Infractiuni prevazute de art. 13 si art. 16 in Legea nr.87/1994. Modul de solutionare a actiunii civile formulata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Decizie 272/AP din 09.10.2008


Infractiuni prevazute de art. 13 si art. Domenii asociate:

16  in Legea nr.87/1994. Modul de accesorii fiscale

solutionare a actiunii civile formulata masuri asiguratorii

de Agentia Nationala de

Administrare Fiscala

Decizia penala nr.272/AP din 9.10.2008

Prin sentinta penala nr.403 din 23.05.2008, pronuntata de Judecatoria Piatra  Neamt, în baza art.334 Cod procedura penala, s-a dispus schimbarea încadrarii juridice data faptelor savârsite de inculpatul R. V., prin actul de sesizare a instantei, din infractiunile prev. de art.11 lit. a si c din Legea nr.87/1994, republicata si modificata prin Legea nr.241/2005, de art.12 lit. b din Legea nr.87/1994, republicata si modificata prin Legea nr.241/2005 si de art.37 din Legea nr.82/1991, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal, în infractiunile prev. de art.13 din Legea nr.87/1994, cu aplicarea art.13 Cod penal si de art.16 din Legea nr.87/1994, cu aplicarea art.13 Cod penal, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal.

 A fost condamnat inculpatul R. V. la pedepsele de 2 (doi) ani închisoare, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art.13 din Legea nr.87/1994, cu aplicarea art.13 Cod penal si 2 (doi) ani închisoare, pentru savârsirea infractiunii de declararea fictiva facuta de contribuabili sau împuternicitii acestora cu privire la sediul unei societati comerciale sau la schimbarea acestuia fara îndeplinirea obligatiilor prevazute de lege, în scopul sustragerii de la controlul fiscal, prevazuta de art.16 din Legea nr.87/1994, cu aplicarea art.13 Cod penal.

S-a descontopit pedeapsa rezultanta de 2 (doi) ani închisoare, aplicata inculpatului R.V., prin sentinta penala nr.2963 din 14 noiembrie 2003 a Judecatoriei Timisoara, definitiva prin decizia penala nr.83 din 24 ianuarie 2005 a Curtii de Apel Timisoara, în pedepsele componente de 4 (patru) luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii prev. de art.13 din Legea nr.87/1994, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, a art.13 Cod penal si a art.74 lit. a, b si c  si art.76 lit. a Cod penal si 2 (doi) ani închisoare, pentru savârsirea infractiunii prev. de art.215 alin.2, 3 si 4 Cod penal, cu aplicarea art.74 lit. a, b si c – art.76 lit. c Cod penal.

 În baza art.36 alin.1 Cod penal, raportat la art.34 lit. b Cod penal, s-au contopit  pedepsele aplicate inculpatului R.V., prin sentinta penala nr.2963 din 14 noiembrie 2003 a Judecatoriei Timisoara, definitiva prin decizia penala nr.83 din 24 ianuarie 2005 a Curtii de Apel Timisoara, pentru savârsirea infractiunilor prev. de art.13 din Legea nr.87/1994, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, a art.13 Cod penal si a art.74 lit. a, b si c”– art.76 lit. a Cod penal si de  art.215 alin.2, 3 si 4 Cod penal, cu aplicarea art.74 lit. a, b si c– art.76 lit. c Cod penal, cu pedepsele aplicate aceluiasi inculpat, prin prezenta sentinta penala, pentru savârsirea infractiunilor prev. de art.13 din Legea nr.87/1994, cu aplicarea art.13 Cod penal si de art.16 din Legea nr.87/1994, cu aplicarea art.13 Cod penal si s-a aplicat pedeapsa mai grea, de 2 (doi) ani  închisoare.

 În baza art.36 alin.3 Cod penal, raportat la art.61 alin.1 Cod penal, s-a constatat ca inculpatul a executat integral  pedeapsa rezultanta de 2 (ani) închisoare, aplicata prin prezenta sentinta penala.

 În baza art.14 Cod procedura penala, art. 346 Cod procedura penala si a art.998 – art.999 Cod civil, s-a admis actiunea  civila formulata de partea  civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice Neamt  si, în  consecinta, a fost obligat inculpatul R. V. sa plateasca partii civile suma de 176.440 lei, actualizata la data platii efective, reprezentând despagubiri civile cu caracter patrimonial.

 Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut urmatoarele:

 Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt nr.4098/P/2005 din 22 mai 2006, înregistrat sub nr.6388 din 20 iulie 2006,  s-a pus în miscare actiunea penala si a fost trimis în judecata inculpatul R. V., pentru savârsirea infractiunilor prev. de art.37 din Legea nr.82/1991, de art.11 lit. a si c din Legea nr.87/1994, republicata si modificata prin Legea nr.241/2005  si de art.12 lit. b din Legea nr.87/1994, republicata si modificata prin Legea nr.241/2005, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal.

