Conducere fără permis

Sentinţă penală 76 din 23.06.2015


Dosar nr. /223/2015

Operator de date cu caracter personal nr.5696

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI, JUDEŢUL VÂLCEA

SENTINŢA PENALĂ NR. 76

Şedinţa publică din data de 23 iunie 2015

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: D. P., judecător

GREFIER: S.S.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgăşani reprezentat prin procuror : M.S.

Pe rol este judecarea procesului penal privind pe inculpatul P.A., domiciliat în municipiul Drăgăşani, str. Avram Iancu, judeţul Vâlcea, trimis în judecată în stare de libertate prin rechizitoriul nr.1372/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani, pentru infracţiunile de: conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art.335 alin.1 Cod penal şi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, prevăzută de art.337 Cod penal, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns inculpatul P.A. asistat de avocat O.P. în baza împuternicirii avocaţiale nr.012050/2014.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele:

Obiectul cauzei: art.335 alin.1 Cod penal şi art.337 Cod penal, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal;

Stadiul procesual : primul termen de judecată, în fond;

Procedura de citare este legal îndeplinită.

În baza art.374 alin.1 Cod procedură penală se dă citire actului de sesizare al instanţei.

Preşedintele completului de judecată explică inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce conform dispoziţiilor art.374 alin.2 Cod procedură penală.

Instanţa pune în vedere inculpatului că, potrivit art.374 alin.4 Cod procedură penală poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, situaţie în care, potrivit dispoziţiilor art.396 alin.10 Cod procedură penală, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc la o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.

Inculpatul P.A. recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa şi solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.

Potrivit art.375 alin.1 Cod procedură penală s-a ascultat inculpatul P.A. în sensul celor susţinute, declaraţia acestuia fiind consemnată, semnată şi depus la dosarul cauzei.

Instanţa pune în discuţia părţilor prezente cererea de recunoaştere a învinuirii formulată de inculpat.

Reprezentantul Parchetului este de acord cu cererea formulată de inculpat în sensul ca judecata să aibă loc în procedura simplificată, având în vedere recunoaşterea faptelor reţinută prin actul de sesizare a instanţei.

Apărătorul inculpatului, avocat O.P. este de acord cu cererea formulată de inculpat.

Preşedintele completului de judecată admite cererea formulată de inculpat privind judecata în procedura simplificată şi, potrivit art.375 alin.2 Cod procedură penală, întreabă părţile dacă propun administrarea de probe.

Apărătorul inculpatului, avocat O.P. depune la dosar înscrisuri în circumstanţiere, respectiv o caracterizare a inculpatului şi certificatul de deces al tatălui inculpatului şi arată că nu are alte cereri de formulat, probe de solicitat sau înscrisuri de depus la dosar.

Reprezentantul Parchetului nu are alte cereri de formulat.

Instanţa declară terminată cercetarea judecătorească în baza art.387 alin.2 Cod procedură penală şi acordă cuvântul pentru dezbateri pe fondul cauzei.

Reprezentantul Parchetului având cuvântul face referiri asupra cauzei, arătând că inculpatul P.A. a fost trimis în judecată în stare de libertate prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani nr.1372/P/2014 pentru infracţiunile de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art.335 alin.1 Cod penal şi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, prevăzută de art.337 Cod penal, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal. Din probatoriul administrat în cauză s-a făcut dovada vinovăţiei inculpatului, motiv pentru care pune concluzii de condamnarea a acestuia la pedeapsa închisorii  cu executare cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal. Având în vedere că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor aşa cum au fost reţinute în actul de sesizare a instanţei solicită aplicarea dispoziţiilor art.396 alin.10 Cod procedură penală şi obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare.

Apărătorul inculpatului, avocat O.P. având cuvântul solicită condamnarea inculpatului P.A. la o pedeapsă orientată spre minimul special prevăzut de lege şi aplicarea reducerii limitelor de pedeapsă având în vedere că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor. Solicită aplicarea dispoziţiilor art.91 Cod penal privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Precizează că inculpatul a săvârşit faptele pe fondul  tulburărilor suferite în urma decesului tatălui său.

