Talharie art. 211 C.p. 1969

Sentinţă penală 2036 din 21.03.2014


Titlu: talharie art. 211 C.p. 1969

Tip speţă: sentinţă penala

Număr speţă: 2036

Data speţă: 21.03.2014

Domeniu asociat: infractiuni contra patrimoniului.

Deliberand asupra  cauzei penale deduse judecatii constată urmatoarele;

La data de 02.11.2012, a fost înaintat pe rolul instanţei rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova nr…../P/2011 din 01.11.2012 prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului  S.D. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, faptă prev. şi ped. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b şi c , alin. 21 , lit.a  Cp cu aplic. art. 75 lit.c  şi S.A. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, faptă prev. şi ped. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b şi c , alin. 21 , lit.a  Cp cu aplic. art.  99 şi urm. C.p.

Din actul de sesizare a instanţei, s-a reţinut, că la  data  de 20.12.2010, în jurul orei 22,00,  inculpaţii S.D. şi S.A.,  după o înţelegere prealabilă ,  în timp ce se aflau pe bld.Carol I din mun. Craiova au exercitat acte de violenţă asupra lui G.R.A. şi M.O.A., împrejurare în care inculpatul S.A. şi făptuitorul minor S.G., au deposedat-o pe partea vătămată  G.R.A. de două cutii cu încălţăminte, bunuri transportate spre domiciliul inculpaţilor , cu autoturismul condus de  inculpatul S.D..

Starea de fapt a fost dovedită cu următoarele acte şi mijloace procesuale :declaraţiile martorilor, ale părţii vătămate, proces-verbal de ridicare bunuri, declaraţiile inculpaţilor, proces-verbal de ridicare bunuri.

În faza de cercetare judecătorească au fost audiaţi  inculpaţii S.D. şi S.A. care au declarat că nu recunosc faptele astfel cum au fost reţinute în actul de sesizare a instanţei.

Au fost ataşate fişele de cazier judiciar pentru fiecare dintre inculpaţi.

Partea vatamata G.R.A. prin declaraţie autentificată, a precizat  că nu se constituie parte civila.

Partea vatamata G.R.A. a fost audiată în cursul cercetării judecătoreşti.

În temeiul  art. 323 C.p.p. au  fost audiaţi  inculpaţii  S.D. şi S.A..

În temeiul  art. 327 C.p.p. au  fost audiaţi martorii H.I., M.O.A., P.A.G., S.B.C., V.R.M.şi M.L.V..

Instanţa, în temeiul art. 327 alin. 3 C.p.p, a constatat imposibilitatea audierea martorului  M.O.A. şi  a dat citire declaraţiei acestuia din cursul urmăririi penale, urmând ca aceasta să fie avută în vedere la soluţionarea cauzei.

Din fişele de cazier ale inculpaţilor reiese că  aceştia nu au antecedente penale.

În circumstanţiere, inculpaţii au depus înscrisuri.

De asemenea a fost întocmit referat de evaluare pentru inculpatul  minor S.A..

Din referatul de evaluare întocmit de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj, rezultă că inculpatul minor S.A., beneficiază de securitate locativă şi materială, precum şi de suport afectiv din partea  familiei, frecventează cursurile şcolare având un mod constructiv de petrecere a timpului şi se află la prima abatere de natură penală. Consilierul de probaţiune apreciază că abilităţile decizionale şi teribilismul vârstei sunt factori de risc ce pot conduce la reiterarea conduitei infracţionale, acest aspect putând fi evitat prin valorificarea resurselor personale . conştientizarea de către minor a consecinţelor repetării conduitei infracţionale, frecventarea cursurilor şcolare.