 Prin actul de sesizare al instantei s-a retinut, în fapt, ca inculpatul R. V., administrator al S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt, a schimbat, în noiembrie 1999, sediul social al societatii comerciale mentionate din municipiul Piatra Neamt, strada 1 Decembrie 1918, nr.43, apartament 9, judetul Neamt, fara a notifica schimbarea sediului organelor fiscale, ca actionând, în fapt, ca administrator al S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt, în perioada ianuarie 2002 – iulie 2002, a achizitionat diverse cantitati de produse petroliere de la rafinariile S.C. Rafinaria Steaua Româna S.A. si S.C. Petromidia S.A., pe care le-a vândut unor societati comerciale cu sediul pe raza judetului Timis, fara a înregistra însa activitatile comerciale desfasurate în contabilitatea S.C. A. Com S.R.L., sustragându-se, astfel, de la plata obligatiilor fiscale si cauzând bugetului statului un prejudiciu total în suma de 154.564,9690 lei.

 Anterior întocmirii actului de sesizare a instantei, prin rezolutia nr.3008/P/2003 din 10 decembrie 2003 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt, s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de C.V., persoana ce preluase fictiv, în noiembrie 1999, fara a desfasura vreo activitate comerciala, calitatea de asociat si administrator al S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt, cu privire la savârsirea infractiunilor prev. de art.40 din Legea nr.82/1991, de art.12 din Legea nr.87/1994si de art.16 din Legea nr.87/1994. Prin rezolutia mentionata, s-a retinut, ca faptele pentru care era cercetat C. V. (schimbarea sediului social al S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt, fara a notifica schimbarea sediului organelor fiscale si neînregistrarea activitatilor comerciale desfasurate între ianuarie 2002 – iulie 2002 în contabilitatea S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt) au fost comise de alta persoana (art.10 lit. c Cod procedura Penala).

 La retinerea situatiei de fapt expuse au fost avute în vedere probele administrate în cursul urmaririi penale, respectiv: declaratiile inculpatului R. V. , sesizarea nr.4387/28 octombrie 2002 adresata de Ministerul Finantelor Publice – Garda Financiara Neamt, Parchetului de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt, cu privire la savârsirea infractiunilor prev. de art. de art.40 din Legea nr.82/1991, de art.12 din Legea nr.87/1994 si de art.16 din Legea nr.87/1994, de C. V., administrator al S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt, adresele Ministerul Finantelor Publice – Garda Financiara Neamt, cu numarul  vizând lamurirea sumelor datorate bugetului consolidat al statului de catre S.C. A. AG S.A. Piatra Neamt, cu titlu de contributie datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, cu titlu de contributie datorata bugetului asigurarilor sociale de sanatate si cu titlu de contributie datorata sistemului public de asigurari sociale, adresele Ministerului Finantelor Publice – Garda Financiara Timis, adresele Ministerului Finantelor Publice – Garda Financiara Directia Generala a Finantelor Publice Neamt - A.F.P. Piatra ,  date despre S.C. Acapulco Com S.R.L. furnizate de Camera de Comert si Industrie Neamt, acte aditionale la statutul S.C. A. Com S.R.L. din 25 iunie 1998 si din 29 noiembrie 1999 si declaratia data de S. Z. la 07 decembrie 1999, cu privire la stabilirea sediului S.C. A. Com S.R.L. în imobilul proprietatea sa, adresa cu nr.1658/31 iulie 2003 a S.C Bibliopolis S.A. Piatra Neamt, privind situatia formularelor cu regim special ridicate de S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt, în perioada 01 ianuarie 1998 – 31 decembrie 1998,  facturi privind produsele petroliere achizitionate de S.C. Acapulco Com S.R.L. Piatra Neamt, de la rafinariile S.C. Rafinaria Steaua Româna S.A. si S.C. Petromidia S.A. în perioada martie – aprilie 2002, facturi privind vânzarea de produse petroliere de catre S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt catre S.C. Imi Moni S.R.L., S.C. Conimar S.R.L., S.C. Gedo Petrol S.R.L., S.C. Bender S.R.L.. si S.C. Agricola San Giorgio S.R.L., în perioada ianuarie 2002 – mai 2002, depozitiile martorilor S. Z., Z. C., C., S. E., M. I. O., C. I., B. A., O. I., M. A. D., S. M.  (raport de expertiza criminalistica grafoscopica nr.1014202 din 12 noiembrie 2003, întocmit de Politia municipiului Piatra Neamt – Biroul Criminalistic, proces – verbal de recunoastere dupa fotografie, întocmit de politisti din cadrul I.P.J. Neamt la 16 martie 2004, cu ocazia prezentarii fotografiei inculpatului R. V. lui S. E., administrator al S.C. Imi Moni S.R.L, procese – verbale întocmite de politisti din cadrul I.PJ. Neamt la 16 martie 2004, la 17 martie 2004 si la 22 iunie 2004 cu ocazia ridicarii de documente apartinând S.C. Imi Moni S.R.L., S.C. Conimar S.R.L., S.C. Gedo Petrol S.R.L., S.C. Bender S.R.L. si S.C. Agricola San Giorgio S.R.L. de la administratorii (contabilii) societatilor comerciale, chitante si ordine de plata privind plata unor produse petroliere achizitionate de S.C. Imi Moni S.R.L., S.C. Conimar S.R.L., S.C. Gedo Petrol S.R.L. si SC. Bender S.R.L. de la S.C. Acapulco Com S.R.L. Piatra Neamt, în perioada ianuarie – iunie 2002, raport de constatare tehnico – stiintifica nr.46659 din 14 octombrie 2004, întocmit de I.P.J. Neamt, Serviciul Criminalistic,  proces verbal de confruntare, întocmit de politisti din cadrul I.P.J. Neamt la  15 decembrie 2005, cu ocazia confruntarii lui R. V. cu C. V fisa de cazier judiciar a inculpatului R.V.