Inculpatul P.A. având ultimul cuvânt recunoaşte şi regretă faptele săvârşite. 

I N S T A N Ţ A :

Deliberând constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr.1372/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul P.A., domiciliat în municipiul Drăgăşani, str. Avram Iancu, judeţul Vâlcea, pentru infracţiunile de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art.335 alin.1 Cod penal şi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, prevăzută de art.337 Cod penal, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt că la data de 30 octombrie 2014 ora 0310, lucrătorii de poliţie din cadrul Poliţiei municipiului Drăgăşani aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu privind controlul şi supravegherea traficului rutier, pe strada Rahova din municipiul Drăgăşani, au oprit pentru control mopedul marca SYM cu număr de înregistrare Drăgăşani VL012 condus de inculpatul P.A..

Fiind efectuate verificări în baza de date a poliţiei române, s-a stabilit că acesta nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

Întrucât inculpatul emana miros de alcool, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,80 g/l alcool pur în aerul respirat, punându-i-se în vedere să însoţească organele de poliţie la Spitalul Drăgăşani pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Inculpatul a însoţit organele de poliţie la spital însă acolo, a refuzat recoltarea de probe biologice. 

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: proces – verbal de depistare, declaraţii suspect/inculpat şi martor, rezultat etilotest şi alte înscrisuri. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Drăgăşani la data de 9 martie 2015 sub nr.593/223/2015.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu nr.55 din data de 12 mai 2015  judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

În şedinţa publică din 23 iunie 2015, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras de către grefierul de şedinţă în baza art. 374 Cod procedură penală a actului prin care s-a dispus începerea judecăţii, instanţa l-a întrebat pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art.396 alin.10 Cod procedură penală.

Inculpatul a declarat că recunoaşte faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, poziţia sa procesuală fiind consemnată în declaraţia dată în faţa instanţei de judecată.

Constatând că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că faptele există, constituie infracţiune şi au fost săvârşite de inculpat, instanţa a admis cererea, astfel că soluţionarea cauzei s-a efectuat potrivit procedurii simplificate reglementate de art.374 alin.4 Cod procedură penală privind judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei.

Inculpatul a depus la dosar o caracterizare întocmită de S.C. OLTFOREST S.R.L. Brebeni, judeţul Olt şi certificatul de deces al tatălui.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 30 octombrie 2014 ora 0310, lucrătorii de poliţie din cadrul Poliţiei municipiului Drăgăşani aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu privind controlul şi supravegherea traficului rutier, pe strada Rahova din municipiul Drăgăşani, au oprit pentru control mopedul marca SYM cu număr de înregistrare Drăgăşani VL012 condus de inculpatul P.A..

Fiind efectuate verificări în baza de date a poliţiei române, s-a stabilit că acesta nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

Întrucât inculpatul emana miros de alcool, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,80 g/l alcool pur în aerul respirat, punându-i-se în vedere să însoţească organele de poliţie la Spitalul Drăgăşani pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Inculpatul a însoţit organele de poliţie la spital însă acolo, a refuzat recoltarea de probe biologice. 

Din adresa nr. 43327/2014 a Instituţiei Prefectului Vâlcea a rezultat faptul că inculpatul nu deţine permis de conducere.

Inculpatul a recunoscut şi regretat comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, fiind la prima abatere de acest fel, declarând că în perioada respectivă a intervenit decesul tatălui său, aspect care 1-a marcat.

În drept, fapta inculpatului P.A., care la data de 30 octombrie 2014, ora 0310  a condus pe str. Rahova din municipiul Drăgăşani mopedul marca SYM (proprietatea sa) cu număr de înregistrare Drăgăşani VL012, fără a fi posesor de permis de conducere şi a refuzat să i se preleveze mostre biologice de  sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art.335 alin.1 Cod penal şi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, prevăzută de art.337 Cod penal.

