Reabilitarea judecatoreasca in cazul condamnarilor succesive la pedeapsa inchisorii cu suspendare sub supraveghere a executarii pedepsei si suspendare conditionata, in termenul de incercare al condamnarilor anterioare

Decizie 97 din 04.03.2010


Reabilitarea judecatoreasca in cazul condamnarilor succesive  la pedeapsa inchisorii  cu suspendare sub supraveghere a executarii pedepsei si suspendare conditionata, in termenul de incercare al condamnarilor anterioare.

Prin sentinta penala nr.149 din 11.11.2009, pronuntata de Judecatoria Corabia in dosarul nr.1881/213/2009, s-a admis cererea formulata de petentul condamnat D.I.,domiciliat in comuna G., jud.Olt.

In baza art. 494 si urm. C.p.p. si art. 134 raportat la art. 86 C.p. s-a constatat intervenita reabilitarea de drept a petentului D.I., cu privire la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare, a carei executare a fost suspendata sub supraveghere in conditiile art. 861 si urm. C.p., aplicata prin sentinta penala nr. 968/11.05.1994 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Valcea in dosarul nr. 786/1994, definitiva prin decizia penala nr.68/R din 21.02.1995 a Curtii de Apel Pitesti .

In temeiul art. 502 C.p.p. s-a dispus efectuarea mentiunilor privind reabilitarea pe hotararea de condamnare prin care a fost aplicata pedeapsa inchisorii pentru care s-a admis reabilitarea, dupa ramanerea definitiva a prezentei sentinte.

De asemenea, dupa ramanerea definitiva a prezentei hotarari  s-a dispus ca o copie a acesteia  sa fie comunicata Directiei de Cazier Judiciar si Evidenta Operativa din cadrul I.J.P. Olt  pentru efectuarea mentiunilor de rigoare.

In temeiul art. 192 alin. 3  C.p.p. s-a dispus  ca in sarcina statului sa ramana cheltuielile judiciare avansate de acesta.

Analizand actele si lucrarile dosarului, prima instanta a retinut ca prin sentinta penala nr. 968/11 mai 1994,pronuntata de Judecatoria  Ramnicu Valcea, definitiva prin decizia penala nr.68/R/21.02.1995 a Curtii de Apel Pitesti petentul condamnat  D.I. a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an si 6 luni  inchisoare, cu  suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere , pe un termen de incercare de 4 ani si 6 luni , pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la  furt calificat, prevazuta de art. 26 raportat la art.208 al.1 – 209 lit. a C.p, fiind obligat la plata sumei de 15.000 lei vechi cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

Potrivit art. 134 alin. 1 C.p. se arata ca reabilitarea persoanei fizice are loc de drept in cazul condamnarii la amenda sau la pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an, daca in decurs de trei ani condamnatul nu a savarsit nici o alta infractiune.

Art.  86 C.p. se arata ca prevede ca daca condamnatul nu a savarsit din nou o infractiune inauntrul termenului de incercare si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in baza art. 83 si 84 C.p., el este reabilitat de drept.

Prin prisma acestor texte de lege, prima instanta a constatat ca, desi  condamnatul a solicitat reabilitarea sa potrivit art. 135, 137 C.p. care reglementeaza reabilitarea judecatoreasca, in speta sunt incidente dispozitiile privind reabilitarea de drept, intrucat a fost condamnat la o pedeapsa cu inchisoarea a carei executare a fost suspendata  in conditii de  supraveghere.

Astfel pentru a interveni reabilitarea de drept in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii a carei executare a fost suspendata sub supraveghere, se constata ca cerintele prevazute de lege sunt ca cel condamnat sa nu fi savarsit o noua infractiune inauntrul termenului de incercare si sa nu se fi pronuntat revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei .

Potrivit dispozitiilor art. 82 alin. 3 C.p. la care face trimitere art. 862 alin. 2 C.p. se arata ca  termenul de incercare curge de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a pronuntat suspendarea. Astfel, data de la care curge termenul de incercare se constata ca este data ramanerii definitive a primei hotarari prin care s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei,  respectiv 21.02.1995 .