 În cursul judecarii cauzei s-au administrat urmatoarele probe: a fost audiat inculpat R. V., au fost audiati martorii S. Z. si Z. C.  si întrucât s-a constatat ca vadit imposibila audierea martorilor C. V. si S. M., în baza art.327 alin.3 Cod procedura penala, s-a procedat la citirea declaratiilor date de acestia în cursul urmaririi  si  s-a solicitat I.P.J. Neamt cazierul judiciar al inculpatului.

 Inculpatul R. V. a fost, initial,  reprezentat în prezentul proces penal de aparator delegat din oficiu, apoi de aparator ales. Analizând sustinerile inculpatului, precum si probatoriul administrat în cauza instanta de fond a retinut, în fapt, urmatoarele:

 În anul 1996, a luat fiinta S.C. A.Com S.R.L. Piatra Neamt, cu asociat unic R. D. C. . Prin actul aditional la statutul societatii comerciale mentionate, autentificat de notar s-a retras din societate R. D. C., au fost cooptati în societate R. V.si sotia acestuia, R. M. si a fost modificat obiectul de activitate al societatii, în sensul ca obiectul principal de activitate a devenit comercializarea de carburanti pentru autovehicule. În perioada iunie 1998 – noiembrie 1999, astfel cum rezulta din depozitia lui Z. C., contabil al S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt pâna în ianuarie 2000, R. V. si sotia acestuia, R. M., au desfasurat activitati de comert cu produse petroliere. Prin actul aditional la statutul S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt, autentificat de notar public la 29 noiembrie 1999 a fost schimbat sediul societatii comerciale mentionate în municipiul Piatra Neamt, strada 1 Decembrie 1918, nr.43, apartament 9, judetul Neamt, s-au retras din societate R. D. V. si R. M., capitalul social al societatii comerciale fiind cesionat lui C.V., tatal lui R. M. Dupa ce Z. C. nu s-a mai ocupat de contabilitatea S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt societatea comerciala nu a mai depus declaratiile de venit impozabil obtinut prin desfasurarea de activitati de comert cu produse petroliere. C. V., absolvent a 8 clase primare, a preluat S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt la solicitarea lui R. V., fara însa a primi actele societatii, stampila societatii ori documentele fiscale ale societatii, aspecte ce demonstreaza ca preluarea societatii comerciale a fost fictiva, în realitate, inculpatul continuând a desfasura activitati comerciale ca reprezentant al acesteia. Pentru faptul ca s-a prezentat la notar si a semnat ca este de acord sa preia societatea comerciala mentionata, C. V. a fost remunerat de R. V. cu suma de 200 lei. Posterior cooptarii în societate a lui C. V., inculpatul  R. V. s-a mutat în judetul Timis, si, împreuna cu S. M., folosindu-se de documentele S.C. A. Com S.R.L., acesta a continuat a desfasura activitati de comert cu produse petroliere. Astfel, în perioada ianuarie 2002 – iunie 2002, R. V. actionând ca reprezentant al S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt, a achizitionat produse petroliere de la de la rafinariile S.C. Rafinaria Steaua Româna S.A. si S.C. .Petromidia S.A. si a revândut aceste produse catre  diverse societati comerciale cu sediul pe raza judetului Timis (S.C. Imi Moni S.R.L., S.C. Conimar S.R.L., S.C. Gedo Petrol S.R.L., S.C. Bender S.R.L. si S.C. Agricola San Giorgio S.R.L.). Inculpatul nu a notificat organelor fiscale de la locul înmatricularii S.C. A. Com S.R.L. mutarea în fapt a sediului societatii comerciale, în anul 2000, în judetul Timis si nici nu a evidentiat veniturile realizate din comertul cu produse petroliere în contabilitatea S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt, cu scopul de a se sustrage de la plata  impozitului pe profit, taxei pe valoare adaugata si accizelor aferente activitatilor comerciale desfasurate în perioada precizata, prejudiciind, în modalitatea descrisa, bugetul de stat, cu suma de 176.440.

