Viol

Decizie 346/R din 09.09.2009


Dosar nr. 378/244/2009 - viol

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECŢIA PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR. 346/R

Şedinţa publică de la 09.09. 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: DIMA DANIELA

Judecător : OANĂ RADU NICOLAE

Judecător: NICULACHE LUMINIŢA

Grefier: GRIGORIU MARIANA

 Reprezentantul Ministerului Public –Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui a fost reprezentat de procuror ARMEANU CRISTINA ELENA.

Conform dispoziţiilor art.304 Cod procedură penală, şedinţa de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio.

Pe rol, se află în curs de soluţionare, judecarea recursurilor  penale declarate de inculpaţii  L M,  fiul , G M, fiul lui  , P A fiul lui  şi B E, fiul lui  în prezent aflaţi în stare de arest în Penitenciarul Iaşi - împotriva sentinţei penale nr.247 din 12 iunie 2009 pronunţată de Judecătoria Huşi în dosarul nr.378/244/2009, având ca obiect – infracţiunea  de viol prev. de art. 197 alin. 1 Cod penal în proces cu partea vătămată intimată B M,domiciliată în

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpaţii-recurenţi L M, asistat de av. ales Bobârnat Radu cu delegaţie la dosarul cauzei,G M – asistat de apărător  desemnat din oficiu - av.Grigoraş Emanuel cu delegaţie depusă la dosarul cauzei, inculpatul P A asistat de apărător angajat – av. Bobârnat Radu cu delegaţie la dosar, inculpatul B E asistat de apărător desemnat din oficiu - av. Apetrei Rareş cu delegaţie din oficiu depusă la dosarul cauzei, lipsind partea vătămată intimată  B M .

Procedura de citare  legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dosarul este la al doilea termen de judecată,  recursurile inculpaţilor au fost declarate în termenul legal, nemotivate¸inculpaţii au fost audiaţi  la instanţa de fond, măsura arestării preventive luată faţă de inculpaţi expiră la 26.09.2009 şi la fila 102 partea vătămată B M depune la dosar o adresă prin care arată că nu se poate prezenta la termenul din 09.09.2009.

S-au verificat actele şi lucrările dosarului, după care;

Conform dispoziţiilor art.318 alin.1Cod procedură penală preşedintele completului de judecată verifică identitatea  inculpaţilor pe baza actelor de stare civilă aflate la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat instanţă dă cuvântul părţilor prin apărători în susţinerea recursurilor.

 Av. Bobârnat Radu apărătorul inculpaţilor-recurenţi L M şi P A având cuvântul arată că inculpaţii au formulat recurs  împotriva sentinţei penale nr.247/12.06.2009 a Judecătoriei Huşi pe care o critică pentru netemeinicie, au fost condamnaţi de către instanţa de fond pentru infracţiunea de viol în formă simplă prev. de art. 197  alin. 1 C. penal .Inculpaţii  au fost condamnaţi la pedeapsa de 3 ani închisoare cu executare efectivă, pedeapsă pe care o consideră  prea aspră  şi solicită redozarea pedepsei precum şi modificarea modului de executare.

Din rechizitoriu rezultă clar că inculpaţii au săvârşit fapta  în formă simplă  fără o înţelegere prealabilă şi în mod separat. Dacă iniţial partea vătămată B M  a susţinut că  a fost atacată cu spray paralizant, ulterior a recunoscut că a mers în acea locuinţă fără constrângere cu un băiat pe care l-a cunoscut cu 10 minute în urmă. La acea casă au venit  şi alte persoane printre care şi inculpaţii care au avut relaţii intime cu partea vătămată prin constrângere. La poliţia Huşi a mai avut loc o situaţie asemănătoare în care anumite persoane au întreţinut relaţii intime cu B M  şi a dus la neînceperea urmăririi penale.

Ambii inculpaţi nu au antecedente penale şi provin din familii respectabile 

Pentru aceste motive solicită admiterea recursurilor formulate de inculpaţi, redozarea pedepselor şi aplicarea unei pedepse sub supraveghere. 

