În baza art. 81 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 1 din L. nr. 187/2012 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 3 ani reprezentând termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 2 din L. nr. 187/2012.

În baza dispoziţiilor art. 71 alin. 1, 2 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. (a) teza a II-a şi lit. (b) C.pen./1969 iar în temeiul art. 71 alin. (5) C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012 suspendă executarea acesteia pe durata suspendării executării pedepsei închisorii.

Deduce din pedepasa stabilită perioada reţinerii din 08.10.2013, conform Ordonanţei nr. 1284/P/2013 a STPF Stânca.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 84 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul neexecutării obligaţiilor civile.

------

În temeiul art. 396 alin. 10 C.proc.pen. raportat la art. 274 coroborat cu art. 270 alin. 3 C. vamal, art. 74 alin. 1 lit. a, c C.pen./1968, art. 76 alin. 1 lit. b C.pen./1968 cu aplicarea art. 375 şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul XXXXX (cetăţean român, fiul lui XXXXX, născut la data de XXXXX în XXXXX, CNP XXXXX, agricultor, căsătorit, 2 copii minori, studii 8 clase, fără antecedente penale, cu domiciliul în XXXXX) la o pedeapsă de 1 (unu) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă de ţigări respectiv „deţinerea(…) şi transportul(…) bunurilor(…) care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea(…) sunt destinate săvârşirii contrabandei(…) săvârşite de(…) mai multe persoane împreună”, cu aplicarea cauzei de recunoaştere a învinuirii şi a legii mai favorabile (fapta din 07.10.2013).

În baza art. 81 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 1 din L. nr. 187/2012 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 3 ani reprezentând termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 2 din L. nr. 187/2012.

În baza dispoziţiilor art. 71 alin. 1, 2 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. (a) teza a II-a şi lit. (b) C.pen./1969 iar în temeiul art. 71 alin. (5) C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012 suspendă executarea acesteia pe durata suspendării executării pedepsei închisorii.

Deduce din pedepasa stabilită perioada reţinerii din 08.10.2013, conform Ordonanţei nr. 1284/P/2013 a STPF Stânca.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 84 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul neexecutării obligaţiilor civile.

-----

Admite acţiunea civilă formulată de ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi obligă inculpaţii, în solidar între ei, la plata sumei 188.019 lei (din care 11.568 lei taxe vamale, 136.173 accize, 40.278 TVA) reprezentând despăgubiri materiale către partea civilă, la care se adaugă dobânda de referinţă a BNR începând cu 08.10.2013 şi până la achitarea efectivă a despăgubirilor.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. a C.pen./1968 dispune confiscarea de la inculpaţi a 18.410 pachete ţigări „Plugaru”, cu timbru de acciză Rep. Moldova, aflate în Camera Corpuri Delicte a STPF Botoşani, conform PV seria AAA nr. 08996/09.10.2013.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. c C.pen./1968 dispune confiscarea de la inculpatul XXXXX a  unei cabaline de culoare alb (sur) şi un atelaj hipo, indisponibilizate conform procesului-verbal nr. P/481568 din 07.10.2013 a STPF Stânca.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. c C.pen./1968 dispune confiscarea de la inculpatul XXXXX a  unei cabaline de culoare gri, indisponibilizată conform procesului-verbal nr. P/481568 din 07.10.2013 a STPF Stânca.

În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen. obligă inculpatul XXXXX la 750 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul avocat oficiu XXXXX, de la urmărirea penală, în sumă de 300 lei, deleg. nr. 2326/2013, rămâne în sarcina statului şi se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către B.A. Botoşani.

În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen. obligă inculpatul XXXXX la 750 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul avocat oficiu XXXXX, de la urmărirea penală, în sumă de 300 lei, deleg. nr. 2325/2013, rămâne în sarcina statului şi se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către B.A. Botoşani.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 17 noiembrie 2014.

Domenii speta