Art.180 alin 2 C.p. şi art.180 alin 1 C.p. Loviri şi alte violenţe. Recurs

Decizie 97 din 06.05.2008


Pe rol judecarea apelului declarat de inculpatul M.V. împotriva sentinţei penale nr. 499 din 28 noiembrie 2007, pronunţată de Judecătoria Călăraşi în dosarul nr. 5585/202/2007.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, s-au prezentat apelantul inculpat M.V., asistat de avocat P.Mitroi şi intimatul parte civilă N.E.I.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Intimatul inculpat N.E.I., fiind întrebat, precizează că deşi nu a primit nimic din suma de bani la care inculpatul a fost obligat, renunţă la orice pretenţie civilă întrucât s-au împăcat pentru infracţiunea prevăzută de art. 180 al.2 C.p. şi pentru infracţiunea prevăzută de art. 193 C.p.

Apelantul inculpat M.V., având cuvântul, personal, precizează că îşi menţine  apelul declarat în cauză.

Avocat P. Mitroi pentru apelantul inculpat M.V., având cuvântul, solicită administrarea probei cu acte, constând într-o caracterizare şi certificate de naştere ale copiilor săi cum şi ai soţiei.

Fiind întrebat, apelantul inculpat M.V., precizează că doreşte să dea o nouă declaraţie în cauză, considerent pentru care se procedează la ascultarea acestuia, declaraţiile sale fiind consemnate în proces verbal separat ataşat la dosar.

Avocat P.Mitroi pentru apelantul inculpat M.V., intimatul parte civilă N.E.I. şi reprezentanta Parchetului, având cuvântul, pe rând, au arătat că nu mai au alte cereri de formulat, solicitând acordarea  cuvântului pentru susţineri în fond.

Tribunalul, apreciind cauza în stare de judecată, acordă cuvântul pentru susţineri în fond.

Avocat P.Mitroi pentru apelantul inculpat M.V., solicită admiterea apelului declarat de acesta, casarea sentinţei de fond numai în ceea ce priveşte fapta prevăzută de art. 11 din Legea 61/1991.

Apreciază că, în condiţiile în care a şi executat o lună şi jumătate din pedeapsă aplicată de instanţă de fond, sunt suficiente elemente care să conducă la concluzia că efectul educativ al acestei fapte şi al pedepsei în sine s-a realizat.

Solicită aplicarea dispoziţiilor  art. 10 lit. b indice 1  C.p.p. rap. la art. 181 C.p. şi în să se dispună aplicarea unei amenzi administrative.

Intimatul parte civilă N.E.I. (care se legitimează cu C.I. seria KL nr. _____) având cuvântul, arată că s-a împăcat cu inculpatul pentru ambele fapte.

Menţionează că lasă la aprecierea instanţei cu privire la  apelul declarat în cauză.

Reprezentanta parchetului, având cuvântul, pune concluzii de respingere a apelului şi menţinere a sentinţei de fond pe care o apreciază legală şi temeinică, din probele administrate în cauză, rezultă că certitudine faptul că inculpatul apelant a săvârşit infracţiunile pentru care este cercetat penal.

Apelantul inculpat N.E.I., având cuvântul, personal, arată că regretă săvârşirea faptelor.

T R I B U N A L U L

Asupra apelului penal de faţă;

Prin rechizitoriul nr.2118/P/25.10.2007 al Parchetului  de pe lângă Judecătoria Călărasi s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului M.V., cunoscut cu antecedente penale, pentru săvârsirea de către acesta a două infractiuni de lovire sau alte violente, prev. de art.180 alin 2 C.p. şi art.180 alin 1 C.p. şi a infractiunii de port fără drept  a unui topor în locuri publice prev. de art.1 indice1 pct.1 din Lg.61/1991 modificată şi amenintare prev. de art.193  alin 1 C.p.

Prin actul de sesizare a instantei se retine faptele inculpatului care în seara zilei de 22.07.2007 a agresionat pe partea vătămată N.E.I. provocându-i leziuni ce au necesitat 7-8 zile îngrijiri medicale şi portul de către acesta în seara aceleiasi zile, în loc public a unui topor cu care a amenintat pe partea vătămată N.E.I.

Din plângerea şi declaratia părtii vătămate, declaratiile inculpatului şi martorilor, certificatul medico-legal, fisa de cazier judiciar, instanta retine în fapt următoarele:

În ziua de 22.07.2007 în barul SC SAD SRL din satul Rasa, com.Grădistea, jud.Călărasi se aflau mai multe persoane, printre care inculpatul M.V., partea vătămată N.E.I. şi socrul acestuia T.I. care ocupau locuri la mese situate afară, în fata barului.