Av. Grigoraş Emanuel apărătorul inculpatului G M având cuvântul arată că inculpatul solicită admiterea recursului formulat, casarea hotărârii primei instanţe şi aplicarea unei pedepse sub limita minimului special, cu aplicarea art. 74 şi 76  C. penal. Criticile sentinţei  penale dată de instanţa de fond vizează pedeapsa de 3 ani închisoare cu executare.

Inculpatul a avut o conduită bună până la acest moment  şi nu are antecedente penale circumstanţe atenuante ce pot convinge instanţa de recurs să coboare pedeapsa sub limita prevăzută de lege de 3 ani iar ca modalitate de executare poate fi cea prev. de art. 81 din C. penal. Oficiu neachitat.

Av.. Apetrei Rareş apărătorul inculpatului B E ,având cuvântul arată că  inculpatul a formulat recurs  împotriva sentinţei penale nr. 247/12 iunie 2009 pronunţată de Judecătoria Huşi apreciind că pedeapsa aplicată de instanţa de fond este prea aspră în raport cu participaţia sa la săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată .

Pentru aceste motive solicită admiterea recursurilor formulate de inculpaţi, redozarea pedepselor şi aplicarea unei pedepse cu aplicarea art. 81 C. penal. Oficiu neachitat.

Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul solicită respingerea recursurilor celor patru inculpaţi, menţinerea hotărârii instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică şi să se deducă perioada de arest preventiv de la data pronunţării hotărârii , respectiv 12 iunie 2009 şi până la zi cu obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare către stat în recurs. Pedepsele de 3 ani închisoare aplicate inculpaţilor pentru infracţiunea de viol prev. de art. 197 alin. 1 C. penal sunt legale şi nu se impune redozarea acestora.

Inculpatul L M având ultimul cuvânt arată că regretă fapta comisă şi solicită micşorarea pedepsei aplicate de către instanţa de fond.

Inculpatul G M având ultimul cuvânt arată că regretă şi că nu va mai săvârşi o altă faptă penală.

Inculpatul P A având ultimul cuvânt arată că regretă fapta comisă.

Inculpatul B E având ultimul cuvânt arată că regretă fapta comisă şi solicită micşorarea pedepsei aplicate de către instanţa de fond.

Instanţa lasă cauza în pronunţare şi trece la deliberare.

Ulterior deliberării;

 TRIBUNALUL

Asupra apelurilor penale de faţă:

Prin Rechizitoriul 153/P/2009 din 27.02.2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria HUŞI, în temeiul art.262 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor L M, G M, P A, B E, pentru comiterea infracţiunii de viol, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 197 alin 1 din C. pen., reţinându-se că aceştia, în seara de 06.02.2009, prin constrângere fizică au întreţinut acte sexuale cu victima B M, cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de 7-8 zile îngrijiri medicale.

Procedându-se la judecare, prin sentinţa penală 247 din 12 iunie 2009,  pronunţată în dosarul nr. 378/244/2009 al Judecătoriei HUŞI s-a dispus

- condamnarea inculpaţilor L M, G MI, P A, B E la câte o pedeapsă de câte 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea a câte unei infracţiuni prev. şi ped. de art.197 al.1  din Cod penal.

- pe durata prev. de art.71 alin. 2 din  Cod penal, le-a fost interzis inculpaţilor exerciţiul drepturilor prevăzute  de art.64 lit.”a” teza a II-a şi „b”  din Cod penal.

- în baza art.350 din Cod proc. pen., a fost menţinută starea de arest a inculpaţilor, iar în temeiul disp.art.88 Cod penal, computată la zi durata reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 8.02.2009.

- în temeiul disp.art.65 din Cod penal,  a fost interzis, pe o durată de câte 2 ani, fiecărui inculpat, dreptul prev. de art.64 lit.”a” teza a II-a şi „b” din Cod penal, ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei închisorii.

- a fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de partea vătămată BACIU MIHAEL şi, în temeiul disp.art.14 alin.5, art.346 din Cod. proc. pen. şi art.998 din Cod civ., fiecare inculpat a fost obligat să achite părţii vătămate câte 100  euro cu titlul de daune morale.