Analizând in mod coroborat ansamblul probelor administrate in cursul procesului penal, instanţa retine următoarele:

În  data de 20.12.2010, în jurul orei 22,00, inculpaţii S.D. şi S.A., învinuitul S.Işi făptuitorul minor S.G., s-au deplasat cu autoturismul marca CHRYSLER, având nr. de înmatriculare DJ 22…. la un atelier de vulcanizare situat pe Bld. Carol I din Craiova, unde i-au observat pe partea vătămată G.R.A. şi pe martorii H.I., M.O.A. şi D.C., transbordând mai multe cutii cu încălţăminte din autoutilitara marca PEUGEOT cu nr. de înmatriculare DJ 99 ….. în camionul marca MERCEDES cu nr. de înmatriculare DJ 96 …..Inculpaţii S.D. şi S.A. şi făptuitorul minor S.G. , întrucât bănuiau că bunurile respective  ar fi provenit din săvârşirea infracţiunii de furt, i-au solicitat părţii vătămate G.R.A., să le vândă o parte din bunuri, însă partea vătămată a refuzat, motiv pentru care inculpatul  S.D. a scos telefonul mobil, simulând că anunţă poliţia cu privire la bunurile din autocamion. După ce cutiile cu pantofi au fost mutate în camionul MERCEDES, martorii D.C. şi M.O.A. au plecat de lângă camion, împrejurare în care, în timp ce partea vătămată G.R.A. încerca să închidă uşile autocamionului, inculpaţii S.D. şi S.A., învinuitul S.I şi făptuitorul minor S.G., au îmbrânit-o pe aceasta, lovind-o în zona feţei. Martorul M.O.A., observând din autoturismul său, parcat în apropriere că partea vătămată este agresată, a intervenit, dar a fost lovit cu piciorul în zona abdomenului de către unul dintre inculpaţi. În continuare,  inculpatul S.A. şi făptuitorul minor S.G. au sustras două cutii cu pantofi din camionul părţii vătămate şi le-au aşezat pe bancheta din spate a autoturismului marca CHRYSLER, având nr. de înmatriculare DJ 22 ….., după care au urcat în autoturism şi inculpatul S.D. şi învinuitul S.I., plecând din zona respectivă. Ulterior un echipaj de poliţie a recuperat bunurile sustrase şi le-a restituit părţii vătămate.

Aceasta situatie de fapt rezulta din coroborarea declaraţiilor  parţii vătămate G.R.A. cu declaraţiile martorilor  oculari  H.I., M.O.A., P.A.G., S.B.C. şi V.R.M., din faza de urmărire penală.

Fiind audiat în faza de urmărire penală, inculpatul S.D. nu a recunoscut săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, arătând că bunurile au fost sustrase de către inculpatul S.A. şi făptuitorul minor S.G., faptă de care a aflat la momentul în care a plecat cu autoturismul de la atelierul de vulcanizare, intenţionând să restituie bunurile sustrase, părţii vătămate. Acesta a precizat că inculpatul S.A. şi făptuitorul minor S.G. au sustras bunurile, având convingerea că acestea au fost sustrase de către partea vătămată.

În cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul S.D. a  arătat că la intrarea în vulcanizare a observat două persoane care transbordau dintr-o maşină în alta nişte cutii de carton şi i-a întrebat pe aceştia ce se află în respectivele cutii. Acesta a mai precizat că după circa 2-3 minute după ce a intrat în vulcanizare, a auzit o ceartă în imediata apropriere a uşii de la vulcanizare şi ieşind afară a observat cum fratele său, inculpatul S.A. şi cei doi verişori ai săi, S.G. şi S.I aveau o discuţie contradictorie cu cele două persoane. Inculpatul a precizat că numai în momentul în care a ajuns în maşină, a aflat de la fratele şi verişorii săi, modalitatea în care au luat cele două cutii conţinând pantofi, şi ca urmare a acestui fapt, s-a întors la vulcanizare , dar ajunsese poliţia şi întrucât s-au speriat, a întors maşina şi a plecat, urmând să se întoarcă să repare greşeala lor. Ulterior, a predat bunurile sustrase, la secţia 4 de poliţie.

Inculpatul S.A., fiind audiat, a arătat că împreună cu învinuitul S.G., a sustras cele două cutii cu încălţăminte, profitând de neatenţia fratelui său , dar fără a exercita acte de violenţă.

În cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul a precizat că profitând de neatenţia fratelui său S.D., inculpatul S.A., a sustras împreună cu învinuitul S.G. două cutii dintr-o maşină şi fiind surprinşi, persoanele respective  le-au spus să le pună la loc, fără să se împotrivească. A mai precizat inculpatul, că nu a lovit niciuna dintre persoanele  care transportau cutiile dintr-o maşină în alta.

Susţinerile inculpaţilor vor fi înlăturate ca nesincere, având în vedere material probatoriu administrat în cauză.

Astfel, chiar în declaraţiile date, inculpatul S.D. se contrazice în legătură cu aspectele esenţiale ale săvârşirii faptei, în speţă că nu a cunoscut  faptul sustragerii  celor două cutii, de către S.A. şi S.G., decât în momentul în care a urcat la volanul autoturismului.

În declaraţiile inculpatului, există contraziceri şi cu privire la faptul că nu a fost de acord cu fapta săvârşită de S.A. şi S.G. şi că a dorit să restituie bunurile părţii vătămate, întrucât a observat în autoturism prezenţa bunurilor sustrase, în momentul în care s-a urcat la volan, dar după ce a parcurs cu autoturismul distanţa cuprinsă între bld. Carol şi Calea Bucureşti, a întors autoturismul, a revenit la vulcanizare, unde observând un echipaj de poliţie, a hotărât să se deplaseze la domiciliu, fără a restitui bunurile sustrase.

Faptul că inculpaţii S.D. şi S.A.,  după o înţelegere prealabilă ,  în timp ce se aflau pe bld.Carol I din mun. Craiova au exercitat acte de violenţă asupra lui G.R.A. şi M.O.A., împrejurare în care inculpatul S.A. şi făptuitorul minor S.G., au deposedat-o pe partea vătămată  G.R.A. de două cutii cu încălţăminte, rezultă din declaraţiile  părţii  vătămate date în faza de urmărire penală şi  din declaraţiile martorilor H.I., S.B.C. şi V.R.M., din faza de urmărire penală.

Astfel, în faza de urmărire penală, martorul H.I., a declarat că a observat cum inculpaţii S.D. şi S.A., l-au abordat pe G.R.A., arătând că doresc să cumpere din marfa acestuia, iar ca urmare a refuzului părţii vătămate, inculpatul  S.D. a simulat că sună pentru a anunţa poliţia, după care, la scurt timp, i-a văzut pe ocupanţii autoturismul marca CHRYSLER, îmbrâncindu-l pe martorul M.O.A..

Declaraţia martorului H.I.se coroborează cu declaraţia martorului M.O.A., acesta artătând că l-a observat pe inculpatul S.D. şi  însoţitorii acestuia, îmbrâncindu-l pe G.R.A. şi în momentul în care a intervenit, a fost lovit de către unul dintre agresori cu piciorul în zona abdomenului, iar în această împrejurare două persoane din grupul în care se aflau inculpaţii, au luat două cutii cu încălţăminte, după care au plecat cu autoturismul marca CHRYSLER.

Martorul P.A.G., a precizat că a văzut cum două persoane au coborât din autoturismul aparţinând inculpatului S.D. şi au sustras din camion, două cutii pe care le-au pus pe bancheta din spate a autoturismul marca CHRYSLER.

Declaraţiile  părţii vătămate şi ale martorilor  H.I., M.O.A., P.A.G., S.B.C. şi V.R.M.,  din faza de urmărire penală reprezintă probe directe si imediate, conform art. 78 Cpp, întrucât  partea vătămată şi martorii au perceput cu propriile simturi situaţia de fapt, cererea formulata de inculpaţi către partea vătămată de a-i vinde din marfa pe care o transborda dintr-o maşină în alta, faptul că inculpatul  S.D.  a simulat că vorbeşte la telefon pentru a anunţa poliţia întrucât marfa ar fi fost furată, precum şi faptul că  patru sau cinci tineri de etnie romă, printre care se aflau şi cei doi inculpaţi, au  exercitat acte de violenţă asupra părţii vătămate şi au sustras două cutii cu marfă.

Declaraţia  părţii vătămate şi declaraţiile  martorilor oculari reprezintă si o proba directa din punct de vedere al obiectul probaţiunii, întrucât  releva  fapte si împrejurări  esenţiale care se circumscriu elementelor constitutive  sub aspectul laturii obiective si subiective  a infracţiunii de tâlhărie.

