Lovire sau alte violente. Limitele aplicarii pedepsei

Decizie 334 din 29.04.2015


DREPT PENAL

Lovire sau alte violente. Limitele aplicarii pedepsei

- Art. 193 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art.5 Noul Cod penal

- Art. 77 lit. d) Cod penal

- Art. 224 alin. 2 Cod penal

- Art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal

Pedeapsa stabilita în alte limite decât cele prevazute de lege. Infractiunea de lovire sau alte violente. Art. 193 alin. 2 Cod penal.

Omisiunea retinerii prevederilor art. 77 lit. d) din Codul penal. Savârsirea infractiunii de catre un infractor major împreuna cu un minor. Infractiunea de violare de domiciliu. Art. 224 alin. 2 Cod penal

Curtea de Apel Oradea, Sectia penala

Decizia penala nr. 334 din 29 aprilie 2015

Prin sentinta penala nr. 12 din 27 ianuarie 2015, pronuntata J. C., în baza art.224 alin.2 noul Cod penal cu aplicarea art.5 Noul Cod penal a fost condamnat inculpatul M.I., fiul lui I, si G.I., pentru savârsirea infractiunii de violare de domiciliu parte vatamata O. N. (pct.2 rechizitoriu), la 6 luni închisoare.

În baza art.193 alin 1 noul Cod penal cu aplicarea art.5 Noul Cod penal a fost condamnat acelasi inculpat M.I. pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente parte vatamata Z. G. ( pct.2 rechizitoriu) 4 luni închisoare.

În baza art.224 alin.2 noul Cod penal cu aplicarea art.5 Noul Cod penal a fost condamnat acelasi inculpat M.I. pentru savârsirea infractiunii de violare de domiciliu– parte vatamata B. A. (pct.3 rechizitoriu) la 6 luni închisoare.

În baza art. 234 alin1 lit.d cu aplicarea art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat M.I. pentru savârsirea infractiunii de tâlharie, - parte vatamata B. A. (pct.3 rechizitoriu), la 3 ani închisoare.

 În baza art.193 alin 2 noul Cod penal cu aplicarea art.5 Noul Cod penal a fost condamnat acelasi inculpat M.I. pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente - parte vatamata D. S. (punctul 4 din rechizitoriu) la 5 luni închisoare.

În baza art. 38 alin. (1) si alin. (2) Cod penal. rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care a fost adaugat un spor de 7 luni închisoare, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa finala de 3 ani si 7 luni închisoare.

În baza art. 67 alin. (1) coroborat cu art. 68 alin. (1) lit. b) Cod penal i s-a interzis inculpatului cu titlu de pedeapsa complementara, pe o durata de 2 (doi) ani de la ramânerea definitiva a prezentei hotarâri, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a (dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în orice alte functii publice) si lit. b (dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat).

În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) si b) Cod penal i s-a interzis inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritatile publice sau în orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a alege de la ramânerea definitiva a prezentei sentinte si pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

În baza art. 91 Cod penal s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere si s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, conform dispozitiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. (1) Cod penal inculpatul a fost obligat ca pe durata termenului de supraveghere sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Satu Mare, la datele fixate de acesta;

b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

d) sa comunice schimbarea locului de munca;

e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

În baza art. 93 alin. (2) lit. d) Cod penal i s-a impus condamnatului sa execute urmatoarea obligatie : sa nu paraseasca teritoriul României fara acordul instantei.

S-a decis ca în baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii în cadrul Asociatia S. Satu Mare, judet Satu Mare sau în cadrul Asociatiei P. Carei, judet Satu Mare, pe o perioada de 60 de zile lucratoare.

În baza art. 91 alin. (4) Cod penal i s-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 Cod penal.

S-a constatat ca inculpatul a fost cercetat si judecat în stare de libertate.

În baza art. 224 alin.2 noul Cod penal cu aplicarea art.5 Noul Cod penal, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod penal cu aplicarea art.41 Noul Cod penal a fost condamnat inculpatul P. I. pentru savârsirea infractiunii de violare de domiciliu - parte vatamata B. A. (pct.3 rechizitoriu) la 6 luni închisoare.

În baza art. 234 alin.1 lit.d cu aplicarea art.5 N Cod penal cu aplicarea art.396 alin.10 cu aplicarea art.41 Noul Cod penal a fost condamnat acelasi inculpat P. I. pentru savârsirea infractiunii de tâlharie - parte vatamata B. A. (pct.3 rechizitoriu), la 2 ani închisoare.

În baza art. 38 alin. (1) si alin. (2) Cod penal. rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care a fost adaugat un spor de 2 luni închisoare, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa finala de 2 ani si 2 luni închisoare în regim de detentie.

În baza art. 67 alin. (1) coroborat cu art. 68 alin. (1) lit. b) Cod penal i s-a interzis inculpatului cu titlu de pedeapsa complementara, pe o durata de 2 (doi) ani dupa executarea pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a (dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în orice alte functii publice) si lit. b (dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat).

În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) si b) Cod penal i s-a interzis inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritatile publice sau în orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a alege, de la ramânerea definitiva a prezentei sentinte si pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

 S-a constatat ca inculpatul a fost cercetat si judecat în stare de libertate.

 S-a luat act ca în cauza nu exista constituire de parti civile prejudiciile fiind recuperate integral.

În baza art. 274 alin. (1) Cod procedura penala au fost obligati inculpatii la plata sumei de câte 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre de stat, din care suma de 600 lei va fi virata pentru avocat din oficiu G. R. conform delegatiei nr.52 din 18.02.2014.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Carei din 16.12.2013 în dosar nr. …/P/2012 au fost trimis în judecata inculpatii M. I. pentru savârsirea infractiunilor de: violare de domiciliu, prev. si ped. de art.192 alin.2 Cod Penal, cu aplicarea prevederilor art.75 lit.c Cod penal. - parte vatamata O. N. (pct.2 rechizitoriu), lovire sau alte violente, prev. si ped. de art. 180 alin.1 Cod penal - parte vatamata Z. G. ( pct.2 rechizitoriu), violare de domiciliu, prev. si ped. de art. 192 alin.2 Cod penal – parte vatamata B. A. ( pct.3 rechizitoriu), tâlharie, prev. si ped. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit.”b” si alin.2 ind.1 lit. a si c Cod penal - parte vatamata B.A. (pct.3 rechizitoriu), lovire sau alte violente, prevazuta si pedepsita de art. 180 alin. 2 Cod penal - parte vatamata D. S. ( punctul 4 din rechizitoriu ), cu aplicarea prevederilor art. 33 alin.1 lit.a) Cod penal, P. I pentru savârsirea infractiunilor de violare de domiciliu , prev. si ped. de art. 192 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea prevederilor art. 37 alin.1 lit.”a” Cod penal. si art. 61 Cod penal. - parte vatamata B. A. ( pct.3 rechizitoriu), tâlharie, prev. si ped. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit.”b” si alin.2 ind.1 lit.a si c Cod penal., cu aplicarea prevederilor art. 37 alin.1 lit.”a” Cod penal. si art. 61 Cod penal. - parte vatamata B. A. (pct.3 rechizitoriu), cu aplicarea prevederilor art. 33 alin.1 lit.a Cod penal.