 Inculpatul R. . audiat fiind în cursul judecarii cauzei, a sustinut ca,  posterior preluarii S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt, de C. V.  nu a mai desfasurat activitati comerciale, în calitate de reprezentant al societatii, ci a vândut produse petroliere ca reprezentant al unei alte societati comerciale de-a sa, respectiv S.C. Alex Trans S.R.L. Timisoara; ca nu a vândut, actionând ca reprezentant al S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt, produse petroliere unor societati comerciale având sediul pe raza judetului Timis, ca posterior preluarii S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt de C. V., nu a semnat facturi privind vânzarea unor produse petroliere de societatea comerciala mentionata, unor societati comerciale având sediul pe raza judetului Timis .

 Sustinerile inculpatului sânt însa infirmate de probele administrate în cauza, respectiv: facturile privind produsele petroliere achizitionate de S.C .A. Com S.R.L. Piatra Neamt, de la rafinariile S.C. Rafinaria Steaua Româna S.A. si S.C. Petromidia S.A., în perioada martie – aprilie 2002 si facturile privind vânzarea de produse petroliere de catre S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt, unor societati comerciale având sediul pe raza judetului Timis (S.C. Imi Moni S.R.L, S.C. Conimar S.R.L., S.C. Gedo Petrol S.R.L., S.C. Bender S.R.L. si S.C. Agricola San Giorgio S.R.L.), în perioada ianuarie 2002 – mai 2002 demonstreaza, în primul rând, ca în perioada precizata, S.C. Acapulco Com S.R.L. Piatra Neamt a functionat, desfasurând activitati conforme obiectului principal de activitate, si, în al doilea rând, ca societatea comerciala mentionata îsi avea sediul pe raza judetului Timis, aspect ce nu a fost însa notificat organelor fiscale de la vechiul sediu al societatii (filele 47 - 84,  151 – 163 si 215 – 216 dosar urmarire penala),  raportul de expertiza criminalistica grafoscopica nr.1014202 din 12 noiembrie 2003, întocmit de Politia municipiului Piatra Neamt – Biroul Criminalistic si raportul de constatare tehnico – stiintifica nr.46659 din 14 octombrie 2004 întocmit de I.P.J. Neamt, Serviciul Criminalistic, care concluzioneaza ca semnaturile de pe facturile fiscale privind achizitionarea (respectiv vânzarea) de produse petroliere de catre S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt, în perioada ianuarie 2002 – mai 2002, nu au fost semnate de C. V., aspect ce induce concluzia ca acesta a preluat fictiv societatea comerciala de la inculpat si de la sotia acestuia,  raportul de constatare tehnico – stiintifica nr.46659 din 14 octombrie 2004 întocmit de I.P.J. Neamt, Serviciul Criminalistic, care  concluzioneaza ca semnatura de pe factura fiscala seria NTACA nr.3421495 din 18 aprilie 2002, privind vânzarea de motorina de S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt catre S.C. Imi Moni S.R.L. Timisoara a fost executata de R. V., iar martorii S. E. si M. A. D., administratori sau functionari la societati comerciale cu sediul pe raza judetului Timis, au identificat pe R. V. ca fiind persoana de la care au cumparat produse petroliere sau pentru care au transportat astfel de produse de la rafinariile S.C.  Rafinaria Steaua Româna S.A. si S.C. Petromidia S.A. pentru a fi distribuite la societati comerciale cu sediul pe raza judetului Timis, actele de transport fiind întocmite pe S.C. A, S.R.L. Piatra Neamt. Aspectele expuse demonstreaza ca inculpatul a continuat sa desfasoare activitati comerciale în numele S.C. A. Com. S.R.L. Piatra Neamt si în perioada ianuarie – iunie 2002, posterior preluarii S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt de catre C. V. si ca activitatile comerciale mentionate s-au desfasurat în judetul Timis (unde se stabilise si inculpatul).

 În drept, fapta inculpatului R. V. de a fi schimbat, în ianuarie 2000, sediul S.C. A. S.R.L. Piatra Neamt, din municipiul Piatra Neamt, strada 1 Decembrie 1918, nr.43, apartament 9, judetul Neamt, în judetul Timis, fara sa fi notificat aceasta schimbare organelor fiscale competente, pentru a se sustrage astfel controlului fiscal, realizeaza elementele constitutive ale infractiunii prevazut. de art.16 din Legea nr.87/1994, iar fapta inculpatului de a  actiona ca reprezentant al S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt, de a fi  achizitionat, în perioada ianuarie – iunie 2002, produse petroliere de la de la rafinariile S.C. Rafinaria Steaua Româna S.A. si S.C. Petromidia S.A. si de a fi revândut aceste produse catre  diverse societati comerciale, cu sediul pe raza judetului Timis, fara a evidentia în contabilitate veniturile astfel realizate, cu scopul de a se sustrage de la plata  impozitului pe profit, taxei pe valoare adaugata si accizelor aferente activitatilor comerciale desfasurate în perioada precizata, realizeaza elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala,  preazuta de  art.13 din Legea nr.87/1994.