Întrucât inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor şi, deoarece a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, instanţa va avea în vedere şi dispoziţiile art.396 alin.10 Cod procedură penală.

La individualizarea pedepselor aplicate instanţa va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptelor, circumstanţele în care au fost săvârşite, urmările produse, faptul că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor, nu are antecedente penale, astfel că instanţa se va orienta spre o pedeapsă al cărei cuantum să atingă scopul sancţionator şi preventiv.

Urmează să se facă aplicarea dispoziţiilor art.38 alin.1 Cod penal privind concursul de infracţiuni, inculpatul executând pedeapsa stabilită potrivit dispoziţiilor art.39 alin.1 lit.b Cod penal.

Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei aplicate, instanţa reţine dispoziţiile art.91 Cod penal, conform cărora se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Instanţa consideră că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor, condamnarea prin prezenta sentinţă fiind de 1 an închisoare, iar inculpatul nu are antecedente penale, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului, astfel încât instanţa are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către acesta a pedepsei aplicate. De asemenea, şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Faţă de aceste considerente, în baza art.91 Cod penal va dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Vâlcea şi va stabili un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În baza art.93 alin.1 Cod penal va obliga inculpatul P.A. ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vâlcea la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art.93 alin.2 lit.b Cod penal va impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul  de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art.93 alin.3 Cod penal, coroborat cu art.404 alin.2 Cod procedură penală pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei municipiului Drăgăşani sau Primăriei comunei Prundeni pe o perioadă de 70 de zile lucrătoare.

Potrivit art.91 alin.4 Cod penal se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 Cod penal cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul comiterii în termenul de supraveghere a unei noi infracţiuni sau în cazul în care, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege.

În baza art.67 alin.1 Cod penal, se va aplica inculpatului P.A. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b şi i Cod penal, respectiv: a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; i) dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art.65 alin.1 şi 3 Cod penal, va fi aplicată inculpatului P.A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de  art.66 alin.1 lit.a b şi i Cod penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară, pedeapsă accesorie ce se va executa din momentul rămânerii definitive  a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală va fi obligat inculpatul la cheltuieli judiciare faţă de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

În baza art.335 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală.

Condamnă inculpatul P.A., fiul lui I. şi M., născut la data de 11 decembrie 1990 în municipiul Tg. Jiu, judeţul Gorj, domiciliat în municipiul Drăgăşani, str. Avram Iancu, judeţul Vâlcea, cetăţean român, studii 11 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, fără copii minori, fără antecedente penale, CNP, la 9 luni închisoare.

În baza art.337 Cod penal cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală.

Condamnă inculpatul P.A. la 9 luni închisoare.

În baza art.38 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.39 alin.1 lit.b Cod penal, inculpatul P.A. execută pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art.91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art.92 Cod penal.

În baza art.93 alin.1 Cod penal, obligă inculpatul P.A. ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vâlcea la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

În baza art.93 alin.2 lit.b Cod penal impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul  de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art.93 alin.3 Cod penal, coroborat cu art.404 alin.2 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul P.A. va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile în cadrul Primăriei municipiului Drăgăşani sau Primăriei comunei Prundeni.

În baza art.91 alin.4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 Cod penal cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul comiterii în termenul de supraveghere a unei noi infracţiuni sau în cazul în care, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege.

În baza art.67 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului P.A. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de  art.66 alin.1 lit.a, b şi i Cod penal, respectiv: a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; i) dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. 

În baza art.65 alin.1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului P.A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de  art.66 alin.1 lit.a b şi i Cod penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară, pedeapsă accesorie ce se execută din momentul rămânerii definitive  a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală.

Obligă inculpatul la 100 lei cheltuieli judiciare faţă de stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 23 iunie 2015.

PREŞEDINTE, GREFIER,

pentru grefier S-D. S. aflat

 în C.O. semnează grefier şef,

17.07.2015

Red./Tehnored. P.D.

4 ex.

Domenii speta