Necercetarea fondului, motiv de casare a sentintei civile si de trimiterea a cauzei spre rejudecare aceleiasi instante

Decizie 725/R din 22.07.2009


Respingerea plangerii formulata impotriva hotararii comisiei judetene de aplicare a legilor fondului pentru simplul motiv ca nu se stie unde se afla terenul cerut spre reconstituire, in lipsa administarii de probe pe baza carora instanta sa poata infirma sau confirma sustinerea petentilor potrivit careia terenul ar fi apartinut antecesorilor lor, echivaleaza cu necercetarea fondului cauzei

Decizia civila nr.725 /R din 22.07.2009

Prin sentinta civila nr. 494/8.04.2009, Judecatoria Târgu Lapus a respins plângerea petentilor M. A., M.A.G. si M. O. formulata contra Hotarârii nr. 705/A/9.07.2007 emisa de Comisia Judeteana Maramures.

Prima instanta a retinut ca petentii nu fac dovada dreptului de proprietate pentru o suprafata mai mare decât cea validata anterior aparitiei Legii nr. 274/2005 si nici nu s-a dovedit amplasamentul.

Contra sentintei au declarat recurs petentii solicitând în principal casarea acesteia si trimiterea cauzei spre rejudecare si în subsidiar modificarea în sensul admiterii plângerii.

Analizând recursul de fata prin prisma dispozitiilor art. 304 ind. 1 Cod procedura civila, instanta retine ca este fondat în privinta petitului principal si l-a admis pentru urmatoarele considerente:

Petentii prin actiunea introductiva au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru 4,00 ha teren cu vegetatie forestiera. În dosarul de fond funciar acestia au solicitat reconstituirea suprafetei de 4,00 ha dupa antecesorul lor M.S.

Ca urmare a celor de mai sus, prima instanta retine ca, cu colile funciare prezentate, petentii nu dovedesc dreptul de proprietate solicitat nici macar pentru suprafata validata anterior; ca o parte din terenurile solicitate au fost reconstituite unor terte persoane, ca colile funciare nu sunt actualizate si totodata nu face dovada calitatii de mostenitori dupa autorii tabulari; ca se solicita reconstituirea dreptului de proprietate dupa persoane decedate cu mult anterior nationalizarii sau colectivizarii terenurilor, situatie în care proprietatea acestor terenuri a fost preluata de catre  alte terte persoane si de la ele au fost preluate la data colectivizarii, si pe cale de consecinta, plângerea este neîntemeiata.

Concluzia primei instante nu se sprijina pe probe. În baza rolului activ, judecatorul fondului trebuia sa localizeze cu vecinatati si nr. top., în masura în care acest lucru era posibil terenul în litigiu ,iar rezultatul obtinut sa fie comparat cu probele administrate. Neprocedând de aceasta maniera nu se putea ajunge la concluzia respingerii plângerii pentru simplul motiv conform caruia ,nu se stie unde se afla terenul cerut spre reconstituire. Necunoscându-se acest aspect nu se poate infirma sau confirma sustinerea petentilor potrivit careia terenul ar fi apartinut antecesorilor lor.

Neprocedând în acest mod, prima instanta a pronuntat o hotarâre fara a cerceta fondul cauzei, fiind incidente dispozitiile art. 312 a. 3 Cod procedura civila.