In consecinta, prima instanta a admis cererea  condamnatului  D. I. , in temeiul art. 494 si urmatoarele C.p.p. si art. 134 alin. 1, art. 136 alin. 2 C.p. a constatat intervenita reabilitarea de drept a  acestuia in privinta condamnarii la pedeapsa inchisorii de 1 an si 6 luni inchisoare  aplicata prin sentinta penala nr. 968/11 mai 1994,pronuntata de Judecatoria  Ramnicu Valcea, definitiva prin decizia penala nr.68/R/21.02.1995 a Curtii de Apel Pitesti .

In temeiul art. 502 C.p.p. s-a dispus efectuarea mentiunilor privind reabilitarea, pe hotararile  de condamnare prin care a fost aplicata pedeapsa cu inchisoarea pentru care s-a constatat intervenita reabilitarea, dupa ramanerea definitiva a prezentei.

De asemenea, la ramanerea definitiva a prezentei sentinte s-a dispus  ca o copie a acesteia  sa fie comunicata Directiei de Cazier Judiciar si Evidenta Operativa din cadrul IPJ Olt pentru efectuarea mentiunilor de rigoare.

In temeiul art. 192 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat  au ramas in sarcina acestuia.

Impotriva sentintei a declarat recurs procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Corabia,  care a criticat sentinta primei instante pentru nelegalitate si netemeinicie , aratand ca  prima instanta a admis cererea de reabilitare cu privire la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 968/11.05.1995 pronuntata de Judecatoria Rm. Valcea, desi, din fisa de cazier a petentului rezulta ca mai are o condamnare de 6 luni inchisoare cu aplic. art. 81-82 C.p., aplicata prin sentinta penala nr. 143/26.01.1995 pronuntata de Judecatoria Slatina pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. 35 alin. 1 din Decretul 328/1966,

S-a sustinut astfel ca in raport cu aceasta imprejurare, solutia  legala ce se impunea era ca prima instanta sa aiba in vedere ambele condamnari, avand in vedere caracteristicile institutiei reabilitarii, solicitandu-se astfel casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante.

Asupra recursului penal de fata :

Examinand recursul formulat prin prisma motivelor invocate cat si a celor ce pot fi examinate din oficiu conform art. 385/6 alin. 3 C.p.p. si 385/9 alin. 3 C.p.p. tribunalul a constatat ca acesta este fondat pentru  motivele de mai jos.

Din actele si lucrarile dosarului tribunalul a constatat ca cererea petentului D.I., inregistrata pe rolul Judecatoriei Corabia la data de 19.10.2009, face referire exclusiv la condamnarea de 1 an si 6 luni aplicata prin sentinta penala nr. 968/11.05.1994 de Judecatoria Ramnicu Valcea,  definitiva prin decizia penala nr. 68/21.02.1995  pronuntata de Tribunalul Valcea.

Pe de alta parte, din fisa de cazier judiciar atasata la fila 16 dosar fond, se retine ca petentul a  mai suferit o condamnare de 6 luni inchisoare, cu suspendarea conditionata a executarii acesteia,  aplicata prin sentinta penala nr. 143/26.01.1995 pronuntata de Judecatoria Slatina, cu privire la care acesta nu a solicitat reabilitarea.

Avand in vedere  institutia juridica a reabilitarii prin care efectele unei condamnari ce constau in interdictii, in capacitati si decaderi, inceteaza pentru viitor, pentru fostul condamnat, care o perioada de timp a dovedit, prin intreaga sa comportare, ca s-a indreptat si ca este posibila reintegrarea sociala deplina a acestuia, avand deci caracter indivizibil, deoarece priveste tot trecutul condamnatului, iar in cazul unor condamnari succesive, produce efecte cu privire la toate, se impunea ca, prima instanta din oficiu,  sa cerceteze in ce masura poate interveni reabilitarea condamnatului D.I. cu privire la toate condamnarile acestuia.