Din probatoriul administrat în cauza instanta a retinut în fapt urmatoarele:

La data de 21.03.2012, în jurul orelor 17:00, partea vatamata P. E. era la domiciliu, împreuna cu persoana vatamata Z. G., timp în care a intrat în curtea locuintei acesteia inculpatul M. I. care a avut o altercatie cu persoana vatamata Z.G. Partea vatamata P. E. a intervenit între cei doi pentru a-i desparti, dar a fost lovita de inculpatul M. I. peste mâna stânga. La fata locului a aparut si inculpatul M.F. care a intrat în curtea partii vatamate P. E., a lovit-o pe persoana vatamata Z. G. cu picioarele în spate, pentru a-l ajuta sa scape pe inculpatul M. I.

Partea vatamata P.E. a solicitat celor doi învinuiti sa paraseasca curtea locuintei sale, iar acestia s-au conformat. La data de 22.03.2012 partea vatamata P. E. a formulat plângere prealabila împotriva celor doi învinuiti cu privire la savârsirea infractiunilor de violare de domiciliu si lovire sau alte violente, dar la data de 12.04.2012 si-a retras plângerea formulata.

Persoana vatamata Z.G. nu a formulat plângere prealabila pentru infractiunea de lovire sau alte violente, fapta prev. si ped. de art. 180 alin.1 Cod penal. împotriva inculpatului M. F.

S-a constatat ca în cauza nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii de violare de domiciliu, în forma prevazuta de art. 192 alin. 2 Cod penal, întrucât învinuitii nu au patruns împreuna în curtea partii vatamate, ci separat, iar la solicitarea partii vatamate de a parasi imobilul s-au conformat. În ceea ce priveste forma prevazuta de art. 192 alin.1 Cod penal a infractiunii de violare de domiciliu, care s-ar putea retine în sarcina învinuitilor, în cauza a intervenit retragerea plângerii partii vatamate, existând astfel un caz de împiedicare a punerii în miscare a actiunii penale.

În drept faptele inculpatului M. I., care la data de 21.03.2012, în jurul orelor 17:00, a patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate P.E. din localitatea Pir, judetul Satu Mare, unde a avut o altercatie cu persoana vatamata Z. G., iar în timpul acesteia a lovit-o pe partea vatamata P. E. întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de violare de domiciliu, prev. si ped. de art.192 alin.1 Cod Penal – parte vatamata P. E. si lovire sau alte violente, prev. si ped. de art. 180 alin.1 Cod penal. Penal – parte vatamata P. E.

Faptele inculpatului M. F., care la data de 21.03.2012, în jurul orelor 17:00, a patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate P. E. din localitatea Pir, judetul Satu Mare, unde a lovit-o cu picioarele pe persoana vatamata Z. G., întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de violare de domiciliu, prev. si ped. de art.192 alin.1 Cod penal, cu aplicarea prevederilor art. 99 alin.3 Cod penal. – parte vatamata P. E. si lovire sau alte violente, prev. si ped. de art. 180 alin.1 Cod penal. Penal, cu aplicarea prevederilor art. 99 alin.3 Cod penal. – persoana vatamata Z.G.

La data de 19.04.2012 , în jurul orelor 22.00, în timpul noptii, partea vatamata O. N. si partea vatamata Z. G. s-au întâlnit în apropierea locuintei partii vatamate O.N. cu inculpatul M.F., care a fugit la domiciliu în momentul în care i-a vazut si s-a întors la locuinta partii vatamate O.N., dupa circa 10 minute, fiind însotit de fratele sau, inculpatul M.I., înarmati cu o bâta, respectiv cu o sapa, cu care au început sa loveasca în poarta partii vatamate O. N., cerându-i partii vatamate sa iasa din locuinta si sa vina sa se bata cu cei doi învinuiti.

 Partile vatamate O. N. si Z. G. s-au înarmat cu câte o bâta si au mers la gardul dinspre poarta al curtii, încercând sa-i loveasca pe cei doi învinuiti peste gard, iar învinuitii încercau sa le loveasca pe partile vatamate dinspre strada.

La locul conflictului a venit numita P. G., mama învinuitilor M. I. si M.F., care a încercat sa-i desparta pe cei implicati în altercatie, astfel ca a împins-o pe partea vatamata Z. G. din fata portii, moment în care s-a dezechilibrat si a cazut în curtea imobilului partii vatamate O. N.

Partile vatamate O.N. si Z.G. au aruncat bâtele si au mers la P.G. sa vada ce s-a întâmplat timp în care învinuitii M.I. si M. F. au intrat în curtea partii vatamate O.N., inculpatul M. F. a lovit-o pe partea vatamata O. N. cu bâta peste mâna stânga, iar inculpatul M. I. i-a dat un pumn în fata partii vatamate Z.G.

În continuare, învinuitii M.I. si M. F., cu acordul partii vatamate O. N., au transportat-o pe numita P.G. în casa partii vatamate O. N. si au telefonat la serviciul de urgenta, iar inculpatul M.I. a plecat la domiciliul acestuia. La scurt timp si-a revenit din lesin si P.G. si a plecat la domiciliu însotita de fiul ei, inculpatul M. F.

Partea vatamata O. N. a formulat plângere prealabila împotriva învinuitilor M. I. si M. F. pentru infractiunea de lovire sau alte violente la data de 26.04.2012, consemnata de organele de politie într-un proces verbal, nu a prezentat un certificat medico-legal si solicita trimiterea în judecata a inculpatului M.F. pentru aceasta infractiune.

Partea vatamata Z. G. nu a formulat plângere prealabila pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente fata de inculpatul M. I., dar cu ocazia audierii de catre organele de politie la data de 02.05.2012 a declarat ca întelege sa formuleze plângere prealabila fata de inculpatul M. I. si, ulterior a solicitat trimiterea în judecata a acestuia, fara a prezenta un certificat medico-legal care sa ateste numarul de zile de îngrijiri medico-legale, fiind astfel îndeplinite conditiile de procedibilitate prevazute de art. 284 alin.1 Cod procedura penala.

În drept faptele inculpatului M. I., care, la data de 19.04.2012, în jurul orelor 22.00, în timpul noptii, împreuna cu inculpatul M. F., a patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate O. N. din localitatea Pir, judetul Satu Mare, unde i-a dat un pumn în fata partii vatamate Z. G., întruneste elementele constitutive ale infractiunilor de violare de domiciliu, prev. si ped. de art.192 alin.2 Cod Penal, cu aplicarea prevederilor art.75 lit. c Cod penal. - parte vatamata O. N. si lovire sau alte violente, prev. si ped. de art. 180 alin. 1 Cod penal - parte vatamata Z. G. cu aplicarea prevederilor art. 33 alin.1 lit.a Cod penal.