Instanţa va înlătura declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească de către partea vătămată şi martorii  S.B.C., P.A.G., V.R.M., întrucât aceştia au revenit asupra declaraţiilor date în faza de urmărire penală, fără a arăta motivele care i-au determinat să retracteze declaraţiile date anterior. Aceştia au  revenit asupra aspectelor esenţiale ale  incidentului, derulat  în data  de 20.12.2010, în jurul orei 22,00, în incinta vulcanizării de pe bld. Carol I din Craiova, astfel încât inculpatul S.A. să nu răspundă penal pentru fapta săvârşită, iar în sarcina inculpatului S.A., minor la data săvârşirii faptei să se reţină săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Instanţa constată că  partea vătămată G.R.A. şi martorii S.B.C., P.A.G., V.R.M., fiind audiaţi în faza de cercetare judecătorească şi-au schimbat declaraţiile date în faza de urmărire penală.

Nu există temei legal pentru a se crea o ordine de preferinţă între declaraţiile succesive ale martorilor, instanţa fiind îndreptăţită să reţină numai acele declaraţii pe care le consideră că exprimă adevărul şi care se coroborează cu alte mijloace de probă.

De asemenea retractarea totală ori parţială sau modificarea unor declaraţii succesive date de un  martor nu este de natură, prin ea însăşi, să înlăture declaraţia retractată cât timp nu dovedeşte că declaraţia a fost data în condiţiile art. 68 C.p.p.

Astfel, instanţa va reţine ca exprimând adevărul declaraţiile date de partea vătămată G.R.A. şi martorii S.B.C., P.A.G., V.R.M.în cursul urmăririi penale, în sensul în care aceştia au relevat faptul că  inculpaţii  S.D. şi S.A., l-au abordat pe G.R.A., arătând că doresc să cumpere din marfa acestuia, iar ca urmare a refuzului părţii vătămate, inculpatul  S.D. a simulat că sună pentru a anunţa poliţia, după care, la scurt timp,  S.A. şi făptuitorul minor S.G., au deposedat-o pe partea vătămată  G.R.A. de două cutii cu încălţăminte, după ce în prealabil asupra părţii vătămate au fost exercitate acte de violenţă.

Martorul H.I.şi martorul G.I.V.şi-au menţinut declaraţiile date în faza de urmărire penală.

Martorul M.L.V., audiat în cursul cercetării judecătoreşti nu a relatat aspecte esenţiale ale săvârşirii infracţiunii de tâlhărie, întrucât a fost martor la desfăşurarea unei părţi din conflictul între cei doi inculpaţi şi partea vătămată.

Faptul că partea vătămată G.R.A. a fost agresată de către cei doi inculpaţi şi de ceilalţi tineri care îi însoţeau,  rezultă din declaraţiile date de aceasta în faza de urmărire penală şi din concluziile certificatului medico legal nr.2743/A2/21.12.2010 , din care reiese că partea vătămată prezintă leziuni de violenţă ce pot data din 20.12.2010, leziunile de violenţă au putut fi produse prin lovire cu corp dur şi necesită 2-3 zile îngrijiri medicale pentru vindecare.

De asemenea, agresarea părţii  vătămate G.R.A. rezultă cu certitudine din declaraţia martorului G.I.V., fratele părţii vătămate care fiind apelat telefonic de partea vătămată, a anunţat organele de poliţie şi s-a deplasat la vulcanizarea respectivă, observând că fratele său prezintă leziuni la nivelul feţei.

Variantele  expuse  de inculpaţii S.D. şi S.A. nu au corespondent in probele administrate in cauza şi reţinute de către instanţă. 

Este indubital faptul că  inculpaţii  S.D. şi S.A.  au săvârşit în mod nemijlocit infracţiunea de tâlhărie asupra părţii vătămate G.R.A., acţionând împreună prin desfăşurarea unor activităţi materiale concordante,  având ca rezultat agresarea părţii vătămate şi deposedarea acesteia de bunuri.