Pentru a pronunţa  această hotărâre  instanţa de fond a  reţinut următoarele :

Potrivit înţelegerii, victima a acceptat ca, în seara de 06.02.2009 să-l însoţească pe numitul A A-I, în imobilul aparţinând numitului E V, imobil în care se întâlneau frecvent mai mulţi tineri. În jurul orelor 2030 – 2100, inculpatul, văzând că numitul A A-I a trecut cu victima spre acea locuinţă, s-a hotărât să se deplaseze în locul respectiv. Pe drum, s-a întâlnit cu inculpatul G M şi numitul A B-C.

Ajunşi în imobil respectiv, în camera unde se afla victima şi A A-I, a intrat numai inculpatul G M care a servit un pahar cu vin dintr-o sticlă de pe masă, timp în care A A-I a ieşit afară, în curte, unde se mai aflau A A şi L M.

Rămas singur cu victima, inculpatul G M a întrebat-o dacă este mulţumită cu suma de 10 lei pe care o oferă şi la insistenţele acestuia de a avea acte sexuale, B M a refuzat categoric. În continuare, acesta a dezbrăcat-o forţat, rupându-i nasturele de la pantaloni şi chiloţii cu care era îmbrăcată. De asemenea, întrucât partea vătămată se opunea în continuare, acesta a tras-o de păr şi a lovit-o de mai multe ori cu palma în zona feţei. Apoi, prin constrângere, acesta a întreţinut un act sexual normal şi unul oral cu victima, lăsându-i suma de 10 lei pe masă. După consumarea actelor sexuale, cei doi s-au îmbrăcat, iar după circa o jumătate de oră, acesta a ieşit din cameră.

După inculpatul G M, a intrat singur inculpatul L M, care i-a cerut victimei să se dezbrace, întrebând-o care este tariful. Acesta a refuzat, spunându-i că nu este de acord să aibă acte sexuale şi a început să plângă, încercând să-l înduplece să o lase în pace. Deranjat de opoziţia victimei, i-a  aplicat 2 lovituri cu pumnul şi,  prin constrângere, a întreţinut cu aceasta acte sexuale anale, normale şi orale. Inculpatul s-a îmbrăcat, a fumat o ţigară, iar victima a băut un pahar cu suc, apoi a ieşit afară, unde a observat pe holul principal de la intrare, pe inculpatul G M care juca table cu inculpatul B E, ceilalţi aflându-se în curte unde consumau băuturi alcoolice.

În camera unde se afla partea vătămată a intrat inculpatul PL A, care i-a oferit părţii vătămate suma de 10 lei şi i-a solicitat să întreţină acte sexuale, victima  refuzându-l. A încercat să negocieze o sumă de bani mai mare, însă în continuare partea vătămată l-a refuzat. Acesta i-a reproşat că „doar nu am venit degeaba”, după care a lovit-o, apoi a întreţinut un act sexual normal.

Inculpatul P A a ieşit afară, spunându-i inculpatului B E, care se afla în stare avansată de ebrietate că este rândul său şi că victima este obosită. Acesta a precizat că în cameră victima era dezbrăcată şi stătea întinsă pe pat, spunându-i că nu se simte bine. A tras-o de picioare şi a lovit-o peste fese, întreţinând apoi un act sexual normal şi unul anal. Inculpatul P A rămânând singur afară, deoarece ceilalţi plecaseră, a intrat din nou în cameră, găsind pe inculpatul B E dormind. S-a aşezat pe celălalt pat unde a adormit şi victima până dimineaţă, în jurul orelor 700 când aceştia s-au trezit.

S-a arătat că situaţia de fapt descrisă rezultă din analiza coroborată a declaraţiilor  inculpaţilor, cu cele alte martorilor audiaţi, precum şi cu aspectele consemnate în procesele verbale încheiate de organele de cercetare penală şi în  certificatul medico-legal.

