Infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006).

Sentinţă penală 5082 din 28.10.2014


Titlu: infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006).

Tip speţă: sentinţă penala

Număr speţă:5082

Data speţă: 28.10.2014

Domeniu asociat: infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006).

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

La data de 19.06.2014 a fost înregistrat pe rolul instanţei rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova nr……./P/2014 prin care a fost trimisa în judecată inculpata M.N. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006. 

In fapt in esenta s-a retinut ca  in cursul lunii aprilie 2014 inculpata a cumpărat ţigări de la diverse persoane, cunoscând că provin din contrabandă, în vederea comercializării ulterioare a acestora iar la data de 17.04.2014, cu ocazia efectuării unei percheziţii domiciliare la locuinţa numitei M.N., in ……,  au fost găsite 6456 pachete ţigări, de diferite mărci,  fără timbru fiscal de marcaj românesc. 

Starea de fapt reţinută prin rechizitoriu, s-a probat cu următoarele mijloace de probă: proces verbal de sesizare din oficiu, procese verbale de percheziţie domiciliară, declaraţii suspecţi, declaraţii inculpată, dovada de predare-primire a bunului.

Judecătorul de cameră preliminară a dispus comunicarea unui copii a rechizitorului inculpatului, precum şi faptul că are termen de 20 de zile pentru a formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. De asemenea, judecătorul de cameră preliminară a mai dispus comunicarea apărătorului inculpatului termenul până la care poate formula, în scris, cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Inculpata şi apărătorul acesteia nu au formulat cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi, prin încheierea nr……/18.04.2014 a Judecătoriei Craiova, a respins propunerea de arestare si in baza art. 227 alin. 2 C.proc.pen. rap la art. 211 C.proc.pen., a dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpata M.N...

Prin incheierea din 02.07.2014 judecatorul de camera preliminara in temeiul art. 348 C.proc.pen. raportat la art. 207 alin.4 C.proc.pen. a mentinut masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpata M.N.,  si a fost admisa cererea de modificare a obligaţiilor impuse prin încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi nr. …. din data de 18.04.2014, dată în dosar nr…../215/2014.

Prin încheierea din data de 17.09.2014 judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova nr……./P/2014 şi a dispus începerea judecării cauzei privind pe inculpata M.N..

În vederea soluţionării cauzei s-a dispus emiterea unei adrese către IPJ Suceava în vederea înaintării fişei de cazier judiciar a inculpatei, fişă ce a fost înaintată la data de 02.10.2014.

La termenul de judecată din data de 14.10.2014 inculpata a solicitat ca judecarea cauzei să se facă în condiţiile prev. de art. 375 Cpp, recunoscând în totalitate faptele aşa cum au fost reţinute în actul de sesizare a instanţei, solicitând ca judecata să se facă numai în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte, nesolicitând administrarea de probe în cursul judecăţii.

Inculpata a solicitat administrarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere, instanţa a încuviinţat proba solicitată, motiv pentru care apărătorul inculpatei a depus la dosar un set de înscrisuri.

La acelasi termen de judecata, inculpata a fost audiata de către instanţă, în baza art. 91 şi următoarele Cp, aceasta declarând că este de acord să presteze muncă în folosul comunităţii.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

In fapt, la data de 28.01.2014 având in vedere datele si informaţiile cu privire la deţinerea si comercializarea de tigari fara timbru de marcaj romanesc de diverse persoane care isi desfăşoară activitatea in Piaţa Big Nou din cart. Craiovita Noua din mun Craiova, Parchetul de pe Lingă Judecătoria Craiova s-a sesizat din oficiu cu privire la savirsirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 270 alin.3 din Legea 86/2006.

In cauză au fost dispuse activităţi de monitorizare în vederea identificării  tuturor persoanelor care comercializează ţigări  si a locurilor în care depozitează aceste persoane ţigările de contrabanda.

La data de 17.04.2014 la domiciliul numitei M.N. a fost efectuata o percheziţie domiciliara, nu au fost găsite tigari in aceasta locaţie, fiind insă găsită suma de 266.800 lei, despre care M.E. a declarat ca provin din economii si au fost lasati acestuia in custodie. Fiind intrebata daca deţine tigari de contrabanda intr-o altă locaţie, inculpata M.N. a declarat ca deţine un alt apartament pe Aleea……unde aceasta fost de acord să conducă organele de poliţie iar in acest imobil au fost găsite un număr de 6456 pachete tigari diferite mărci , care nu prezentau timbru de marcaj fiscal romanesc.

Cu ocazia audierii M.N. a declarat ca a cumpărat ţigările de la diverse persoane pe care nu le cunoaşte cu suma de 7 lei, ştia ca provin din contrabanda si dorea sa le comercializeze

Inculpata M.N. a achitat integral prejudiciul cauzat bugetului de stat in valoare de 63265 lei prezentând in acest sens factura NR. MAN00010517 din data de 18.04.2014.

Vinovăţia inculpatei rezultă fără dubiu din coroborarea mijloacelor de probă administrate în faza de urmărire penală.

Astfel declaraţia acesteia  de recunoastere a faptelor se coroboreaza  cu proces verbal de sesizare din oficiu, procese verbale de percheziţie domiciliară,  declaraţii inculpată, dovada de predare-primire a bunului , planse foto si declaratiile celorlate persoane audiate in cauza in calitate de suspecti.

În drept fapta inculpatei  M.N. care în cursul lunii aprilie 2014 a cumpărat tigari de la diverse persoane, cunoscând ca provin din contrabandă , în vederea comercializării ulterioare a acestora, şi în locuinţa căreia a fost identificată de către organele de poliţie cantitatea de 6456 pachete ţigări fără timbru fiscal de marcaj românesc,întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de deţinere si vânzare de mărfuri sau bunuri care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă,prev.şi ped. de art.270 alin.3 din Lg. 86/2006

Ca urmare a celor reţinute, instanţa apreciază că inculpata M.N. se face vinovata de fapta pentru care a fost trimis in judecată.

Analizând latura obiectivă a infracţiunii, instanţa reţine că elementul material al acesteia constă în acţiunea de a detine cantitatea de 6456 de ţigări fără timbru fiscal de marcaj românesc, pe care le cumparase  de la diverse persoane, cunoscând ca provin din contrabandă , în vederea comercializării ulterioare a acestora.

Urmarea imediată în cazul acestei infracţiuni constă in crearea unui prejudiciu constand in neaplicarea taxelor vamale si accize pentru tigarile introduse in Romania, in suma de 63 265 iar legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu este dovedita prin probatoriul administrat.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că inculpata a acţionat cu forma vinovăţie în modalitatea intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. 3 lit. a C. pen., întrucât a avut reprezentarea faptei sale si a consecintelor pagubitoare si  a urmarit acest rezultat.

Avand in vedere declaratia de recunoastere a inculpatei M.N. si solicitarea ca judecata cauzei sa se desfasoare in baza probelor administrate la urmarire penala pe care le cunoaste si le insuseste instanta va face aplicarea art. art. 375 alin.1,2 C.p.p. rap la art. 396 alin. 10 C.p.p.

Cât priveşte individualizarea judiciară a pedepsei,  instanţa reţine că, potrivit art. 74 alin. 1 şi 2 din actualul Cod penal, stabilirea duratei sau cuantumului pedepsei dar şi alegerea pedepsei, atunci când legea prevede pedepse alternative , se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;  c ) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii;d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;e ) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;f ) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal;g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Aplicând criteriile enunţate mai sus la situaţia din speţă,  instanţa retine  că inculpata a avut o atitudine  sincera, cooperand cu organele de urmarire penala, nu are atencedente penale, provine dintr-o familie organizata si a achitat prejudiciul cauzat prin savarsirea infractiunii inca din faza de urmarire penala stfel ca se va retine si circumstanta atenuanta prev. de art. 75 alin. 1 lit.d C.p.

Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa reţine dispoziţiile art.  91 C. pen., conform cărora se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnata nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Instanţa consideră că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor, condamnarea prin prezenta sentinţă fiind de 1 an si 6 luni închisoare iar inculpata nu are antecedente penale, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului , prin achitarea prejudiciului a diminuat consecintele infractiunii, astfel încât instanţa are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către aceasta a pedepsei aplicate.

Instanta constata ca inculpata a fost retinuta din 17.04.2014 pana in 18.04.2014

In ceea ce priveste confiscarea pachetelor de tigari , 2959 pachete de tigari marca Marble , 40 pachete de tigari marca Jin Ling, 1292 pachete de tigari marca Ashima, 21 pachete de tigari marca Kiss Super Slim, 244 pachete de tigari marca фэcт, 300 pachete de tigari marca Marble Gold,557 pachete de tigari marca Maiwand, 589 pachete de tigari marca Trokadero si 454 pachete de tigari marca Viceroy, toate fara timbru fiscal de marcaj romanesc acestea au natura juridică a unor bunuri deţinute contra dispoziţiilor legale.

Potrivit art. 112 alin. 1 lit. f sunt supuse confiscarii bunurile a caror detinere este interzisa de lege.

Cu privire la latura civila instanta constata ca inculpata a achitat integral prejudiciu in cuantum de 63265 lei prezentând in acest sens factura NR. MAN00010517 din data de 18.04.2014 astfel ca partea civila Statul Roman reprezentat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Autoritatea Nationala a Vamilor – Directia Regionala a Finantelor Publice Craiova si Directia Regionala Vamala Craiova si-a recuperat prejudiciul.

Avand in vedere argumentele expuse anterior in baza art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 , cu aplic. art.75 alin. 1lit.d c.p., cu aplic. art. 375 alin.1,2 C.p.p. rap la art. 396 alin. 10 C.p.p. va condamna pe inculpata M.N.,  la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare pentru savarsirea infractiunii de „ detinere si vanzare de marfuri sau bunuri care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscand ca acestea provin din contrabanda".

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. va  interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice si de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat  pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza art. 91 C. pen. va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi va stabili un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b C. pen. va impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Bibliotecii Judetene "Alexandru si Aristita Aman –reamplasarea mobilierului de biblioteca, manipularea fondului de unitati de biblioteca sau in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a copilului Dolj-curatenie,igienizare, intretinere a birourilor, spatiilor de locuit din centrele pentru copii/adulti cu handicap -  pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. va atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

În temeiul art. 399 alin.1 Cpp cu ref. la art. 241 alin.1 lit.b Cpp  va constata încetată de drept măsura  preventiva a controlului judiciar dispusă faţă de inculpata M.N. prin incheierea din data de 18.04.2014 pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati.

Va constata ca inculpata a fost retinuta din 17.04.2014 pana in 18.04.2014.

In baza art. 112 alin. 1 lit. f C.p. va dispune confiscarea a 2959 pachete de tigari marca Marble , 40 pachete de tigari marca Jin Ling, 1292 pachete de tigari marca Ashima, 21 pachete de tigari marca Kiss Super Slim, 244 pachete de tigari marca фэcт, 300 pachete de tigari marca Marble Gold,557 pachete de tigari marca Maiwand, 589 pachete de tigari marca Trokadero si 454 pachete de tigari marca Viceroy, toate fara timbru fiscal de marcaj romanesc.

Ia act ca partea civila Statul Roman reprezentat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Autoritatea Nationala a Vamilor – Directia Regionala a Finantelor Publice Craiova si Directia Regionala Vamala Craiova si-a recuperat prejudiciul cauzat in valoare de 63 265 lei.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. va obliga  inculpata la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat( din care 300 lei reprezinta cheltuielile judiciare efectuate in timpul urmaririi penale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

In baza art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 , cu aplic. art.75 alin. 1lit.d c.p., cu aplic. art. 375 alin.1,2 C.p.p. rap la art. 396 alin. 10 C.p.p. condamnă pe inculpata M.N., fiica……, născută la……, posesoare CI seria DX nr…… , domiciliată în……., CNP……,  la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare pentru savarsirea infractiunii de „ detinere si vanzare de marfuri sau bunuri care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscand ca acestea provin din contrabanda".

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice si de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat  pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b C. pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Bibliotecii Judetene "Alexandru si Aristita Aman –reamplasarea mobilierului de biblioteca, manipularea fondului de unitati de biblioteca sau in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a copilului Dolj-curatenie,igienizare,intretinere a birourilor, spatiilor de locuit din centrele pentru copii/adulti cu handicap -  pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

În temeiul art. 399 alin.1 Cpp cu ref. la art. 241 alin.1 lit.b Cpp constată încetată de drept măsura  preventiva a controlului judiciar dispusă faţă de inculpata M.N. prin incheierea din data de 18.04.2014 pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati.

Constata ca inculpata a fost retinuta din 17.04.2014 pana in 18.04.2014.

In baza art. 112 alin. 1 lit. f C.p. dispune confiscarea a 2959 pachete de tigari marca Marble , 40 pachete de tigari marca Jin Ling, 1292 pachete de tigari marca Ashima, 21 pachete de tigari marca Kiss Super Slim, 244 pachete de tigari marca фэcт, 300 pachete de tigari marca Marble Gold,557 pachete de tigari marca Maiwand, 589 pachete de tigari marca Trokadero si 454 pachete de tigari marca Viceroy, toate fara timbru fiscal de marcaj romanesc.

Ia act ca partea civila Statul Roman reprezentat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Autoritatea Nationala a Vamilor – Directia Regionala a Finantelor Publice Craiova si Directia Regionala Vamala Craiova si-a recuperat prejudiciul cauzat in valoare de 63 265 lei.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă  inculpata la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat( din care 300 lei reprezinta cheltuielile judiciare efectuate in timpul urmaririi penale)

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Soluţia se comunică potrivit art. 407 C.p.p.

 Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28.10.2014