 Faptele inculpatului M. F., care la data de 19.04.2012, în jurul orelor 22.00, în timpul noptii, împreuna cu inculpatul M. I., a patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate O. N. din localitatea Pir, judetul Satu Mare, unde a lovit-o cu o bâta, pe care o avea asupra sa, pe partea vatamata O.N., întruneste elementele constitutive ale infractiunilor de violare de domiciliu, prev. si ped. de art.192 alin.2 Cod Penal, cu aplicarea prevederilor art. 99 alin.3 Cod penal. - parte vatamata O. N. si lovire sau alte violente, prev. si ped. de art. 180 alin.1 Cod penal., cu aplicarea prevederilor art. 99 alin.3 Cod penal - parte vatamata O. N. cu aplicarea prevederilor art. 33 alin.1 lit.a Cod penal.

În data de 05.05.2012, în jurul orelor 21.00, trecând prin dreptul locuintei partii vatamate B. A., care se afla în curtea casei, inculpatul M. I., pe motiv ca i-a cerut acestuia tutun si a fost refuzat si înjurat, a patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate, pe poarta de la strada închisa dar neasigurata si i-a aplicat partii vatamate mai multe lovituri cu pumnii si picioarele, iar aceasta a lesinat. În acest timp a intrat în curtea casei si inculpatul P. I., prin escaladarea gardului, cu intentia declarata de acesta de a-i desparti pe cei doi, dar, observând ca partea vatamata a lesinat în urma loviturilor primite de la inculpatul M.I., inculpatul P. I. a luat cheia de la lacatul cu care era încuiata usa casei, cheie agatata într-un cui la intrarea în aceasta, a descuiat lacatul, a intrat în locuinta si a sustras un aparat DVD si trei boxe, dupa care a iesit din casa si, împreuna cu inculpatul M. I., s-a deplasat la domiciliu (cei doi învinuiti sunt frati vitregi si locuiesc în acelasi imobil), iar bunurile sustrase le-au ascuns sub pat, în camera în care dormeau, fiind predate ulterior organelor de politie.

Partea vatamata a suferit leziuni traumatice în urma loviturilor primite, care au necesitat pentru vindecare un nr. de 7-8 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr. 577/I/a/221 din 07.05.2012 eliberat de Serviciul de Medicina Legala Satu Mare.

Prejudiciul cauzat prin sustragerea bunurilor mentionate este de 250 lei, a fost recuperat prin restituirea acestora, iar partea vatamata nu se mai constituie parte civila în procesul penal, dar solicita trimiterea în judecata a învinuitilor.

Din coroborarea probelor administrate în cauza (declaratiile partii civile, declaratiile învinuitilor si declaratia martorului P. M. – cea care a fost sesizata de partea vatamata despre agresiunea suferita de aceasta, la scurt timp de la producere), rezulta ca fiecare dintre învinuiti era constient de activitatea celuilalt inculpat, chiar daca inculpatul M. I. a exercitat violentele asupra partii vatamate, iar inculpatul P. I. a realizat sustragerea bunurilor (desi initial partea vatamata a declarat ca a fost agresat de ambii învinuiti, aspect pe care l-a relatat si martorei P. M.), iar ulterior învinuitii au parasit împreuna curtea locuintei partii vatamate si au ascuns bunurile sustrase, existând astfel o întelegere cel putin tacita, daca nu explicita între învinuiti cu privire la modalitatea de savârsire a faptelor, acestia fiind coautori la infractiunea de tâlharie.

În drept faptele inculpatului M. I., care în data de 05.05.2012, în jurul orelor 21.00, în timpul noptii, a patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate B. A., pe poarta de la strada închisa dar neasigurata si i-a aplicat partii vatamate mai multe lovituri cu pumnii si picioarele (leziunile traumatice suferite de partea vatamata au necesitat pentru vindecare un nr. de 7-8 zile de îngrijiri medicale), iar aceasta a lesinat, timp în care, în întelegere cu inculpatul M. I., inculpatul P. I. a patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate B. A., prin escaladarea gardului de la strada si a sustras din locuinta, folosind fara drept chei adevarate, mai multe bunuri, transportate ulterior de cei doi învinuiti si ascunse la locuinta comuna a acestora, întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de violare de domiciliu, prev. si ped. de art. 192 alin.2 Cod penal si tâlharie, prev. si ped. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit.”b” si alin.2 ind.1 lit.a si c Cod penal cu aplicarea prevederilor art. 33 alin.1 lit.a Cod penal.

Faptele inculpatului P. I. care în data de 05.05.2012, în jurul orelor 21.00, în timpul noptii, a patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate B.A., prin escaladarea gardului de la strada si în timp ce inculpatul M. I. exercita violente asupra partii vatamate în curtea locuintei, în întelegere cu inculpatul M. I., a sustras din locuinta, folosind fara drept chei adevarate, mai multe bunuri, transportate ulterior de cei doi învinuiti si ascunse la locuinta comuna a acestora, întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de violare de domiciliu, prev. si ped. de art. 192 alin.2 Cod penal, cu aplicarea prevederilor art. 37 alin.1 lit.”a” Cod penal. si art. 61 Cod penal. si tâlharie, prev. si ped. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit.”b” si alin.2 ind.1 lit.a si c Cod penal., cu aplicarea prevederilor art. 37 alin.1 lit.”a” Cod penal. si art. 61 Cod penal. cu aplicarea prevederilor art. 33 alin.1 lit.a Cod penal.

La data de 23.07.2012, în jurul orelor 02.30, în timp ce partea vatamata D.S. se deplasa spre domiciliu însotit de prietena sa, B. B., în apropierea dispensarului medical din comuna Pir, s-a întâlnit cu inculpatul M. I., care, în urma unui schimb de replici cu partea vatamata, i-a aplicat acesteia mai multe lovituri cu pumnii în zona fetei în urma carora partea vatamata a cazut la pamânt. Inculpatul a continuat sa o loveasca pe partea vatamata cu pumnii si picioarele în zona capului, încetând agresiunea la interventia prietenei partii vatamate.

Conform certificatului medico-legal nr. 1002/I/a/419 eliberat de Serviciul de Medicina Legala Satu Mare, leziunile suferite de partea vatamata D.S. ca urmare a agresiunii din data de 23.07.2012 au necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale.

Partea vatamata a formulat plângere prealabila împotriva inculpatului M. I. la data de 24.07.2012 pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente si solicita trimiterea în judecata a acestuia.

Partea vatamata O. N. a declarat ca se constituie parte civila în cauza cu suma de 1.500 lei.