S-a reţinut că fapta inculpaţilor care, în seara zilei de 06.02.2009, prin constrângere fizică şi profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra au întreţinut raporturi normale, anale şi orale provocându-i părţii vătămate B M leziuni care au necesitat un nr.de 7-8 zile de îngrijiri medicale întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de viol, faptă prev. şi ped. de art.197 alin.1. din Cpen.

La individualizarea judiciară a pedepselor  aplicate inculpaţilor s-a arătat că au fost avute în vedere ‚,gradul concret de pericol social al faptei, modalitatea şi împrejurările săvârşirii acesteia, urmările produse şi cele care se puteau produce,  persoana inculpaţilor care sunt tineri, necăsătoriţi şi nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale’’.La individualizarea modalităţii de executare a pedepselor, instanţa şi-a format convingerea că scopul acestora, prevăzut  de art.52 Cod penal poate fi realizat numai cu executarea în regim de detenţie.

Cu privire la latura civilă a cauzei, s-a reţinut că partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 2. 000 lei daune materiale şi cu câte suma de 1.000 euro daune morale pentru fiecare inculpat. Având în vederea  probele administrate, instanţa a cenzurat pretenţiile formulate de partea vătămată, obligând fiecare inculpat să-i achite acesteia câte 100 euro cu titlul de daune morale, capătul de cerere vizând  pretenţiile materiale fiind respins ca nedovedit.

Împotriva  hotărârii, în termen legal, au declarat apel  inculpaţii L M, G M, P A, B E.

Oral, prin apărătorul lor, inculpaţii L M şi P A au precizat că sentinţa penală nu este temeinică deoarece pedeapsa de 3 ani închisoare cu executare efectivă este prea aspră şi solicită redozarea ei precum şi modificarea modului de executare, aceasta urmând a fi suspendată sub supraveghere.

În susţinerea acestui punct de vedere s-a arătat că din rechizitoriu rezultă clar că inculpaţii au săvârşit fapta în formă simplă fără o înţelegere prealabilă şi în mod separat. Dacă iniţial partea vătămată B M  a susţinut că  a fost atacată cu spray paralizant, ulterior a recunoscut că a mers în acea locuinţă fără constrângere cu un băiat pe care l-a cunoscut  cu 10 minute în urmă. La acea casă au venit  şi alte persoane printre care şi inculpaţii care au avut relaţii intime cu partea vătămată, prin constrângere. S-a mai arătat că la poliţia Huşi s-a mai înregistrat o situaţie asemănătoare în care anumite persoane au întreţinut relaţii intime cu Baciu Mihaela  şi, în urma verificărilor făcute s-a dispus neînceperea urmăririi penale. Ambii inculpaţi nu au antecedente penale şi provin din familii respectabile.

Inculpatului G M a criticat hotărârea tot sub aspectul pedepsei aplicate şi a solicitat aplicarea unei pedepse sub limita minimului special conform art. 74 şi 76  C. penal, ca modalitate de executare solicitând aplicarea prevederilor art. 81 din C. penal. S-a învederat pentru aceasta că  a avut o conduită bună până la acest moment  şi nu are antecedente.

Inculpatul B E, a arătat de asemenea  că pedeapsa aplicată de instanţa de fond este prea aspră în ,,raport cu participaţia sa la săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată’’, cerând redozarea pedepsei care să fie suspendată conform art. 81 Cod penal.

Prin memoriul depus la data de 03.09. 2009, partea vătămată B M  a informat instanţa de recurs că nu-i iartă pe inculpaţi şi, în plus de aceasta,  a solicitat majorarea daunelor morale ce i-au fost acordate, la suma de 150.000 lei.

Examinând cauza şi judecata instanţei de fond atât prin prisma motivelor de fapt şi de drept invocate, precum şi sub toate aspectele ei, conform art. 3856 alin. 3 C.pr. penală,  tribunalul constată că recursurile formulate sunt nefondate, aşa încât le va respinge ca atare.

