Fapta prev si ped de art. 335 alin.1 Cp, cu aplicarea art. 41 alin.1 Cp rap la art. 43 alin.1 Cp. Anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii emis în baza unei sentinţei penale rămasă definitivă prin decizie penală şi emiterea unui nou mandat d

Sentinţă civilă 120 din 07.06.2019


Prin rechizitoriul nr. (...) al Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul X, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fara permis de conducere, fapta prev si ped de art. 335 alin.1 Cp, cu aplicarea art. 41 alin.1 Cp rap la art. 43 alin.1 Cp.

În fapt, s-a reţinut că la data de(...), în jurul orelor 00 00 organele de cercetare penală din cadrul Politiei oraşului Corabia - Formaţiunea Rutieră s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că numitul X a condus autoturismul marca M, cu numărul de înmatriculare (...) pe str. Mihail Kogălniceanu, din oraşul Corabia, fără a poseda permis de conducere.

În urma verificărilor efectuate în evidentele personalizate ale poliţiei s-a constatat ca inculpatul X nu deţine permis de conducere, conform adresei cu nr. (...) a SPCRPCÎV Olt.

În cursul urmăririi penale inculpatul X a încercat să inducă în eroare organele de urmărire penala declarând fapte nereale prin care preconiza aprecierea unui pericol social scăzut al faptei săvârşite, ulterior în calitate de inculpat a recunoscut fapta săvârşită şi a colaborat cu organul de cercetare penala al politiei judiciare.

Situaţia de fapt menţionată a fost susţinută cu următoarele mijloace de probă: proces-verbal de sesizare din oficiu, declaraţia suspectului /inculpatului, declaraţii martori, procesul verbal de verificare în evidentele politiei privind deţinătorii de permise de conducere, adresa nr. (...) a SPCRPCÎV Olt, procesul verbal de examinare şi planşa fotografică privind aspectele fixate cu ocazia examinării locului în care a fost găsit autoturismul M.

Prin încheierea nr.(…), judecătorul de cameră preliminară, în baza art. 346 alin. 1 C. proc. pen. a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.(...) al Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, privind pe inculpatul X , trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev si ped de art. 335 alin.2 Cp, cu aplicarea art. 41 alin.1 Cp rap la art. 43 alin.1 Cp.,  a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. A dispus  începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul X , citarea acestuia, pentru termenul de judecată din data de 25.04.2018 şi s-a dispus emiterea unei adrese către IPJ Olt, în vederea comunicării fişei de cazier judiciar a  inculpatului.

Cauza se află în rejudecare prin Decizia penală nr.(...) a Curţii de Apel Craiova, fiind înregistrată la Judecătoria Corabia la data de 05.12.2018.

A fost depusă la dosar fisa cazier a inculpatului.

La primul termen de judecata cu procedura legal îndeplinită, instanţa a adus la cunoştinţă inculpatului că are dreptul să solicite ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin.10 C. proc. pen.

În conformitate cu dispoziţiile art. 374 alin. 2 Cod procedura penala, a fost adus la cunoştinţa inculpatului faptul ca are dreptul de a nu da nici o declaraţie, atrăgându-i totodată atenţia că tot ceea ce declara poate fi folosit împotriva acesteia.

Totodată, instanţa a adus  la cunoştinţa inculpatului dispoziţiile art. 374 alin. 4 Cod procedura penala, în sensul ca poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate in cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate, iar daca recunoaşte in totalitate fapta pentru care a fost trimis în judecata aşa cum a fost descrisa în rechizitoriu, limitele pedepsei se pot reduce cu 1/3 în cazul pedepsei cu închisoarea şi cu ¼ în cazul pedepsei cu amenda.

Inculpatul nu a recunoscut fapta aşa cum a fost descrisă în rechizitoriu, instanţa a  procedat la audierea inculpatului X, declaraţia acestuia fiind consemnata, semnata şi ataşata la dosarul cauzei, de asemenea a dispus audierea  martorilor din rechizitoriu şi emiterea adresei către IPJ Olt serviciul Cazier judiciar pentru  înaintarea unei copii de pe cazierul judiciar privind pe inculpatul X.

La termenul din data de 31.05.2019 inculpatul a fost prezent în stare de  arest, fiind în executarea unei pedepse  privative de libertate de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.(…), pronunţată de Judecătoria Corabia,în dosar nr.(…), definitivă prin decizia penală nr.(…), fiind emis MEPI nr.1, fiind confirmat  cu adresa nr.(…) emisă de Penitenciarul Craiova, pedeapsa începe la data de 22.05.2018 şi expiră la data de 08.02.2021.