Astfel, instanţa reţine că inculpaţii  S.D. şi S.A., l-au abordat pe G.R.A., arătând că doresc să cumpere din marfa acestuia, iar ca urmare a refuzului părţii vătămate, inculpatul  S.D. a simulat că sună pentru a anunţa poliţia, după care, la scurt timp,  S.A. şi făptuitorul minor S.G., au deposedat-o pe partea vătămată  G.R.A. de două cutii cu încălţăminte, după ce în prealabil asupra părţii vătămate au fost exercitate acte de violenţă.

Conform prevederilor art. 345 C.p.p. instanţa va dispune condamnarea inculpatului dacă va constata că fapta penală există, constituie infracţiune şi este săvârşită de către inculpat.

In drept, fapta inculpaţilor S.D. şi S.A.  care la  data  de 20.12.2010, în jurul orei 22,00, după o înţelegere prealabilă ,  în timp ce se aflau pe bld.Carol I din mun. Craiova, au exercitat acte de violenţă asupra lui G.R.A. şi M.O.A., împrejurare în care inculpatul S.A. şi făptuitorul minor S.G., au deposedat-o pe partea vătămată  G.R.A. de două cutii cu încălţăminte, bunuri transportate spre domiciliul inculpaţilor, cu autoturismul condus de  exercitat acte de violenţă asupra  părţii vătămate, întruneşte elementele constitutive ale infractiunii de talharie prev de art ped. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b şi c , alin. 21 , lit.a  Cp cu aplic. art. 75 lit.c  Cp pentru inculpatul S.D. şi cu aplic. art.99 şi urm C.p. pentru inculpatul S.A..

Elementul material al infracţiunii tâlhărie s-a realizat prin două acţiuni corelate, acţiunea de furt-acţiune principală şi acţiunea de constrângere prin  violenţă - acţiune subsidiară. La infracţiunea de tâlhărie, actele de violenţă pot fi ulterioare furtului, iar hotărârea făptuitorului de a săvârşi tâlhăria poate să apară în timpul săvârşirii sau după consumarea furtului, în funcţie de intervenţia unor împrejurări pe care acesta nu le-a avut în vedere.

Sunt aplicabile agravantele constand in savarsirea  infractiunii de doua sau mai multe persoane, intrucat ambii inculpati au savarsit  actiunile ce reprezinta elementele constitutive ale infractiunii complexe de talharie :  agresiunile  fizice exercitate asupra partii vatamate si  luarea bunurilor.

Ambii inculpati au  actionat prin  activitati concordante , similare  la realizarea  actiunii principale de furt, fiind animati de vointa comuna de a realiza imposedarea  cu bunurile aflate in posesia legitima a partii vatamate . Locul de savarsirea a actiunilor de furt si exercitarea violentelor este unul  public orin natura sa, conform art 152 lit b Cp, intrucat vulcanizarea în care  se afla  partea vătămată in momentul  sustragerii bunurilor  este orice alt loc accesibil publicului, dacă sunt de faţă două sau mai multe persoane.

De asemenea este incidentă agravanta prev. de  lit. b, art. 211 alin. 1, alin. 2 C.p., întrucât inculpaţii au săvârşit infracţiunea de tâlhărie, în timpul nopţii.

Rezultatul socialmente periculos rezidă în deposedarea partii  vatamate de  valoarea patrimoniala care îi apartinea si , totodata, producerea unor suferinte fizice părţii vătămate. Legătura de cauzalitate rezultă din coroborarea probelor administrate în cauză.

Sub aspectul laturii subiective se reţine că inculpatii au acţionat cu forma de vinovăţie a intentiei directe  prev. de art. 19 pct.  1 lit. a C.p. deoarece au urmarit imposedarea ilegala, cu  telefonul mobil aflat in posesia legitima a partii vatamate.

Având în vedere că la data de 01.02.2014 a intrat în vigoare Legea nr. 286/2009, aplicând disp. art. 5 NCP,  instanţa va reîncadra fapta de tâlhărie conform noilor dispoziţii, acestea fiind mai favorabile.

