Fond asigurări sociale. Suspendarea executării unei decizii de regularizare a pensiei. Condiţii.

Hotărâre - din 26.06.2012


 Fond  asigurari sociale. Suspendarea executarii unei decizii de regularizare a pensiei. Conditii.

(TRIBUNALUL IALOMITA – SECTIA CIVILA – INCHEIEREA DE SEDINTA DIN DATA DE 26.06.2012)

Prin cererea înregistrata la data de 27.04.2012 sub nr. 1364/98/2012 reclamantul T.Gh. a solicitat, printre altele, suspendarea executarii deciziei de regularizare nr. 778/21.03.2012 emisa de pârâta CASA DE PENSII SECTORIALA A SRI.

In motivarea cererii sale, reclamantul considera ca decizia de regularizare  este netemeinica si nelegala , fiind data cu încalcarea dispozitiilor Legii nr. 164/2001 si a Protocolului nr. 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului , prin aceasta decizie procedându-se  la diminuarea cuantumului  pensiei reclamantului.

In dovedirea cererii de suspendare,  reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri.

In drept, reclamantul si-a întemeiat  cererea sa pe dispozitiile art. 399-404 ind. 3 Cod procedura civila  si art. 172 – 173  din OG nr. 92/2003.

Cererea este  scutita de taxa judiciara de timbru potrivit art. 157 din Legea nr. 263/2010.

Prin întâmpinare, pârâtul SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII – CASA DE PENSII SECTORIALA  a solicitat respingerea  cererii de suspendare  ca fiind inadmisibila  întrucât cererea reclamantului, asa cum este formulata,  îmbraca forma unei ordonante  presedintiale,  ale carei conditii, reglementate  de art. 581 Cod procedura civila nu sunt îndeplinite în cauza.

Din actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele :

Verificându-si competenta, potrivit art. 159 alin.5 Cod procedura civila, tribunalul  constata ca are competenta materiala în solutionarea  acestei cauze, competenta data de art. 153 lit. I din Legea nr. 263/2010.

Prin urmare, tribunalul, având competenta de solutionare a contestatiilor împotriva  masurilor de executare silita  dispuse potrivit Legii nr. 263/2010, în mod logic are si competenta de solutionare a suspendarii unei  astfel de executari.

In acest sens, trebuie avute în vedere si  dispozitiile art. 181 alin.2 din Legea nr. 263/2010 care arata ca executarea silita prevazuta de prezenta lege  se face în conditiile Codului  de procedura fiscala,  iar acest din urma act normativ , la art.172 alin. 2, face  inaplicabila doar suspendarea provizorie  a executarii, asa cum  aceasta este reglementata  de art. 403 alin.4 nu si  suspendarea obisnuita reglementata de art.  403 alin 1 Cod procedura civila.

Prin urmare, sustinerea  pârâtei  ca sub aspect legal cererea de suspendare formulata de reclamant este inadmisibila, nu poate fi primita.

Totusi, analizând aceasta cerere tribunalul urmeaza a o respinge  pentru considerentele de mai jos :

Potrivit art. 172 alin.1 din OG nr. 12/2003, orice persoana interesata  poate face contestatie  împotriva oricarui act de executare care  încalca prevederile  prezentului cod, de catre  organele de executare, precum si în cazul în care aceste organe refuza sa îndeplineasca un act de  executare în conditiile legii.

Acestea fiind dispozitiile legale,  atât din probele administrate  în cauza cât si din sustinerile aparatorului reclamantului  rezulta ca în cauza nu s-a început  executarea silita a reclamantului motiv pentru care nu sunt îndeplinite  conditiile formularii unei cereri de suspendare a  executarii silite, cererea astfel formulata urmând a fi respinsa.