Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.

Sentinţă penală 13/P din 29.01.2014


Conţinutul diferit al celor două infracţiuni, prin trăsăturile constitutive caracteristice fiecăreia,

lipsa vreunei dependenţe între ele, infracţiunea prev. de art.87 alin.(1) din OUG nr.195/2002 rep.,

presupunând ca element distinct o îmbibaţie alcoolică de 0,80 g/l alcool pur în sânge în momentul

conducerii autoturismului, iar infracţiunea prev. de art.87 alin.(5) din OUG nr.195/2002 rep.,

necondiţionând existenţa faptei penale, de consumul de alcool, ci numai „opoziţia la recoltarea

probelor biologice”, momentele diferite ale consumării, cea dintâi în timpul şofării pe drumurile

publice, cea de-a doua ulterior, cu ocazia constatării şi cercetărilor în vederea calculării alcoolemiei,

sunt elemente care conduc la concluzia posibilităţii coexistenţei celor două infracţiuni în concurs.

 

O.U.G. nr. 195/2002, republicată

 - art.87 alin.1

 - art.87 alin.5

Prin sentinţa penală nr.13/P/29.01.2014, inculpatul [...] a fost condamnat, în baza

art.87 alin. 5 din OUG nr.195/2002, rep., la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru

infracţiunea de „refuz al conducătorului autovehiculului de a se supune recoltării de

probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei” cu suspendarea sub supraveghere a

executării conform art.861

 cod penal din 1969, iar în baza art.11 pct.2 lit.a) – art.10

lit.”d” vechiul cod procedură penală, a fost achitat pentru infracţiunea de „conducere pe

drumurile publice a unui autovehicul către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de

peste 0,80 g/l alcool pur în sânge” prev. de art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002 rep.

Pentru pronunţarea hotărârii Curtea a stabilit următoarele:

I.Urmărirea penală

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa nr. 808/P/2012

din 11 decembrie 2012, inculpatul [...] a fost trimis în judecată în stare de libertate pentru

săvârşirea infracţiunilor de:

- „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are

o îmbibaţie alcoolică de 0,80 gr.%o alcool pur în sânge” prevăzută de art.87 alin.(1) din

OUG nr.195/2002 republicată;

- „refuzul conducătorului unui autovehicul, de a se supune recoltării probelor

biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei” prevăzută de art.87 alin.(5) din OUG

nr.195/2002 republicată;

prin aceea că la data de 14.07.2012, a condus autoturismul marca Skoda Octavia

cu numărul de înmatriculare [...] având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală

(alcoolemie de l,40 %o şi respectiv l,30 %o), fiind depistat în trafic pe B-dul Alexandru

Lăpuşneanu din Municipiul Constanţa - zona „Zodiac", producând un accident rutier în

urma coliziunii cu autoturismul marca BMW cu numărul de înmatriculare [...] condus de

către partea vătămată [...].

Probele administrate în faza de urmărire penală sunt:procesul-verbal de constatare

cu planşa foto aferentă şi schiţa, procesul-verbal de consemnare a refuzului de recoltare

probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, din data de 14.07.2012, înscrisul de

consemnare a concentraţiei de alcool pur în aerul expirat emis în urma testării cu aparatul

etilotest marca Drager, seria 01039 - privind pe inculpat (1,44 mg/l), buletinele de

examinare clinică, cererile de analiză şi procesele-verbale de prelevare din data de

14.07.2012, privind determinarea gradului de intoxicaţie etilică a inculpatului [...],

procesele-verbale din 14.07.2012 întocmite de către lucrătorii de poliţie judiciară din

cadrul Serviciului Rutier Constanţa, buletinul de analiză toxicologică - alcoolemie

nr.900-901 din 17.07.2012; fişa UPU emisă de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă

Constanţa, privind examinarea părţi vătămate [...], nr.19422/14.07.2012, raportul de

constatare medico-legală nr. 249/A1 rutier/2012 din data de 30.07.2012 întocmit de către

Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa, notele de constatare tehnică privind

stabilirea stării tehnice şi a avariilor produse la autoturismele implicate în coliziune,

adresa nr. … emisă de către Penitenciarul Poarta Albă la data de 17.07.2012, declaraţiile

14

martorei [...] (persoană vătămată), declaraţiile martorilor [...], [...], [...], declaraţiile

inculpatului [...].

măsuri procesuale dispuse în cursul urmăririi penale

Prin rezoluţia din data de 14 iulie 2012, ora 1230, Parchetul de pe lângă Curtea de

Apel Constanţa a dispus începerea urmăririi penale faţă de inculpatul [...] pentru

săvârşirea infracţiunilor de: „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către

o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge”, prevăzută

de art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002, rep.; „refuz, împotrivire ori sustragere a

conducătorului unui autovehicul, de a se supune recoltării probelor biologice, în vederea

stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei de produse sau substanţe stupefiante ori a

medicamentelor cu efecte similare acestora”, prevăzută de art.87 alin.5 din OUG nr.

195/2002, republicată, „vătămare corporală din culpă”, prevăzută de art.184 alin.1 şi 3

din codul penal, cu aplicarea art.33 lit.a) din codul penal.

În cursul urmăririi penale, inculpatul au fost asistat de către apărător ales.

La data 20 noiembrie 2012, în prezenţa apărătorului ales, domnul avocat [...],

procurorul a procedat la prezentarea materialului de urmărire penală, prilej cu care

inculpatul a solicitat printr-o cerere administrarea unei probe ştiinţifice, în sensul

recalculării alcoolemiei de către Laboratorul de Medicină Legală cu referire la cele două

situaţii stabilite, 1,40 g alcool pur în sânge şi 1,30 g alcool pur în sânge, la o oră diferenţă

de recoltare a probelor, cerere ce a fost respinsă prin rezoluţia procurorului.

II. Judecata

fondul cauzei (analiza probelor şi elementelor de fapt, fapta reţinută în sarcina inculpaţilor)

procedura în faţa instanţei

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa nr. 808/P/2012

din 11.12.2012, a fost sesizată Curtea de Apel Constanţa, cauza formând obiectul

dosarului nr.1455/36/2012.

În şedinţa de judecată din data de 14.02.13, conform art.322 cod procedură penală,

s-a dat citire actului de sesizare al instanţei, inculpatul [...] precizând că solicită aplicarea

procedurii de drept comun, nu în condiţiile art.3201

cod procedură penală.

Pe parcursul judecăţii au fost administrate următoarele mijloace de probă :

audierea inculpatului (susţinerile sale fiind consemnate în procesul-verbal din 14.02.13),

declaraţiile martorilor din lucrări [...], [...], [...], [...], declaraţiile martorului în apărare

[...], înscrisuri în circumstanţiere şi raportul de expertiza medico-legală nr.927/i/2013

privind interpretarea retroactivă a alcoolemiei.

În fapt şi în drept

Pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi judecăţii, instanţa

constată următoarea situaţie de fapt:

La data de 14.07.2012, inculpatul [...] a consumat băuturi alcoolice după care a

condus autoturismul marca Skoda Octavia cu numărul de înmatriculare [...] din staţiunea

Mamaia la Constanţa, producând un accident rutier pe B-dul Alexandru Lăpuşneanu din

15

Municipiul Constanţa - zona „Zodiac" în urma coliziunii cu autoturismul marca BMW cu

numărul de înmatriculare [...] condus de către martora [...]. Sosind la faţa locului, agenţii

de poliţie au procedat la testarea conducătorilor auto cu aparatul de tip Drager. În urma

testării, inculpatul a prezentat valoarea de 1,44 mg/l alcool pur în aerul expirat. Astfel,

conform procedurilor, inculpatul a fost condus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă

Constanţa în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea îmbibaţiei alcoolice

în sânge. Dar, potrivit procesului-verbal întocmit la data de 14.07.2012 de către agentul

de poliţie din cadrul Serviciului Rutier Constanţa, la sediul Spitalului Clinic Judeţean de

Urgenţă Constanţa, în prezenţa medicului de gardă [...] şi a martorului asistent [...], la

solicitarea expresă, inculpatul [...] a refuzat să i se recolteze probe de sânge în vederea

stabilirii alcoolemiei motivând că „îi era teamă de seringi”.