Partea vatamata B. A. a declarat ca se constituie parte civila în cauza cu suma de 1.500 lei.

În drept fapta inculpatului M.I., care, la data de 23.07.2012 a lovit-o cu pumnii si picioarele pe partea vatamata D. S., cauzându-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 5-6 zile îngrijiri medicale, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de lovire sau alte violente, prevazuta si pedepsita de art. 180 alin. 2 Cod penal.

În probatiune a fost înaintat dosarul de urmarire penala cuprinzând toate probele administrate în faza de urmarire respectiv actele de sesizare; procesele verbale de cercetare la fata locului + plansele fotografice; declaratiile partilor vatamate; declaratiile învinuitilor; declaratiile martorilor; dovezi de ridicare-predare; procesele verbale de evaluare; certificate medico-legale; fise de cazier judiciar.

În sedinta publica din data de 15.04.2014 au fost audiati inculpatii, a caror declaratii sunt consemnate la dosar la filele 37-40, inculpatul P.I. a recunoscut savârsirea infractiunilor asa cum sunt ele retinute în rechizitoriul parchetului, acesta si-a mentinut toate declaratiile date în faza de urmarire penala, a recunoscut ca a avut loc o bataie între el si partea vatamata prin urmare fata de acest inculpatul instanta a considerat ca nu se impune audierea martorilor spre a se proba faptele savârsite, acesta recunoscându-le.

În ceea ce îl priveste pe inculpatul M. I., acesta a declarat ca nu recunoaste în totalitate faptele retinute în actul de sesizare al instantei, dorind administrarea de probe, prin audierea martorilor din rechizitoriu si a persoanelor vatamate.

De asemenea reprezentantul parchetului a solicitat efectuarea unei expertize medico legale psihiatrice, având în vedere ca are o îndoiala asupra discernamântului inculpatului în momentul savârsirii infractiunilor.

A fost audiata si persoana vatamata Z. G. a carei declaratie este consemnata la fila 41 si care a precizat ca nu are pretentii fata de inculpati.

Instanta a dispus efectuarea unei expertize psihiatrice, pentru a se constata daca inculpatul M. I. a avut discernamânt în momentul savârsirii faptelor.

În sedinta publica din data de 13.05.2014 au fost audiate partile civile D. S., O. N. si B. A. a caror declaratii sunt consemnate la dosar la filele 56-58.

În aceeasi sedinta publica a fost audiat martorul P. M. a carei declaratie este consemnata la fila 59.

La data de 09.01.2015 a fost depus raportul de expertiza de catre Serviciul Medico Legal Satu Mare, (fila 99).

 Din probele administrate în cauza, respectiv cele existente în dosarul de urmarire penala, instanta a constatat ca la data de 21.03.2012, în jurul orelor 17:00, partea vatamata P. E. era la domiciliu, împreuna cu persoana vatamata Z. G., timp în care a intrat în curtea locuintei acesteia inculpatul M. I. care a avut o altercatie cu persoana vatamata Z. G.. Partea vatamata P. E. a intervenit între cei doi pentru a-i desparti, dar a fost lovita de inculpatul M. I. peste mâna stânga. La fata locului a aparut si inculpatul M. F. care a intrat în curtea partii vatamate P. E. a lovit-o pe persoana vatamata Z. G. cu picioarele în spate, pentru a-l ajuta sa scape pe inculpatul M. I.

Partea vatamata P.E. a solicitat celor doi învinuiti sa paraseasca curtea locuintei sale, iar acestia s-au conformat. La data de 22.03.2012 partea vatamata P. E. a formulat plângere prealabila împotriva celor doi învinuiti cu privire la savârsirea infractiunilor de violare de domiciliu si lovire sau alte violente, dar la data de 12.04.2012 si-a retras plângerea formulata.

Persoana vatamata Z.G. nu a formulat plângere prealabila pentru infractiunea de lovire sau alte violente, fapta prev. si ped. de art. 180 alin.1 Cod penal. împotriva inculpatului M. F..

În cauza nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii de violare de domiciliu, în forma prevazuta de art. 192 alin.2 Cod penal, întrucât învinuitii nu au patruns împreuna în curtea partii vatamate, ci separat, iar la solicitarea partii vatamate de a parasi imobilul s-au conformat. În ceea ce priveste forma prevazuta de art. 192 alin.1 Cod penal a infractiunii de violare de domiciliu, care s-ar putea retine în sarcina învinuitilor, în cauza a intervenit retragerea plângerii partii vatamate, existând astfel un caz de împiedicare a punerii în miscare a actiunii penale.

La data de 19.04.2012, în jurul orelor 22.00, în timpul noptii, partea vatamata O. N. si partea vatamata Z. G. s-au întâlnit în apropierea locuintei partii vatamate O. N. cu inculpatul M. F., care a fugit la domiciliu în momentul în care i-a vazut si s-a întors la locuinta partii vatamate O. N., dupa circa 10 minute, fiind însotit de fratele sau, inculpatul M.I., înarmati cu o bâta, respectiv cu o sapa, cu care au început sa loveasca în poarta partii vatamate O.N., cerându-i partii vatamate sa iasa din locuinta si sa vina sa se bata cu cei doi învinuiti.

 Partile vatamate O.N. si Z. G. s-au înarmat cu câte o bâta si au mers la gardul dinspre poarta al curtii, încercând sa-i loveasca pe cei doi învinuiti peste gard, iar învinuitii încercau sa le loveasca pe partile vatamate dinspre strada.

La locul conflictului a venit numita P.G., mama învinuitilor M. I. si M.F., care a încercat sa-i desparta pe cei implicati în altercatie, astfel ca a împins-o pe partea vatamata Z.G. din fata portii, moment în care s-a dezechilibrat si a cazut în curtea imobilului partii vatamate O. N.

Partile vatamate O. N. si Z. G. au aruncat bâtele si au mers la P. G. sa vada ce s-a întâmplat timp în care învinuitii M.I. si M. F. au intrat în curtea partii vatamate O. N., inculpatul M. F. a lovit-o pe partea vatamata O.N. cu bâta peste mâna stânga, iar inculpatul M. I. i-a dat un pumn în fata partii vatamate Z. G.

În continuare, învinuitii M. I. si M. F., cu acordul partii vatamate O.N., au transportat-o pe numita P. G. în casa partii vatamate O. N. si au telefonat la serviciul de urgenta, iar inculpatul M. I. a plecat la domiciliul acestuia. La scurt timp si-a revenit din lesin si P.G. si a plecat la domiciliu însotita de fiul ei, inculpatul M. F.

Partea vatamata O. N. a formulat plângere prealabila împotriva învinuitilor M.I. si M. F. pentru infractiunea de lovire sau alte violente la data de 26.04.2012, consemnata de organele de politie într-un proces verbal, nu a prezentat un certificat medico-legal si solicita trimiterea în judecata a inculpatului M.F. pentru aceasta infractiune.