In acest sens se are in vedere caracterul indivizibil al reabilitarii – ce se deduce din functia ce o indeplineste, respectiv reintegrarea sociala si juridica a fostului condamnat – care impune  reabilitarea unui condamnat pentru toate condamnarile suferite, neputandu-se dispune o reabilitare partiala , deoarece apare ca fiind lipsita de sens, intrucat reabilitarea priveste persoana condamnatului si nu condamnarile suferite de acesta.

Se mai constata ca desi reabilitarea de drept intervine – astfel cum a retinut prima instanta -  pentru condamnari de mica gravitate si anume pentru condamnari la pedeapsa amenzii ori la pedeapsa inchisorii ce nu depaseste un an, dar si  in cazuri speciale, cum ar fi  implinirea termenului de incercare, in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere ( art. 866 C.p.),  in practica judiciara s-a ridicat problema  incidentei reabilitarii de drept, in cazul condamnarilor succesive si care fiecare in parte indeplineste conditiile prevazute de lege.

S-a statuat ca va interveni reabilitarea de drept pentru fiecare condamnare in parte, cand  intre executarea pedepsei anterioare si savarsirea din nou a unei infractiuni  se implineste termenul de 3 ani.

Daca pentru una din condamnarile succesive, nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, pentru intervenirea reabilitarii de  drept, atunci aceasta nu va opera fiindca reabilitarea priveste pe condamnat si nu condamnarile pe care acesta le-a suferit.

Reabilitarea de drept se arata ca nu va opera, de asemenea, in cazul in care  in termenul de 3 ani, condamnatul savarseste o noua infractiune, chiar daca pentru noua infractiune, pedeapsa aplicata nu este exceptata de la reabilitarea de drept si chiar daca de la executarea acesteia se implineste termenul de 3 ani.

In astfel de situatii,  condamnatul se constata ca poate cere reabilitarea judecatoreasca in  cazul  in care, reabilitarea de drept nu ar opera decat pentru unele din condamnarile succesive ale condamnatului.

In cauza de fata, tribunalul a constatat, potrivit fisei de cazier judiciar ca petentul a suferit doua condamnari succesive, la pedeapsa inchisorii, cu suspendarea conditionata  sub supraveghere a executarii acesteia, conform art. 861 si  art. 862 C.p. si respectiv cu suspendarea conditionata a executarii, conform art. 81 si 82 C.p., situatie in care se impune a se verifica, prin atasarea la dosar a copiilor sentintelor penale de condamnare, data savarsirii infractiunilor si respectiv data ramanerii definitive a sentintelor penale de condamnare, pentru a se putea stabili daca, faptele au fost savarsite mai inainte de a se implini termenul de incercare al condamnarii anterioare ,ori dupa aceasta data , in scopul calificarii juridice legale a cererii formulate, respectiv daca  petentul are vocatie pentru reabilitarea de drept ori pentru reabilitarea judecatoreasca.

Este evident ca in situatia in care nu sunt indeplinite conditiile reabilitarii de drept, cererea condamnatului se arata ca va putea fi analizata prin prisma conditiilor privitoare la reabilitarea judecatoreasca , conform procedurii instituita de  dispozitiile art. 494 si urm. C.p.p.

In considerarea acestor aspecte, tribunalul a constatat  ca in cauza, prima instanta, in temeiul rolului sau activ instituit de dispozitiile art. 4 C.p.p. nu s-a pronuntat asupra unei cereri esentiale pentru  condamnat, fiind incident cazul de casare prevazut de art. 3859 pct. 10 C.p.p., situatie ce atrage conform art. 38515 pct. 2 lit. c C.p.p., rejudecarea cauzei de catre instanta carei hotarare a fost casata.

Pe cale de consecinta si in temeiul dispozitiei legale precitate, tribunalul a admis recursul declarat de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Corabia, a casat sentinta recurata si a dispus rejudecarea cauzei de prima instanta, care va proceda la recalificarea cererii  condamnatului D.I., in raport cu mentiunile  celor doua condamnari ce se regasesc in fisa de cazier judiciar a acestuia , pronuntand o noua hotarare ,cu respectarea  dispozitiilor legale incidente in materie.

In baza art. 192 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare s-a stabilit ca vor ramane in sarcina statului.

Data publicarii pe portal : 23.04.2010