Verificând probatoriul administrat în cauză, se constată că activitatea infracţională a inculpaţilor, constând în aceea că, la data de 06.02.2009, prin constrângere, au întreţinut acte sexuale cu victima B M,  a fost reţinută în deplină concordanţă cu probele administrate în cauză.

Inculpaţii au recunoscut comiterea faptelor pentru care au fost trimişi în judecată şi condamnaţi. Inculpaţii P A şi L M au învederat că au avut raporturi sexuale cu partea vătămată ,,în pofida voinţei acesteia’’, G M şi B EU declarând că au avut raporturi sexuale prin constrângere fizică a victimei.

Declaraţiile de recunoaştere ale inculpaţilor se coroborează cu ansamblul probelor, respectiv cu plângerea şi declaraţiile părţii vătămate, cu depoziţiile martorilor, cu procesul verbal de cercetare la faţa locului întocmit la data de 07.02.2009, cu Raportul de expertiză medico-legală nr.56/E/07.02.2009 al L.M.L. Vaslui, din care rezultă  că victima prezenta  ,, leziuni traumatice de tipul plăgii contuze, fisurii, tumefacţiei, excoriaţiei şi echimozei şi pot data din 06.02.2009. Fisurile anale s-au putut produce în contextul unui raport sexual anal, posibil în cadrul unei infracţiuni de viol. Leziunile de pe suprafaţa corpului s-au putut produce prin lovire cu şi de corpuri dure, nu sunt specifice infracţiunii de viol, dar au putut fi produse în contextul acesteia. Necesită 7-8 (şapte-opt) zile de îngrijiri medicale de la data producerii acestora’’, şi cu celelalte probe administrate.

Referitor la moralitatea victimei la care s-a făcut referire, trebuie arătat că o astfel de împrejurare, chiar şi în ipoteza veridicităţii ei, este lipsită de relevanţă pentru existenţa infracţiuni. Libertatea individuală a persoanei include şi libertatea sexuală, adică dreptul acesteia de a dispune în mod liber de corpul ei. Orice constrângere exercitată cu scopul determinării la raport sexual, orice nesocotire a dreptului de a consimţi sau nu la aceasta constituie o încălcare a relaţiilor sociale care asigură acest drept, pe care legea penală le pedepseşte, indiferent dacă subiectul pasiv al infracţiunii  este o persoană care a mai avut relaţii sexuale cu alţi bărbaţi contra unor sume de bani sau nu şi chiar dacă anterior ar fi fost condamnată pentru prostituţie.

Încadrarea juridică dată faptei prin actul de inculpare, prin rechizitoriu  şi prin hotărârea de condamnare, prin care s-a reţinut culpabilitatea inculpaţilor pentru infracţiunea de viol în forma simplă prevăzută de art. 197 alin 1 din C. penal, pedepsită cu închisoare de la 3 la 10 ani,  este susceptibilă de discuţii. Aceasta,  deoarece există suficiente indicii referitoare la împrejurarea că fapta de viol a fost comisă ,,de două sau mai multe persoane împreună’’, ceea ce reclamă incidenţa prevederilor art. 197 alin.2 lit. a din C. penal care incriminează fapta de viol în forma agravată, sancţionată cu închisoare de la 5 la 18 ani.

În absenţa recursului părţii vătămate sau al procurorului, acest aspect de nelegalite nu poate fi îndreptat în calea de atac formulată de inculpaţi care beneficiază de principiul ,,non reformatio in pejus’’, prevăzut de art.  3858 din C.proc.penală, conform căruia ,,instanţa de recurs, soluţionând cauza, nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel ce a declarat recurs’’.

Referitor la motivele de recurs invocate de inculpaţi cum că pedepsele aplicate sunt prea grele(ad mitiorem) iar modalitatea de executare inadecvată, instanţa de control reţine că la individualizarea judiciară a pedepselor au fost avute în vedere criteriile generale prev. de art.72 din Codul penal şi anume dispoziţiile părţii generale, persoana făptuitorilor şi limitele de pedeapsă prevăzute de textul reţinut ca fiind aplicabil.

