Chemare in judecata

Decizie 14 din 09.09.2010


Chemare in judecata

Prin cererea  inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina, petenta debitoarea SC A M SRL in contradictoriu cu creditoarea SC DGII SRL, a formulat contestatie la executare , privind formele de executare intocmite de Biroul executor judecatoresc VC , in temeiul  art.399 cod pr. civila, solicitand anularea acestor acte de executare dar si anularea titlului executoriu reprezentat de BO pentru suma de 49.777,52 lei.

In motivarea cererii, contestatoarea a aratat ca s-a inceput executarea silita impotriva sa pentru suma de 49.777,32 lei in baza titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin. Acest bilet la ordin a fost emis de CI pentru contestatoare si reprezinta contravaloare samanta de grau potrivit contractului nr. 8/28.11.2008, insa creditoarea nu a predat contestatoarei debitoare cantitatea de 105.000 kg grau, ci altei societati, SC D SRL,  motiv pentru care a formulat plangere penala pentru inselaciune si s-a format dosar  aflat in lucru la IPJ Olt in care  s-a efectuat un raport de expertiza contabila care atesta ca nu a primit acea cantitate de grau pentru care a emis biletul la ordin la data de 28.11.2008 si pe  care il considera nul.

Prin sentinta civila nr. 1531 din 08.03.2010, pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 11404/311/2009, s-a admis exceptia tardivitatii invocata de catre instanta din oficiu si s-a respins opozitia la executare formulata de catre debitoarea SC AM SRL in contradictoriu cu creditoarea  SC DGII Impex SRL, ca tardiva.

Instanta de fond a retinut ca la data de 14.10.2009 intimata – creditoare s-a adresat executorului VC din Slatina solicitand incuviintarea executarii silite prin poprire a contestatoarei - debitoare in baza titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin investit cu formula executorie ce cuprinde o creanta impotriva debitoarei in suma de 43780 lei.

 S-a format dosarul de executare iar prin incheierea de sedinta din camera de consiliu din 03.11.2009 s-a incuviintat inceperea executarii silite impotriva contestatoarei debitoare la cererea intimatei – creditoare in baza titlului executoriu sus mentionat.

 Totodata  executorul judecatoresc a emis la data de 23.11.2009  adresa de infiintare a popririi pe conturile debitoarei ce a fost comunicata catre aceasta la data de 27.11.2009 .

In raport de disp. art. 721 teza II –a din C.pr.civ coroborat cu art. 112 din Legea nr. 58/1934, cu modificarile ulterioare, in materia executarii silite pornite in baza unui bilet la ordin se aplica dispozitiile de drept comun din materia executarii silite completate cu derogarile prevazute in Legea nr. 58/1934 si in masura in care dispozitiile de drept comun nu sunt contrarii celor speciale prevazute in legea nr. 58/1934, conform principiului de drept ,, specialul deroga de la general,,

Potrivit art. 387 din C.pr.civ. - In afara de cazurile in care legea prevede altfel, executarea poate incepe numai dupa ce se va comunica debitorului o somatie cu continutul mentionat in lege, iar in baza  art. 454 din C.pr.civ. ,  poprirea se infiinteaza fara somatie, prin adresa insotita de o copie certificata de pe titlul executoriu, comunicata celei de-a treia persoane aratate la art. 452, instiintandu-se totodata si debitorul despre masura luata.

Art. 62 din Legea nr. 58/1934 prevede ca „in termen de 5 zile de la primirea somatiunii, debitorul poate face opozitie la executare care se va introduce la judecatoria care a investit cambia cu formula executorie. Judecatoria va judeca opozitia potrivit Codului de procedura civila, de urgenta si cu precadere, inaintea oricarei alte pricini”.

Analizand aceste texte de lege, instanta a retinut ca in situatia in care  executarea se face prin poprire, termenul de introducere a opozitiei la executare este de 5 zile si curge de la data de instiintarii debitorului de efectuare a acesteia, prin comunicarea adresei de infiintare a popririi, nemaifiind necesara comunicarea unei somatii de executare prevazuta de 387 din C.pr.civ.

In speta de fata, adresa de infiintare a popririi a fost comunicata la data de 27.11.2009 iar prezenta cerere calificata ca opozitie la executare, a fost introdusa la data de 11.12.2009 conform rezolutiei de primire aplicata pe cerere de judecatorul de serviciu.

Asadar termenul de 5 zile calculat conform art. 101 alin. 3 din C.pr.civ a expirat la data de 03.12.2009, opozitia la executare fiind tardiv introdusa.

Calificarea cererii ca fiind opozitie la executare si nu contestatie la executare este facuta de instanta de judecata in temeiul legii, conform celor dispuse in preambulul sentintei , astfel ca a fost aplicat regimul juridic special prevazut de Legea nr. 58/1934.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs contestatoarea debitoare, considerand-o nelegala si netemeinica, deoarece in mod gresit instanta de fond a calificat contestatia la executare formulata de aceasta ca fiind opozitie la executare, respingand-o ca tardiva.

S-a sustinut  ca in cerere sunt mentionate dispozitiile art. 399 cod pr civila ,dar si dispozitii din norme speciale respectiv din legea nr. 58/1934 privind cambia si biletul la ordin cat si din Norma nr. 6/94 a BNR in care se mentioneaza ca in procesele cambia debitorul poate folosi fie calea actiunii comune de contestatie la executare, fie calea opozitiei la executare reglementata de aceasta lege.

Prin acestea debitorul poate invoca aparari si exceptii privitoare la titlul executoriu.

Instanta de fond a infrant principiul disponibilitatii partii calificand cererea acestuia ca opozitie cambiala, mai ales ca aceasta procedura nici nu a fost declansata de executorul judecatoresc in sensul comunicarii somatiei cambiale ce trebuia sa cuprinda inscrierea cambiei si a protestului. Executorul a desfasurat formele de executare silita de dreptul comun, prin poprire si nu cele speciale ,astfel ca societatea petenta a formulat contestatie la executare potrivit reglementarilor art. 399 si urm. cod pr civila.

Sub acest aspect, termenul de contestare este de 15 zile si nu de 5 zile reglementat de legea speciala, astfel ca nu se putea aplica sanctiunea de respingere a cererii ca tardiv formulata.

Prin incheierea din 24 iunie 2010, instanta a calificat calea de atac formulata de societatea petenta impotriva hotararii instantei de fond ca fiind apel comercial, avand in vedere motivarea acesteia si dispozitiile legale prevazute de art. 62 din legea nr. 58/1934 si a dispus introducerea in cauza a administratorului judiciar AMT SI SPRL, deoarece impotriva societatii debitoare s-a deschis procedura generala de insolventa conform sentintei comerciale  din 18.ianuarie.2010.

Analizand motivele invocate de catre societatea petenta, instanta a apreciat  ca apelul este intemeiat.

 Potrivit art. 129 alin. 5 c.p.c., judecatorul fondului are indatorirea sa staruie prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, in scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale. Acesta poate ordona administrarea probelor pe care le considera necesare chiar daca partile se impotrivesc.

Aplicarea rolului activ al instantei nu trebuie sa suplineasca vointa partilor sau sa aduca atingere principiului disponibilitatii . Acest principiu este recunoscut partii reclamante prin prevederile art. 129 al. 6 c.p.civ., in sensul ca judecatorul hotaraste numai asupra obiectului cererii deduse judecatii. Prin aceasta se intelege faptul ca partile pot determina nu numai existenta procesului, prin declansarea procedurii judiciare ci si continutul acestuia prin stabilirea cadrului procesual in privinta obiectului, a participantilor in proces, a fazelor si etapelor pe care procesul civil le-ar putea parcurge.

Cadrul procesul este stabilit de partea reclamanta care mentioneaza in cererea de chemare in judecata obiectul acesteia,iar instanta chiar daca nu tinuta de calificarea juridica data de reclamant actiunii, nu poate schimba obiectul acesteia.

In cauza de fata, recurenta petenta a inteles sa formuleze contestatie la executare, respectiv la poprire, in temeiul  art. 399 si urm. c.p.civ., indicand in mod precis obiectul cererii de chemare in judecata cat si temeiurile legale , astfel ca instanta de fond nu putea schimba obiectul cereri de chemare in judecata, aspect care a condus la nerespectarea principiului disponibilitatii partii.

Prin urmare,  au fost  avute in vedere dispozitiile  art. 295 al. 1 rap.la art. 297 al. 1 c.p.civ., cu consecinta admiterii apelului declarat, a desfiintarii sentintei si a  trimiterii cauzei spre rejudecare la instanta de fond, care se va pronunta pe cererea recurentei petente in raport de obiectul acesteia.

Data publicarii pe portal : 01.10.2010