Contopire de pedepse

Hotărâre 2 din 21.06.2013


CONTOPIRE DE PEDEPSE

 Prin rechizitoriul  Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău cu nr. …/P/2011 din 17.04.2013 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor  PR pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat  , prevăzută de art.208 alin. 1-art. 209 alin. 1 lit. a, g Cod penal cu aplicarea art.  99 şi urm.Cod penal şi NV săvârşirea complicităţii la infracţiunea de furt calificat  , prevăzută  de art. 26 Cod penal în referire la  art.208 alin. 1-art. 209 alin. 1 lit. a, g Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut faptul că în noaptea de 14/15.12.2011, inculpatul minor PI , fiind ajutat de inculpatulNV, a sustras patru capre din anexa locuinţei părţii vătămate ID.

Analizând întregul material probator administrat în cauză , respectiv: declaraţiile inculpaţilor, declaraţiile părţii vătămate, declaraţiile martorilor HHHHHH, proces verbal de cercetare la faţa locului ,  planşe foto, referatele de evaluare întocmite de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău, instanţa va reţine următoarele:

Inculpatul PR ( 18 ani în prezent) are domiciliul în comuna …., dar în prezent se află  în Penitenciarul Focşani, aflându-se în executarea unei pedepse privative de libertate.

Inculpatul  NV ( 26 ani în prezent) are domiciliul în municipiul …, dar în prezent se află  în Penitenciarul Focşani,  aflându-se în executarea unei pedepse privative de libertate.

Inculpatul NV are o relaţie de concubinaj cu numita PA, sora inculpatului PR, cei trei locuind împreună în imobilul situat în mun. …. În curtea acestui imobil era parcată autoutilitara Renault Kangoo de culoare albă, cu numărul de înmatriculare …., ce aparţinea martorului DD şi era folosită frecvent de NV în interes personal, cu acordul proprietarului.

În noaptea de 14/15.12.2011 inculpaţii PR şi NV s-au hotărât să sustragă animale de pe raza localităţii Amaru, unde inculpatul PR locuise anterior.

În acest sens, inculpatul NV, nedeţinând permis de conducere, l-a contactat telefonic pe martorul PA, căruia i-a relatat că are nevoie de o persoană care să conducă un autoturism până în localitatea Amaru, la domiciliul socrului său, de unde are de luat nişte animale, solicitând să-l ajute.

După orele 23,00, când martorul şi-a terminat programul de lucru la societatea comercială unde era angajat, cei doi inculpaţi s-au deplasat cu autoutilitara mai sus menţionată, condusă de PA, din mun. Buzău, în localitatea Amaru.

Ajunşi în apropiere de locul unde domicilia partea vătămată, inculpaţii au cerut martorului PA să oprească şi să-i aştepte timp de câteva minute până se vor întoarce cu animalele.

Locuinţa părţii vătămate se învecinează pe partea estică cu un teren arabil şi cimitirul satului Amaru.

Inculpatul NV a rămas în zona cimitirului, iar celălalt inculpat a continuat deplasarea către imobilul părţii vătămate dinspre cimitir, unde proprietatea nu era împrejmuită cu gard. Ulterior, inculpatul PR a pătruns în grajdul ce se afla în continuarea locuinţei şi din interior a sustras două capre pe care le-a dus până la locul unde se afla inculpatul NV, după care a revenit şi a sustras alte două.

Animalele au fost transportate şi încărcate în autoutilitară de către cei doi inculpaţi, după care martorul PA a condus autoutilitara până în mun. Buzău, la curtea locuinţei inculpatului NV. Ulterior, martorul s-a deplasat la domiciliul său, iar inculpaţii au ascuns animalele în spatele imobilului, însă acestea au fost observate a doua zi de către martora PA, concubina inculpatului NV şi sora inculpatului PR.