Instanţa constată că legiuitorul a suprimat elementul circumstanţial agravant constând în săvârşirea faptei în public, astfel că se va reţine infracţiunea de tâlhărie în formă simplă prev. de art. 233 alin. 1 NCP.

De asemenea, legiuitorul a suprimat elementul circumstanţial agravant constând în săvârşirea faptei de două sau mai multe persoane, astfel că se va reţine infracţiunea de tâlhărie în formă simplă prev. de art. 233 alin. 1 NCP.

Instanţa va reîncadra fapta de tâlhărie în dispoziţiile art. 233 rap. la art. 234 alin.1lit.d C.p. cu aplic. art.5 Cp

Inculpatul S.D.  a săvârşit infracţiunea de tâlhărie împreună cu inculpatul minor  S.A., astfel că în cauză a fost reţinută incidenţa circumstanţei agravante prev. de art. 75 lit.c C.p. având corespondent în prezent art.  77 lit.d.

Inculpatul S.A. a săvârşit infracţiunea de tâlhărie  în minorat  , astfel că în cauză au fost reţinute dispoziţiile art.99 şi urm. având în prezent corespondent în art. 113  Cp.

Astfel, conform noilor prevederi legale, încadrarea juridică a faptei săvârşită de inculpatul S.D., este  art. 233 rap. la art. 234 alin.1lit.d C.p. cu aplic. art.5 Cp şi art.77 lit.d Cp cu aplic. art. 5 C.p.

Conform noilor prevederi legale, încadrarea juridică a faptei săvârşită de inculpatul S.A. , este  art. 233 rap. la art. 234 alin.1lit.d C.p. cu aplic. art.5 Cp. şi art.113  Cp şi art.5 C.p.

Analizând textele de lege care incriminează fapta comisă de inculpaţi, prin prisma dispoziţiilor art. 5 din actualul Cod penal - instanţa constată că textul din actualul cod penal care incriminează infracţiunea de  tâlhărie respectiv  art. 233 rap. la art. 234 alin. 1 lit.d C.pen. are un regim sancţionator diferit faţă de vechea reglementare în sensul că  pentru  art.  211 alin. 1, alin. 2 lit.b, c  alin.2 ind.1 lit.a C.p. de la 1969, limitele de pedeapsa erau 7 şi 20 de ani,  iar pentru 233 rap. la art. 234 alin. 1 lit.d C.p., limitele de pedeapsă sunt 3 şi 10 ani.

La termenul de judecată din data de 07.03.2014  instanţa a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul S.D. a fost trimis în judecată din infracţiunea prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit.b, c  alin.2 ind.1 lit.a C.p.  de la 1969 cu apl. art.  75 lit.c C.p. de la 1969 în infracţiunea prev. de art. 233 rap. la art. 234 alin.1lit.d C.p. cu aplic. art.5 Cp şi art.77 lit.d Cp cu aplic. art. 5 C.p.

De asemenea, la termenul de judecată din data de 07.03.2014  instanţa a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul S.A. a fost trimis în judecată, din infracţiunea prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit.b, c  alin.2 ind.1 lit.a C.p.  de la 1969 cu apl. art.  99 şi urm. C.p. de la 1969 în infracţiunea prev. de art. 233 rap. la art. 234 alin.1lit.d C.p. cu aplic. art.5 Cp. şi art.113  Cp şi art.5 C.p.

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpaţilor , instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 NC.p., limitele de pedeapsă prevăzute de textele incriminatoare, gradul de pericol social concret, împrejurările şi modul de comitere a faptelor, natura şi gravitatea rezultatului produs, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penale.

Reţinând toate aceste aspecte, instanţa  va condamna inculpaţii, după cum urmează:

În baza art. 233 rap. la art. 234 alin.1lit.d C.p. cu aplic. art.5 Cp şi art.77 lit.d Cp cu aplic. art. 5 C.p.condamnă pe inculpatul S.D. la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni  închisoare.

