Loviri si alte vătămări, condamnare

Sentinţă penală 7430 din 02.07.2013


Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi nr. /P/2012 din 04.12.2012, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. /198/2012 a fost trimis în judecată inculpatul C G sub aspectul săvârşirii infractiunii de lovire sau alte violenţe prevazută şi pedepsită de art.180 alin 2  C.p..

S-a reţinut în sarcina inculpatului că la data de 01.09.2012 a agresat partea-vătămată H I, în urma agresiunii aceasta din urmă  suferind leziuni care au necesitat 8-9 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală faţă de partea-vătămată învinuit H I cercetat pt. săv. infr. de lovire sau alte violenţe, prev. de art.180 alin.2 C.p., precum şi scoaterea de sub urmărire penală faţă de C G şi  H I cercetaţi pt. săv. infr. de ameninţare, prev. de art.193 alin.1 C.p.

O dată cu rechizitoriul s-a înaintat şi dosarul de urmărire penală nr. /P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi.

Partea vătămată H I s-a constituit parte-civilă cu suma de 4.500 de lei.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vâlcea s-a constituit parte-civilă cu suma de 465,20 de lei.

Inculpatul a beneficiat de apărător ales.

Au fost audiaţi inculpatul C G şi partea-vătămată H I,  ale căror declaraţii au fost ataşate la dosarul cauzei.

Au fost audiaţi martorii M C, propus prin rechizitoriu,  C M, P M T, propuşi de inculpat, N F  şi P F R, propuşi de partea-civilă, ale căror declaraţii se află ataşate la dosarul cauzei.

Partea-civila a depus la dosar înscrsuri în copie pe latura civila a cauzei.

Examinând probatoriul administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

Asupra laturii penale a cauzei:

Din probele administrate în cauză, respectiv, declaraţii parte-vătămată şi inculpat, certificate medico-legale şi declaraţiile martorilor, rezultă următoarea situaţie de fapt:

La data de 01.09.2012 partea vătămată-inculpat H I a reclamat la poliţie prin SNAU 112 faptul că în acea zi, în jurul orelor 20,30 a fost agresat inculpatul C G.

Lucrătorul de poliţie s-a deplasat la domiciliul lui H I şi a constatat că acesta prezenta o plagă deschisă din care curgea sânge, în zona capului şi i-a declarat că a fost lovit cu o piatră în cap de C G.

La data de 24.09.2012 partea vătămată H I  a formulat plângere penală prealabilă împotriva inculpatului, pentru infracţiunile de lovire şi ameninţare.

Din certificatul medico-legal nr. C/1083/2012/03.09.2012 a rezultat că partea-vătămată H I a suferit leziuni care au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare şi leziunile( echimoză pe faţă internă picior stg., plagă parietal dreapta suturată cu 7 fire, excoriaţie pe umărul stg şi cotul drept, mobilizare dinte 32 ) s-au putut produce prin lovire  cu  corpuri dure.

Din probele administrate în cauză a rezultat că la data de 01.09.2012 partea-vătămată H I se întorcea cu vacile de la păscut, pe marginea drumului public şi s-a întâlnit cu inculpatul C  G, care i-a reproşat că trece pe drumul neamenajat de lângă locuinţa sa.

Întrucât răspunsul părţii-vătămate a fost că  o să continue să treacă prin acel loc, inculpatul s-a apropiat de acesta şi l-a lovit cu capul în faţă, provocându-i mobilitatea unui dinte.

În continuare, inculpatul C G a prins partea-vătămată de bâta pe care o avea în mână şi au început să se lupte pe aceasta.

În acest timp dinspre sat s-a apropiat un autoturism, care s-a oprit în apropierea lor, conducătorul auto, martorul M C, observând că cei doi bărbaţi se „hărţuiau” pe o bâtă şi la un moment dat i s-a părut că încetează conflictul, astfel încât a demarat, depăşindu-i pe cei doi, însă a observat în oglinda retrovizoare că inculpatul C G a luat în braţe pe partea vătămată şi l-a izbit de sol, astfel că a oprit din nou şi a mers cu spatele către cei doi agresori, observând că H I sângera puternic din zona capului.

Martorul ocular i-a despărţit pe cei doi, s-a prezentat părţii vătămate şi apoi a plecat, luându-l cu el şi pe inculpatul C G, la rugămintea acestuia de a-l transporta spre serviciu.

Susţinerile inculpatului în sensul că părţile au căzut şi s-au rostogolit pe sol, aceasta fiind modalitatea de producere a leziunilor păţii-vătămate sunt contrazise de concluziile certificatului medico-legal referitoare la zona unde s-a produs leziunea şi mecanismul de producerea al acesteia, fiind imosibil ca leziunea din creştetul capului să die cauzată în modalitatea descrisă de inculpat.

Nici apărările inculpatului referitoare la starea de legitimă apărare nu sunt susţinute de probele administrate în cauză.

Certificatul medico-legal nr.  C/1192/2012 din 24.09.2012, depus de inculpat, a fost eliberat în baza adeverinţei  medicale emise de Dispensarul Medical Boişoara din data de 14.09.2012, întrucât la data examinării nu se mai observau leziuni traumatice.

Leziunile constate în certificatul medico-legal au ca mecanism de producere lovire şi zgâriere cu corpuri dure, mecanism care nu este consecvent cu agresiunea pretină de inculpat.

Sigura care a susţinut declraţiile inculpatului este soţia acestuia, însă nici măcar aceasta nu este un martor ocular, declarând ce i-a povesitit inculpatul când a revenit acasă.