Ulterior, după mai mult de 3 ore de la depistarea în trafic, cu acordul procurorului

(rezoluţia nr.808/P/2012 din 14.07.12, din dosarul de urmărire penală), inculpatul s-a

supus recoltării a 2 probe de sânge şi urină. Conform Buletinelor de analiză toxicologică

alcoolemie nr.900-901/17.07.2012 emise de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală

Constanţa, au rezultat 1,40 gr.%o alcoolemie în sânge (proba I, recoltată la 1210) şi 1,30

gr.%o alcoolemie în sânge (proba II, recoltată la 13

30). Din raportul de expertiză medicolegală

nr.927/i/2013, înregistrat cu nr.A12/3352/2013 din 29.04.13, privind interpretarea

retroactivă a alcoolemiei de către Comisia de specialitate din cadrul INML „Mina

Minovici” Bucureşti, pe baza corelării teoretice a alcoolemiilor stabilite prin mijloace

tehnice (aparatul de tip Drager), analize de laborator a sângelui recoltat de la inculpat

(buletinelor de analiză toxicologică alcoolemie nr. 900-901/17.07.2012) şi cu cea din

calculul teoretic al consumului declarat, a rezultat că la „data de 14.07.2012, la ora 08.13,

inculpatul [...] ar fi avut o alcoolemie teoretică în creştere de cca. 0,45 %o”.

încadrarea juridică;legislaŃia aplicabilă

Art.87 alin.(1) din OUG nr.195/2002 rep. - infracţiunea de „conducere pe drumurile publice a

unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de 0,80 g/l alcool pur în sânge”;

Art.87 alin.(5) din OUG nr.195/2002 rep. – infracţiunea de „refuz, împotrivire ori sustragere a

conducătorului unui autovehicul, de a se supune recoltării probelor biologice, în vederea stabilirii

alcoolemiei ori a prezenţei de produse sau substanţe stupefiante, ori a medicamentelor cu efecte similare

acestora.

Conţinutul diferit al celor 2 infracţiuni, prin trăsăturile constitutive caracteristice

fiecăreia, lipsa vreunei dependenţe între ele, infracţiunea prevăzută de art.87 alin.(1) din

OUG nr.195/2002 republicată, presupunând ca element distinct o îmbibaţie alcoolică de

0,80 g/l alcool pur în sânge în momentul conducerii autoturismului, iar infracţiunea

prevăzută de art.87 alin.(5) din OUG nr.195/2002, republicată, necondiţionând existenţa

faptei penale, de consumul de alcool, ci numai „opoziţia la recoltarea probelor

biologice”, momentele diferite ale consumării, cea dintâi în timpul şofării pe drumurile

publice, cea de-a doua ulterior, cu ocazia constatării şi cercetărilor în vederea calculării

alcoolemiei, sunt elemente care conduc la concluzia posibilităţii coexistenţei celor două

infracţiuni în concurs şi angajarea răspunderii penale pentru amândouă.

16

Astfel, raportat la conţinutul constitutiv al infracţiunilor, fapta inculpatului [...] de

a refuza să se supună recoltării probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, urmare a

conducerii autoturismului la data de 14.07.12, pe raza municipiului Constanţa, întruneşte

elementele constitutive ale infracţiunii de „refuz de a se supune recoltării probelor

biologice în vederea stabilirii alcoolemiei” prev. de art.87 alin.(5) din OUG nr.195/2002

republicată.