La un moment dat, între inculpat si T.I. a început o discutie care a degenerat în ceartă, inculpatul încercând chiar a lovi pe T.I. dar a intervenit partea vătămată N.E.I. care i-a  despărţit, cei doi continuând a-şi adresa injurii.

După puţin timp, ora fiind aproximativ 18:30, inculpatul a mers în bar de unde a cumpărat o sticlă de bere de 0,5 l cu care a mers la masa unde stătea  partea vătămată N.E.I. şi l-a lovit în cap.

Martorul L.I.-vânzător la magazinul-bar a anuntat politia, dar inculpatul a plecat spunând că merge acasă să ia toporul situatie confirmată de acelasi martor L.I.

La scurt timp a plecat din bar si partea vătămată N.E.I. care, la mică distantă de bar a întâlnit pe inculpat care se întorcea având în mână un topor cu care l-a amenintat. Au intervenit  O.E.F. şi M.S., soră cu inculpatul care au reuşit să îl liniştească.

Urmare loviturii primite de la inculpat, partea vătămată s-a prezentat la SML Călărasi de unde, în urma examinării,i s-a eliberat certificat medico-legal nr.545/24.07.2007 din care  rezultă că a suferit un traumatism cranio-cerebral minor, cu plagă contuză frunte, leziuni produse  prin lovire cu corp dur, ce pot data din 22.07.2007 şi pentru a căror vindecare necesită 7-8 zile îngrijiri medicale de la data producerii.

Urmare agresiunii suferite, partea vătămată se constituie parte civilă cu suma de 1000 lei în faza de urmărire penală,  în fata instanţei îşi stabileşte pretentiile la 2500 lei, reprezentând 1500 lei daune materiale, respectiv cheltuieli de transport si medicatia de care a beneficiat şi 1000 lei daune morale.

Din fisa de cazier judiciar a inculpatului rezultă că acesta este cunoscut cu antecedente penale, prin sentinta penală nr.19/17.01.2006 pronuntată de Judecătoria Călărasi în dosarul nr.4596/2005 definitivă prin neapelare la data de 30.01.2006, fiind condamnat la pedeapsa rezultantă de 6 luni închisoare cu  aplicare art.81-82 C.p. pe o durată de 2 ani si 6 luni.

Soluţionând cauza, Judecătoria Călăraşi, prin sentinţa penală nr.499/2007 În baza art.180 alin 2 C.p. a condamnat pe inculpatul M.V.,cetăţenie română, stagiul militar satisfăcut,fără ocupatie, concubinaj, cunoscut cu antecedente penale, la 3 luni închisoare.

În baza art.1 indice 1 pct.1 din L. nr.61/1991 modif, a condamnat pe acelasi inculpat la 2 luni închisoare.

În baza art.193 alin 1 C.p. a condamnat pe acelasi inculpat la 3 luni închisoare.

În baza art.33 lit a - art.34 pct.1 lit b C.p. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 luni închisoare.

În baza art.83 a dispus suspendarea conditionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare cu aplic. art.81-82 C.p. aplicată inculpatului prin sentinta penală nr.19/17.01.2006, pronuntată de Judecătoria Călărasi în dosarul nr.4596/2005, definitivă prin neapelare la 30.01.2006, urmând a executa această pedeapsă pe lângă pedeapsa de 3 luni închisoare, aplicată prin prezenta hotărâre.

Inculpatul va executa 9 luni închisoare.

În baza art.71 C.p. a interzis inculpatului exercitarea drepturilor civile prevăzute de art.64 pct.1 lit a,b C.p. pe timpul executării pedepsei principale.

A admis în parte cererea de despăgubiri civile formulată de partea vătămată N.E.I. şi a obligat inculpatul la plata către aceasta a sumei de 1300 lei cu acest titlu, reprezentând 300 lei daune materiale şi 1000 lei daune morale.

În baza art.191 C.pr.pen. a obligat inculpatul la plata către stat a sumei de 150 lei cheltuieli judiciare.

La individualizarea pedepselor aplicate inculpatului, instanta de fond a avut în vedere că acesta este cunoscut cu antecedente penale, perseverenta în săvârsirea faptelor infractionale dovedită prin aceea că după primul conflict fizic a plecat la domiciliu de unde a  revenit cu un topor pentru finalizarea amenintării adresate părtii vătămate, atitudinea de nesinceritate manifestată în fata organelor de urmărire penală şi în fata instantei.