La termenul de judecată din data de (…) inculpatul a declarat în mod expres că recunoaşte fapta pentru  care a fost trimis  în judecată aşa  cum a fost descrisă în rechizitoriu şi a solicitat judecarea cauzei. La acelaşi termen de judecată a fost audiat martorul CC iar martora GI , soţia inculpatului nu a dorit să dea declaraţie, de asemenea  instanţa a dat citire declaraţiei de la urmărirea penală a martorului VI .

Analizând în mod coroborat mijloacele de probă administrate în cauză, instanţa  a retinut ca inculpatul X, a fost surprins de organele de poliţie conducând autoturismul marca M, pe str. 1 Mai din oraşul Corabia, iar în urma verificărilor a rezultat că nu posedă permis de conducere.

Din cuprinsul adresei nr. (…)a SPCRPCÎV Olt, a rezultat că inculpatul  X nu deţine permis de conducere.

Inculpatul, audiat în faza de cercetare judecătorească în data a declarat că la data de (…) a plecat de la domiciliul său, împreună cu soţia, acesta din urmă fiind la volanul autoturismului marca  M şi au mers la piaţa din oraş.

Dat fiind faptul că în acea zi a nins foarte mult, soţia inculpatului nu a reuşit să parcheze autoturismul regulamentar, blocând circulaţia. Astfel inculpatul a fost nevoit să se urce la volan şi să parcheze regulamentar autoturismul, moment în care a fost surprins de organele de poliţie.

Ulterior, inculpatul a revenit asupra declaraţiei  date şi a recunoscut comiterea faptei arătând că, în data de(…), a plecat singur de la domiciliul său, la volanul autoturismului marca  M, până în zona pieţei şi a mers aproximativ 1 Km.

Instanţa reţine că situaţia de fapt menţionată mai sus este pe deplin dovedită de mijloacele de probă administrate în cauză.

Astfel, declaraţia de suspect a lui  X şi se coroborează cu proces-verbal de sesizare din oficiu, declaraţia suspectului /inculpatului, declaraţiile martorei GI, declaraţiile martorului  CC declaraţiile martorului  VI, procesul verbal de verificare în evidentele politiei privind deţinătorii de permise de conducere, adresa nr. (…) a SPCRPCÎV Olt, procesul verbal de examinare şi planşa fotografică privind aspectele fixate cu ocazia examinării locului în care a fost găsit autoturismul  M.

Astfel, raportat la probatoriul administrat în cauză, instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta reţinută în sarcina inculpatului există, este infracţiune şi a fost săvârşită de către acesta.

În drept, faptele inculpatului X constând în aceea că la data de(…), a condus pe drumurile publice din oraşul Corabia, autoturismul marca  M, fără a deţine permis de conducere valabil întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. şi ped. de art.335 C.pen cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Sub aspectul laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art. 335 alin.1 C.pen., instanţa reţine că elementul material constă în acţiunea de conducere de către inculpatul  X a autoturismul marca  M pe strada din oraşul Corabia, judeţul Olt, fără să deţină permis de conducere.

Fapta săvârşită de inculpat a avut ca urmare, crearea unei stări de pericol pentru circulaţia pe drumurile publice. Totodată, instanţa reţine că între acţiunea de conducere a unui autovehicul de către inculpat fără permis de conducere şi urmările produse, respectiv starea de pericol creată, există o legătură de cauzalitate deoarece fapta, astfel cum a fost săvârşită, este o infracţiune de pericol, urmarea socialmente periculoasă rezultând ex re (din însăşi materialitatea faptei).

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei indirecte, conform dispoziţiilor art. 16 alin.2 lit. b C.pen., întrucât inculpatul conducând  autoturismul  pe drumurile publice, fără să aibă permis de conducere, a prevăzut şi, deşi nu a urmărit, a acceptat posibilitatea ca prin fapta sa infracţională să pună în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, împrejurări ce rezultă din probatoriul administrat în cauză.

Din analiza fişei de cazier judiciar a inculpatului rezultă că acesta este cunoscut cu antecedente penale.

Din cele expuse, instanţa, în concret reţine ca dovedit faptul că inculpatul este autorul faptei pentru care este judecat, cu respectarea condiţiilor de vinovăţie cerute de lege, existând suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.

La individualizarea judiciară a pedepsei vor fi avute în vedere criteriile enumerate de art. 74 din C.pen. şi anume: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Individualizarea pedepsei presupune atât analizarea aspectelor defavorabile cât şi a celor favorabile inculpatului, precum şi a tuturor celorlalte criterii stabilite de art.74 C.pen., la care s-a făcut referire anterior.

Infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere este o infracţiune de pericol, însă gradul de pericol al faptei nu este unul ridicat, aspect ce rezultă din sancţionarea faptei cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani, sancţiune penală care prin ea însăşi relevă împrejurarea că legiuitorul a înţeles că infracţiunea în discuţie  prezintă o gravitate moderată.

Instanţa are în vedere că inculpatul, nu s-a prezentat la termenele acordate în această cauză, în vederea audierii, şi-a angajat însă apărător ales, nu şi-a exprimat acordul pentru a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, iar atitudinea sa procesuală s-a concretizat în neprezentarea în instanţei de judecată, îngreunând astfel soluţionarea cu celeritate a cauzei şi la aflarea adevărului, contrar exigenţelor impuse de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.

Instanţa reţine că funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei pot fi realizate numai printr-o corectă individualizare, proporţionare a pedepsei, care să ţină seama şi de persoana căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată să se reintegreze în societate. O pedeapsă deosebit de aspră, în raport cu datele personale ale inculpatului, este adesea neconvingătoare şi neeficientă, nefiind în măsură a-şi atinge scopul.

Constată instanţa că infracţiunea săvârşită de inculpat prezintă o periculozitate sporită, întrucât, a condus autoturismul marca  M şi, în calitate de conducător al acestui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, nu deţinea permis de conducere valabil, prin acţiunile sale, acesta punând în pericol atât siguranţa proprie, cât şi alte vieţi omeneşti, existând oricând posibilitatea producerii unor urmări mult mai grave (accidente rutiere soldate cu victime omeneşti).

Deşi, în aparenţă, infracţiunile la regimul rutier sunt percepute ca neavând o foarte mare importanţă, în realitate acestea prezintă un adevărat pericol pentru societate, cu atât mai mult cu cât în România numărul accidentelor rutiere pe drumurile publice este într-o continuă creştere.

Instanţa constată că, în ciuda vârstei (23 ani), inculpatul X, nu a interiorizat necesitatea respectării normelor juridice care reglementează circulaţia pe drumurile publice, norme de o importanţă deosebită, date fiind consecinţele unor conduite contrare asupra celorlalţi participanţi la trafic, fiind indubitabil faptul că prin modul în care a acţionat a creat o stare de pericol iminent pentru valoarea socială protejată de lege, chiar dacă aceasta nu s-a concretizat.

În opinia instanţei nu poate fi reţinută circumstanţa atenuantă prev. de art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. referitoare la împrejurările legate de fapta comisă care diminuează gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului, întrucât în prezenta cauză nu s-au relevat astfel de împrejurări, faptele săvârşite de inculpat prezentând o periculozitate sporită.

În acest sens, consideră instanţa că numai printr-o atitudine fermă manifestată faţă de persoanele care comit astfel de infracţiuni se poate realiza o disciplinare a participanţilor la trafic, putându-se ajunge şi la un efect preventiv.

Instanţa reţine că inculpatul este în vârstă de 23 de ani, căsătorit, are doi copii minori, situaţia militară nesatisfăcută, studii gimnaziale, nu are ocupaţie, locuieşte în mediul urban. Totodată, este cunoscut cu antecedente penale, este recidivist, nefiind la primul conflict cu legea penală conform fişei de cazier judiciar, acesta a mai fost condamnat pentru faptele prevăzute de art.85 alin1 din OUG nr.195/2002, art.209 alin.,1 lit. i, g,a C.pen anterior, art.321 alin.2 Cod penal, art.75 alin.1 lit. a OUG nr.195/2002, art.367 alin.1 N. c p, art.335 alin.1 N c p., fapte din perioada 2013-2018.

Pe cale de consecinţă, analizând global criteriile generale de individualizare a pedepsei, prin raportare la prevederile art. 74 alin. 1 C.pen., instanţa se va orienta către minimul pedepsei închisorii ce îi poate fi aplicată inculpatului, aceasta fiind suficientă pentru atingerea scopului preventiv, educativ şi sancţionator al pedepsei.

Faţă de cele prezentate mai sus, în baza art.335 alin.1 C.pen, raportat la art. 396 alin. 2 C.proc.pen. condamnă pe inculpatul X, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Totodată, faţă de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, împrejurările cauzei şi persoana inculpatului, instanţa apreciază necesară şi aplicarea, pe lângă pedeapsa principală de 4 ani închisoare, a pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi.

