Infracţiunea de ameninţare şi violare de domiciliu

Sentinţă penală 287 din 10.07.2014


Constată că prin rechizitoriul nr…../P/2013 al Parchetului Moineşti, jud. Bacău şi înregistrat sub nr…../260/2013 pe rolul Judecătoriei Moineşti, a fost trimis în judecată inculpaţii :

A.M.L. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.2 alin.1 pct.1 din Legea nr.61/1991 R, G.V. , Z.V. ambii , pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare şi violare de domiciliu , prevăzute de art.193 Cod penal şi art.192 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, F.C. pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu , prevăzută de art.192 alin.2 Cod penal .

În actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul A.M.L.  la data de 20.01.2013 a provocat scandal în loc public având asupra sa o secure, inculpatul G.V.  în seara de 21.01.2013 a pătruns fără drept în locuinţa părţii vătămate T.G., pe care l-a ameninţat cu moartea , inculpatul Z.V. în seara de 21.01.2013 a pătruns fără drept în locuinţa părţii vătămate T.G.  , pe care l-a ameninţat cu moartea şi inculpatul F.C. , a pătruns fără drept în locuinţa părţii vătămate T.G.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

În seara zilei de 21.01.2013 , inculpaţii G.V. ,Z.V. , au pătruns fără drept în locuinţa părţii vătămate T.G. , pe care l-a ameninţat cu moartea şi inculpatul F.C.  , a pătruns fără drept în locuinţa părţii vătămate T.G.

La termenul de judecată, din 27.05.2014 ,  cu procedura legal îndeplinită, persoana vătămată T.G. , după identificare şi legitimare, arată că înţelege să-şi retragă plângerea faţă de inculpaţi şi a dat declaraţie în acest sens care este depusă la dosarul cauzei.

Faţă de intrarea în vigoare, la 01.02.2014, a Noului Cod penal, instanţa apreciază că Legea nr. 286/2009 privind Codul penal este mai favorabilă decât Codul penal de la 1968, dat fiind faptul că se reglementează posibilitatea împăcării , părţilor în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, precum şi datorită limitelor speciale de pedeapsă mai mici .

Pe cale de consecinţă , după punerea în discuţia părţilor , s-a dispus schimbarea încadrării juridice în art.206 şi art.224 alin.2 NCP ,  prin schimbarea încadrării juridice conform art. 386 NCPP din art.193 Cod penal 1968 şi art.192 alin.2 Cod penal din 1968 .

Astfel în baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. g) C. proc. pen.va fi încetat procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpaţii: G.V.  şi Z.V. , pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare şi violare de domiciliu , prevăzute de art.206 şi art.224 alin.2 NCP , cu aplicarea art.5 NCP ,  prin schimbarea încadrării juridice conform art. 386 NCPP din art.193 Cod penal 1968 şi art.192 alin.2 Cod penal din 1968 prin retragerea plângerii de către  persoana vătămată T.G. şi faţă de inculpatul F.C. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.224 alin.2 NCP , cu aplicarea art.5 NCP ,  prin schimbarea încadrării juridice conform art. 386 NCPP din art.192 alin.2 Cod penal din 1968 prin retragerea plângerii de către  persoana vătămată T.G.În baza art. 397 alin. 1 Noul C.proc.pen. se va lua act că persoana vătămată nu au mai avut pretenţii civile faţă de inculpaţi .

Instituţia plângerii penale prealabile este o excepţie de la principiul oficialităţii şi constă în posibilitatea oferită de lege persoanei vătămate de a decide dacă sesizează sau nu organele competente în vederea tragerii la răspundere a făptuitorului. Principiul oficialităţii ce domină procesul penal este ştirbit şi prin posibilitatea pe care o are partea vătămată de a-şi retrage plângerea prealabilă sau de a se împăca cu făptuitorul.

Conform art. 158 Noul Cod penal , retragerea plângerii prealabile poate interveni până la pronunţarea unei hotărâri definitive, în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile.

Retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă.

La data de 20.01.2013 ,inculpatul  A.M.L. a provocat scandal în loc public respectiv pe stradă având asupra sa o secure.

Potrivit art. 4 teza I N.C.pen., ,,Legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă’’.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a Noului Cod penal, ,,dispoziţiile art. 4 din Codul penal privind legea penală de dezincriminare sunt aplicabile şi în situaţiile în care o faptă determinată, comisă sub imperiul legii vechi, nu mai constituie infracţiune potrivit legii noi datorită modificării elementelor constitutive ale infracţiunii, inclusiv a formei de vinovăţie, cerută de legea nouă pentru existenţa infracţiunii.’’

Pentru infracţiunea prevăzută de art.2 alin.1 pct.1 din Legea nr.61/1991 R , noua încadrare juridică , respectiv infracţiunea de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase , art. 372 NCP , condiţionează pentru îndeplinirea laturii obiective , ca fapta să fie săvârşită , la adunări publice, manifestări cultural-sportive , în locuri special amenajate şi autorizate pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun.

Cum fapta din prezenta cauză s-a săvârşit în stradă , în baza art.17 alin.2 NCP cu aplicarea art.16 lit.b NCP şi art.4 NCP, va fi achitat inculpatul A.M.L., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.2 alin.1 pct.1 din Legea nr.61/1991 R.

În baza art. 275 alin. (1) pct. (2) lit. b C. proc. pen., va obligă pe persoana vătămată la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat

În baza art. 274 alin. (1) N.C.proc.pen., obligă pe inculpat la plata sumei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.