Legea penală mai favorabilă

Sentinţă penală 2812 din 09.12.2014


Lege penală mai favorabilă. Retragere plângere prealabilă.

Dosar nr. 7190/55/2014

Prima instanţă :

Faptele inculpatului S.F.N care, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în executarea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu, a dat dispoziţii angajaţilor SC P SRL din cadrul punctului de lucru din Arad al societăţii să remită către SC A SRL mărfurile enumerate în comenzile din 15.05.2009, 22.05.2009, 28.05.2009, 03.06.2009 şi 04.06.2009, ştiind că livrările nu puteau fi facturate deoarece SC A nu fusese anterior deblocată în programul informatic de gestiune contabilă de către administratorul SC P Ro, urmare a neplăţii mărfii de către client fiind cauzat un prejudiciu total în valoare de 28 841,71 lei, constituie infracţiunea de abuz în serviciu, prev. de art. 246 vechiul Cod penal rap. la art. 258 vechiul Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, cu aplicarea art.5 Cod penal.

În baza art. 246 Cod penal 1969, rap.la art.258 Cod penal 1969, cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal 1969, cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă inculpatul S .F N, la o pedeapsă de: 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Obligă inculpatul SFN la 28.841,71 lei despăgubiri civile către această parte civilă şi respinge în rest pretenţiile civile formulate de partea civilă.

Instanţa de apel :

Admis apelul inculpatului. La  termenul din 11.03.2015, prin registratura instanţei, a fost depusă  cerere de retragere a plângerii penale prealabile, formulate de către partea civilă intimată SC P RO SRL, susţinută de avocatul părţii civile. Potrivit art. 258 alin 2  Codul penal din 1969, în cazul celorlalţi funcţionari, pentru faptele prev. de art. 246 Codul penal din 1969 acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate,  cu excepţia acelora care au fost săvârşite de un funcţionar public. Potrivit art. 131 Codul penal din 1969,  în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală. Retragerea plângerii prealabile, de asemenea, înlătură răspunderea penală. Dispoziţiile Codului penal din 1969 nu prevedeau un moment limită până la care putea interveni retragerea plângerii prealabile, aceasta putând astfel opera până la soluţionarea definitivă a cauzei. Spre deosebire de aceste dispoziţii, dispoziţiile noului Cod penal nu mai conferă posibilitatea retragerii plângerii prealabile în situaţia din prezenta cauză.

Cu toate acestea, data săvârşirii prezentei infracţiuni este anterioară intrării în vigoare a Legii 286/2009 privind Codul penal, iar instituţia retragerii plângerii prealabile, are un caracter caracterul mixt de drept penal substanţial şi procesual, ducând la împiedicarea punerii în mişcare sau exercitării  acţiunii penale, influenţând astfel tragerea la răspundere penală a inculpatului,  fiind astfel incident principiul constituţional şi legal al neretroactivităţii legii penale, cu excepţia legii penale mai favorabile, cum este reglementat de art. 15 Constituţia României şi art. 4 C.pen, în acest sens stând şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale cum a fost conturată în Decizia nr. 932/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2007, Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Decizia  1470 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 856/2.12.2011.

Prin urmare, având în vedere că persoana vătămată SC P RO SRL a depus declaraţie prun care a arătat că îşi retrage plângerea prealabilă fată de inculpat în baza art. 396 alin 6 Cpp rap. la art. 17 alin. 2 şi art. 16 alin 1 lit. g  Cpp se va dispune încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 rap. la 258, cu aplic. art. 41 al 2 Codul penal din 1969 de către inculpatul SFN, ca urmare a retragerii plângerii prealabile de către partea civilă SC P RO SRL.