Trafic de influenta. Luare de mita

Sentinţă penală 7 din 18.02.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SENTINŢA PENALĂ NR.7

Şedinţa publică din data de 18 februarie 2015

PREŞEDINTE: ……………

GREFIER: ………………

Cu participarea reprezentantei Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Biroul Teritorial Braşov, procuror ……………………

Pe rol fiind pronunţarea asupra procesului penal pornit împotriva inculpatului L. L., trimis în judecată, în stare de libertate,  pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă prev. de art. 291 al. 1 C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000 şi luare de mită prev. de art. 289 al. 1 C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000, ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen.

Dezbaterile asupra cauzei de faţă s-au desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile art. 369 din Noul Cod de procedură penală,  în sensul că au fost înregistrate pe suport audio-video computerizat. 

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Dezbaterile asupra cauzei de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 4 februarie 2015, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

T R I B U N A L U L

 Asupra procesului penal de faţă;

 Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov nr. 48/P/2014 din 21 noiembrie 2014, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului L. L. acuzat de comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C.pen.

În esenţă, prin actul de sesizare, în sarcina inculpatului se reţin următoarele:

Inculpatul L. L. în calitate de inspector şcolar pentru învăţământul primar  –  secţia maghiară  -  în cadrul  I.S.J Covasna,  după  ce i-a  promis  numitei N. M. M., candidat la concursul de ocupare a posturilor didactice – din 21 iulie 2014, că va interveni pe lângă funcţionari din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru obţinerea subiectelor de examen, i-a remis acesteia respectivele subiecte, iar în data de 23 iulie 2014, a primit de la  N. M. M.suma de 600 de lei în schimbul influenţei sale, conform înţelegerii anterioare.

În luna mai 2014 inculpatului L. L. în calitate de inspector şcolar pentru învăţământul primar  –  secţia maghiară  -  în cadrul  I.S.J Covasna,  a efectuat  o inspecţie specială la clasa numitei K. (fostă D.) K., învăţătoare la şcoala Gimnazială din ….,  i-a acordat acesteia nota maximă în mod nemeritat, după care, în legătură cu aceste acţiuni,  în datele de 21 şi 24 iulie 2014, a primit de la K. L., soţul lui K. K.,  alimente în valoare de 150 de lei.

În faza de urmărire penală au fost administrate următoarele probe: înscrisuri  (f. 5-60, f. 155, f. 158, f. 160-182, 194-219, f. 237-248 ); declaraţiile martorilor K. A. M. (f. 183), K. I. (f.188), P. R. (f. 252), L. L. (f. 257), J. K. E. (f. 282), ZS. A. A. (f. 286);  procese verbale de redare convorbiri telefonice şi în mediul ambiental (f. 144-154, f. 220-236, f. 249-251, f. 255, f. 261-281, f. 291-334); declaraţia suspectei K. K. (f. 124-127); declaraţiile inculpatului  K. L.(f. 105-108, f. 119-120); declaraţiile inculpatei N. M. M. (f. 131-134, f. 141-143); declaraţiile inculpatului L. L. (f. 67-72, f. 89-92, f. 101).

În aceeaşi faza procesuală, inculpatul L. L. a fost reţinut în baza ordonanţei nr. 48/P/2014 din 5 septembrie 2014 pentru 24 de ore, începând cu data de 5 septembrie 2014 ora 14,00 până la  data de 6 septembrie 2014 ora 14,00 iar prin ordonanţa din 6 septembrie 2014 s-a dispus faţă de inculpat luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 30 de zile începând cu data de 6 septembrie 2014 până la data de 05 octombrie 2014. La expirarea celor 30 de zile procurorul prin ordonanţa din 6 octombrie 2014 a constatat încetată de drept această măsură.

În procedura de cameră preliminară inculpatul nu a formulat cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi nici din oficiu nu au fost invocate motive de nelegalitate a actului de sesizare, a probelor administrate în faza de urmărire penală şi a celorlalte acte de urmărire penală, astfel, că prin încheierea din 7 ianuarie 2015 pronunţată în camera de consiliu, judecătorul de cameră preliminară de la această instanţă, în temeiul art. 346 al. 2 C.pr.pen., a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând totodată începerea judecăţii privind pe inculpatul L. L..

