Infracţiunea de de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art.335 alin.2 C.pen. Procedura în cazul recunoaşterii învinuirii. Renunţare la aplicarea pedepsei.

Sentinţă penală 25 din 12.12.2018


A.I.1. Prin rechizitoriul nr.201/P/2018 din 17.10.2018 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara s-a dispus: 1. trimiterea în judecată a plt.maj. G.V.C. pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art.335 alin.2 C.pen.

2. Cu privire la infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată, în actul de sesizare s-a reţinut că, la data de 28.03.2018, în jurul orei 16,55, organele de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului B.J. au oprit în trafic, pe DN 66, în oraşul B.J., autoturismul marca BMW, cu nr. de înmatriculare ..., care era condus de plt.maj. G.V.C. În urma verificărilor efectuate în baza de date, s-a stabilit că acesta avea suspendat dreptul de a conduce autoturisme pe drumurile publice în perioada 28.02.2018-29.03.2018, inclusiv, ca urmare a încălcării, la data de 09.02.2018, a prevederilor art.103 alin.1 lit.A din O.U.G. nr195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiune care i-a fost adusă la cunoştinţă prin adresa nr.178192/28.02.2018, emisă de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului G.-Serviciul Rutier .

Totodată s-a arătat că situația de fapt anterior expusă a fost stabilită în urma analizei coroborate a mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante; dovadă seria CU nr.1447928; fişă de evidenţă auto; adresă emisă de ISU G. nr.C/135237/02.07.2018; adresa emisă de IPJ G.-Serviciul Rutier nr.147030/02.10.2018 şi 3 anexe; declaraţii de suspect/inculpat; declarații de martori.

3. După alocarea numărului unic în sistemul ECRIS pentru dosarul de fond, pentru procedura de cameră preliminară s-a creat primul dosar asociat - nr.68/751/2018/a1.

II.1. Prin încheierea nr.59/23.11.2018 pronunţată în dosarul nr.68/751/2018/a1, în baza art.346 alin.1 C.pr.pen., judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Militar Timişoara a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.201/P/2018 din 17.10.2018 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara, privind pe inculpatul plt.maj. G.V.C., precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală; pe cale de consecinţă a dispus începerea judecăţii în cauză; împotriva acestei încheieri nu s-a formulat contestație în termen de 3 zile de la comunicare, astfel că a rămas definitivă.

B.I.1. La primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras de către grefierul de şedinţă, în baza art. 374 C.pr.pen. a actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată, instanţa l-a întrebat pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin.10 C.pr.pen., respectiv posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei prevăzute de lege cu o treime în cazul pedepsei închisorii, iar în cazul pedepsei amenzii cu o pătrime.

Întrucât inculpatul a declarat că solicită ca judecata să aibă loc în condiţiile prevăzute la art.374 alin.4 C.pr.pen. – procedura în cazul recunoaşterii învinuirii -  s-a procedat la ascultarea sa, conform art.375 alin.1 C.pr.pen., inculpatul recunoscând în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, după care, luând concluziile procurorului, instanţa a admis cererea inculpatului.

2. Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti, reţine situaţia de fapt descrisă anterior, astfel:

2.1. La data de 28.03.2018, în jurul orei 16,55, organele de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului B.J. au oprit în trafic, pe DN 66, în oraşul B.J., autoturismul marca BMW, cu nr. de înmatriculare ..., care era condus de plt.maj. G.V.C. În urma verificărilor efectuate în baza de date, s-a stabilit că acesta avea suspendat dreptul de a conduce autoturisme pe drumurile publice în perioada 28.02.2018-29.03.2018, inclusiv, ca urmare a încălcării, la data de 09.02.2018, a prevederilor art.103 alin.1 lit.A din O.U.G. nr195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiune care i-a fost adusă la cunoştinţă prin adresa nr.178192/28.02.2018, emisă de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului G.-Serviciul Rutier.

 2.2. Obiectul juridic al infracţiunii de conducere a unui vehicul  fără permis de conducere, prev. de art.335 alin.2 C.pen., constă în relaţiile sociale referitoare la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, a căror normală existenţă şi desfăşurare este condiţionată de interzicerea faptelor de conducere a vehiculelor de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România

2.3. Potrivit art.20 alin.1 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere corespunzător.

Potrivit art.6 pct.6 din acelaşi act normativ, autovehicul – este orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obişnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor, iar potrivit pct.14, prin drum public se înţelege orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile.

2.4. Permisul de conducere reprezintă documentul care atestă pregătirea persoanei care conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere.

2.5.  Elementul material al laturii obiective a infracţiunii reglementate de art. 335 alin.2 C.pen. se realizează prin acţiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România.

Pentru întregirea elementului material al laturii obiective a infracţiunii reglementate de art.335 alin.2 C.pen. este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe esenţiale: acţiunea de conducere trebuie executată de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România; acţiunea de conducere trebuie să se realizeze pe un drum public; acţiunea de conducere trebuie să se refere la un vehicul.

Urmarea imediată constă într-o stare de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, iar raportul de cauzalitate trebuie să existe.

În speţă, la data la care a fost oprit în trafic, inculpatul avea suspendat dreptul de a conduce autoturisme pe drumurile publice, conform adresei emisă de IPJ G. –Serviciul Rutier nr.147030/02.10.2018, suspendarea urmând să expire peste 31 ore şi 5 minute.

