Fond contencios administrativ. Condiţiile introducerii unei cereri potrivit art. ii din Legea nr.296/2009

Sentinţă civilă 1954 F din 11.06.2013


Reclamantul P.D. a chemat în judecată  pe pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII IALOMIŢA solicitând pe cale judecătorească  drepturile reglementate de art. 2 rap. La art. 1 alin.1 lit. c din O.G. nr. 105/1999 cu modificările ulterioare.

In acest sens, reclamantul a arătat că pentru obţinerea acestor drepturi a formulat cerere pe cale administrativă către pârâta Casa Judeteana de Pensii Ialomiţa, la data de 17.05.2007, sub nr. 11950, cerere care a fost respinsă  motivat de faptul că nu a depus suficiente probe din care să rezulte calitatea de strămutaţi a sa şi a părinţilor săi.

Soluţia dată în procedura administrativă  nu a fost atacată  cu contestaţie la instanţă, în condiţiile art. 7 alin.4 din OG nr. 105/1999.

Ulterior, prevalându-se de prev. art. II din Legea nr. 296/2009, reclamantul a formulat  prezenta acţiune în faţa instanţei de contencios.

Cererea astfel formulată nu poate fi primită.

Astfel, potrivit  art. II din Legea nr. 296/2009, persoanele îndreptăţite potrivit prevederilor art. 1 alin.1 lit. c din OG nr.105/1999, aprobată  cu modificări şi completări de Legea nr. 189/2000, cărora prin intrarea în vigoare a prezentei legi li s-au respins acţiunile  prin hotărâri judecătoreşti  definitive şi irevocabile pot introduce cereri noi la casele judeţene de pensii sau, după caz, la Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti.

Ori reclamantul, potrivit probelor administrate în cauză rezultă că  nu se încadrează în prevederile legale mai sus arătate, soluţia dată de Casa Judeţeană de Pensii Ialomiţa faţă de cererea reclamantului, nr. 11950/17.05.2007 nefiind confirmată de o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.