Apărarea inculpatului „cum că ar fi fost de acord să i se recolteze sânge în scopul

determinării alcoolemiei” este înlăturată de procesul-verbal de consemnare a refuzului

exprimat de către inculpatul fără echivoc de recoltare probe biologice, în vederea

stabilirii alcoolemiei, din data de 14.07.2012, declaraţiile martorilor [...], [...] care au

precizat că iniţial, inculpatul a cooperat, dar în cele din urmă cu toate insistenţele, a

respins supunerea la recoltarea de probe biologice. Infracţiunea de „refuz de a se supune

recoltării probelor biologice” are consumare instantanee aşa încât revenirea asupra

refuzului consemnat în procesul-verbal nu mai are relevanţă cu privire la existenţa

infracţiunii care s-a comis în momentul în care inculpatul „a spus nu” şi, în fapt, şi-a şi

manifestat conduita negativă, nepermiţând asistentei/medicului să procedeze la recoltarea

probelor. Împrejurarea că la peste 3 ore de la conducerea autoturismului şi consemnarea

refuzului, inculpatul s-a supus recoltării probelor biologice nu înlătura caracterul penal al

faptei prev. de art.87 alin.(5) din OUG nr.195/2002 republicată şi, pe cale de consecinţă,

nici răspunderea penală pentru aceasta. Nici susţinerea că „i-ar fi fost teamă de seringi”

nu este dovedită şi nu este credibilă ţinând seama de circumstanţele personale

inculpatului-aflat la vârsta maturităţii, absolvent de studii universitare şi postuniversitare,

cu atribuţii de instruire a persoanelor cu comportament antisocial.

Conducerea autoturismului sub influenţa alcoolului, pe drumuri publice cu trafic

intens, fiind în plină vară, producerea unui eveniment rutier sunt împrejurări care

evidenţiază pericolul social concret specific infracţiunii conform art.18 cod penal pentru

fapta prev. de art.87 alin.(5) din OUG nr.195/2002 rep., nefiind aplicabile dispoziţiile

art.181

 cod penal.

În concluzie, apărările formulate de către inculpat cu privire la infracţiunea de

„refuz de a se supune recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei” sunt

neîntemeiate, probele administrate, anterior examinate şi evaluate, dovedesc cu

certitudine existenţa faptei, vinovăţia inculpatului şi pericolul social concret al

infracţiunii, impunându-se condamnarea inculpatului pentru infracţiunea prev. de art.87

alin.(5) din OUG nr.195/2002 republicată.

Referitor la fapta prev. de art.87 alin.(1) din OUG nr.195/2002 republicată,

existenţa infracţiunii presupune conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de

către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de 0,80 g/l alcool pur în sânge sau mai

mare, în cauză, inculpatul a condus autoturismul pe drumuri publice, sub influenţa

alcoolului, dar cu o îmbibaţie alcoolică de cca. 0,45 %o g/l alcool pur în sânge conform

raportului de expertiză medico-legală nr.927/i/2013, înregistrat cu nr…./2013 din

29.04.13, privind interpretarea retroactivă a alcoolemiei de către Comisia de specialitate

17

din cadrul INML „Mina Minovici” Bucureşti, pe baza corelării teoretice a alcoolemiilor

stabilite prin mijloace tehnice (aparatul de tip Drager), analize de laborator a sângelui

recoltat de la inculpat (buletinelor de analiză toxicologică alcoolemie nr.900-

901/17.07.2012) şi cu cea din calculul teoretic al consumului declarat;consumul a fost

dovedit de declaraţiile inculpatului coroborate cu declaraţiile martorului [...] şi „lista

meniu” emisă de S.C.”[...]” SA Mamaia, hotel [...].

Deşi, acuzarea a solicitat înlăturarea acestor declaraţii, cererea nu este admisibilă

deoarece nu s-a făcut dovada că „meniul indicat pe internet” (şi în care nu s-ar fi regăsit

sarmalele) se referea la acelaşi eveniment şi, în caz afirmativ, că bucătăria restaurantului

nu avea produsele consumate de inculpat în condiţiile în care este de notorietate gama

mai diversificată în sezonul de vară al localului „[...]” din Mamaia. Buletinele de analiză

toxicologică alcoolemie nr.900-901/17.07.2012 emise de către Serviciul Judeţean de

Medicină Legală Constanţa confirmă susţinerile acuzării că inculpatul a avut o

alcoolemie de 1,40 gr.%o în sânge (proba I, recoltată la 1210) şi de 1,30 gr.%o în sânge