Partea vatamata Z.G. nu a formulat plângere prealabila pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente fata de inculpatul M.I., dar cu ocazia audierii de catre organele de politie la data de 02.05.2012 a declarat ca întelege sa formuleze plângere prealabila fata de inculpatul M. I. si, ulterior a solicitat trimiterea în judecata a acestuia, fara a prezenta un certificat medico-legal care sa ateste numarul de zile de îngrijiri medico-legale, fiind astfel îndeplinite conditiile de procedibilitate prevazute de art. 284 alin.1 Cod procedura penala.

 În data de 05.05.2012, în jurul orelor 21.00, trecând prin dreptul locuintei partii vatamate B. A., care se afla în curtea casei, inculpatul M. I., pe motiv ca i-a cerut acestuia tutun si a fost refuzat si înjurat, a patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate, pe poarta de la strada închisa dar neasigurata si i-a aplicat partii vatamate mai multe lovituri cu pumnii si picioarele, iar aceasta a lesinat. În acest timp a intrat în curtea casei si inculpatul P. I., prin escaladarea gardului, cu intentia declarata de acesta de a-i desparti pe cei doi, dar, observând ca partea vatamata a lesinat în urma loviturilor primite de la inculpatul M. I., inculpatul P. I. a luat cheia de la lacatul cu care era încuiata usa casei, cheie agatata într-un cui la intrarea în aceasta, a descuiat lacatul, a intrat în locuinta si a sustras un aparat DVD si trei boxe, dupa care a iesit din casa si, împreuna cu inculpatul M. I., s-a deplasat la domiciliu (cei doi învinuiti sunt frati vitregi si locuiesc în acelasi imobil ), iar bunurile sustrase le-au ascuns sub pat, în camera în care dormeau, fiind predate ulterior organelor de politie.

Partea vatamata a suferit leziuni traumatice în urma loviturilor primite, care au necesitat pentru vindecare un nr. de 7-8 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr. 577/I/a/221 din 07.05.2012 eliberat de Serviciul de Medicina Legala Satu Mare.

Prejudiciul cauzat prin sustragerea bunurilor mentionate este de 250 lei, a fost recuperat prin restituirea acestora, iar partea vatamata nu se mai constituie parte civila în procesul penal, dar solicita trimiterea în judecata a învinuitilor.

Din coroborarea probelor administrate în cauza (declaratiile partii civile, declaratiile învinuitilor si declaratia martorului P. M. – cea care a fost sesizata de partea vatamata despre agresiunea suferita de aceasta, la scurt timp de la producere), rezulta ca fiecare dintre inculpati era constient de activitatea celuilalt inculpat, chiar daca inculpatul M. I. a exercitat violentele asupra partii vatamate, iar inculpatul P.I. a realizat sustragerea bunurilor (desi initial partea vatamata a declarat ca a fost agresat de ambii învinuiti, aspect pe care l-a relatat si martorei P. M.), iar ulterior inculpatii au parasit împreuna curtea locuintei partii vatamate si au ascuns bunurile sustrase, existând astfel o întelegere cel putin tacita, daca nu explicita între inculpati cu privire la modalitatea de savârsire a faptelor, acestia fiind coautori la infractiunea de tâlharie.

 La data de 23.07.2012, în jurul orelor 02.30, în timp ce partea vatamata D. S. se deplasa spre domiciliu însotit de prietena sa, B. B., în apropierea dispensarului medical din comuna Pir, s-a întâlnit cu inculpatul M. I., care, în urma unui schimb de replici cu partea vatamata, i-a aplicat acesteia mai multe lovituri cu pumnii în zona fetei în urma carora partea vatamata a cazut la pamânt. Inculpatul a continuat sa o loveasca pe partea vatamata cu pumnii si picioarele în zona capului, încetând agresiunea la interventia prietenei partii vatamate.

Conform certificatului medico-legal nr. 1002/I/a/419 eliberat de Serviciul de Medicina Legala Satu Mare, leziunile suferite de partea vatamata D. S. ca urmare a agresiunii din data de 23.07.2012 au necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale.

Partea vatamata a formulat plângere prealabila împotriva inculpatului M. I. la data de 24.07.2012 pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente si solicita trimiterea în judecata a acestuia.

 Potrivit raportului de expertiza depus la dosar la fila nr. 99, reiese ca inculpatul M. I., a avut discernamânt raportat la faptele comise, prin urmare acesta urmând a raspunde penal pentru faptele savârsite.

S-a constatat ca faptele inculpatului M. I. întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor pentru care a fost trimis în fata instantei, respectiv acelea de violare de domiciliu, lovire sau alte violente si tâlharie, savârsite împotriva partilor vatamate O. N. de la pct. 2 din rechizitoriu, Z. G. - pct. 2 din rechizitoriu, violare de domiciliu împotriva partii vatamate B. A. - pct. 3 din rechizitoriu si tâlharie împotriva partii vatamate B. A. - pct. 3 din rechizitoriu. Iar în ceea ce îl priveste pe inculpatul P. I. faptele acestuia întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor pentru care acesta a fost trimis în fata instantei, respectiv violare de domiciliu împotriva partii vatamate B. A. - pct. 3 din rechizitoriu si tâlharie împotriva aceleiasi partii vatamate B. A. - pct. 3 din rechizitoriu.

Analizând latura obiectiva a infractiunilor savârsite de inculpatul M. I., prevazute de art.224 alin.2 NOUL COD PENAL pentru savârsirea infractiunii de violare de domiciliu împotriva partii vatamate O. N. (pct.2 rechizitoriu), consta în actiunea de intrare fara drept în timpul noptii înarmat fiind cu o bâta în curtea partii vatamate O. N., art.193 alin 1 NOUL COD PENAL, pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente împotriva partii vatamate Z. G. (pct.2 rechizitoriu), consta în actiunea de a-i da un pumn în fata partii vatamate Z.G., art.224 alin.2 NOUL COD PENAL pentru savârsirea infractiunii de tâlharie împotriva partii vatamate B. A. (pct.3 rechizitoriu), consta în actiunea de a patrunde fara drept în curtea locuintei partii vatamate, aplicându-i mai multe lovituri acestuia cu pumnii si picioarele acesta lesinând, în cea ce priveste ultima actiune în ceea ce îl priveste pe inculpatul M. I., potrivit art. 234 alineatul 1 lit. d pentru savârsirea infractiunii de violare de domiciliu împotriva partii vatamate B.A. (pct.3 rechizitoriu), instanta a retinut ca elementul material consta în actiunea de intrarea fara drept în locuinta si sustragerea unui aparat DVD si a 3 boxe, dupa care coinculpatii au iesind din locuinta partii vatamate B.A.

