Revendicare imobiliară

Decizie 979R din 03.12.2010


Prin cererea înregistrata sub nr. 2733/740/21 august 2008, reclamantul C. A. a chemat în judecata pe pârâtul G. M.  solicitând sa se stabileasca linia de hotar care sa desparta proprietatea partilor, obligarea pârâtului sa îi respecte dreptul de proprietate asupra suprafetei de aproximativ 100 mp. si obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii reclamantul arata ca prin titlul de proprietate nr. 0601073 din 02.07.2002 pârâtului G. M. i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 962 mp. teren intravilan.

Prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 1377/17 martie 1998, sustine reclamantul, a dobândit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1190 mp. teren intravilan situat pe raza comunei N., judetul T.

Acest teren intravilan se învecineaza pe latura de est cu imobilul proprietatea pârâtului si desi între cele doua proprietati a existat gard despartitor, pârâtul a demolat acest gard si a ridicat un altul pe o linie de hotar care nu este cea reala, acaparând din curtea reclamantului o suprafata de aproximativ 100 mp.

La data de 07.11.2008, pârâtul a depus întâmpinare (f.13) prin care a aratat ca actiunea reclamantului nu este întemeiata în ceea ce priveste revendicarea suprafetei de 100 mp., în conditiile în care nu s-a facut nici o verificare a celor doua fonduri în raport  de titlurile de proprietate ale partilor, si daca detine teren în plus aceasta posesie o exercita de peste 30 ani.

Judecatoria A, prin sentinta civila nr. 824 din 30 martie 2009 a admis, în parte, actiunea formulata de reclamantul C. A. împotriva pârâtului G. M., si în consecinta:

A obligat pârâtul G. M. sa lase în deplina proprietate si pasnica folosinta reclamantului C. A., suprafata de 71 mp. teren intravilan amplasata pe aliniamentul E,K.L din planul de situatie anexa raportului de expertiza întocmit de expert judiciar D. D.

A stabilit linia de hotar dintre proprietatea (teren, curti, constructii) reclamantului Chivu Alexandru situata pe raza comunei N. si proprietatea pârâtului G. M. (curti, constructii) situata pe raza aceleasi localitati, pe aliniamentul J-L-E.

A compensat cheltuielile de judecata (onorariu expertiza) efectuate de parti, iar în urma compensarii a obligat pârâtul G. M. sa plateasca reclamantului C. A. suma de 500 lei cheltuieli de judecata ( onorariu avocat).

Analizând actele si lucrarile dosarului, prima instanta a retinut ca pârâtul foloseste o suprafata de 1033 mp., cu 71 mp. teren mai mult decât are dreptul, iar reclamantul foloseste o suprafata cu 110 mp. mai putin decât are dreptul, iar cele doua proprietati sunt vecine, de unde se poate trage concluzia ca pârâtul detine din terenul reclamantului suprafata de 71 mp., apreciindu-se astfel ca petitul actiunii în revendicare formulat în actiunea introductiva este întemeiat pentru aceasta suprafata.

Linia de hotar a fost stabilita pe aliniamentul J-L-E- conform planului de situatie anexa la raportul de expertiza întocmit de D. D., în raport de actele de proprietate.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal a declarat recurs pârâtul G. M., criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie pentru motivele urmatoare:

Tribunalul Teleorman prin decizia civila nr.  460 R din  26 iunie 2009 a admis recursul declarat de  pârâtul G. M. împotriva sentintei civile nr. 824/30 martie 2009 a Judecatoriei A. în contradictoriu cu intimatul  - reclamant C. A. a casat sentinta si a trimis cauza  spre rejudecare la aceeasi instanta.

Tribunalul a motivat în esenta - ca prima instanta nu s –a pronuntat asupra exceptiei prescriptiei achizitive, invocata de pârât.

Rejudecând cauza, instanta, prin sentinta civila nr. 1509 din 22 iunie 2010, respinge ca nefondata exceptia prescriptiei achizitive invocata de pârâtul G. M.