(proba II, recoltată la 1330) ulterior, cu mult de la momentul conducerii autoturismului

pe drumurile publice, însă aceste probe nu demonstrează alcoolemia în timpul comiterii

faptei. Concluzionând, cum potrivit raportului de expertiză medico-legală nr. 927/i/2013,

gradul de alcoolemie prezentat de inculpat la momentul şofării este sub limita admisă de

lege, lipseşte unul din elementele constitutive ale laturii obiective a infracţiunii prev. de

art.87 alin.(1) din OUG nr.195/2002 rep. motiv pentru care, în baza art.11 pct.2 lit.a) –

art.10 lit.”d” cod procedură penală, achită pe inculpat pentru infracţiunea de „conducere

pe drumurile publice a unui autovehicul către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică

de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge”, şi se va dispune achitarea inculpatului.

individualizarea pedepselor

a) principale

Prin urmare, constatându-se existenţa faptei penale de „refuz de a se supune

recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei” săvârşită cu intenţie de

inculpatul [...] se va proceda la condamnarea acestuia.

În consecinţă, pentru individualizarea pedepsei, criteriile prevăzute de art.72 cod

penal, circumstanţele personale inculpatului.

Şi anume, raportat la criteriile de individualizare printre care pericolul social

ridicat al faptei dat de circumstanţele reale ale comiterii acesteia, opunerea manifestată la

recoltarea probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei urmare conducerii pe

drumurile publice a autoturismului sub influenţa alcoolului, lezării relaţiilor sociale

referitoare la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice producând un accident rutier,

pentru a împiedica determinarea alcoolemiei cu certitudine în momentul comiterii faptei,

pedeapsa închisorii este de natură să asigure prevenţia generală, reeducarea inculpatului,

evitarea temporară a pericolului pentru siguranţa circulaţiei rutiere, pentru a răspunde

sentimentelor de indignare, frustrare a opiniei publice, reacţiei extrem de negative din

partea societăţii civile în cazul unor asemenea fapte; la stabilirea cuantumului orientat

18

spre minimul prevăzut de textul incriminator se ţine seama şi de circumstanţele personale

- în vârstă de 40 ani, cu familie organizată, apreciat pozitiv la locul de muncă.

Însă, referitor la modalitatea de executare, circumstanţele personale ale

inculpatului (matur, evoluţie pozitivă în carieră, angajare în muncă cu caracter stabil, cu

locuinţă statornică, are o familie organizată, un copil minor în întreţinere), concluziile

referatului de evaluare potrivit cărora „are perspective reale de reintegrare socială”

determină convingerea că reeducarea sa se poate realiza fără executare, cu suspendare

sub supraveghere în condiţiile art.861

 cod penal, sub un control exercitat de către

autorităţi prin Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa limitat în timp;

conform art.862 cod penal, s-a fixat termenul de încercare prin adăugare la intervalul de 2

ani a cuantumului pedepsei aplicată, iar în baza art.863

 cod penal, pe durata termenului

de încercare, inculpatul se supune măsurilor de supraveghere.

În baza art.359 cod procedură penală, s-a atras atenţia inculpatului asupra

dispoziţiilor art.864

 rap. la art.83 cod penal privind revocarea suspendării executării

pedepsei sub supraveghere, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de

încercare, precum şi în cazul neîndeplinirii cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere

prevăzute de lege.

b) accesorii

În baza art.71 alin.(2) cod penal, se interzice inculpatului exerciţiul drepturilor

prev. de art.64 alin.1 lit.a ( teza a II-a ), b) cod penal.

În baza art.71 alin.(5) cod penal, se suspendă executarea pedepselor accesorii pe

durata suspendării executării pedepsei închisorii.

cheltuieli judiciare

Conform art.191 cod procedură penală, inculpatul [...] a fost obligat la plata sumei

de 2000 lei cheltuieli judiciare către stat; din cuantumul cheltuielilor judiciare, suma de

520 lei a fost achitată de către inculpat, reprezentând onorariului expertizei medicolegale

privind interpretarea retroactivă a alcoolemiei.