Actiune posesorie. Respingerea cererii fara a se analiza indeplinirea conditiilor actiunii posesorii prevazute de art. 674 Cod civil.

Decizie 60 din 26.01.2010


Actiune posesorie. Respingerea cererii fara a se analiza indeplinirea conditiilor actiunii posesorii prevazute de art. 674 Cod civil.

Prin sentinta civila nr. 3728/02.06.2009, pronuntata de Judecatoria Slatina, in dosar nr. 3273/311/2008,  s-a respins cererea formulata de reclamanta SC S. Slatina, in contradictoriu cu parata SC OS Slatina, ca neintemeiata, avand ca obiect obligarea paratei sa-i lase in linistita posesie suprafata de 1572,12 m.p. si constructiile edificate pe aceasta cat si plantatiile existente ocupate abuziv la data de 25.02.2008 cu sanctiunea platii daunelor cominatorii in cuantum, de 3000 lei/z de intarziere pana la restabilirea situatiei anterioare tulburarii posesiei.

S-a respins cererea formulata de reclamanta SC S. SRL, in contradictoriu cu parata SC O. SA, prin lichidator judiciar P. SPRL Slatina, ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva .

S-a respins cererea paratei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a avut in vedere urmatoarele:

Reclamanta SC S. SRL pretinde ca a dobandit prin procesul-verbal de licitatie 37/25.01.2006, facturile fiscale seria OT V. nr. 6528284/21.12.2006, nr. 6528285/11.01.2006 si nr. 6528286/11.01.2006 o parte din activul SC O.SA, aflata in procedura falimentului, reprezentat de suprafata de teren si corpuri de cladiri identificate in cartea funciara la nr. cadastral 7912, cu urmatoarele vecinatati: N – Aleea Oltului, S – Primaria mun. Slatina, E – SC General Nefer SRL, V – SC O.S. SRL.

La randul sau, parata SC O.S SRL, a cumparat de la aceeasi societate comerciala, SC O. SA, prin contract autentificat sub nr. 115/13.01.2004, suprafata de 7131,09 mp cu constructii aferente pe aceasta.

Prin sentinta civila nr. 4408/04.10.2006 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 3008/R/2006, definitiva prin decizia nr. 75/08.03.2007 a Tribunalului Olt, s-a admis in parte actiunea SC O.S SRL in contradictoriu cu SC Oltul SA si intervenient accesoriu in favoarea acesteia din urma, lichidator judiciar R.G. si s-a dispus granituirea suprafetelor de teren invecinate ale celor doua societati (f. 77, 78).

In executarea acestei hotarari judecatoresti, executorul M.M., a procedat, la data de 25.02.2008 la stabilirea hotarului despartitor intre proprietatile partilor (proces-verbal f. 25).

Cu aceasta ocazie, a pretins reclamanta ca i s-a ocupat in mod abuziv suprafata de 1572,12 m.p. si constructiile edificate pe aceasta, respectiv plantatiile ( 11 copaci), cata vreme sentinta respectiva nu ii este inopozabila, fiind tert in cauza 3008/R/2006, pe de o parte, iar, pe de alta parte, fiindca punerea in executare a avut ca obiect o suprafata de teren proprietatea sa, dobandita prin actele de adjudecare din 25.01.2006 si 15.02.2006 de la vanzatoarea SC O. SA, fapt pentru care a promovat prezenta actiune posesorie, in temeiul dispoz. art. 1846 si 1847 Cod civil.

Cererea reclamantei se va respinge insa ca neintemeiata pentru urmatoarele considerente:

Este adevarat ca tertul vatamat printr-un act de executare a unui titlu la constituirea caruia nu a luat parte este indreptatit a uza de calea actiunilor posesorii ori petitorii, dupa cum se prevede in art. 401 alin. 3 Cod procedura civila.

Insa, in cauza, se constata, pe de o parte, ca reclamanta nu poate pretinde ca este tert fata de sentinta civila nr. 4408/04.10.2006 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 3008/R/2006 in contradictoriu cu parata SC O. SA, cata vreme este dobanditoare cu titlu particular a terenului in litigiu, iar transmiterea dreptului de proprietate de la SC O. SA la SC S. SRL a avut loc chiar in cursul procesului in cadrul caruia s-a pronuntat hotararea amintita (25.01.2006), calitate in care avea posibilitatea si trebuia sa intervina in dosarul avand ca obiect granituire pentru a-si apara drepturile.