La termenul de judecată din data de 4 februarie 2015, după citirea actului de sesizare şi aducerea la cunoştinţă a drepturilor procesuale, inculpatul L. L. a arătat că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina lui prin actul de sesizare, solicitând ca judecata să se desfăşoare numai pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală pe care le cunoaşte şi le însuşeşte, conform procedurii recunoaşterii prevăzută de art. 375 C.pr.pen.

Pe baza probatoriului administrat în cauză, a rezultat următoarea stare de fapt:

Inculpatul L. L. a deţinut funcţia de inspector şcolar la învăţământul primar – secţia maghiară din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna din 01 februarie 1990.

Folosindu-se de calitatea de inspector şcolar, în data de 17 aprilie 2014, inculpatul L. L. a obţinut de la K. A. M. variantele de subiecte ce urma a fi date la examenul de titularizare din 21 iulie 2014. K. A. M. deţinea la acea dată funcţia de director al Şcolii Gimnaziale …. din …., judeţul Covasna şi, totodată, era plătită de Ministerul Educaţiei Naţionale să elaboreze subiectele la limba maghiară pentru examenele de definitivat şi titularizare din anul 2014 (f. 90, f. 160-187).

N. M. –M. a deţinut calitatea de învăţătoare la Şcoala din Păpăuţi, jud. Covasna, în anul Şcolar 2013-2014.

În luna iunie 2014, N. M. M. s-a întâlnit cu inspectorul şcolar L. L., ocazie cu care au discutat despre examenul de titularizare ce urma să aibă loc în 21 iulie 2014.

În acest context, inspectorul şcolar L. L. i-a propus acesteia să-i înmâneze cele trei variante de subiecte ce se vor da la examenul din 21 iulie 2014, dându-i de înţeles că le are de la cineva din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi că va trebui să fie răsplătit pentru acest serviciu. Conform înţelegerii, N. M. M. a acceptat să ofere o sumă de bani numai după examenul din 21 iulie 2014, după ce va verifica veridicitatea subiectelor. 

În cuprinsul declaraţiei din 05 septembrie 2014, L. L. a arătat: când i-am spus ce să înveţe, eu i-am adăugat faptul că am subiectele respective de la o anumită persoană, fără a-i da vreun nume exact. Dar vreau să menţionez că eu nu cunoşteam pe nimeni din cei care făceau subiectele, doar am minţit-o pe ea ca să obţin nişte bani (f. 69).

Astfel, în data de 23 iulie 2014, după ce a susţinut examenul şi a constatat că variantele de subiecte primite de la L. L. au corespuns cu cele date la examenul de titularizare, N. M. M. i-a oferit inspectorului şcolar L. L. suma de 600 de lei pentru a-i da persoanelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale care-i furnizase subiectele date la examenul din 21 iulie 2014, pentru ocuparea unei funcţii didactice în judeţul Covasna.

Mai exact, în data de 23 iulie 2014, la ora 15:34, N. M. M. l-a contactat telefonic pe inculpatul L. L. căruia i-a solicitat o întâlnire în ziua respectivă. Astfel, la ora 17:39, N. M. M. l-a sunat din nou pe L. L. şi i-a comunicat că este în apropierea locuinţei acestuia, în faţa florăriei. După ce s-au întâlnit pe terasa unui restaurant din Sf. Gheorghe şi s-au aşezat la masă, la un moment dat, N. M. M. s-a ridicat şi a mers la un bancomat Raiffeisen Bank de unde a ridicat suma de 1000 de lei. După ce s-a întors înapoi la masă, i-a dat inculpatului L. L. suma de 600 de lei introduşi într-o cutie de medicamente (f. 144-158).

În timp ce o aştepta pe inculpata N. M. M. să revină, inculpatul L. L. a fost sunat de soţia sa căreia i-a transmis că este la o întâlnire ”profitabilă”: (…)

F: Şi atunci de ce nu vii?

L.L. : De aia, că am trimis pe cineva să scoată bani din bancă.

F: Doamne fereşte!

L.L.: Na, totul are un preţ mamă, nu merge aşa!(f. 146-148).

Ambii inculpaţi au recunoscut săvârşirea faptelor descrise anterior.