 În sedinta publica din 07 decembrie 2007, în considerarea modificarilor aduse în timp Legii nr.87/1994 si Legii nr.82/1991, s-a pus în discutie schimbarea încadrarii juridice data faptelor retinute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare a  instantei, din infractiunile prevazuta. de art.11 lit. „a” si „c” din Legea nr.87/1994 republicata si modificata prin Legea nr.241/2005, de art.12 lit. „b” din Legea nr.87/1994 republicata si modificata prin Legea nr.241/2005 si de art.37 din Legea nr.82/1991, totul cu aplicarea art.33 lit. „a” Cod Penal, în infractiunile preazuta. de art.13 din Legea nr.87/1994, de art.16 din Legea nr.87/1994 si de art.37 din Legea nr.82/1991, totul cu aplicarea art.13 Cod penal si a art.33 lit. „a” Cod penal.

 În sedinta publica din 09 mai 2008, în considerarea deciziei nr.4 din 21 ianuarie 2008 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntata într-un recurs în interesul legii, s-a pus în discutia partilor schimbarea încadrarii juridice data faptelor retinute în sarcina inculpatului, prin actul de sesizare a instantei, din infractiunile prev. de art.11 lit. a si c din Legea nr.87/1994, republicata si modificata prin Legea nr.241/2005, de art.12 lit. b din Legea nr.87/1994, republicata si modificata prin Legea nr.241/2005 si de art.37 din Legea nr.82/1991, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal, în infractiunile prev. de art.13 din Legea nr.87/1994, cu aplicarea art.13 Cod penal si de art.16 din Legea nr.87/1994, cu aplicarea art.13 Cod penal, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal.

 Instanta a retinut ca modificarile aduse Legii nr.87/1994, între momentul savârsirii faptelor ce fac obiectul prezentei cauze penale si momentul solutionarii acesteia, precum si decizia nr.4 din 21 ianuarie 2008 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, impun schimbarea încadrarii juridice data faptelor retinute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare a instantei, cum a fost pusa în discutie în sedinta publica din 09 mai 2008.

Astfel, fapta de a nu evidentia prin acte contabile sau alte documente legale, în întregime sau în parte, veniturile realizate ori de a înregistra cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, daca au avut ca urmare neplata ori diminuarea impozitului, taxei si a contributiei, apreciata a constitui evaziune fiscala, a fost initial prevazuta ca infractiune prin dispozitiile art.13 din Legea 87/1994, în forma sa initiala, aplicabila între  octombrie 1994 – august 2003, iar  declararea fictiva facuta de contribuabili sau împuternicitii acestora, cu privire la sediul unei societati comerciale sau la schimbarea acestuia fara îndeplinirea obligatiilor prevazute de lege, în scopul sustragerii de la controlul fiscal, a fost initial prevazuta ca infractiune prin dispozitiile art.16 din Legea 87/1994, în forma sa initiala, aplicabila între  octombrie 1994 – august 2003.

 Textele de lege mentionate au fost preluate, cu modificarea limitelor de pedeapsa, în dispozitiile art.11 lit. a si c si art.12 lit. b din Legea nr. 87 din 18 octombrie 1994, republicata, pentru combaterea evaziunii fiscale, act normativ  aplicabil între august 2003 – august 2005 (sustragerea de la plata obligatiilor fiscale prin neînregistrarea unor activitati pentru care legea prevede obligatia înregistrarii sau prin exercitarea de activitati neautorizate, în scopul obtinerii de venituri; omisiunea, în tot sau în parte, a evidentierii, în acte contabile sau în alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate ori înregistrarea de operatiuni sau cheltuieli nereale, în scopul de a nu plati ori a diminua impozitul, taxa sau contributia; sustragerea de la efectuarea controlului financiar-fiscal prin declararea fictiva cu privire la sediul unei societati comerciale, la sediile subunitatilor sau la sediile punctelor de lucru, precum si la schimbarea acestora fara îndeplinirea conditiilor prevazute de lege, efectuata în acest scop).

 Ulterior, prin Legea nr.241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, au fost preluate, cu modificarea limitelor de pedeapsa, textele de lege anterior indicate prin dispozitiile art.9 lit. b si f din lege (omisiunea, în tot sau în parte, a evidentierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate).