Trebuie remarcat că inculpatul nu a acuzat nicio durere imediat după incident în prezenţa martorului M C.

Fapta savarsită de catre inculpat in conditiile descrise mai sus întruneste elementele constitutive ale infractiunii de lovire sau alte violenţe, prevazută şi pedepsită de art. 180 alin. 2 C.p.,  pentru care inculpatul va fi condamnat.

Ca urmare, avand în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor prevazute de art. 72 C.p., instanţa, va  condamna inculpatul C G  pentru savârşirea infractiunii de lovire sau alte violenţe, la o pedeapsă de 3 luni închisoare.

La individualuizarea pedepsei s-au avut în vedere antecedentele penale ale inculpatui, cât şi atitudinea nesinceră şi lipsa manifestării oricărui regret în privinţa faptei săvârşite.

Faţa de pedeapsa aplicată, avand în vedere ca pentru condamnarea anterioară suferită de inculpat a intervenit reabilitarea, aceasta aflându-se în cazul prevăzut de art. 38 alin. 2 C.p., cum instanta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia, faţă de împreejurarea că inculpatul este o persoană integrată în societate, are familie şi un loc de muncă, fiind întreţinătorul familiei,  în temeiul art. 81 C.p. instanta va dispune suspendarea condiţIată a executarii pedepsei, stabilind in conformitate cu art. 82 C.p. un termen de încercare pentru condamnat de 2 ani si 3 luni şi va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 C.p., privitoare la revocarea suspendării condiţIate a executării pedepsei.

Asupra laturii civile a cauzei:

Faţă de aspectele analizate mai sus cu privire la latura penală a cauzei, instanţa reţine că sunt îndeplinite în cauză condiţiile răspunderii civile delictuale, prev. de art. 1357 şi următoarele C.Civ.

În ceea ce priveşte evaluarea prejudiciului, instanţa reţine următoarele:

Partea-civilă H I nu a făcut în niciun fel dovda cuantumului prejudiciului material solicitat.

Din declaraţiile martorilor propuşi de partea-civilă a rezultat că acesta nu  avea loc de muncă şi nu a plătit o persoană care să-i suplinească contribuţia în gospodărie.

Înscrisurile medicale depuse de partea-civilă vizează o afecţiune a sistemului digestiv şi afecţiuni neurologice, cardiace şi respiratorii cronice ale părţii-civile nerelaţIate cu fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată.

Martorii audiaţi nu au avut cunoştinţă în mod direct de cheltuielile efectuate de partea-civilă cu refacerea sănătăţii.

În ceea ce priveşte prejudiciul moral, instanţa reţine că urmare a agresiunii, partea-civilă a îndurat  suferinte fizice, necesitand 8-9  zile de ingrijiri medicale pentru vindecarea leziunilor produse de inculpat şi i-a fost creată o stare de temere.

În consecinţă, instanţa va obliga inculpatul la plata sumei de 800 de lei către partea-civilă H I, cu titlu de daune morale.

În baza art. 1357 şi urm. C.Civ., art. 313 din lg. 95/2006, raportat la art. 14 şi 346 C.p.p., instanţa va obligă inculpatul la plata sumei de 465,20 lei către partea-civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă Vâlcea, cu titlu de despăgubiri civile, în baza înscrisurilor justificative depuse de partea-civilă, reprezentând asitenţa medicală şi transportul acordate victimei agresiunii, partea-vătămată H I.

În baza art. 193 alin. 2 C.p.p., va obliga  inculpatul la plata sumei de 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate de partea-civilă H I.

În baza art. 191 alin. 1 C.p.p. va obliga inculpatul la plata sumei de 702,47 lei cu titlu de cheltuieli judiciarare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 180 alin. 2 C.p.:

Condamnă inculpatul C G - fiul lui G şi C , născut la data de.02.1956 în, jud. Vâlcea, domiciliat în  , posesor C.I. seria nr., CNP, cetăţean român, studii  medii, agent de pază la O M Boişoara Găujani pentru săvârşirea  infracţiunii de lovire sau alte violenţe, la o pedeapsa de 3 luni închisoare.

În baza art. 71 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza finala si b C.p.

În baza art. 81, 82 C.p. dispune suspendarea condiţIată a executarii pedepsei aplicate pe o durată de 2 ani şi 3 luni.

În baza art. 71 alin. 5 C.p. dispune suspendarea executarii pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţIate a executării pedepsei închisorii.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 şi 84 C.p. privind revocarea suspendării condiţIate a executării pedepsei.

În baza art. 1357 şi urm. C.Civ., raportat la art. 14 şi 346 C.p.p.:

Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea-civilă H I, domiciliat în comuna, , judeţul Vâlcea.

Obligă inculpatul la plata sumei de 800 de lei către partea-civilă H I, cu titlu de daune morale.

În baza art. 1357 şi urm. C.Civ., art. 313 din lg. 95/2006, raportat la art. 14 şi 346 C.p.p., obligă inculpatul la plata sumei de 465,20 lei către partea-civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă Vâlcea, cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 193 alin. 2 C.p.p., obligă inculpatul la plata sumei de 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate de partea-civilă H I.

În baza art. 191 alin. 1 C.p.p. obligă inculpatul la plata sumei de 702,47 lei cu titlu de cheltuieli judiciarare avansate de stat.

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare, pentru procuror şi părţile prezente şi de la comunicarea copiei de pe dispozitiv pentru cele lipsă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 02.07.2013.