Fond contencios administrativ. Excepţia de nelegalitate a hotărârii Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor. Inadmisibilitate.

Sentinţă civilă 3434 din 19.11.2012


Potrivit încheierii de sedinta  din 14 iunie 2012 a Tribunalului Ialomita – Sectia civila, instanta  de contencios administrativ a fost sesizata cu exceptia de nelegalitate a art.1 si a pct.III din  hotarârea Comisiei Judetene de fond  funciar Ialomita nr.222/2006, exceptie ridicata de intervenienta S.C. „A” S.R.L. în cauza ce formeaza  obiectul dosarului nr.5350/312/2011 .

Cauza având ca obiect exceptia de nelegalitate a fost înregistrata la data de 3 iulie 2012, sub nr.2436/98/2011 .

În sustinerea acestei exceptii, intervenienta a aratat ca prin hotarârea a carei nelegalitate  o sustine Comisia Judeteana de  Fond Funciar Ialomita a încalcat dispozitiile art.4 si art.27 ind.1 din Legea nr.1/2000, atunci când a dispus  constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate privata în favoarea unor terte persoane .

În drept, intervenienta si-a întemeiat exceptia  pe dispozitiile Legii nr.1/2000 si art.4 din Legea nr.554/2004.

Prin întâmpinare, intimata Comisia  Judeteana Ialomita a ridicat exceptia inadmisibilitatii exceptiei de nelegalitate, motivat de faptul ca hotarârea nr.222/2006 poate fi dispusa controlului judiciar doar în procedura speciala reglementata de  Legea nr.18/1991, astfel încât ea nu poate fi analizata sub aspectul legalitatii ei, potrivit Legii nr.554/2004.

La rândul sau, intimatul D.D.sustine inadmisibilitatea exceptiei de nelegalitate, împartasind aceleasi argumente ca si Comisia judeteana .

În plus, pe fondul cauzei, considera  legala hotarârea nr.222/2006, întrucât terenurile la care  aceasta se refera au facut parte din domeniul privat al statului .

Cu privire la exceptia ridicata, instanta retine urmatoarele :

Din economia textului art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004, rezulta ca exceptia de nelegalitate este una din formele de exercitare  a controlului judecatoresc pe calea contenciosului administrativ a legalitatii actelor administrative  si urmareste îndepartarea unui act administrativ nelegal ce are  incidenta în cauza .

Pe de alta parte, sunt exceptate de  la cenzura instantei de contencios administrativ, inclusiv pe  calea exceptiei de nelegalitate, acele acte care nu pot fi atacate pe calea contenciosului  administrativ, potrivit art.5 alin.2 din Legea nr.554/2004, respectiv cele  care pentru modificarea sau desfiintarea  lor se prevede prin lege organica o alta procedura judiciara .

În cazul de fata, hotarârea supusa exceptiei de nelegalitate este cea emisa de Comisia  Judeteana de Fond Funciar Ialomita, data în aplicarea legilor de fond funciar, respectiv Legea nr.18/1991 si Legii nr.1/2000.

O astfel de hotarâre poate fi atacata pentru nelegalitate  cu contestatie  în procedura reglementata de art.53 si urmatoarele din legea nr.18/1991 .

Asadar, fiind o procedura speciala, în cauza  sunt aplicabile dispozitiile art.5 alin.2 din legea nr.554/2004, exceptia de nelegalitate ridicata împotriva unei astfel de hotarâri fiind inadmisibila.

Pentru aceste considerente, nu pot fi primite apararile formulate  de intervenienta S.C. „A” SRL, cuprinse în notele scrise depuse la dosar la data de 16.11.2012 .

Asa fiind, pentru aceste considerente, urmeaza a respinge ca inadmisibila exceptia de nelegalitate a art.1 si a pct.III din hotarârea nr.222/2006 a COMISIEI JUDETENE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATER ASUPRA TERENURILOR IALOMITA.

Ca un precedent judiciar, invocam decizia nr.820 din 24 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, în solutionarea dosarului nr.3430/98/2011 .