 Instanta, fata de împrejurarea ca infractiunile retinute în sarcina inculpatului, prin actul de sesizare a instantei, au fost preluate, între momentul savârsirii acestora si momentul judecarii cauzei, în aceeasi forma, dar cu limite de pedeapsa diferite, a constatat incidente, în cauza, dispozitiile art.13 Cod penal, privind  aplicarea legii penale mai favorabile. Din analiza tuturor textelor de lege incriminând, între anii  2002 – 2007, infractiunile retinute în sarcina inculpatului, prin actul de sesizare a instantei, rezulta ca cea mai favorabila încadrare juridica pentru aceste infractiuni, sub aspectul limitelor minime si maxime de pedeapsa, este cea reglementata prin dispozitiile art.13 si art.16 din Legea nr.87/1994 în forma sa initiala, aplicabila între octombrie 1994 – august 2003.

 Prin decizia nr.4 din 21 ianuarie 2008 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, admitându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit ca fapta de omisiune, în tot sau în parte, ori evidentierea, în actele contabile ori înalte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, ori, evidentierea în actele contabile sau alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive, constituie infractiunea complexa de evaziune fiscala, prevazuta de art.9 alin.1 lit. b si c din Legea nr. 241/2005 (fost art.11 lit. c, fost art.13 din Legea nr. 87/1994), nefiind incidente dispozitiile art.43 (fost art.37, fost art.40) din Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, raportat la art.289 din Codul penal, aceste activitati fiind cuprinse în continutul constitutiv al laturii obiective a infractiunii de evaziune fiscala. Rezulta, potrivit deciziei mentionate, a carei aplicare este obligatorie pentru toate cauzele aflate în curs de solutionare, dupa data pronuntarii sale, ca infractiunea prev. de art.37 din Legea nr. 82/1991 este absorbita în continutul constitutiv al laturii obiective a infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art.13 din Legea nr. 87/1994, atunci când cele doua infractiuni mentionate sânt savârsite în concurs.

 În consecinta, având în vedere cele expuse, în baza art.334 Cod procedura penala, instanta a dispus schimbarea încadrarii juridice data faptelor savârsite de inculpat, prin actul de sesizare al instantei, din infractiunile prev. de art.11 lit. a si c din Legea nr.87/1994, republicata si modificata prin Legea nr.241/2005, de art.12 lit. b din Legea nr.87/1994, republicata si modificata prin Legea nr.241/2005 si de art.37 din Legea nr.82/1991, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal, în infractiunile prev. de art.13 din Legea nr.87/1994, cu aplicarea art.13 Cod penal si de art.16 din Legea nr.87/1994, cu aplicarea art.13 Cod penal, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal.

La individualizarea judiciara a pedepselor aplicate inculpatului, pentru infractiunile savârsite între ianuarie 2002 – iunie 2002, instanta a avut  în vedere prevederile art.72 Cod penal, precum si  datele ce  tin de persoana acestuia.

 Retinând, pe de o parte, ca infractiunile savârsite între ianuarie 2002 – iunie 2002 de inculpat, prezinta un grad de pericol social ridicat, având în vedere urmarile produse prin  savârsirea acestora (inculpatul a schimbat în ianuarie 2000 sediul S.C. A. S.R.L. Piatra Neamt din municipiul Piatra Neamt, în judetul Timis, fara a notifica aceasta schimbare organelor fiscale competente, pentru a se sustrage controlului fiscal, ca  inculpatul, actionând ca reprezentant al S.C. Acapulco S.R.L. Piatra Neamt, a desfasurat,, în perioada ianuarie – iunie 2002, activitati comerciale fara a evidentia în contabilitate veniturile astfel realizate, cauzând bugetului statului un prejudiciu total, în suma de 176.440 lei), instanta a apreciat ca doar aplicarea unor pedepse ale  închisorii,  în cuantum de câte 2 ani fiecare, conduce la realizarea scopului  preventiv si sanctionator  al fiecarei pedepse în parte.

Astfel cum rezulta din fisa de cazier judiciar a inculpatului, (fila 242 dosar urmarire penala; filele 108 – 109 dosar fond), prin sentinta penala nr.2963 din 14 noiembrie 2003 a Judecatoriei Timisoara, definitiva prin decizia penala nr.83 din 24 ianuarie 2005 a Curtii de Apel Timisoara, acesta a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 2 ani închisoare, pentru savârsirea infractiunilor prev. de art.13 din Legea nr.87/1994, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, a art.13 Cod penal si a art.74 lit. a, b si c – art.76 lit. a Cod penal si de art.215 alin.2, 3 si 4 Cod penal, cu aplicarea art.74 lit. a, b si c – art.76 lit. c Cod penal. Inculpatul a fost arestat în executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare la 03 aprilie 2003, fiind liberat conditionat la 13 ianuarie 2006, cu rest neexecutat de 228 zile închisoare.

 Potrivit celor expuse, pedeapsa rezultanta de 2 ani închisoare, aplicata  inculpatului prin sentinta penala nr.2963 din 14 noiembrie 2003 a Judecatoriei Timisoara, definitiva prin decizia penala nr.83 din 24 ianuarie 2005 a Curtii de Apel Timisoara, ar fi considerata executata în septembrie 2006.

