Săvârşirea infracţiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori

Sentinţă penală 172 din 08.04.2016


Prin rechizitoriul nr...../P/2015 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău , înregistrat sub nr. ...../260/2015 pe rolul Judecătoriei Moineşti , jud. Bacău, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaţilor:

L.C.A.  pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 108 alin.1 lit. c  şi art. 110 alin. 1 lit. c din Legea 46/2008 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., art. 77 lit.a din C.p. şi art. 38 alin.1 din C.p.,

L.I.S.  pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 108 alin.1 lit. c  şi art. 110 alin. 1 lit. c din Legea 46/2008 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., art. 77 lit.a din C.p. şi art. 38 alin.1 din C.p.

S.C. pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 108 alin.1 lit. c  şi art. 110 alin. 1 lit. c din Legea 46/2008 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., art. 77 lit.a din C.p. şi art. 38 alin.1 din C.p

S-a reţinut prin actul de sesizare că în perioada 09.03.2015-02.04.2015, împreună. inculpaţii  L.C.A.  , L.I.S.  şi S.C .  , în mai multe rânduri s-au deplasat cu atelaje hipo pe proprietatea persoanei vătămate Z.M. , în punctul denumit Pârâul Teiului de pe raza comunei Scorţeni, jud. Bacău, de unde au tăiat şi ulterior sustras un număr de 49 arbori de esenţă carpen, cauzând un prejudiciu calculat conform adresei nr. 5242 din 13.05.2015 emisă de către Direcţia Silvică Bacău, Ocolul Silvic Moineşti de 3548,30 lei din care TVA  686,77 lei, valoarea prejudiciului produs fiind  de cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei;

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele :

Persoana vătămată Z.M.  deţine conform titlului de proprietate nr. 114279/1994 o suprafaţă împădurită de 2500 mp, în punctul denumit Pârâul Teiului, înscrisă în parcela cu nr. 1459, sola nr. 49.

În perioada 09.03.2015-02.04.2015, împreună , inculpaţii L.C.A.  , L.I.S.  şi S.C .  în mai multe rânduri s-au deplasat cu atelaje hipo pe proprietatea persoanei vătămate Z.M.., în punctul denumit Pârâul Teiului de unde au tăiat şi ulterior sustras un număr de 49 arbori de esenţă carpen, cauzând un prejudiciu calculat conform adresei nr. 5242 din 13.05.2015 emisă de către Direcţia Silvică Bacău, Ocolul Silvic Moineşti de 3548,30 lei din care TVA  686,77 lei, valoarea prejudiciului produs fiind  de cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei.

Inculpaţii prezenţi în instanţă au recunoscut faptele şi au solicitat aplicarea procedurii simplificate prevăzute de art. 375 alin. (1) şi (2) rap. la art. 396 alin. (10) N.C.proc.pen.

Din declaraţiile martorului asistent, M.F. rezultă că în cursul lunii martie 2015, în mai multe rânduri, atât dimineaţa cât şi seara, în timp ce păzea turma sa de capre în punctul  Pârâul Teiului a văzut de la o distanţă de cca 100 m,  trei tineri care veneau cu două atelaje.

Aceste persoane tăiau arbori din pădurea aparţinând numitei Z.M.  , fasonau trunchiurile în piese care aveau o lungime de aproximativ 4m după care se deplasau spre satul P…..

Acelaşi martorul declară că în dimineaţa de 23.03.2015, inculpaţii, au sosit în jurul orei 07.00 dimineaţa din nou în punctul  Pârâul Teiului , de unde din aceeaşi locaţie au tăiat mai mulţi  arbori din care au luat doar părţile lungi şi mai groase pe care i-au încărcat în căruţe şi s-au deplasat spre satul P…. , fiind transportate la domiciliul numitei B.M.  din satul P.

Martorului asistent M.F.  i-au fost prezentate trei fotografii extrase din aplicaţia Interid, aparţinând numiţilor L.C.A.  , L.I.S.  şi S.C .  toţi din sat P…, comuna P., jud. Bacău, acesta recunoscându-i pe cei trei în persoana tinerilor pe care i-a văzut în două rânduri că au tăiat şi sustras arbori din pădurea aparţinând persoanei vătămate.

Martora  B.M.  a declarat că în data de 23.03.2015 a cumpărat în două rânduri, lemne de esenţă carpen de la doi tineri pe care nu îi cunoaşte, pentru fiecare căruţă de lemne oferind suma de 250 lei.

Martora Ş.M. ,  la data de 03.04.2015, declară că în urmă cu aproximativ o lună, a cumpărat de la numiţii, L.I.S.  şi S.C .  , în două rânduri, contra sumei de 250 lei pentru fiecare căruţă de lemne, două căruţe cu lemne de foc, majoritatea de esenţă carpen, lemnele fiind tăiate la lungimea de cca 4m. Totodată, martora declară că susnumiţii, la o dată ulterioară i-au dus lemne de foc din aceeaşi specie şi numitului B.N., care îi este vecin.

T.A. declară că în cursul lunii martie 2015, numiţii L.C.A.  , L.I.S.  şi S.C .  i-au adus o căruţă de lemne de foc, esenţă carpen, de dimensiuni cuprinse între 3,5m şi 4m, aceasta oferind  o căpiţă de fân, care a fost ridicată şi luată a două zi de către L.C.A.