Inculpatul K. L.este căsătorit cu K. (fostă D.) K., care a ocupat postul de învăţătoare la Şcoala din …. în anul şcolar 2013-2014. Începând cu luna martie 2014, inspectorul L. L. a efectuat mai multe inspecţii la clasa suspectei K. K., acordându-i acesteia nota maximă deşi nu merita. Faptul că inspectorul i-a acordat numitei K. K. nota maximă pe nedrept, rezultă atât din declaraţiile inculpatului L. L. cât şi din împrejurarea că suspecta nu cunoaşte deloc limba română, aspect relevant în contextul în care la una dintre orele la care a asistat inspectorul şcolar, aceasta trebuia să vorbească în limba română (f. 238-246).

Astfel, după ce L. L. şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, în luna iulie 2014, în timp ce K. K. susţinea examenul de titularizare,  K. L. s-a întâlnit cu  inspectorul şcolar L. L. şi i-a dat 10 kg de caş, iar în data de 24 iulie 2014 i-a mai dat un litru de palincă (ambele evaluate la suma de 150 de lei), atât drept mulţumire pentru notele acordate cât şi pentru a-i  acorda ajutor lui K. K. pentru obţinerea unui post de învăţător la o şcoală mai aproape de domiciliul acesteia (f. 220-237).

În drept, fapta inculpatului L. L. care, în calitate de inspector şcolar pentru învăţământul primar  –  secţia maghiară  -  în cadrul  I.S.J Covasna,  după  ce i-a  promis  numitei N. M. M., candidat la concursul de ocupare a posturilor didactice – din 21 iulie 2014, că va interveni pe lângă funcţionari din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru obţinerea subiectelor de examen, i-a remis acesteia respectivele subiecte, iar în data de 23 iulie 2014, a primit de la  N. M. M. suma de 600 de lei în schimbul influenţei sale, conform înţelegerii anterioare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

Fapta inculpatului L. L. care, în calitate de inspector şcolar pentru învăţământul primar  –  secţia maghiară  -  în cadrul  I.S.J Covasna,  a efectuat în luna mai 2014 o inspecţie specială la clasa numitei K. (fostă D.) K., învăţătoare la Şcoala Gimnazială din ….,  i-a acordat acesteia nota maximă în mod nemeritat, după care, în legătură cu aceste acţiuni,  în datele de 21 şi 24 iulie 2014, a primit de la K. L., soţul lui K. K.,  alimente în valoare de 150 de lei, întruneşte elementele constitutive ale  infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Ambele infracţiuni au fost comise în condiţiile concursului de infracţiuni, prev. de art. 38 alin. (1) din C.pen. deoarece s-au petrecut prin acţiuni distincte, înainte ca inculpatul să fie condamnat definitive pentru vreuna dintre ele.

Instanţa concluzionează că probele administrate în cauză au dovedit dincolo de orice îndoială rezonabilă vinovăţia inculpatului L. L. la comiterea infracţiunilor descrise anterior, urmând a dispune condamnarea acestuia.

În procesul de individualizare a pedepselor instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă fixate în textele incriminatoare reduse cu 1/3 potrivit art. 396 al. 10 C.pr.pen.

Stabilirea pedepsei se va face în raport de gravitatea infracţiunilor săvârşite şi periculozitatea inculpatului care se evaluează având în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 74 C.pen., respectiv, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, starea de pericol creată pentru valoarea socială ocrotită prin normele de incriminare, rezultatele produse, motivul săvârşirii infracţiunilor, conduita inculpatului după comiterea infracţiunilor şi în timpul procesului, nivelul de educaţie, vârstă, stare de sănătate, situaţia familială şi socială.

 Inculpatul L. L. are vârsta de 61 de ani, studii medii, profesia de baza învăţător, fost inspector şcolar, în prezent este pensionar, este căsătorit fără copii minori în întreţinere şi nu are antecedente penale.