 Cum infractiunile ce fac obiectul prezentei cauze penale, au fost comise de inculpat, mai înainte de a fi condamnat definitiv pentru cele ce fac obiectul sentintei penale nr.2963 din 14 noiembrie 2003 a Judecatoriei Timisoara, rezulta ca acestea sânt concurente. În consecinta, instanta a descontopit pedeapsa rezultanta de 2 ani închisoare, aplicata inculpatului  prin sentinta penala nr.2963 din 14 noiembrie 2003 a Judecatoriei Timisoara, definitiva prin decizia penala nr.83 din 24 ianuarie 2005 a Curtii de Apel Timisoara, pentru savârsirea infractiunilor prev. de art.13 din Legea nr.87/1994, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, a art.13 Cod penal si a art.74 lit. a, b si c– art.76 lit. a Cod penal si de art.215 alin.2, 3 si 4 Cod penal, cu aplicarea art.74 lit. a, b si c – art.76 lit. c Cod penal, în pedepsele componente si, în baza art.36 alin.1 Cod penal, raportat la art.34 lit. b Cod penal, a contopit,  apoi, pedepsele aplicate acestuia prin hotarârea judecatoreasca mentionata, cu  cele aplicate prin prezenta sentinta penala, pentru savârsirea infractiunilor prev. de art.13 din Legea nr.87/1994, cu aplicarea art.13 Cod penal si de art.16 din Legea nr.87/1994, cu aplicarea art.13 Cod penal, dispunând ca acesta  sa execute pedeapsa mai grea, aceea de 2  ani  închisoare. 

Tinând seama de faptul ca pedeapsa rezultanta de 2 ani închisoare, aplicata  inculpatului, prin sentinta penala nr.2963 din 14 noiembrie 2003 a Judecatoriei Timisoara, este considerata executata din septembrie 2006 si este egala cu pedeapsa rezultanta finala aplicata acestuia prin prezenta sentinta penala, instanta, în baza art.36 alin.3 Cod penal, raportat la art.61 alin.1 Cod penal, a  constatat ca inculpatul a executat integral, pedeapsa rezultanta de 2 închisoare, aplicata  prin prezenta sentinta. 

 Partea vatamata A.N.A.F. Bucuresti (prin reprezentant D.G.F.P. Neamt) s-a constituit parte civila în procesul penal, solicitând obligarea inculpatului  la plata sumei de 176.440 lei, reprezentând sumele datorate de S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt bugetului statului, cu titlu de impozit pe profit, taxa pe valoare adaugata si accize aferente activitatilor comerciale desfasurate de societatea comerciala,  în perioada ianuarie - iunie 2002, sume ce au fost însusite de inculpat si folosite de acesta în interes personal. În cursul judecarii cauzei, în vederea garantarii acoperirii pagubei produsa prin faptele inculpatului, partea civila a solicitat instituirea de masuri asiguratorii asupra bunurilor acestuia. Cererea formulata de partea civila A.N.A.F. Bucuresti (prin reprezentant D.G.F.P. Neamt) a fost respinsa, prin încheierea pronuntata în sedinta publica din 22 februarie 2008, motivat de faptul ca inculpatul, potrivit adresei cu nr.1210/11 februarie 2008 a Consiliului Local Piatra Neamt – Directia Taxe si Impozite, nu figureaza în evidentele fiscale cu bunuri impozabile.

 Instanta, analizând actiunea civila formulata de partea civila A.N.A.F. Bucuresti (prin reprezentant D.G.F.P. Neamt), raportat la situatia de fapt anterior expusa, a retinut-o, ca întemeiata, si a admis-o, pentru urmatoarele considerente:  Inculpatul R.. V., actionând ca reprezentant al S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt, a desfasurat, în perioada ianuarie – iunie 2002, activitati comerciale fara a evidentia în contabilitate veniturile astfel realizate, cauzând bugetului statului, un prejudiciu total, în suma de 176.440 lei, constând în sumele datorate de S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt bugetului statului, cu titlu de impozit pe profit, taxa pe valoare adaugata, accize si majorari de întârziere aferente activitatilor comerciale desfasurate, în perioada mentionata, sume ce au fost însusite de inculpat si folosite de acesta în interes personal. Sumele solicitate de partea civila A.N.A.F. Bucuresti, prin reprezentant D.G.F.P. Neamt, sânt probate prin facturile fiscale si chitantele depuse la filele 47 - 84,  151 – 163 si 215 – 216 dosar urmarire penala, ce atesta ca S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt, a desfasurat în perioada ianuarie – iunie 2002, activitati de comercializare produse petroliere, relevând, totodata, si valoarea acestor activitati comerciale, valoare în functie de care s-au calculat de catre Garda Financiara Neamt sumele datorate de societatea comerciala bugetului statului, cu titlu de impozit pe profit, taxa pe valoare adaugata si accize (filele 21 – 23 dosar urmarire penala). 