Sub aspectul laturii subiective, faptele inculpatului M. I. sunt comise cu intentie directa, întrucât a prevazut rezultatul faptelor sale, ignorând dispozitiile legale iar conform dispozitiilor art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal a urmarit producerea lui prin savârsirea faptelor.

Analizând latura obiectiva a infractiunilor savârsite de inculpatul P. I., prevazute de art. art. 224 alin.2 NOUL COD PENAL pentru savârsirea infractiunii de violare de domiciliu împotriva partii vatamate B. A. (pct.3 rechizitoriu), actiunea consta în aceea de intrare fara drept în curtea locuintei partii vatamate B. A. prin escaladarea gardului cu intentia de a-i desparti pe cei doi precum si cea prev. de art. 234 alin.1 lit.d pentru savârsirea infractiunii de tâlharie împotriva partii vatamate B. A. (pct.3 rechizitoriu), actiunea consta în aceea de lovirea partii vatamate B. A. si luarea unei chei de la lacatul cu care era încuiata usa casei, intrând în locuinta si sustragând un aparat DVD si 3 boxe împreuna cu coinculpatul M. I.

Sub aspectul laturii subiective, faptele inculpatului P. I. sunt comise cu intentie directa, întrucât a prevazut rezultatul faptelor sale, ignorând dispozitiile legale iar conform dispozitiilor art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal a urmarit producerea lui prin savârsirea faptelor.

În urma savârsirii acestor fapte de catre inculpati prejudiciul creat în valoare de 250 lei a fost recuperat prin restituirea bunurilor sustrase, iar partea vatamata nu s-a mai constituit parte civila în cauza.

La individualizarea pedepsei ce a fost stabilita în sarcina inculpatilor, instanta a avut în vedere criteriile generale de individualizare, respectiv împrejurarile si modul de comitere a infractiunii, precum si mijloacele folosite, starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita, natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii, motivul savârsirii infractiunii si scopul urmarit, conduita dupa savârsirea infractiunii si în cursul procesului penal si nivelul de educatie, vârsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala.

În ceea ce priveste necesitatea aplicarii pedepsei, instanta a constatat ca, în cauza sunt îndeplinite conditiile art. 83 Cod penal, inculpatul P.I. a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii; iar în raport de persoana inculpatului P.I., de conduita avuta anterior savârsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de îndreptare, instanta a apreciat ca aplicarea imediata a unei pedepse este necesara, atât în ceea ce îl priveste pe inculpatul M. I., care desi este fara antecedente penale nu a recunoscut savârsirea faptelor retinute în sarcina sa, instanta administrând probatoriul testimonial prin audierea martorilor din rechizitoriu, respectiv P.M., fila 59 de la dosar, care confirma starea de fapt retinuta în cuprinsul rechizitoriului, martora fiind cea care a apelat serviciul 112 pentru a raporta faptele infractionale ale inculpatilor.

În ceea ce priveste pe inculpatul M. I. instanta a constatat ca acesta în urma faptelor savârsite, pentru a fi reeducat este suficienta aplicarea unei pedepse de 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de violare de domiciliu parte vatamata O. N. (pct.2 rechizitoriu), 4 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente parte vatamata Z.G. (pct.2 rechizitoriu), 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de violare de domiciliu– parte vatamata B. A. (pct.3 rechizitoriu), 3 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de tâlharie - parte vatamata B. A. (pct.3 rechizitoriu), 5 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente parte vatamata D.S., (punctul 4 din rechizitoriu) iar în baza art. 38 alin. (1) si alin. (2) Cod penal. rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal. a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care a fost adaugat un spor de 7 luni închisoare, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa finala de 3 ani si 7 luni închisoare.

În baza art. 67 alin. (1) coroborat cu art. 68 alin. (1) lit. b) Cod penal. i s-a interzis inculpatului cu titlu de pedeapsa complementara, pe o durata de 2 (doi) ani de la ramânerea definitiva a prezentei hotarâri, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a (dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în orice alte functii publice) si lit. b (dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat).

În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) si b) Cod penal. i s-a interzis inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritatile publice sau în orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a alege, de la ramânerea definitiva a prezentei sentinte si pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

În baza art. 91 Cod penal. a fost dispusa suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere si s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, conform dispozitiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. (1) Cod penal. inculpatul a fost obligat ca pe durata termenului de supraveghere sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Satu Mare, la datele fixate de acesta;

b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

d) sa comunice schimbarea locului de munca;

e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

În baza art. 93 alin. (2) lit. d) Cod penal i s-a impus condamnatului sa execute urmatoarea obligatie sa nu paraseasca teritoriul României fara acordul instantei.

În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii în cadrul Asociatia S. Satu Mare, judet Satu Mare sau în cadrul Asociatiei P. Carei, judet Satu Mare, pe o perioada de 60 de zile lucratoare.

În baza art. 91 alin. (4) Cod penal. i s-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 Cod penal.

S-a constatat ca inculpatul a fost cercetat si judecat în stare de libertate.

În ceea ce îl priveste pe inculpatul P.I. la individualizarea pedepsei care urmeaza a-i fi aplicata inculpatului, instanta a tinut cont de circumstantele reale si personale ale inculpatului iar în baza art. 224 alin.2 NOUL COD PENAL cu aplicarea art.5 Noul Cod penal, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod penal cu aplicarea art.41 Noul Cod penal a condamnat pe inculpatul P. I. pentru savârsirea infractiunii de violare de domiciliu, parte vatamata B. A. (pct.3 rechizitoriu) la 6 luni închisoare.

În baza art. 234 alineatul 1 lit. d cu aplicarea art.5 N Cod penal cu aplicarea art.396 alin.10 cu aplicarea art.41 Noul Cod penal a fost condamnat acelasi inculpat P. I. pentru savârsirea infractiunii de tâlharie - parte vatamata B. A. (pct.3 rechizitoriu) la 2 ani închisoare.

În baza art. 38 alin. (1) si alin. (2) Cod penal. rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care a fost adaugat un spor de 2 luni închisoare, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa finala de 2 ani si 2 luni închisoare în regim de detentie.

În baza art. 67 alin. (1) coroborat cu art. 68 alin. (1) lit. b) Cod penal i s-a interzis inculpatului cu titlu de pedeapsa complementara, pe o durata de 2 (doi) ani dupa executarea pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a (dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în orice alte functii publice) si lit. b (dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat).

În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) si b) Cod penal i s-a interzis inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritatile publice sau în orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a alege, de la ramânerea definitiva a prezentei sentinte si pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

 S-a constatat ca inculpatul a fost cercetat si judecat în stare de libertate.

 S-a luat act ca în cauza nu exista constituire de parti civile prejudiciile fiind recuperate integral.

În baza art. 274 alin. (1) Cod procedura penala inculpatii au fost obligati la plata sumei de câte 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre de stat, din care suma de 600 lei va fi virata pentru avocat din oficiu G. R. conform delegatiei nr. 52 din 18.02.2014.