Nu au fost reţinute în favoarea inculpaţilor circumstanţe atenuante prev. de art.74 din Codul penal, în contextul în care existenţa vreuneia din împrejurările  enumerate exemplificativ, precum  conduita bună înainte şi după comiterea faptei, nu obligă instanţa să le reţină ca circumstanţe atenuante cu efectul reducerii pedepsei conform art.76 din Codul penal.

Circumstanţele atenuante judiciare au caracter facultativ, ele pot fi recunoscute în funcţie de aprecierea de ansamblu a faptei, a condiţiilor de săvârşire. Dacă reţinerea unei împrejurări nu este compatibilă cu condiţiile concrete în care a fost comisă fapta, iar reducerea pedepsei sub minimul special nu se justifică, ea poate fi valorificată în operaţiunea de individualizare a pedepsei .

Văzând condiţiile concrete în care au fost comise faptele, ţinând cont de personalitatea inculpaţilor şi de toate celelalte împrejurări obiective şi subiective se apreciază că acestea nu sunt compatibile cu reţinerea circumstanţelor atenuante  în favoarea  inculpaţilor.

Evidenţiem faptul că, în afara relaţiilor sociale referitoare la viaţa sexuală, care constituie obiectul juridic al infracţiunii de viol, a fost adusă atingere şi integrităţii corporale, constrângerea fiind realizată prin violenţă. Astfel, loviturile aplicate au produs victimei mai multe leziuni traumatice, descrise în Raportul de expertiză medico-legală nr.56/E/07.02.2009 al LML Vaslui.

Pentru aceleaşi motive nu se poate concluziona că reintegrarea socială în cazul inculpaţilor se poate realiza fără executarea  efectivă a pedepselor aplicate.

Verificând actele procesuale efectuate în cursul desfăşurării procesului penal, se constată că au fost respectate dispoziţiile legale a căror încălcare este sancţionată  potrivit art.197 alin. 2  din Codul de  procedură penală cu nulitatea absolută. Inculpaţii, fiind cercetaţi în stare de arest, au beneficiat în cursul urmăririi penale şi în faţa instanţei de fond de asistenţă juridică din oficiu şi au fost prezenţi la judecată.

Cu privire la cererea formulată de partea civilă  prin memoriul adresat instanţei de recurs,  prin care solicită majorarea pretenţiilor, sugerând astfel nemulţumirea sa faţă de despăgubirile acordate, trebuie arătat că o astfel de solicitare nu poate face obiectul controlului judiciar în absenţa unui recurs formulat de această parte.

Văzând  considerentele  arătate, în temeiul art.379 alin.1  lit. b C. proc. penală tribunalul urmează să respingă ca nefondate apelurile declarate de inculpaţi împotriva sentinţei penale 247 din 12 iunie 2009, pronunţată în dosarul nr. 378/244/2009 al Judecătoriei HUŞI, care va fi menţinută.

Se va deduce din pedepsele  aplicate perioada executată in continuare de la 12 iunie 2009 la zi. Inculpaţii urmează a fi obligaţi la plata cheltuielilor avansate de stat în recurs, în cazul inc. G M şi B E, care au beneficiat de asistenţă juridică din oficiu, contravaloarea prestaţiilor juridice urmând a fi achitate din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU  ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE :

 Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de inculpaţii L M, G M, P A şi B E,  în prezent aflaţi în Penitenciarul Iaşi, împotriva Sentinţei penale Nr.247/12.06.2009 a Judecătoriei Huşi, pe care o menţine.

 Deduce din pedepsele aplicate inculpaţilor durata executată de la 12.06.2009 la zi.

 Obligă inculpaţii recurenţi G M şi B E la plata sumelor de câte 340 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care sumele de câte 300 lei, reprezentînd onorarii pentru apărătorii desemnaţi din oficiu, se vor achita din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.

 Obligă inculpaţii recurenţi L M şi P A la plata sumelor de câte 40 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat .

 Definitivă.

 Pronunţată în şedinţă publică, azi, 9 septembrie 2009.

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI, GREFIER , 

D.D. O.R.N. ;  N.L. G.M.