Iar, pe de alta parte, daca s-ar admite ca reclamanta este tert fata de sentinta pusa in executare de catre parata, ceea ce nu se poate insa fata de cele aratate mai sus, se retine si ca o hotarare judecatoreasca nu poate fi ignorata de catre terti, sub motiv ca nu au participat in procesul finalizat prin adoptarea ei. Fata de acestia hotararea se va opune cu valoarea unui fapt juridic si cu valoarea unui mijloc de proba (respectiv de prezumtie, insa numai relativa), situatie in care au posibilitatea, intr-adevar, a face dovada unei alte realitati juridice.

In speta, reclamanta trebuia mai intai sa probeze ca linia de hotar stabilita prin sentinta civila nr. 4408/04.10.2006 a fost nelegal determinata, raportat la intinderea dreptului sau de proprietate si ca urmare a constatarii dreptului sau de proprietate pentru suprafata ocupata in urma executarii, ca, prin punerea acesteia in executare i  s-a produs o tulburare ce o indreptateste a uza si de actiunea posesorie.

Dar, stabilirea intinderii dreptului de proprietate al reclamantei, respectiv al paratei, in functie de care se fixeaza linia de hotar, inseamna analizarea titlurilor celor doua parti, ceea ce, in materie de actiuni posesorii, nu este admisibil, judecatorul neputand discuta fondul dreptului asupra imobilelor in litigiu.

Fata de aspectele prezentate, ramane fara relevanta indeplinirea conditiilor actiunii posesorii, respectiv de la data tulburarii posesiei sa nu fi trecut un an, iar posesia asupra imobilul sa fi fost exercitata mai mult de un an anterior tulburarii posesiei.

Pentru toate aceste considerente, se va respinge actiunea reclamantei formulata impotriva paratei SC O.S SRL, ca neintemeiata, iar fata de parata SC O.SA, prin lichidator judiciar SC P. SRL, ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, aceasta ca urmare a admiterii exceptiei lipsei calitatii sale procesuale pasive la termenul de judecata din 27.10.2008.

Si pentru ca raportul de expertiza realizat de expert A.P. nu a raspuns solicitarilor instantei, dispunandu-se la mai multe termene refacerea si completarea lui, obligatii carora acesta nu s-a conformat, in cele din urma, revenindu-se asupra acestei probe, onorariul in suma de 450 lei a carui depunere s-a facut conform chitantei de la f. 141 dosar, se va putea retrage de catre reclamanta, intrucat nu este datorat, aceeasi fiind solutia si in ceea ce priveste onorariul in suma de 300 lei (f. 209), achitat de catre reclamanta pentru expert topo M.E., care a refuzat efectuarea raportului (f. 208).

Respinge cererea paratei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecata, intrucat la dosar nu exista dovezi privind acestea.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta SC S.SRL Slatina, criticand-o sub aspectul nelegalitatii si netemeiniciei pentru urmatoarele motive:

In raport de dispozitiile art. 129 alin. 6 Cod procedura civila, instanta este obligata a se pronunta numai asupra obiectului cauzei cu care a fost investita, respectiv actiunii posesorii reglementate de art. 674 Cod procedura civila, intrucat au fost dovedite conditiile prevazute de acest text de lege, iar instanta de fond in mod gresit a analizat alte aspecte concluzionand ca nu are relevanta indeplinirea conditiilor actiunii posesorii intrucat nu poate pretinde ca este tert fata de sentinta civila prin care s-a rezolvat granituirea intre S.C. O. SA si Olt S. SRL, si nu a dovedit  ca linia de hotar a fost gresit determinata incalcandu-i dreptul de proprietate.