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal, a declarat apel P. de pe lânga J. C. solicitând admiterea acestuia, desfiintarea hotarârii atacate si pronuntarea unei noi hotarâri legale si temeinice.

Prin motivele formulate în scris si sustinute oral s-a aratat ca din actele de urmarire penala, precum si din actul de sesizare a instantei, rezulta faptul ca, la data comiterii faptelor descrise la pct. 1 si 2 din rechizitoriu, învinuitul M. F. nu avea împlinita vârsta de 18 ani, motiv pentru care prima instanta a omis retinerea în sarcina inculpatului M. I. a circumstantei agravante prev. de art. 77 lit. d Cod penal.

S-a mai aratat ca potrivit art. 193 alin. 2 Cod penal, fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectata sanatatea unei persoane, a carei gravitate este evaluata prin zile de îngrijiri medicale de cel putin 90 de zile, se pedepseste de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda, iar pentru fapta descrisa la pct. 4 din rechizitoriu, prima instanta a stabilit în sarcina inculpatului M. I. pedeapsa de 5 luni închisoare.

Sub aspectul modalitatii de executare a pedepsei rezultante stabilite în sarcina inculpatului M. I., s-a aratat ca prima instanta a stabilit în sarcina inculpatului pedeapsa finala de 3 ani si 7 luni închisoare, iar în baza art. 91 din Codul penal a dispus suspendarea sub supraveghere, stabilind un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispozitiilor art. 92 Cod penal. Potrivit art. 91 alin. 1 lit. a din Codul penal, instanta poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere daca pedeapsa aplicata, inclusiv în caz de concurs de infractiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani. Or, stabilind pedeapsa rezultanta de 3 ani si 7 luni închisoare, prima instanta, în mod eronat, a dat eficienta dispozitiilor prev. de art. 91 din Codul penal. S-a aratat ca în cauza se impune ca inculpatului sa i se aplice o pedeapsa privativa de libertate.

Curtea, prin decizia penala nr. decizia penala nr. 334 din 29 aprilie 2015, în baza articolului 421 punctul 2 litera a din Codul de procedura penala a admis apelul declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria C. împotriva sentintei penale nr. 12 din 27.01.2015 a Judecatoriei C. pe care a desfiintat-o în sensul ca a înlaturat prevederile art. 91 Cod penal, art. 92 Cod penal, art. 93 alin. 1 Cod penal, 93 alin. 2 lit. d Cod penal, art. 93 alin. 3 Cod penal si art. 91 alin. 4 Cod penal.

A descontopit pedeapsa rezultanta de 3 ani si 7 luni închisoare aplicata inculpatului M. I. în pedepsele componente pe care le-a repus în individualitatea lor si anume 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 224 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, 4 luni închisoare. pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 193 alin 1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii prev. de art.224 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, 3 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 234 alin1 lit.d Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, 5 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii prev. de art..193 alin 2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal si sporul de 7 luni închisoare, pe care l-a înlaturat.

A retinut în sarcina inculpatului M. I. prevederile art. 77 lit. d Cod penal cu privire infractiunea prev. de art. 224 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal de la punctul 2 din rechizitoriu si a mentinut pedeapsa de 6 luni închisoare pentru aceasta infractiune.

A majorat pedeapsa aplicata aceluiasi inculpat pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 193 alin 2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal de la 5 luni închisoare la 6 luni închisoare.

În baza art. 38 alin. 1 si alin. 2 Cod penal rap. la art. 39 alin.1 lit. b Cod penal a contopit pedepsele de mai sus si a aplicat inculpatului M. I. pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care a adaugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa rezultanta de 3 ani si 7 luni si 10 zile închisoare în regim de detentie.

A mentinut dispozitiile privind aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute la art. 66 alin 1 lit. a si b Cod penal pe o perioada de 2 ani, calculata conform art.68 Cod penal si a pedepsei accesorii constând în interzicerea exercitarii drepturilor prevazute la art. 66 alin 1 lit. a si b Cod penal.

A mentinut restul dispozitiilor hotarârii atacate.

În baza art. 275 alin.3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat au ramas în sarcina acestuia.

Suma de 200 lei pentru aparator desemnat din oficiu avocat F. F., conform delegatiei nr. 2079/2015 se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei.

Curtea, a retinut ca din examinarea actelor si lucrarilor din dosar, rezulta ca instanta de fond în mod corect a retinut situatia de fapt cât si vinovatia inculpatului în deplina concordanta cu probele administrate în cauza.

Inculpatul M. I. a fost trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor de violare de domiciliu, prev. si ped. de art.192 alin.2 Cod Penal, cu aplicarea prevederilor art. 75 lit. c Cod penal ( pct.2 rechizitoriu), lovire sau alte violente, prev. si ped. de art. 180 alin. 1 Cod penal ( pct.2 rechizitoriu), violare de domiciliu, prev. si ped. de art. 192 alin. 2 Cod penal ( pct.3 rechizitoriu), tâlharie, prev. si ped. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal (punctul 3 rechizitoriu), lovire sau alte violente, prevazuta si pedepsita de art. 180 alin. 2 Cod penal (punctul 4 din rechizitoriu).

S-a retinut ca, la data de 19.04.2012, în jurul orelor 22.00, în timpul noptii, partea vatamata O. N. si partea vatamata Z. G. s-au întâlnit în apropierea locuintei partii vatamate O. N. cu învinuitul M. F., care a fugit la domiciliu în momentul în care i-a vazut si s-a întors la locuinta partii vatamate O.N., dupa circa 10 minute, fiind însotit de fratele sau, inculpatul M. I., înarmati cu o bâta, respectiv cu o sapa, cu care au început sa loveasca în poarta partii vatamate O. N., cerându-i partii vatamate sa iasa din locuinta si sa vina sa se bata cu cei doi.

 Partile vatamate O. N.si Z. G. s-au înarmat cu câte o bâta si au mers la gardul dinspre poarta al curtii, încercând sa-i loveasca pe cei doi peste gard, iar inculpatul M. I. si învinuitul M. F. încercau sa le loveasca pe partile vatamate dinspre strada.

La locul conflictului a venit numita P. G., mama lui M. I. si M. F., care a încercat sa-i desparta pe cei implicati în altercatie, astfel ca a împins-o pe partea vatamata Z. G. din fata portii, moment în care s-a dezechilibrat si a cazut în curtea imobilului partii vatamate O. N.

Partile vatamate O. N. si Z. G. au aruncat bâtele si au mers la P. G. sa vada ce s-a întâmplat timp în care M. I. si M. F. au intrat în curtea partii vatamate O. N., învinuitul M.F. a lovit-o pe partea vatamata O. N. cu bâta peste mâna stânga, iar inculpatul M. I. i-a dat un pumn în fata partii vatamate Z. G.