A doua zi, inculpatul PR a vândut două dintre animalele sustrase martorului DF contra sumei de 250 lei, iar pe cea de-a treia martorului SV contra sumei de 150 lei, care au sacrificat animalele , folosind carnea în familie. Banii astfel obţinuţi au fost cheltuiţi de învinuitul PR în interes personal. A patra capră a fost sacrificată şi consumată de către inculpaţi.

Având în vedere că pentru a sustrage caprele ce se aflau în grajdul din spatele locuinţei numitului ID inculpatul PR a pătruns fără drept pe proprietatea acestuia din urmă,  prin rechizitoriul procurorului s-a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor faţă de PR  sub aspectul comiterii infracţiunii de violare de domiciliu, prevăzută de art. 192 al. 2 C.pen. şi faţă de NV sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la violare de domiciliu, prevăzută de art. 26 raportat la art. 192 al. 2 C.pen.

În drept, fapta inculpatului PR, care ajutat fiind de inculpatul NV , în noaptea de 14/15.12.2011, a sustras patru capre din anexa locuinţei părţii vătămate ID,  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1-art. 209 alin. 1 lit. a, g  Cod penal cu aplicarea art. 99 şi urm. Cod penal, iar fapta inculpatului NV întruneşte elementele constitutive ale complicităţii la infracţiunea de furt calificat  , prevăzută  de art. 26 Cod penal în referire la  art.208 alin. 1-art. 209 alin. 1 lit. a, g Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal.

 . Reţinând vinovăţia inculpaţilor, care a fost dovedită cu certitudine,  instanţa îi va condamna în baza situaţiei de fapt şi a textelor incriminatorii, la stabilirea şi dozarea pedepselor având în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 Cod penal şi anume: împrejurările săvârşirii faptelor, gradul de pericol social concret al  acestora determinat de modalitatea în care au acţionat inculpaţii, limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală şi persoana inculpaţilor, care  nu se afla la prima incidenţă cu legea penală şi au avut o atitudine sinceră  pe toată durata desfăşurării procesului penal,mai puţin la începutul acestuia când declaraseră că nu au legătură cu fapta..

Inculpaţii  s-au prevalat  de dispoziţiile art.320/1 Cod procedură penală, recunoscând în totalitate faptele reţinute în sarcina lor, solicitând ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală,pe care le cunosc şi le-au însuşit.

Limitele de pedeapsă pentru infracţiunea de furt calificat sunt cuprinse între 3 şi 15 ani închisoare, iar conform art. 109 Cod penal se reduc la jumătate numai  pentru inculpatul P şi conform art. 320/1 Cod procedură penală se reduc cu o treime pentru ambii inculpaţi ,astfel că aceste din urmă limite au fost avute în vedere la stabilirea pedepselor, ţinând cont de toate criteriile de individualizare a pedepsei menţionate anterior.

Inculpaţii nu au statut de infractori primari , suferind anterior un număr de câte  2 condamnări fiecare, pentru comiterea unor infracţiuni de  lovire, vătămare corporală şi proxenetism ( P) , respectiv  infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere şi proxenetism( N) .

În sarcina inculpatului NV  se  va reţine starea de recidivă postcondamnatorie, aceasta fiind atrasă de condamnarea de 1 an şi 8 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a  executării pedepsei  dispusă prin sentinţa penala nr. …/09.11.2010  a Judecătoriei Buzău  definitiva prin neapelare la 23.11.2010.

Inculpatul NV a mai fost condamnat  prin sentinţa penală nr. … din 15.11.2012 a Judecătoriei Buzău, rămasă definitivă  la data de 25.03.2013, infracţiunile fiind concurente cu cea dedusă prezentei judecăţi .

La fel şi inculpatul PR a mai fost condamnat prin … din 15.11.2012 de Judecătoria Buzău, definitiva la data de 26.02.2013, infracţiunile fiind concurente cu cea dedusă prezentei judecăţi .

