Decizia penala nr. 7/23.01.2009 - articolul. 278-1 Cod procedura. penala

Hotărâre 2157 din 23.01.2009


Dosar nr.2157/327/2008

DECIZIA PENALA NR.7

Sedinta publica din 23 ianuarie 2009

Referitor la recursul declarat de petentul  ... împotriva sentintei penale nr. ... din 8.09.2008 a Judecatoriei Tulcea, tribunalul retine urmatoarele:

Prin cererea adresata Judecatoriei Tulcea si înregistrata cu nr. 2157/327/2008, petentul ... a formulat plângere împotriva  rezolutiei de neîncepere a  urmaririi penale pronuntata de Parchetul de pe  lânga Judecatoria Tulcea în dosarul nr. .../P/2006, modificata în parte prin rezolutia nr. .../II/2 din 9.04.2008 de Prim procurorul adjunct al Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea.

În motivarea plângerii petentul a aratat ca solutia procurorului este nelegala deoarece montarea globurilor electrice a fost efectuala la comanda si  în interesul societatii administrate de intimatul ....

În drept, sau invocat dispozitiile art. 2781 Cod pr. penala.

Prin sentinta penala nr. 913 din 8.09.2008 Judecatoria Tulcea a respins cererea ca nefondata si a obligat petentul la plata sumei de 22,5 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca pentru a dispune aceasta solutie Parchetul de pe lânga Judecatoria Tulcea a constatat ca ... si ... au sesizat organele judiciare cu plângerile formulate la 30 august, respectiv 6 septembrie 2006, cu referire la intimatul ..., prin care solicitau luarea masurilor legale fata de cei doi pentru vatamarea minorilor ... si ..., în vârsta de 2 si 3 ani, care la data de ....08.2006, în jurul orei 21,00,aflându-se pe terasa împreuna cu parintii lor, în joaca s-au atins de un fir neizolat al unei mese, electrocutându-se.

A mai retinut prima instanta ca fiul lui ... a atins doua fire neizolate ce ieseau dintr-un locas al mesei pe care o ocupau, fiind electrocutat. Atingerea de sursa cu energie electrica l-a speriat si a început sa tipe, împrejurare în care celalalt copil, al familiei ..., l-a apucat de mâna, la rândul sau fiind electrocutat.

Relativ la minorul ..., fiul lui ..., acesta a necesitat pentru vindecarea leziunilor provocate prin electrocutare 1-2 zile de îngrijiri medicale, celalalt copil al carui tata este ... neavând nevoie de îngrijiri medicale.

A mai constatat Judecatoria Tulcea  ca, respectivele fire au fost montate de o firma specializata în vederea instalarii unor globuri, si ca au fost izolate pâna la definitivarea lucrarii, fiind în sarcina societatii  respective înfiintarea si protejarea acesteia.

S-a apreciat ca în mod corect au sesizat petentii ca cercetarile nu au fost extinse si cu privire la alte persoane (firma specializata în instalatii electrice angajata de ...) în masura în care administratorul societatii desi beneficiar al lucrarii nu este vinovat de crearea incidentului, considerent fata de  care rezolutia  a fost în parte infirmata de Prim-procurorul adjunct, în cauza impunându-se disjungerea si trimiterea la politie pentru continuarea cercetarii în vederea stabilirii existentei faptei si a vinovatiei vreunei persoane.

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal a declarat recurs petentul ..., recurs pe care nu l-a motivat si nici nu s-a prezentat  în fata instantei pentru a-si sustine oral motivele de casare.

Analizând recursul sub toate aspectele, tribunalul constata ca acesta este nefondat pentru urmatoarele considerente.

Astfel, asa cum a retinut si prima instanta, nu era atributul administratorului ... sa monteze globurile, deoarece nu s-a dovedit ca acesta, în virtutea atributiilor ce-i reveneau conform fisei postului, a actionat necorespunzator din culpa referitor la izolarea firelor electrice cu consecinta vatamarii corporale prin electrocutare a minorilor ... si ....

Situatia este cu atât mai clara cu cât la  momentul incidentului intimatul ... nu se afla în localitate, acesta nefiind persoana care a montat instalatia electrica.

De altfel, prin rezolutia prim-procurorului adjunct al Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea s-a infirmat partial rezolutia nr. .../P/2006 în sensul disjungerii cauzei si continuarea cercetarilor fata de A.N. sub aspectul savârsirii infractiunilor prevazute de art. 249 Cod penal si art.184 Cod penal.

Nefiind motive de nulitate absoluta care sa fie invocate din oficiu si sa duca la casarea hotarârii atacate, urmeaza a fi respins recursul declarat de petentul ... ca nefondat.

În consecinta, va fi mentinuta sentinta penala nr. .../8 septembrie 2008 a Judecatoriei Tulcea,  ca legala si temeinica.

În baza art. 192 alin.2 Cod pr.  penala, va fi obligat recurentul la plata sumei de 60 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.