Situaţia de fapt se susţine cu următoarele mijloace de probă : proces verbal de consemnare a plângerii persoanei vătămate, fil. 6 , proces verbal de cercetare la faţa locului, fil.9-11, titlu de proprietate nr. 114279 din 18.08.1994, fil.15 , proces verbal de investigaţii nr. 183683 din 03.04.2015 şi planşă foto, fil.14-20,  adresa calcul prejudiciu nr. 5242 din 13.05.2015 emisă de către Direcţia Silvică Bacău, Ocolul Silvic Moineşti, fil.21, declaraţii martori:Ş.M., B.M. , T.A. , L.S. , M.F., fil. 30-40, declaraţie persoană vătămată Z.M. , fil 22-23, declaraţii suspecţi/inculpaţi, fil. 42-48, 51-56 ,fişe cazier inculpaţi, fil. 57-59.

Conform art.5 din NCP , în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.

Comparând limitele de pedeapsă ale infracţiunii cât modalităţile de executare , instanţa în baza art.386 NCPP , va dispune schimbarea încadrării juridice în art. 107 alin.1 lit c din Legea 46/2008 , pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere ilegală de arbori, cu aplicarea art. 5 Cod penal , cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., art. 77 lit.a din C.p. , art.78 Cod penal , art. art. 109 alin.1 lit c din Legea 46/2008 , pentru săvârşirea infracţiunii de furt de arbori , cu aplicarea a art.5 Cod penal , cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., art. 77 lit.a din C.p. , art.78 Cod penal , ca fiind mai favorabilă  inculpaţilor.

Fapta inculpatului L.C.A. care în perioada 09.03.2015-02.04.2015, împreună cu inculpaţii L.I.S.  şi S.C .  , în mai multe rânduri s-au deplasat cu atelaje hipo pe proprietatea persoanei vătămate Z.M. , în punctul denumit Pârâul Teiului de unde au tăiat şi ulterior sustras un număr de 49 arbori de esenţă carpen, cauzând un prejudiciu calculat conform adresei nr. 5242 din 13.05.2015 emisă de către Direcţia Silvică Bacău, Ocolul Silvic Moineşti de 3548,30 lei din care TVA  686,77 lei, valoarea prejudiciului produs fiind  de cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei,  realizează conţinutul constitutiv al infracţiunilor de  tăiere ilegală şi furt de arbori, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 107 alin.1 lit c din Legea 46/2008 , pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere ilegală de arbori, cu aplicarea art. 5 Cod penal , cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., art. 77 lit.a din C.p. , art.78 Cod penal , art. 109 alin.1 lit c din Legea 46/2008 , pentru săvârşirea infracţiunii de furt de arbori , cu aplicarea a art.5 Cod penal , cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., art. 77 lit.a din C.p. , art.78 Cod penal cu aplicarea art.38 alin.1 cod penal.

Fapta inculpatului  L.I.S. care în perioada 09.03.2015-02.04.2015, împreună cu inculpaţii L.C.A. şi S.C .  , în mai multe rânduri s-au deplasat cu atelaje hipo pe proprietatea persoanei vătămate Z.M. , în punctul denumit Pârâul Teiului de unde au tăiat şi ulterior sustras un număr de 49 arbori de esenţă carpen, cauzând un prejudiciu calculat conform adresei nr. 5242 din 13.05.2015 emisă de către Direcţia Silvică Bacău, Ocolul Silvic Moineşti de 3548,30 lei din care TVA  686,77 lei, valoarea prejudiciului produs fiind  de cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunilor de  tăiere ilegală şi furt de arbori, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 108 alin.1 lit. c  şi art. 110 alin. 1 lit. c din Legea 46/2008 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., art. 77 lit.a din C.p. şi art. 38 alin.1 din C.p.

Fapta inculpatului S.C. , care în perioada 09.03.2015-02.04.2015, împreună cu inculpaţii Las L.C.A.  şi  L.I.S.  , în mai multe rânduri s-au deplasat cu atelaje hipo pe proprietatea persoanei vătămate Z.M. , în punctul denumit Pârâul Teiului de unde au tăiat şi ulterior sustras un număr de 49 arbori de esenţă carpen, cauzând un prejudiciu calculat conform adresei nr. 5242 din 13.05.2015 emisă de către Direcţia Silvică Bacău, Ocolul Silvic Moineşti de 3548,30 lei din care TVA  686,77 lei, valoarea prejudiciului produs fiind  de cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei,  realizează conţinutul constitutiv al infracţiunilor de  tăiere ilegală şi furt de arbori, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 108 alin.1 lit. c  şi art. 110 alin. 1 lit. c din Legea 46/2008 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., art. 77 lit.a din C.p. şi art. 38 alin.1 din C.p.

Deoarece inculpaţii nu au fost condamnaţi pentru niciuna din faptele prezente , le sunt aplicabile prevederile art. 38 alin.1 Cod penal şi art.39 lit.c Cod penal.

La individualizarea pedepselor , conform art. 74 NCP se va face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Inculpaţii sunt la prima încălcare a legii penale şi au colaborat cu organele de urmărire penală .

Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei, instanţa apreciază, în contextul probelor administrate, că scopul educativ şi preventiv al pedepsei poate fi atins şi prin  aplicarea unei amenzi penale.

În baza art.63 Cod penal nou se va atrage atenţia inculpatului asupra faptului că neexecutarea cu rea-credinţă a pedepsei amenzii penale aplicate conduce la înlocuirea numărului de zile-amendă rămase neexecutate cu un număr echivalent de zile de închisoare.

Se va lua act că prejudiciul a fost achitat în totalitate .

În baza art. 274 alin. (1) N.C.proc.pen., vor fi obligaţi inculpaţii la plata sumei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.