Pentru a pronunţa astfel instanţa de fond a avut în vedere actele şi lucrările dosarului.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs inculpatul M.V.

Soluţionând cauza, Tribunalul Călăraşi prin sentinţa penală nr. 499 din 28 noiembrie 2007, în baza art.38515 pct.2 lit.b C.p.p. a admis recursul declarat de inculpatul M.V. împotriva sentinţei penale nr.499/2007 pronunţată de Judecătoria Călăraşi, pe care a casat-o în parte şi rejudecând, în baza art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.b C.p.p. a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M.V. pentru infracţiunile prev. de art.180 al.2 şi art.193 al.1 C.p.

A înlăturat aplicarea art.33-34 C.p. şi a luat act că inculpatul M.V. execută 2 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art.11 pct.1 L 61/1991 R.

 A făcut în cauză aplicarea art.83 C.p. şi va executa 8 luni închisoare.

A menţinut celelalte dispoziţiile ale sentinţei recurate.

În baza art.192 pct.2 lit.b C.p.p., a obligat pe inculpat şi pe partea civilă la câte 25 lei fiecare către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a I a Penală, prin decizia penală nr. 337 din 12 martie 2008, a admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi împotriva deciziei penale nr. 14/R/31.01.2008, pronunţată de Tribunalul Călăraşi, în dosarul nr. 5585/202/2007.

A casat decizia recurată şi a trimis cauza spre rejudecare, la aceeaşi instanţă, respectiv Tribunalul Călăraşi, în vederea judecării cauzei în calea de atac a apelului.

A dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă acesta nu este arestat în altă cauză.

Cheltuielile judiciare au  rămas în sarcina statului.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a avut în vedere actele şi lucrările dosarului.

Rejudecând apelul, după casarea cu trimitere, tribunalul a procedat la ascultarea inculpatului, conform art. 378 al. 11 C.p.p., acesta mentinand declaratiile date in cauza, in sensul recunoaşterii săvărşirii infracţiunii de lovire.

Inculpatul apelant a depus la dosar certifictele de nastere ai copiilor minori pe care-i are in întreţinere (doi copii ai sai si doi ai concubinei), o caracterizare intocmită de primarul com.Gradistea si biletul de liberare din Penitenciarul Jilava, din care rezulta ca in cauza inculpatul a executat pedeapsa stabilita prin Decizia penala nr. 337/2008 a C.A.B. intre 04.02.2008 si 12.03.2008.

Analizând actele si lucrările dosarului in raport de probele administrate in cauza, si fata de motivele de apel invocate,, tribunalul retine urmatoarele:

1.Criticile referitoare la soluţia dată laturii penale a cauzei pentru art. 193 C.p. partea vătămată prezenta în instanţă, a arătat ca intelege sa se impace cu inculpatul, cum si ca renunţă la orice pretenţii civile faţă de acesta.

In raport de aceasta situaţie, constatând tribunalul ca a intervenit cazul de încetare a procesului penal prevăzut de art. 10 lit.h C.p.p., apelul declarat este admisibil.

2.In ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută de art. 11  din Legea 61/1991, instanţa de fond a reţinut (pe situaţia de fapt) ca inculpatul in seara zilei de 22.07.2007 a purtat in loc public (pe strada) un topor cu care l-a ameninţat pe partea vătamată (episodul consumându-se dupa agresarea partii vatamate in barul S.C. ____ S.R.L. din com.Gradistea, sat Rasa.

Inculpatul nu a recunoscut aceasta infracţiune insa probele administrate in cauza au determinat concluzia corecta a instanţei de fond ca se poate stabili vinovăţia inculpatului.

Astfel, martora L.I. (vânzătoare in barul in care a inceput conflictul) declara ca l-a auzit pe inculpat spunând ca pleacă acasă să ia toporul ca a pus in practica cele declarate si conflictul cu partea vătămată nu a degenerat datorita intervenţiei numiţilor O.E.F. si M.S. (sora inculpatului) care i-au luat toporul.

In raport de toate acestea, constata ca s-au stabilit corect existenta faptei si vinovăţia inculpatului.

In ceea ce priveşte gradul de pericol social concret al faptei, acesta nu poate fi diminuat numai pentru atitudinea procesuala a părţii vătămate (care s-a impacat cu inculpatul pentru infracţiunile pentru care punerea in mişcare a acţiunii penale este conditionata de plangerea acestei parti).