Aşa fiind , în contextul elementelor de fapt şi de drept reţinute, instanţa în baza art. 26 raportat la art. 208 alin. 1 –art. 209 alin. 1 lit. a,g Cod penal cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c Cod penal şi art. 37 alin. 1 lit.a Cod penal cu aplicarea art. 320/1 Cod procedură penală va condamna inculpatul NV , la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de furt calificat ( faptă din 14/15.12.2011).

Va constata că infracţiunea dedusă prezentei judecăţi este concurentă cu infracţiunea prevăzută de art.  329 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 75 alin. 1 lit. a şi c  Cod penal , art. 320 /1 Cod procedură penală şi 37 alin.1 lit. a Cod penal pentru care inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an şi 4 luni  închisoare prin sentinţa penală nr. …. din 15.11.2012 a Judecătoriei Buzău, rămasă definitivă  la data de 25.03.2013 .

În baza art.36 alin.1 Cod penal în referire art. 33/a – 34/b Cod penal va contopi cele 2 pedepse , inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani  închisoare.

Va menţine revocarea  suspendării condiţionate a pedepsei de 1 an si 8 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penala nr. …./09.11.2010  a Judecătoriei Buzău  definitiva prin neapelare la 23.11.2010, revocare dispusă prin sentinţa penală nr. …. din 15.11.2012 a Judecătoriei Buzău,  care urmează să se execute alături de pedeapsa aplicată in prezenta cauza, inculpatul având de executat în final 3 ani şi 8 luni închisoare.

 În baza art.71 Cod penal va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, b Cod penal cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei.

În ceea ce priveşte pedepsele accesorii instanţa apreciază că nu se impune interzicerea în totalitate a dispoziţiilor art.64 lit. a Cod penal , în condiţiile în care dreptul de a alege este consfinţit şi prin art.3 din Protocolul nr.1 la CEDO, iar fapta săvârşită de inculpat nu este de o gravitate deosebită astfel încât să conducă la interzicerea acestui drept. La aplicarea pedepselor accesorii s-a ţinut cont de criteriile de apreciere prevăzute în art.71 al.2 Cod penal (Hotărârea CEDO, Hirst Vs GB şi Decizia I.C.C.J. nr. 74 din 5.11.2007).

În baza art. 88 Cod penal va scădea din pedeapsa aplicată perioada arestului preventiv  de la 17.05.2012 la 13.06.2012 şi în baza art. 36 alin. 3 Cod penal perioada  executată de inculpat în baza sentinţei penale  nr. … din 15.11.2012 a Judecătoriei Buzău  din data de 26.03.2013 la zi.

Va anula mandatul de executare emis în baza sentinţei penale nr. … din 15.11.2012 a Judecătoriei  Buzău şi dispune emiterea unui nou mandat de executare în baza dispoziţiilor prezentei sentinţe penale.

În baza art. 208 alin. 1 –art. 209 alin. 1 lit. a,g Cod penal cu aplicarea art.  99 şi următoarele  Cod penal cu aplicarea art. 320/1 Cod procedură penală va condamna inculpatul PR, la o pedeapsă de 1  an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptă din 14/15.12.2011).

Va constata că infracţiunea  dedusă prezentei judecăţi este  concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penala nr. … din 15.11.2012 de Judecătoria Buzău, definitiva la data de 26.02.2013 .