 Fără a da o pondere mai mare împrejurărilor ce caracterizează faptele săvârşite de către inculpat sau a aspectelor ce conturează personalitatea inculpatului, întrucât aceste criterii de individualizare a pedepsei se intercondiţionează reciproc, evaluarea gravităţii infracţiunilor şi a periculozităţii inculpatului se va realiza, în concret, având în vedere următoarele împrejurări: valoarea mică a bunurilor primite ca mită şi a sumei primită în schimbul influenţei;  inculpatul a colaborat cu organele de anchetă, iar în faţa instanţei a recunoscut comiterea faptelor în împrejurările descrise în actul de sesizare, solicitând ca judecata să se desfăşoare doar pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform procedurii recunoaşterii sens în care potrivit art. 396 al. 10 C.pr.pen., acesta beneficiind de reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă prevăzute în textele incriminatoare; vârsta înaintată, nivelul de educaţie – studii medii, profesia de baza – învăţător, situaţia familială şi socială - inculpatul este căsătorit, fără copii minori în întreţinere, se bucură de stabilitate materială şi financiară şi nu are antecedente penale. 

Analiza comparativă a acestor criterii de individualizare a pedepsei, justifică aplicarea unor pedepse orientate spre minimul special, redus cu 1/3 potrivit art. 396 al. 10 C.pr.pen.

Având în vedere funcţia pe care inculpatul a avut-o şi de care s-a folosit la comiterea celor două infracţiuni, aceea de inspector şcolar, instanţa apreciază că în cauză nu se justifică reţinerea circumstanţei atenuante prev. de art. 75 al. 2 lit. b C.pen., folosul injust redus, obţinut de către inculpat prin comiterea faptelor a fost avut în vedere de către instanţă  la orientarea pedepselor spre minimul special prevăzut de lege, redus cu 1/3 conform art. 396 al. 10 C.pr.pen. 

Astfel, pentru infracţiunea de trafic de influenţă prev. de art. 291 al. 1 C.pen., raportat la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen., se va aplica inculpatului L. L. pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare, iar pentru infracţiunea de luare de mită prev. de art. 289 al. 1 C. pen., raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 396 al. 10 C. pr. pen. şi art. 66 al. 2 şi 3 C. pen., se va aplica  acelaşi inculpat pedeapsa de 2 ani şi 5 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C. pen., pe o perioadă de 2 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, inclusiv funcţia de inspector şcolar.

În baza art. 65 al. 1 C. pen., va interzice inculpatului exercitarea  drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C. pen., ca pedeapsă accesorie.

Cele două infracţiuni, fiind comise prin acţiuni distincte, înainte de a fi condamnat pentru vreuna dintre ele, în baza art. 38 al. 1, art. 39 al. 1 lit. b, art. 45 al. 1 C.pen., se va aplica inculpatului L. L. pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani şi 5 luni închisoare, la care se va adauga un spor de 7 luni închisoare, în final, se va aplica inculpatului L. L. pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C. pen., pe o perioadă de 2 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, inclusiv funcţia de inspector şcolar.

În baza art. 45 al. 5 C.pen., raportat la art. 45 al. 1 C.pen., se va aplica inculpatului, alături de pedeapsa închisorii şi pedeapsa complementară, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În raport de circumstanţele personale ale inculpatului, apreciind că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea pedepsei, inculpatul nu va mai comite alte infracţiuni, în baza art. 91 C. pen., se va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, stabilit potrivit art. 92 al. 1 C. pen, care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 93 al. 1 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul L. L. se v a supune următoarelor măsuri de supraveghere:

- se va prezenta la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

- va primi vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- va anunţa, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- va comunica schimbarea locului de muncă;

- va comunica informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 al. 2  lit. b C. pen., se va impune inculpatului L. L. să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune  Covasna sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C. pen., va obliga pe inculpatul L. L. ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei mun. Sf. Gheorghe, sau în cadrul Atelierului de Muncă în Folosul Comunităţii, situat în spaţiul Liceului „Nicolae Titulescu” Braşov, din mun. Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 125, jud. Braşov, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condiţiile prev. de art. 57 din Legea nr. 253/2013.

În baza art. 404 al. 2 C. pr. pen., va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen., conform cărora, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei aplicate.

Se va constata că inculpatul L. L. a fost reţinut începând cu data de 5 septembrie 2014 ora 14,00 şi până la data de 6 septembrie 2014 ora 14,00.

În baza art. 404 al. 4 lit. c C.pr.pen., se va menţine măsura asiguratorie a sechestrului, dispusă prin ordonanţa procurorului din data de 09.09.2014 asupra sumei de 750 lei, ridicată de la inculpatul L. L. şi consemnată la CEC Bank Sucursala Braşov, conform recipisei nr. 949484/1 din 11.09.2014.