Admite în parte actiunea  civila pentru revendicare imobiliara formulata de reclamantul C. A,  împotriva  pârâtului G. M.

Obliga pârâtul sa  lase  în deplina proprietate  si pasnica folosinta reclamantului C. A, suprafata de 71 mp teren intravilan amplasata pe aliniamentul  E, K, L, din planul de situatie având raport de expertiza.

Stabileste linia de  hotar dintre proprietatile  partilor pe aliniamentul J – L –E.

Compenseaza cheltuielile de judecata, iar în urma compensarii obliga pârâtul sa plateasca reclamantului suma de 219 lei cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta  sentinta instanta a administrat proba cu înscrisuri, interogatorii, martori si expertiza tehnica  topografica din  coroborarea careia - a conchis judecatoria - a rezultat hotarul dintre proprietatile partilor si faptul ca pârâtul a ocupat  71 mp din terenul reclamantului.

Împotriva sentintei a declarat recurs pârâtul care o critica sub  doua aspecte:

1. Exceptia prescriptiei  achizitive invocata de el, a fost respinsa de catre instanta fara nicio motivare cu privire la înlaturarea  depozitiilor martorilor si a înscrisurilor depuse în dovedirea ei.

2. Recurentul afirma ca martorii audiati la cererea sa au declarat ca hotarul dintre proprietatile partilor nu a fost schimbat vreme de  peste 30 de ani în timp ce martorii propusi de reclamant nu au declarat nimic relevant si concret.

În aceste conditii exceptia prescriptiei achizitive trebuia admisa

Motivul este neîntemeiat.

Instanta de fond a motivat ca în speta, nu sunt întrunite conditiile pentru a  opera în favoarea pârâtului prescriptia achizitiva prevazuta de art. 1890 Cod Civil , întrucât de –a lungul timpului asa cum relateaza  martorii, au fost efectuate modificari ale gardului dintre terenurile partilor.

Tribunalul constata ca acest fapt rezulta din  depozitiile martorilor  M. I. si P. T. care  declara ferm ca au constatat, prin propriile simturi,  în anul 2008 ca gardul dintre proprietati nu – si mai  pastra amplasamentul initial.

Faptul este confirmat - în parte, în ce priveste refacerea gardului - si de martorul G.  S. propus de pârât , care afirma însa ca gardul  refacut si –ar fi pastrat amplasamentul initial.

În prezenta  acestor mijloace  de proba, tribunalul apreciaza ca într-adevar în speta nu s –a facut dovada convingator si neechivoc asupra faptului ca pârâtul ar fi posedat timp de peste 30 de ani terenul si  ca posesia sa ar fi îndeplinit conditiile  din art. 1890  si urm Cod civil.

2. Hotarârea este lipsita de temei legal si  a fost data cu aplicarea gresita a legii, ea necuprinzând temeiul legal,  nefacând  referire la probele administrate, inclusiv  fotografiile prezentate  de pârât la dosar, din care rezulta ca gardul este construit ”conform gardului de la intrare în curte”.

Motivul nu poate fi primit

Cu privire la temeiul legal,  tribunalul constata ca prima instanta face referire la dispozitiile art . 1890 Cod civil,  în ceea ce priveste prescriptia achizitiva  invocata de pârât, iar cu privire la granituire, desi nu indica  numeric textul legal îi citeaza continutul (alin 3 din  pag.3 a sentintei).

Instanta face referire la mijloacele de proba de la dosar în cuprinsul sentintei, motivarea fiind facuta în raport cu aceste probatorii.

Iar cu privire la fotografii, într-adevar nu s –a comentat în sentinta existenta lor, dar- în conditiile în care din  acestea nu rezulta ca hotarul dintre terenuri  si – ar pastra  aliniamentul initial – acest fapt nu echivaleaza cu  nemotivarea hotarârii-.

Fata de aceste consideratii, recursul va fi respins, în temeiul art . 312 al. 1 teza a II –a Cod procedura civila.