Va descontopi pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare ( 2 ani şi 6 luni închisoare sporită cu 6 luni închisoare) aplicată inculpatului prin sentinţa penala nr. … din 15.11.2012 a Judecătoriei Buzău în pedepsele componente de: 1 luna si jumătate de închisoare pentru savarsirea infracţiunii prev. de art. 180 alin.1 C. pen, 1 luna si jumătate de închisoare pentru savarsirea infracţiunii prev. de art. 180 alin.1 C. pen, 1 an închisoare pentru savarsirea infracţiunii prev. de art. 180 alin.2 C. pen., 1 an si 9 luni închisoare  pentru savarsirea infracţiunii prev. de 181 alin.1 C.pen., 2 ani si 6 luni închisoare pentru savarsirea infracţiunii prev. de art. 321 alin.1 C. pen si 1 an închisoare pentru savârsirea infracţiunii  prev. de art. 1 pct. 1/1 din Legea nr. 61/1991, 1 an închisoare pentru art. . 329 alin.1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin.2 C. pen , art. 75 alin. 1 lit. a C. pen, art.99 C. pen. si art. 320 ind. 1 C. pr.pen şi 1 an şi 8 luni închisoare pentru art.  329 alin 1 si 3 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin.2 C. pen , art.99 C. pen. si art. 320 ind. 1 C. pr.pen plus sporul de 6 luni aplicat prin aceeaşi sentinţă penală, pe care le repune in individualitatea lor.

In baza art. 36 C pen cu referire la art. 33 / a Cod penal si art. 34 /b Cod penal va contopi pedepsele aplicate inculpatului prin sentinţa penala nr. … din 15.11.2012 de Judecătoria Buzău cu pedeapsa aplicată în prezenta cauza, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare la care adaugă sporul de  6 luni aplicat anterior, urmând ca inculpatul sa execute in final pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 71, alin. 2, Cod penal va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64, alin.1, lit. a, teza a II a, lit. b, Cod penal cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei..

În ceea ce priveşte pedepsele accesorii instanţa apreciază că nu se impune interzicerea în totalitate a dispoziţiilor art.64 lit. a Cod penal , în condiţiile în care dreptul de a alege este consfinţit şi prin art.3 din Protocolul nr.1 la CEDO, iar fapta săvârşită de inculpat nu este de o gravitate deosebită astfel încât să conducă la interzicerea acestui drept. La aplicarea pedepselor accesorii s-a ţinut cont de criteriile de apreciere prevăzute în art.71 al.2 Cod penal (Hotărârea CEDO, Hirst Vs GB şi Decizia I.C.C.J. nr. 74 din 5.11.2007).

În baza art. 88 C.pen. va deduce din pedeapsa aplicata perioada reţinerii si a arestării preventive începând cu data de 17.05.2012 si pana la 13.06.2012 şi în baza art. 36 alin 3 Cod penal perioada executata începând cu 28.09.2012 la zi.

Va anula formele de executare emise in baza sentinţei penale nr. … din 15.11.2012 de Judecătoria Buzău si dispune emiterea unor noi forme de executare in baza prezentei sentinţe.

În latură civilă  partea vătămată ID s-a constituit parte civilă cu suma de 1.200 lei despăgubiri civile, inculpaţii fiind de acord să acopere prejudiciul creat.

Aşa fiind, în baza art. 14 Cod procedură penală în referire la art. 346 Cod procedură penală raportat la art. 1349, 1369, 1372 Cod civil, văzând şi dispoziţiile art. 16/1 alin. 3 Cod procedură penală  precum şi principiul disponibilităţii ( inculpaţii au fost de acord să acopere prejudiciul, inclusiv tatăl inculpatului minor P) va obliga inculpatul minor PR în solidar şi cu părţile responsabile civilmente PO şi PM să plătească părţii civile ID domiciliat în … suma de 1.200 lei despăgubiri civile.

 În baza art. 191 Cod procedură penală va obliga inculpatul NV la  plata sumei de 1000 de lei cheltuieli judiciare, din care 600 lei onorariu apărător oficiu din ambele faze procesuale de până acum, iar inculpatul PR în solidar şi cu părţile responsabile civilmente PO şi PM la  plata sumei de 1000 de lei cheltuieli judiciare, din care 600 lei onorariu apărător oficiu din ambele faze procesuale de până acum.

În baza art.191 Cod procedură penală va obliga  inculpaţii să plătească câte 800 lei fiecare cheltuieli judiciare , din care câte 600 lei fiecare onorariu apărător oficiu din faza urmăririi penale şi  cercetării judecătoreşti .