 În consecinta, având în vedere cele expuse, în baza art.14 Cod procedura penala, art.346 Cod procedura penala si a art.998 – 999 Cod civil, instanta a admis actiunea civila formulata de partea civila A.N.A.F. Bucuresti, prin reprezentant D.G.F.P. Neamt si a obligat  inculpatul sa plateasca partii civile suma de 176.440 lei, ce va fi actualizata la data platii efective, reprezentând despagubiri civile cu caracter patrimonial.

 Împotriva sentintei a declarat apel, în termen legal, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala a Finantelor Publice Neamt,  criticând-o pentru nelegalitate, sub aspectul laturii civile a cauzei, deoarece instanta de fond nu a obligat inculpatul si la plata accesoriilor fiscale, calculate, în conditiile legii, pâna la data stingerii debitului.

A solicitat admiterea apelului, desfiintarea sentintei atacate,  admiterea integrala a despagubirilor civile solicitate si introducerea în cauza, în calitate de parte responsabila civilmente, a S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt si înfiintarea sechestrului asigurator.

Apelul este fondat.

Instanta de control judiciar, verificând, în temeiul art. 314 alin. 1 Cod procedura penala, hotarârea atacata, pe baza lucrarilor si materialului din dosarul cauzei, în raport de motivele invocate, cât si sub toate aspectele de fapt si de drept, în conformitate cu dispozitiile art. 371 alin. 2 Cod procedura penala, a constatat ca prima instanta a retinut o situatie de fapt corecta, a dat o încadrare juridica legala faptelor si a retinut vinovatia inculpatului, pe baza unor probe certe, legal administrate si temeinic apreciate.

Însa, hotarârea atacata este nelegala sub aspectul actiunii civile alaturate procesului penal.

Partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala a Finantelor Publice Neamt, s-a constituit parte civila în cauza, cu suma de 176.440 lei, reprezentând sumele datorate de societatea comerciala a carui administrator este inculpatul, bugetului statului, cu titlu de impozit pe profit, taxa pe valoare adaugata si accize, precum si accesorii fiscale, calculate pâna la data platii efective.

Instanta de fond a admis actiunea civila formulata de partea civila si a obligat inculpatul doar la plata sumei de 176.440 lei, actualizata la data platii efective, reprezentând despagubiri civile cu caracter patrimonial.

Or, prima instanta nu a avut în vedere ca prejudiciul creat de inculpat reprezinta obligatii bugetare de natura fiscala si se constituie din obligatii fiscale principale, asupra carora, pentru neplata la termen, se calculeaza accesorii fiscale, potrivit dispozitiilor Codului de procedura fiscala, pâna la data platii efective.

Astfel, se impune înlaturarea  dispozitiei privind actualizarea, la data platii efective, a sumei de 176.440 lei, reprezentând despagubiri civile cu caracter patrimonial si obligarea inculpatului la plata, pentru aceasta suma, a  accesoriilor fiscale, calculate pâna la data achitarii efective a debitului.

Referitor la motivul de apel privind introducerea în cauza, în calitate de parte responsabila civilmente, a S.C. A. Com S.R.L. Piatra Neamt si înfiintarea sechestrului asigurator, acesta este nefondat.

Partea civila a solicitat, în scris, în fata primei instante instituirea de masuri asiguratorii asupra bunurilor proprietatea inculpatului.

Judecatoria Piatra Neamt, prin încheierea pronuntata în sedinta publica din 22 februarie 2008, a respins cererea partii civile, motivat de faptul ca inculpatul, potrivit adresei cu nr.1210/11 februarie 2008 a Consiliului Local Piatra Neamt – Directia Taxe si Impozite, nu figureaza în evidentele fiscale cu bunuri impozabile (fila 147 dosar fond).

De asemenea, în apel nu poate fi introdusa în cauza, în calitate de parte responsabila civilmente, S.C. A. Com S.R.L., deoarece în cai de atac nu pot fi introduse parti noi, cadrul procesul stabilindu-se la instanta de fond.

 Pentru considerentele  expuse, în temeiul art. 379 pct. 2 lit. a Cod procedura penala, s-a admis  apelul declarat de partea civila AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA – Directia Generala a Finantelor Publice Neamt, împotriva sentintei penale nr.403 din 23.05.2008, pronuntata de Judecatoria Piatra  Neamt, pe care a  desfiintat-o, în parte, numai cu privire la actiunea civila alaturata procesului penal si, rejudecând cauza, în fond, s-a înlaturat dispozitia privind actualizarea, la data platii efective, a sumei de 176.440 lei si a fost  obligat inculpatul R. V. sa plateasca partii civile, pentru aceasta suma si accesorii fiscale, calculate pâna la data achitarii efective a debitului, mentinându-se celelalte dispozitii ale sentintei apelate.

Domenii speta