În continuare, inculpatul M. I. si învinuitul M. F., cu acordul partii vatamate O. N., au transportat-o pe numita P. G. în casa partii vatamate O. N. si au telefonat la serviciul de urgenta, iar inculpatul M. I. a plecat la domiciliul acestuia. La scurt timp si-a revenit din lesin si P. G. si a plecat la domiciliu însotita de fiul ei, învinuitul M. F.

În data de 05.05.2012, în jurul orelor 21.00, trecând prin dreptul locuintei partii vatamate B. A., care se afla în curtea casei, inculpatul M. I., pe motiv ca i-a cerut acestuia tutun si a fost refuzat si înjurat, a patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate, pe poarta de la strada închisa dar neasigurata si i-a aplicat partii vatamate mai multe lovituri cu pumnii si picioarele, iar aceasta a lesinat. În acest timp a intrat în curtea casei si inculpatul P.I., prin escaladarea gardului, cu intentia declarata de acesta de a-i desparti pe cei doi, dar, observând ca partea vatamata a lesinat în urma loviturilor primite de la inculpatul M. I., inculpatul P. I. a luat cheia de la lacatul cu care era încuiata usa casei, cheie agatata într-un cui la intrarea în aceasta, a descuiat lacatul, a intrat în locuinta si a sustras un aparat DVD si trei boxe , dupa care a iesit din casa si, împreuna cu inculpatul M. I. s-a deplasat la domiciliu, cei doi locuind împreuna, iar bunurile sustrase le-au ascuns sub pat, în camera în care dormeau, fiind predate ulterior organelor de politie.

Partea vatamata a suferit leziuni traumatice în urma loviturilor primite , care au necesitat pentru vindecare un nr. de 7-8 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr. 577/I/a/221 din 07.05.2012 eliberat de Serviciul de Medicina Legala Satu Mare.

Prejudiciul cauzat prin sustragerea bunurilor mentionate este de 250 lei, a fost recuperat prin restituirea acestora, iar partea vatamata nu se mai constituie parte civila în procesul penal.

La data de 23.07.2012, în jurul orelor 02.30, în timp ce partea vatamata D. S. se deplasa spre domiciliu însotit de prietena sa, B. B., în apropierea dispensarului medical din comuna Pir, s-a întâlnit cu inculpatul M. I., care, în urma unui schimb de replici cu partea vatamata, i-a aplicat acesteia mai multe lovituri cu pumnii în zona fetei în urma carora partea vatamata a cazut la pamânt. Inculpatul a continuat sa o loveasca pe partea vatamata cu pumnii si picioarele în zona capului, încetând agresiunea la interventia prietenei partii vatamate.

Conform certificatului medico-legal nr. 1002/I/a/419 eliberat de Serviciul de Medicina Legala Satu Mare, leziunile suferite de partea vatamata D.S. ca urmare a agresiunii din data de 23.07.2012 au necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale.

Chiar daca inculpatul nu recunoaste faptele, probele directe administrate în cauza, reprezentate de plângerea si depozitiile partilor vatamate coroborate cu cele ale martorilor care se completeaza cu actele medico-legale ale partilor vatamate concluzioneaza ca inculpatul se face vinovat de savârsirea faptelor imputate.

Prin urmare, instanta de fond, analizând toate probele aflate la dosar, în mod temeinic a retinut vinovatia inculpatului.

Cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile pâna la judecarea definitiva a cauzei, având în vedere limitele de pedeapsa prevazute de cele doua legi penale succesive, în mod corect instanta a retinut ca lege mai favorabila inculpatului prevederile legii noi care, în cauza, conduc în ansamblu la o situatie mai favorabila pentru acesta. Acesta în conditiile în care în favoarea inculpatului nu se justifica retinerea de circumstante atenuante, iar limitele de pedeapsa pentru infractiunea de tâlharie potrivit Codului penal din 1969 sunt de la 7 la 20 ani ( art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b si alin. 2-1 lit. a si c).

În ce priveste critica parchetului privind omisiunea retinerii prevederilor art. 77 lit. d din Codul penal în sarcina inculpatului M. I. cu privire la comiterea faptelor descrise la punctul 1 si 2 din rechizitoriu, curtea a retinut urmatoarele:

Asa cum rezulta din starea de fapt expusa la punctul 2 din rechizitoriu, inculpatul M. I. a savârsit infractiunea de violare de domiciliu împreuna cu învinuitul M. F. care, la data de 19.04.2012, data savârsirii faptei, avea doar 17 ani. Cum inculpatul a savârsit fapta de violare de domiciliu împreuna cu un minor, în cauza se impune retinerea circumstantei agravante prev. de art. 77 lit. d din Codul penal cu privirea la aceasta infractiune.

Cu privire la fapta de la punctul 1 din rechizitoriu si anume infractiunea prev. de art. 192 alin.2 din Cod penal din 1969, s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a inculpatului retinându-se ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii si anume conditia ca fapta sa fi fost savârsita de doua sau mai multe persoane împreuna, iar cu privire la forma prevazuta de art. 192 alin. 1 din acelasi cod s-a retinut ca în cauza a intervenit retragerea plângerii penale a partii vatamate.

Referitor la critica privind aplicarea unei pedepse în alte limite decât cele prevazute de lege inculpatului M. I. pentru infractiunea de lovire sau alte violente, fapta descrisa la punctul 4 din rechizitoriu, curtea a constatat ca aceasta este fondata.

Astfel, s-a retinut ca infractiunea de lovire sau alte violente prev. de art. 193 alin. 2 din Codul penal care consta în fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectata sanatatea unei persoane, a carei gravitate este evaluata prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 zile, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda.

Având în vedere limitele de pedeapsa prevazute de legiuitor pentru infractiunea de lovire sau alte violente prev. de art. 193 alin. 2 din Codul penal retinuta în sarcina inculpatului s-a constatat ca instanta a aplicat o pedeapsa sub minimul special prevazut de lege.

În ce priveste critica parchetului privind modalitatea de executare a pedepsei, curtea a retinut ca faptele inculpatului prezinta un ridicat grad de pericol social, prin activitatile sale, acesta aducând o atingere grava relatiilor sociale privind inviolabilitatea domiciliului, cât si celor privind integritatea sanatatii si a patrimoniului si ca scopul principal al pedepsei, reeducarea si reinsertia sociala a inculpatului nu poate fi realizat decât prin executarea efectiva a pedepsei cu închisoarea, în regim privativ de libertate. Astfel, fata de natura faptelor, modul si împrejurarile în care au fost comise, unele prin violenta excesiva asupra partilor vatamate, urmarile create sau care s-ar fi putut produce, atitudinea procesuala a inculpatului s-a constatat fara putinta de tagada ca acesta a dat dovada de un comportament antisocial extrem de periculos, motiv pentru care pedeapsa rezultanta se impune a se executa în regim privativ de libertate.