 În baza art. 291 al. 2 C.pen., art. 289 al. 3 C. pen. şi art. 112 lit. e C. pen.,  se va dispune confiscarea specială  de la inculpatul L. L. a sumei de 750 lei reprezentând echivalentul în bani al mitei, precum şi suma primită de acesta în schimbul influenţei.

În baza art. 272 al. 1 C.pr.pen., raportat la art. 274 al. 1 teza finală C.pr.pen., onorariul apărătorului din oficiu ( av. R. Zs. ) care a acordat asistenţă juridică inculpatului în cursul judecăţii, în sumă de 200 lei, se va avansa din fondul special al Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului

În baza art. 274 al. 1 C. pr. pen., va obliga pe inculpatul L. L. să plătească statului suma de 1.200 lei cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

În baza art. 291 al. 1 C.pen., raportat la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul L. L., fiul lui  F. şi A.,  născut la data de …., în comuna …., judeţul ….., cetăţean român, studii medii, profesia învăţător, fost inspector şcolar în cadrul ISJ Covasna, în prezent pensionar, căsătorit, fără copii minori în întreţinere, stagiul militar satisfăcut, domiciliat în mun. ……………………., CNP ………………….., fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

În baza art. 289 al. 1 C. pen., raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 396 al. 10 C. pr. pen. şi art. 66 al. 2 şi 3 C. pen., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 5 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C. pen., pe o perioadă de 2 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, inclusiv funcţia de inspector şcolar, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită.

În baza art. 65 al. 1 C. pen., interzice inculpatului exercitarea  drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C. pen., ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 38 al. 1, art. 39 al. 1 lit. b, art. 45 al. 1 C.pen., aplică inculpatului L. L. pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani şi 5 luni închisoare, la care adaugă un spor de 7 luni închisoare, în final, aplică inculpatului L. L. pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C. pen., pe o perioadă de 2 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, inclusiv funcţia de inspector şcolar.

În baza art. 45 al. 5 C.pen., raportat la art. 45 al. 1 C.pen., aplică inculpatului, alături de pedeapsa închisorii şi pedeapsa complementară, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 91 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi potrivit art. 92 al. 1 C. pen., stabileşte pentru inculpatul L. L. un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 93 al. 1 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul L. L. trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 al. 2  lit. b C. pen., impune inculpatului L. L. să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune  Covasna sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C. pen., obligă pe inculpatul L. L. ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei mun. Sf. Gheorghe, sau în cadrul Atelierului de Muncă în Folosul Comunităţii, situat în spaţiul Liceului „Nicolae Titulescu” Braşov, din mun. Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 125, jud. Braşov, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condiţiile prev. de art. 57 din Legea nr. 253/2013.

În baza art. 404 al. 2 C. pr. pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen., conform cărora, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei aplicate.

Constată că inculpatul L. L. a fost reţinut începând cu data de 5 septembrie 2014 ora 14,00 şi până la data de 6 septembrie 2014 ora 14,00.

În baza art. 404 al. 4 lit. c C.pr.pen., menţine măsura asiguratorie a sechestrului, dispusă prin ordonanţa procurorului din data de 09.09.2014 asupra sumei de 750 lei, ridicată de la inculpatul L. L. şi consemnată la CEC Bank Sucursala Braşov, conform recipisei nr. 949484/1 din 11.09.2014.

 În baza art. 291 al. 2 C.pen., art. 289 al. 3 C. pen. şi art. 112 lit. e C. pen.,  dispune confiscarea specială  de la inculpatul L. L. a sumei de 750 lei reprezentând echivalentul în bani al mitei, precum şi suma primită de acesta în schimbul influenţei.

În baza art. 272 al. 1 C.pr.pen., raportat la art. 274 al. 1 teza finală C.pr.pen., onorariul apărătorului din oficiu ( av. R. Zs. ) care a acordat asistenţă juridică inculpatului în cursul judecăţii, în sumă de 200 lei, se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului

În baza art. 274 al. 1 C. pr. pen., obligă pe inculpatul L. L. să plătească statului suma de 1.200 lei cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.02.2015.

PREŞEDINTE GREFIER