În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012, interzice drepturile prev. de art. 66 lit. a, b C.p., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

Face aplicarea art. 65-66 lit. a, b C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 16 alin.2 din Legea nr.187/2012 rap. la art. 86 ind.1-86 ind.2 C.p. de la 1969 cu aplic. art.5 Cp dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani şi 6 luni  închisoare aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare de 5 ani şi 6 luni, calculat potrivit art. 86 ind.2 C.p. de la 1969 cu aplic. art.5 Cp

În baza art. 71 al. 5 C.p. de la 1969 cu aplic. art.5 Cp suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale.

In temeiul art. 86 ind.3 alin 1 Cp de la 1969 cu aplic. art.5 Cp dispune ca pana la împlinirea duratei termenului de încercare, inculpatul sa respecte următoarele masuri de supraveghere :

- sa se prezinte la datele fixate de Serviciul de Probaţiune Dolj, conform programului întocmit de aceasta instituţie;

-  sa anunţe in prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţa sau locuinţa, si orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum si întoarcerea;

-  sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca ;

- sa comunice informaţii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta.

In temeiul art. 863 alin 4 Cp de la 1969 cu aplic. art.5 Cp dispune încredinţarea supravegherii respectării masurilor de supraveghere Serviciului de Probaţiune Dolj

În baza art. 359 C.p.p. de la 1969 cu aplic. art.5 Cp atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.86 ind.4 rap. la art. 83 C.p.  de la 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului  S.A. din infracţiunea prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit.b, c  alin.2 ind.1 lit.a C.p.  de la 1969 cu apl. art.  99 şi urm. C.p. de la 1969 în infracţiunea prev. de art. 233 rap. la art. 234 alin.1lit.d C.p. cu aplic. art.5 Cp. şi art.113  Cp şi art.5 C.p.

În baza art. 233 rap. la art. 234 alin.1lit.d  C.p. cu aplic. art.5 Cp şi art. 113  Cp cu aplic. art. 5 N.C.p. cu aplic. art.113 NCP condamnă pe inculpatul S.A.la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 16 alin.2 din Legea nr.187/2012 rap. la art. 86 ind.1-86 ind.2 C.p. de la 1969 cu aplic. art.5 Cp rap. la art.110 ind.1 Cp de la 1969 cu aplic. art.5 Cp dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare de  4 ani lcalculat potrivit art. 110 C.p. de la 1969 cu aplic. art.5 Cp

In temeiul art. 86 ind.3 alin 1 Cp de la 1969 cu aplic. art.5 Cp  rap. la art.110 ind.1 Cp de la 1969 dispune ca pana la împlinirea duratei termenului de încercare, inculpatul sa respecte următoarele masuri de supraveghere :

- sa se prezinte la datele fixate de Serviciul de Probaţiune Dolj, conform programului întocmit de aceasta instituţie;

-  sa anunţe in prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţa sau locuinţa, si orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum si întoarcerea;

-  sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca ;

- sa comunice informaţii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta.

In temeiul art. 863 alin 4 Cp de la 1969 cu aplic. art.5 Cp dispune încredinţarea supravegherii respectării masurilor de supraveghere Serviciului de Probaţiune Dolj

În baza art. 359 C.p.p. de la 1969 cu aplic. art.5 Cp atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.86 ind.4 rap. la art. 83 C.p.  de la 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art 397 alin.1 rap. la art.19 C.p.p.ia act că partea vătămată  G.R.A. nu se constituie parte civilă.

În baza art. 274 alin.1,2 C.p.p. obligă inculpatul S.D. la plata sumei de 800 de lei cheltuieli judiciare statului.

În baza art. 274 alin.1,2 C.p.p. obligă inculpatul S.D. la plata sumei de 800 de lei cheltuieli judiciare statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului  S.D. din infracţiunea prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit.b, c  alin.2 ind.1 lit.a C.p.  de la 1969 cu apl. art.  75 lit.c C.p. de la 1969 în infracţiunea prev. de art. 233 rap. la art. 234 alin.1lit.d C.p. cu aplic. art.5 Cp şi art.77 lit.d Cp cu aplic. art. 5 C.p.