Sub aspect procedural criticile hotararii instantei de fond se refera la modalitatea de administrare a probelor si solutionarea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratei S.C O. SA in sensul ca prima instanta nu a rezolvat cauza de urgenta si cu precadere, s-a incalcat principiul continuitatii, al respectarii dreptului la aparare in toate componentele sale, s-au dispus masuri nelegale privind administrarea de probe, s-a revenit la aceste probe si ms-au respins alte probe utile solicitate de reclamanta.

Masura privind lipsa calitatii procesuale pasive a paratei S.C. O. SA este nelegala, deoarece in executarea obligatiei de garantie pentru evictiune, aceasta are obligatia sa inlature orice tulburare de fapt sau de drept venita din partea tertilor.

Se solicita admiterea recursului, casarea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond, iar in subsidiar, admiterea recursului, modificarea in tot a sentintei recurate si pe fond admiterea actiunii astfel cum a fost formulata.

In drept, se invoca dispoz. art. 304 pct. 4, pct. 9 raportat la art. 3041 Cod procedura civila, si art. 312 alin. 5 Cod procedura civila.

S-au depus decizia civila nr.235/12.10.2009 pronuntata de Tribunalul Olt in dosarul nr. 4564/311/2008, decizia nr. 174/29.09.2009, pronuntata de Curtea de Apel Craiova in dosarul nr. 89/104/2009, certificat  privind impozitele si taxele locale nr. 68, 504/06.11.2009.

Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate dar si in lumina dispozitiilor art. 3041 Cod procedura civila, tribunalul urmeaza sa constate ca recursul este fondat.

Astfel, se constata ca instanta de fond a retinut in esenta ca reclamanta trebuia sa probeze ca linia de hotar stabilita prin sentinta civila 4408/04.10.2006 intre S.C. O. SA si S.C. Service SRL, a fost nelegal stabilita raportat la intinderea dreptului sau de proprietate, ca stabilirea intingerii dreptului de proprietate im plica analizarea titlurilor, ceea ce in materie de posesiune este inadmisibil si concluzioneaza ca ramane fara relevanta indeplinirea conditiilor actiunii posesorii, deci nu se analizeaza cererea cu care a fost investita.

In mod gresit instanta de fond  face trimitere la faptul ca reclamanta nu a intervenit in procesul de granituire dintre S.C. O. SA si S.C. O.S SA, intrucat prin aceasta solutie ii creeaza reclamantului o situatie impovaratoare indicandu-i o alta cale de solutionare pe care oricum nu o mai poate exercita incalcandu-i dreptul de acces la justitie.

Pe de alta parte, trebuie sa se retina ca reclamantul in speta, are calitatea de tert vatamat prin executarea unui act la care nu a luat parte si nu ii este opozabil avand posibilitatea legala de a uza de contestatia la executare in scopul de a suspenda executarea, lucru pe care l-a facut,  asa cum rezulta din incheierea nr. 269/29.02.2008 (fila 6 dosar fond), dar mai poate sa se mentina in posesie si pe calea actiunii posesorii daca indeplineste conditiile legale pentru deschiderea acestei actiuni.

Cu privire la parata S.C. O.SA  prin lichidator trebuie sa se retina calitatea procesuala pasiva avand in vedere  principiile enuntate in dispoz. art. 1336, 1337 si 1351 Cod civil, cu privire la garantarea cumparatorului pentru evictiune intrucat raporturile juridice intre reclamanta si S.C. O. SA s-au nascut in baza actelor de instrainare obligatia de garantie contra evictiunii fiind in continutul acestora.

In consecinta, in conformitate cu dispozitiile art. 312 alin. 5 Cod procedura civila, tribunalul va admite recursul, va casa sentinta si va trimite cauza pentru rejudecare la aceeasi instanta urmand sa se analizeze incidenta conditiilor prev. de art. 674 Cod procedura civila, instanta in indeplinirea obligatiei de stabilire a adevarului urmand sa ceara partilor si sa verifice daca si pana cand a detinut reclamanta terenul si constructiile de pe aceasta, si in ce conditii a exercitat posesia  avand in vedere ca in materia actiunii posesorii instantele se pot intemeia pe orice fel de probe si chiar pe prezumtii de fapt si se pot consulta si titlurile invocate de parti fara a discuta fondul dreptului.

Data publicarii pe portal : 12.02.2010