Analizând modul de savarsire, circumstantele reale, scopul urmarit dar si circumstantele personale ale inculpatului (condamnat anterior) apreciaza tribunalul ca nu se pot gasi elemente de natura a duce la concluzia ca fapta este lipsita de pericol social concret specific infractiunilor (dintre cele enumerate generic in art 181  al.2 C.p., motiv pentru care critica va fi respinsa.

In raport de cele de mai sus,tribunalul va mentine solutia de condamnare, dar si cuantumul pedepsei, acestea fiind stabilite cu aplicarea corecta a criteriilor generale de individualizare a pedepselor, prevazute de art. 72 C.p.

In raport de pozitia procesuala a intimatului in limitele art. 371 C.p.p., in apel urmează a se modifica soluţia dată si pe latura civila, luând act ca partea vătămată N.E.I. a renunţat la pretenţiile civile formulate in cauza.

In ceea ce priveşte cheltuielile  judiciare  stabilite pentru faza de judecata in fond, acestea vor fi  modificate in conformitate cu art. 191 C.p.p. si art. 192 al.1 pct.2 lit.b C.p.p.

Pentru motivele de mai sus, urmează  ca în baza art. 379 pct.2 lit.a C.p.p. să admită apelul declarat de inculpatul apelant M.V. împotriva sentinţei penale 499/28.11.2007 a Judecătoriei Călăraşi, pe care o desfiinţează în tot şi, rejudecând în fond:

În baza art. 11 pct. 2 lit.b C.p.p. rap. la art. 10 lit.h C.p.p., va dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M.V. la plângerea părţii vătămate N.E.I., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 180 al.2 C.p. şi de art. 193 C.p.

În baza art. 11 al.1 pct.1 din Legea 61/1991 republicată şi modificată, va condamna pe inculpatul M.V. la 2 luni închisoare.

În baza art. 83 C.p., va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 6 luni închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală 19/17.01.2006 a Judecătoriei Călăraşi, inculpatul urmând să execute această pedeapsă, pe lângă cea pronunţată prin prezenta hotărâre, în total 8 luni inchisoare.

Va deduce din pedeapsa rezultantă durata executată, de la 04.02.2008 la 12.03.2008..

În baza art. 71 C.p., urmează a  interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de  art. 64 lit.a şi b C.p. pe durata executării pedepsei principale.

Urmează a lua act că partea vătămată N.E.I. a renunţat la pretenţiile civile în prezenta cauză.

In baza art. 191 C.p.p. va obliga inculpatul la 150 lei cheltuieli judiciare către stat şi, în baza art. 192 al.1 pct.2 lit.b C.p.p. obligă partea vătămată la 100 lei, cu acelaşi titlu (cheltuielile judiciare aferente judecării fondului).

Cheltuielile judiciare vor  rămâne în sarcina statului în apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În baza art. 379 pct.2 lit.a C.p.p.

Admite apelul declarat de inculpatul apelant M.V. împotriva sentinţei penale 499/28.11.2007 a Judecătoriei Călăraşi, pe care o desfiinţează în tot şi, rejudecând în fond:

În baza art. 11 pct. 2 lit.b C.p.p. rap. la art. 10 lit.h C.p.p., dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M.V. la plângerea părţii vătămate N.E.I., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 180 al.2 C.p. şi de art. 193 C.p.

În baza art. 11 al.1 pct.1 din Legea 61/1991 republicată şi modificată, condamnă pe inculpatul M.V. la 2 luni închisoare.

În baza art. 83 C.p., dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 6 luni închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală 19/17.01.2006 a Judecătoriei Călăraşi, inculpatul urmând să execute această pedeapsă, pe lângă cea pronunţată prin prezenta hotărâre, în total 8 luni inchisoare.

Deduce din pedeapsa rezultantă durata executată, de la 04.02.2008 la 12.03.2008..

În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de  art. 64 lit.a şi b C.p. pe durata executării pedepsei principale.

Ia act că partea vătămată N.E.I. a renunţat la pretenţiile civile în prezenta cauză.

In baza art. 191 C.p.p. obligă inculpatul la 150 lei cheltuieli judiciare către stat şi, în baza art. 192 al.1 pct.2 lit.b C.p.p. obligă partea vătămată la 100 lei, cu acelaşi titlu (cheltuielile judiciare aferente judecării fondului).

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului în apel.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare.