Obligare punere în posesie domeniu

Sentinţă civilă 217 din 05.03.2015


Petenţii LE şi LA, în contradictoriu cu intimatul Primarul OGH, au solicitat obligarea intimatului la punerea lor în posesie cu suprafaţa de 130.000 mp teren pădure şi obligarea la plata de daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere până la data punerii efective în posesie, cu cheltuieli de judecată.

Instanţa reţine că potrivit art.14 din Legea nr.165/2013 în situaţia în care terenul destinat restituirii este pus la dispoziţie pe raza unei alte unităţi administrativ-teritoriale decât cea notificată, punerea în posesie se face de comisia locală la care proprietarul sau moştenitorii acestuia au depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit art.9 din Legea nr.18/1991, cu informarea comisiei locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă. Cum petenţii au depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate la Comisia Locală V., instanţa admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului şi respinge cererea.