În baza art. 233 rap. la art. 234 alin.1lit.d C.p. cu aplic. art.5 Cp şi art.77 lit.d Cp cu aplic. art. 5 C.p.condamnă pe inculpatul S.D. , fiul….., ns. ……în Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Craiova, ……., jud, Dolj, CNP ………. la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni  închisoare.

În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012, interzice drepturile prev. de art. 66 lit. a, b C.p., pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

Face aplicarea art. 65-66 lit. a, b C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 16 alin.2 din Legea nr.187/2012 rap. la art. 86 ind.1-86 ind.2 C.p. de la 1969 cu aplic. art.5 Cp dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani şi 6 luni  închisoare aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare de 5 ani şi 6 luni, calculat potrivit art. 86 ind.2 C.p. de la 1969 cu aplic. art.5 Cp

În baza art. 71 al. 5 C.p. de la 1969 cu aplic. art.5 Cp suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale.

In temeiul art. 86 ind.3 alin 1 Cp de la 1969 cu aplic. art.5 Cp dispune ca pana la împlinirea duratei termenului de încercare, inculpatul sa respecte următoarele masuri de supraveghere :

- sa se prezinte la datele fixate de Serviciul de Probaţiune Dolj, conform programului întocmit de aceasta instituţie;

-  sa anunţe in prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţa sau locuinţa, si orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum si întoarcerea;

-  sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca ;

- sa comunice informaţii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta.

In temeiul art. 863 alin 4 Cp de la 1969 cu aplic. art.5 Cp dispune încredinţarea supravegherii respectării masurilor de supraveghere Serviciului de Probaţiune Dolj

În baza art. 359 C.p.p. de la 1969 cu aplic. art.5 Cp atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.86 ind.4 rap. la art. 83 C.p.  de la 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului  S.A. din infracţiunea prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit.b, c  alin.2 ind.1 lit.a C.p.  de la 1969 cu apl. art.  99 şi urm. C.p. de la 1969 în infracţiunea prev. de art. 233 rap. la art. 234 alin.1lit.d C.p. cu aplic. art.5 Cp. şi art.113  Cp şi art.5 C.p.

În baza art. 233 rap. la art. 234 alin.1lit.d  C.p. cu aplic. art.5 Cp şi art. 113  Cp cu aplic. art. 5 N.C.p. cu aplic. art.113 NCP condamnă pe inculpatul S.A. , fiul….., ns. ……în Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Craiova, ……., jud, Dolj, CNP ……….la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 16 alin.2 din Legea nr.187/2012 rap. la art. 86 ind.1-86 ind.2 C.p. de la 1969 cu aplic. art.5 Cp rap. la art.110 ind.1 Cp de la 1969 cu aplic. art.5 Cp dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare de  4 ani lcalculat potrivit art. 110 C.p. de la 1969 cu aplic. art.5 Cp

In temeiul art. 86 ind.3 alin 1 Cp de la 1969 cu aplic. art.5 Cp  rap. la art.110 ind.1 Cp de la 1969 dispune ca pana la împlinirea duratei termenului de încercare, inculpatul sa respecte următoarele masuri de supraveghere :

- sa se prezinte la datele fixate de Serviciul de Probaţiune Dolj, conform programului întocmit de aceasta instituţie;

-  sa anunţe in prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţa sau locuinţa, si orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum si întoarcerea;

-  sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca ;

- sa comunice informaţii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta.

In temeiul art. 863 alin 4 Cp de la 1969 cu aplic. art.5 Cp dispune încredinţarea supravegherii respectării masurilor de supraveghere Serviciului de Probaţiune Dolj

În baza art. 359 C.p.p. de la 1969 cu aplic. art.5 Cp atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.86 ind.4 rap. la art. 83 C.p.  de la 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art 397 alin.1 rap. la art.19 C.p.p.ia act că partea vătămată  G.R.A. nu se constituie parte civilă.

În baza art. 274 alin.1,2 C.p.p. obligă inculpatul S.D. la plata sumei de 800 de lei cheltuieli judiciare statului.

În baza art. 274 alin.1,2 C.p.p. obligă inculpatul S.D. la plata sumei de 800 de lei cheltuieli judiciare statului.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare

 Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Martie 2014.