Astfel, în baza art. 67 alin. 1 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi  la alin. 3 C.pen. aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa de 1 an închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării, pe o perioadă de 4 ani, a următoarelor drepturi:- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;  - dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi la alin. 3 C.pen. aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa de 1 an închisoare, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării următoarelor drepturi:- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;  - dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

Din analiza fişei de cazier de la fila 34-35 reiese faptul că inculpatul a mai suferit condamnări penale, este recidivist, astfel constată că, fapta prevăzută de art.335 alin.1 Cod Penal din data de (…) şi fapta prevăzută de 335 alin.1 Cod Penal din data de(…), prin care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an  închisoare prin sentinţa penală (…) de Judecătoria Corabia, rămasă definitivă prin decizia penală nr.(…) a Curţii de Apel Craiova,  au fost comise în concurs, în interiorul termenului de supraveghere de 4 ani al pedepsei stabilite prin decizia penală nr.(…) de Curtea de Apel Craiova .

În baza art. 40 alin. 1 C.pen. rap. la art. 38 lit. a C.pen. şi art. 39 lit. b C.pen.  contopeşte pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală (…)de Judecătoria Corabia, rămasă definitivă prin decizia penală (…) a Curţii de Apel Craiova cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin prezenta sentinţă penală, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare [pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care se adaugă o treime din totalul celeilalte pedepse, respectiv 4 luni închisoare (1 an +( ⅓ x 12 luni = 4 luni închisoare) = 1 an şi 4 luni  închisoare].

În baza art. 45 alin. 2 C.pen. contopeşte pedeapsa complementară aplicată prin prezenta hotărâre, cu pedeapsa complementară aplicată prin sentinţa penală nr.(…) de Judecătoria Corabia, rămasă definitivă prin decizia penală (…)a Curţii de Apel Craiova, urmând ca inculpatului să-i fie aplicată pedeapsa complementară a interzicerii exercitării, pe o perioadă de 4 ani, a următoarelor drepturi:- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;  - dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;

Pedeapsa complementară se va executa după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului liberării condiţionate.

În baza art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. 2 C.pen. contopeşte pedeapsa  accesorie aplicată prin prezenta hotărâre cu pedeapsa accesorie aplicată prin sentinţa penală (…)de Judecătoria Corabia, rămasă definitivă prin decizia penală (…)a Curţii de Apel Craiova,  urmând ca inculpatului să-i fie aplicată pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, a  următoarelor drepturi: - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;  - dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;

În baza  art.96 Cp,  dispune revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 ani  închisoare, aplicată prin sentinta penala nr(...), pronunţată de Tribunalul Olt, în dosarul nr.(...), definitivă prin decizia penala nr.(...) a Curtii de Apel Craiova. 

În baza art.43 alin.1 C.pen adăugă la pedeapsa de 3 ani închisoare pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul  X să execute pedeapsa de 4 ani şi 4 luni închisoare cu aplicarea art.60 C.pen, în regim de detenţie.

În baza art. 45 alin. 1 C.pen., alături de această pedeasă, se aplică pedeapsa complementară a interzicerii exercitării, pe o perioadă de 4 ani, a următoarelor drepturi:- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;  - dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;

Pedeapsa complementară se va executa după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului liberării condiţionate.

În baza art.45 alin.5 C.pen, alături de această pedeapsă, se aplică pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, a  următoarelor drepturi:- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;  - dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;

În baza art. 241 alin. 1 C.p.p. constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpat, dispoziţie executorie.

Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.(...), emis în baza sentinţei penale nr.(...) în dosarul nr.(...) de Judecătoria Corabia, rămasă definitivă prin decizia penală nr.(...) a Curţii de Apel Craiova şi dispune emiterea unui nou mandat de executare potrivit dispoziţiilor prezentei sentinţe.

În baza 404 alin. 4 lit. a din C.p.p, rap. la art. 72 alin. 1 din C.pen. deduce din pedeapsa aplicata inculpatului X , perioada retinerii 23.04.2014, pentru 24 ore, arestarii preventive şi arestului la domiciliu, de la data de 24.04.2014 la data de  21.06.2015, măsura reţinerii din dosarul nr.(...) de la 22.05.2018, a arestării preventive şi arestului la domiciliu de la data de 23.05.2018 până la data de 05.04.2019, precum şi măsura reţinerii 27.02.2018-28.02.2018 din prezenta cauză, precum şi pedeapsa executată de la data de 05.04.2019 la zi.

În baza art. 555 C.proc.pen. dispune emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii conform prezentei sentinţe, la rămânerea definitivă a acesteia.

În baza art.398 rap. la art.274 alin.1  din C.proc.pen, obliga inculpatul la plata sumei de 600 lei, cheltuieli judiciare în favoarea statului.

În baza art.275 alin.6 C.proc.pen cheltuielile judiciare avansate de stat reprezentând onorariul avocatului din oficiu, delegaţie nr.(...) în cuantum de 868 lei rămân în sarcina statului.