În sensul art.6 pct.6 şi pct.14 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autoturismul marca BMW, cu nr. de înmatriculare ... este un autovehicul, face parte din categoria de vehicule B, iar pentru a fi condus pe drumurile publice legea prevede pentru conducătorul acestuia – inculpatul plt.maj. G.V.C. - obligativitatea deţinerii unui permis de conducere; de asemenea, porţiunea de drum de pe DN 66, din oraşul B.J., pe care a condus inculpatul, este un drum public.

Astfel, acţiunea inculpatului plt.maj. G.V.C., care, la data de 28.03.2018, în jurul orei 16,55, a condus pe DN 66, în oraşul B.J., autoturismul marca BMW, cu nr. de înmatriculare ..., având exerciţiul dreptului de a conduce vehicule suspendat până în data de 29.03.2018, inclusiv, realizează elementul material al infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art.335 alin.2 C.pen., urmarea imediată constând în producerea unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice.

Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din însăşi săvârşirea faptei.

Latura subiectivă a infracţiunii presupune vinovăţia inculpatului sub formă de intenţie, care poate fi directă sau indirectă.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei indirecte, conform dispoziţiilor art. 16 alin.3 lit. b) C. pen., întrucât a prevăzut rezultatul faptei sale şi, deşi nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui prin săvârşirea faptei.

2.6. În drept, fapta inculpatului plt.maj. G.V.C., care, la data de 28.03.2018, în jurul orei 16,55, cu intenţie, a condus pe DN 66, în oraşul B.J., autoturismul marca BMW, cu nr. de înmatriculare ..., având exerciţiul dreptului de a conduce vehicule suspendat până în data de 29.03.2018, inclusiv, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin.2 C.pen.

II.1. Tribunalul constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta comisă de către inculpat, descrisă la capitolul anterior, există şi constituie infracţiunea acolo arătată.

2. Însă, infracţiunea săvârşită de către inculpat prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura şi întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul şi împrejurările în care a fost comisă, motivul şi scopul urmărit, astfel cum s-a reţinut mai sus şi apreciază că în raport de persoana inculpatului (tânăr, cadru militar activ în cadrul I.S.U. G., care a solicitat ca judecata să se desfăşoare conform procedurii privind recunoaşterea învinuirii, cu caracterizări favorabile depuse la dosar, cu un copil minor, bine integrat în societate), de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei sale.

De asemenea, din fişa de cazier judiciar a inculpatului, rezultă că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale, săvârşirea infracţiunii constituind astfel un act de conduită izolat, cu privire la acesta nu s-a mai dispus renunţarea la aplicarea pedepsei în ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infracţiunii pentru care este judecat, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată şi nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor, iar maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea dedusă judecăţii este de 3 ani închisoare, valoare inferioară celei prevăzute de art.80 alin.2 lit.d) C. pen.

Considerentele menţionate mai sus sunt în sensul jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (a se vedea I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 481/A din 21 decembrie 2015 publicată pe site-ul scj.ro), în care instanţa supremă a reţinut că, în cazul infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice prevăzută în art. 337 C.pen. (n.n. pedepsită cu închisoare de la unu la 5 ani), judecată conform procedurii privind recunoaşterea învinuirii, instanţa poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei, în ipoteza în care constată că săvârşirea infracţiunii constituie un act de conduită izolat, comis de o persoană tânără, care exercită o profesie şi a cărei conduită anterioară demonstrează că este bine integrată în familie şi în societate, iar în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 80 alin.2 C. pen. privind situaţiile în care nu se poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei.

3. Faţă de aceste considerente, în baza art. 396 alin.1 și 3 C.pr.pen.  rap. la art. 80 alin.1 C.pen. va renunţa la aplicarea pedepsei faţă de inculpatul plt.maj. G.V.C., sub aspectul infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art.335 alin.2 C.pen.

4. În baza art. 81 C.pen. va aplica inculpatului un avertisment, constând în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunțarea la aplicarea pedepsei – astfel cum au fost menţionate mai sus - atrăgându-i atenţia asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune în cazul în care va mai comite infracţiuni, respectiv lipsa posibilităţii de a mai beneficia de renunţarea la aplicarea pedepsei, conform art. 80 alin.2 lit. b) C.pen.

5. Potrivit art.274 alin.1 C.pr.pen, în caz de renunţare la urmărirea penală, condamnare, amânare a aplicării pedepsei sau renunţare la aplicarea pedepsei, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu excepţia cheltuielilor privind avocaţii din oficiu şi interpreţii desemnaţi de organele judiciare, care rămân în sarcina statului.

 Potrivit actului de sesizare a instanţei, pentru faza de urmărire penală s-au stabilit cheltuieli judiciare în sumă totală de 150 lei. În procedura de cameră preliminară și de judecată în primă instanță se stabilesc cheltuieli de judecată în cuantum de 150 lei.

Pentru aceste motive, în baza art.398  rap. la art.274 alin.1 C.pr.pen. va obliga pe inculpatul plt.maj. G.V.C. la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

6. Sentinţa poate fi atacată cu apel, conform art.408 alin.1 C.pr.pen, termenul de apel fiind de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, conform art.410 alin.1 C.pr.pen

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 396 alin.1, 3 şi 10 C.pr.pen. rap.la art.80 alin.1 C.pen. renunţă la aplicarea pedepsei faţă de inculpatul plt.maj. G.V.C. (…), pentru săvârşirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art.335 alin.2 C.pen.

În baza art.81 C.pen. aplică inculpatului plt.maj. G.V.C. un avertisment.

În baza art.274 alin.1 C.pr.pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.12.2018.